Kaimietuko įspūdžiai..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-10

Atvažiuoja naujas rusas į automobilių parduotuvę, nusiperka patį krūčiausią lenktyninį automobilį ir išvažiuoja. Po pusvalandžio grįžta.
– Chebra, klausykit, kas per nesamonės, greičių dėžė subyrėjo, davai man naują automobilį.
Pardavėjai, keistais veidais, bet automobilį pakeičia. Po kiek laiko, tas pats rusas grįžta.
– Chebra, vėl variklis šaibom parėjo. Ka nors galvokit. Pardavėjai pasitaria ir sako:
– Gerai, pakeisim ir šį kartą, tik, jei jūs nieko prieš, su jumis važiuos mūsų žmogus.
– Gerai, gerai, tegu, patys įsitikinsit.
Rusas už vairo, šalia pardavėjas. Važiuoja. Rusas įkerta pirmą bėgį-50Km/h., antrą – 100Km/h., trečią – 150Km/h., jau penktą – vos ne 300Km/h., pardavėjui jau akys ant kaktos, o naujas rusas į jį pažiūri ir sako:
– O dabar žiūrėk. Raketa!!!
Ir įjungia bėgį į -R- raidę, nupaišytoj schemoj.

Romantiška vaikino idėja..

22-09

Rinkos tyrymų agentas, darantis apklausas, užėjo į vienus namus. Duris jam atidarė jauna moteris, apsupta būrio vaikų. Agentas paaiškino, kad jis tiesiog daro apklausą, norėdamas išsiaiškinti kokio tipo prekės turi didžiausią paklausą ir pan.. Moteris sutiko jam atsakyti. Kai jis paklausė moters, ar ji žino firmos pavadinimą, ji atsakė neigiamai. Tada agentas ėmė klausinėti apie įvairių rūšių prekes: kokias moteris su šeima naudoja, o kokias ne. Vienintelė agento firmos prekė, kurią naudojo moteris, buvo vazelinas. Agentas paklausė:
– Sakykit, o kokiam tikslui jūs naudojate vazeliną?
– Na, – parausta moteris, – seksui…
– O, mūsų firma seniai žino, kad žmonės vazeliną naudoja seksui, bet dauguma žmonių apie tai neprisipažįsta. Gal galite paaiškinti man smulkiau, kaip jūs naudojate vazeliną?
– Na, mes tiesiog ištepame juo durų rankenas, kad vaikai netrukdytų…

Kai vaikinas reiškia pretenzijas..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-08

Dievas nutarė painspektuoti pragarą, pažiūrėti, kaip nusidėjėlius baudžia. Užeina į pirmą kankinimo salę, mato: eilė žmonių suguldyta, vaikšto velnias, kartais su bizūnu užrėžia kuriam nors per užpakalį. Dievas ir klausia:
– Sakykite, už ką čia juos lupate? Kuo jie prasikaltę?
– Na, čia tie, kas buvo neištikimi. Už kiekvieną neištikimybę – po kirtį.
Dievas nueina į kitą kankinimų salę. Ten jau lupa gerokai dažniau. Dievas klausia:
– O šitus už ką lupate?
– Čia kišenvagiai. Už kiekvieną bandymą ką nors pavogti jie gauna po kirtį.
Dievas eina į trečią salę. Ir ten mato keistą vaizdą: suguldytas nedidelis būrelis žmonių ir prie kiekvieno koks tūkstantis velnių, plakančių žmogelius abiem rankomis. Dievas ir klausia:
– Sakykite, o kas čia per nusidėjėliai? Už ką juos plakate?
– Čia spameriai. Jie gauna po kirtį už kiekvieną reklaminį laišką!

Kai tavo mergina praranda nekalytbę ne su tavimi..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-07

