Kai sužinai, kad draugas vedė..

2016 gruodžio 12 | Kategorija: Juokingi susirašinėjimai, SMS susirašinėjimai |

Patiko? Pasidalink su draugais

04-07

Šuoliai su parašiutu. Karinis Il-76. Instruktorius stengiasi išstumti jauną desantininką. Tas rėkia, priešinasi:
– Nešoksiu! Nenoriu! Vienuolika kartų šokau ir nė karto parašiutas neišsiskleidė.
Instruktorius stipriau spyrė, ir desantininkas išlėkė. Tuo metu kolūkio klube vyko susirinkimas. Pirmininkas tribūnoje piktai:
– Vėl pašaro nėra, galvijai alkani, visos melžėjos dekrete, technika išvogė…
Tuo metu pasigirdo trenksmas, bildesys ant klubo stogo. Pirmininkas pakėlė galvą:
– Ir tas desantininkas… Nu taip [email protected]!

 

– Nežinau ką ir daryti. Tarakonai užkankino. Laipioja visur – ramybės neduoda.
– O tu nusipirk kreidutes nuo tarakonų.
– Ir ką, padeda??
– Tai aišku. Pažiūrėk pas mane – sėdi sau kamputyje, paišo…