Pas žyda į svečius atėjo lietuvis. O žydo butas visas išblizgintas, visur viskas sutvarkyta, gražu. Lietuvis nustebęs:
– Klausyk, keista taip, tu gi paprastai ir vaikštai nesišukavęs, ir netvarkingas kažkoks, o butas pas tave net blizga! Gal apsivedei kartais?
– Ne, tiesiog šunį puikų įsigijau. Jis toks phrotingas, viską tvahrko, blizgina ihr net valgyti gamina! Ihr dahr kaip! Nohri pahragauti?
Paragavo jie pietų, lietuviui patiko ir jis tarė:
– Žinai, turi nuostabų šunį! Parduok jį man! 1000 litų sumokėsiu!
– Tu ką, tokį šunį už 1000 litų? Pahrduosiu už 5000! Ihr nei cento mažiau!
Na, galų gale jie sutarė ir žydelis pardavė šunėką. Lietuvis jį išsivežė ir, praėjus porai dienų paskambino:
– Kokį tu man čia šunį pardavei?!!! Nei jis tvarko ką, nei valgyt gamina!!! Tik maistą ėda ir š*ka kampuose! O valgyt gaminti iš viso net nebando!!!
– Oi, bhrangusis, jei taip apie savo šunį kalbėsi, niekada jo nepahrduosi!

Naujokas kameroje..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-06

Vieną dieną moteris apsilankė pas kunigą ir sako jam:
– Tėve, aš turiu problemą. Tiksliau dvi papūgas galinčias pasakyti tik vieną sakinį.
– Ką jos sako, – pasidomėjo kunigas.
– Jos sako „Sveikas, mes prostitutės, gal norėtumėt pasidulkinti?“.
– Va Jėzau kaip nešvanku,- pasibaisėjo kunigas ir susimąstė minutei. – žinai aš turiu taip pat du papūginus, kuriuos išmokiau melstis ir skaityti advento raštą. Paimk juos ir patalpink viename narve su savo papūgom. Jie išmokys jas drovumo ir gerų kalbų.
Padėkojusi moteris parsinešė papūginus namo ir patalpino viename narve su papūgomis. Tie sau tyliai suko rožančių ir meldėsi. Moteris negalėjo atsistebėti.
Po kelių minučių papūgos neapsikentusios suklykė „Sveikas, mes prostitutes, gal norėtumėt pasidulkinti?“.
Kelias minutes stojo spengianti tyla. Galų gale vienas iš papūginų atsisuko į kitą ir sukriokė:
– Mesk tuos suš***us rutuliukus, MŪSŲ MALDOS IŠKLAUSYTOS!!!

Protinga bobulytė..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-05

Dvi jaunos moterys nusprendė paįvairinti savo laisvalaikį ir apsilankyti naktiniam klube vienos, be vyrų. Visą naktį linksminosi, nemažai išgėrė ir paryčiais grįžtant namo abi prispaudė gamtinis reikaliukas. Aplinkui nebuvo tualeto, tik vietinės kapinaitės. Kadangi daryti nebuvo ką, merginos tūpė ir darė ką jau privalėjo tokioje situacijoje. Baigę reikaliukus apsižiūrėjo, kad neturi kuo nusišluostyti. Pirmoji nusišluostė su savo kelnaitėmis ir jas išmetė.
Antrajai pagailo vyro dovanotų brangių kelnaičių, todėl panaudojo juostą nuo vieno iš vainikų.
Kitą dieną susitiko jų vyrai. Vienas ir sako:
– Ne, taip tęstis toliau tikrai negali. Mano žmona vakar grįžo visiškai girta ir dar be kelnaičių!
Kitas jam atsako:
– Čia tai dar nieko. Maniškė vakar grįžo su kelnaitėmis, bet taip pat visiškai girta, o jos tarpkojy radau juostą, ant kurios buvo užrašas:
„Mes tavęs niekad nepamiršim. Tavo draugai – ugniagesiai savanoriai“

Kai senolis planuoja vesti 18-inę..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-04

Katalikų kunigas ir žydų rabinas numirė. Atsidūrė prie rojaus vartų ir paprašė švento Petro įleidžiami. O tas jiems ir sako:
– Žinote, kad ir kaip stengėtės, gyvenote gana nuodėmingai. Todėl negaliu jūsų priimti į rojų. Teks jums už nuodėmes pasikankinti pragare. Tačiau, jei Šėtonas kada nors jus iš ten išleis, į rojų mielai jus abu priimsiu.
Na, ką daryt, ir kunigas ir rabinas nukeliavo į pragarą. Po pusvalandžio kunigas sugįžo. Petras, nesitikėjęs, kad Šėtonas kada nors ką nors paleis, nustebo:
– Kaip jus paleido? Negirdėtas dalykas, kad kas nors ištrūktų iš Šėtono nagų!!!
Kunigas ėmė pasakoti:
– Na, nukeliavome mes su rabinu į pragarą, o Šėtonas mums ir sako: „Žinot, ir taip čia visokių pilna, jei norit, galiu jus paleisti, jei sumokėsite po 100 litų…“
– Keista, – nustebo Petras, – tai tu, reiškia, išsipirkai… O kur tada rabinas?
– Na, kai aš išeidinėjau, jis jau buvo nusiderėjęs iki 60 litų…

Išrišti tėvelių žaidimai..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-03

Kareivinės. Artėja retas gamtos reiškinys – Saulės užtemimas. Ta proga organizuojamas specialus renginys.
Pulkininkas savo pavaduotojui:
– Rytoj 10h įvyks Saulės užtemimas, o tai atsitinka toli gražu nekasdien. Visus karius išrikiuoti prie kareivinių, kad galėtų stebėti neįprastą reiškinį! Jeigu lis – rikiuotė sporto salėje.
Pavaduotojas – kapitonui:
– Rytoj 10h Saulės užtemimas. Jei lis, lietų bus galima stebėti lauke, prie kareivinių, o užtemimas vyks sporto salėje – tai atsitinka toli gražu nekasdien.
Kapitonas – leitenantui:
– Pulkininko įsakymu, rytoj sporto salėje bus vykdomas Saulės užtemimas. Jeigu lis, visi eis į lauką.
Leitenantas – seržantui:
– Rytoj pulkininkas sporto salėje vykdys Saulės užtemimą. Taip dabar bus kiekvieną kartą, kai lis.
Seržantas – kareiviams:
– Rytoj poilsio nebus dėl pulkininko užtemimo nuo Saulės. Jeigu lis sporto saleje, o tai atsitinka toli gražu nekasdien, visiems rikiuotis prie kareivinių!

Moteriškos paslaptys..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-02

Paskaita psichologijos fakultete:
– Šiandien mes su jumis ištirsime 3 žmogaus emocijas: nustebimą, susierzinimą ir sužvėrėjimą. Prieina prie telefono, surenka atsitiktinį numerį:
– Alio. Laba diena, pakvieskite prašau Igną.
– Jūs apsirikote, čia toks negyvena.
Padėjęs ragelį dėstytuvas (patenkintas):
– Tai buvo 1 stadija. Žiūrėkite toliau…
Vėl surenka tą patį numerį:
– Alio. Sakykite, o Ignas dar negrįžo?
– (susierzinęs balsas) Aš juk jums jau sakiau, kad čia toks negyvena!
Meta ragelį. Dėstytuvas jau visai davolnas:
– O dabar paskutinė stadija:
Vėl renka tą patį numerį:
– Alio. Klausykite, kai ateis Ignas, perduokite jam…
– (pertraukia šaukimas)…Kiek kartų sakyti…Aš tą jūsų Igną…
Dėstytuvas su pasitenkinimu deda ragelį atgal. Staiga prie jo prieina studentas ir sako:
– Jūs pamiršote dar 1 stadiją – „ochujenje“.
Pats surenka tą patį numerį:
– Alio. Laba diena. Jus Ignas trukdo – man niekas neskambino?

Kai blondinei reikia iškviesti liftą..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-01

Airis įeina į barą, užsisako tris bokalus Gineso alaus ir atsisėdęs prie stalo, paeiliui geria iš kiekvieno bokalo. Pabaigęs, jis prie baro užsisako dar tris bokalus. Baro savininkė jam ir sako, “Jei Jūs pirktumėte po vieną bokalą, alus būtų šaltesnis ir gaivesnis”. “Matote, ponia, aš turiu du brolius, – atsako klientas. – Mes gyvename skirtinguose pasaulio kraštuose, tačiau esame susitarę, kad gersime būtent taip, kad prisimintume šaunias bendras praeities išgertuves”.

Nuo to laiko, airis nuolatos ateina į barą ir geria, užsisakinėdamas po tris bokalus. Tačiau vieną kartą atėjęs, jis užsisako tik du bokalus. Baro savininkė tai pastebi, ir suvokdama šio įvykio reikšmę, sako: “Nenorėčiau blaškyti Jūsų gedulingos nuotaikos, tačiau, kadangi Jūs esat toks ištikimas mūsų klientas, leiskite pareikšti Jums mano užuojautą”. Vyriškas pažiūri į ją nustebę, po to sako “O ne, tai visai ne dėl gedulo, ponia. Tiesiog aš mečiau gerti.“

1 2 3 4 554