Kai žmona labai madingai nusidažo savo plaukus..

Žmona tikėjosi kokio gražaus komplimento iš vyro, o tas jau kai šovė atgal tai šovė 😀


Susiginčijo kartą amerikietis, anglas ir rusas, kurio šalyje siaubo kambariai baisesni. Pasikvietė amerikonas juos į svečius, nueina į siaubo kambarį – ten baubai, terminatoriai, Marilyn Manson’as ir t.t. Pakraipė anglas su rusu galvas – nieko blatno.
Po kiek laiko, anglas pasikviečia amerikietį su rusu į svečius, nusiveda į siaubo kambarį – ten Džekas Skerdikas, vampyrai, frankenšteinai ir panašiai. Amerikonas su rusu irgi galvas kraipo – neįspūdinga.
Dar po kiek laiko, rusas pasikvietė anuos du į svečius. Nuvažiavo kažkur į Rusijos pakraštį, įlipo į didelį, didelį kalną, parodė rusas jiem didelę olą – va, sako, čia mūsų krūčiausias siaubo kambarys. Ir liepė eit vidun. Eina, eina amerikietis su anglu gilyn į olą – žiūri, tolimais švieselė dega, prieina arčiau, sėdi aplink vieną žvakę penki gruzinai. Stambiausias nužvelgė juos nuo galvos iki kojų, klausia:
– Vaikinai ar subines plovėt šiandien?
Anglas su amerikonu susižvalgė:
– Na plovėm…
– Šaunuoliai, vaikinai, – tarė gruzinas ir užpūtė žvakę.

Kai žmona atsiunčia labai šiltus linkėjimus iš Turkijos..

Žmonelė tiesiog norėjo pasiųsti linkėjimų savo vyrui, bet truputį proto per mažai ir nusiuntė tokią nuotrauką 😀


Pareina budelis po darbo namo. Ant pečių nešasi didelį maišą. Grįžęs maišą numeta į kampą ir sėda už stalo – valgyti. Žmona tvarkingai barščius paduoda, tas sėdi, valgo, žmona šalia, šnekasi abu kažkč… Ir staiga maišas judėti pradeda.
Žmona šokiruota:
– Kas čia, blin, per fokusai?
Vyras atsisuka į maišą, pažiūri, vėl užsisuka:
– Ai, nekreipk dėmesio, „haltūros“ namo parsinešiau…

***

Parduotuvėje viena moteris sako:
– Duokite man šitos žuvies.
– Bet juk čia veršiena!
– Aš jūsu neklausiau kaip ta žuvis vadinasi!

Kai labai gražus vaikinas paklausia merginos kiek duotų..

Panelė pamačius vaikino foto ant tiek susilydė, kad net sugebėjo afigėną klausimą užklausti 😀


Bučiuojasi porelė parke. Vaikinas sako:
-Brangioji, aš prarijau gumą, kurią kramtei.
-Ne, brangusis, aš tik sloguoju.

***

Skrenda žmogus su lėktuvu ir vemia, stiuardesė priejo ir klausia:
– Kas jums yra?
– O žmogus atsakė,- greičiau atneškit kitą maišelį, nes tuoj bus pilnas.
Ne už ilgo ateina stiuardesė ir žiūri visi vemia, o tas žmogus juokiasi. Stiuardesė klausia:
– Kas atsitiko?
Žmogus sako:
– Kai privėmiau maišelį, nebuvo kur vemti, tai nusiurbiau

Kai dukra nenori susitikinėti su vaikinu dėl jo plaukų spalvos..

Mama pažįsta savo dukterį ir žino, kad nieko nebus blogai jei net ir su ryžu susitikinės 😀


Du katalikai sėdi aludėje ir aptarinėja žmones, einančius į greta esantį viešnamį.
– Žiurėk, popas!
– Kokia gėda! Ir dar su sutana!
– O štai ir rabinas
– Baisu! Net žydai neatsilaiko pries nuodėmę!
Jiems bekalbant į viešnami užeina katalikų kunigas.
– Žiurėk, turbūt ten kažkas miršta!..

***

Žydas ateina pas rabiną:
– Rebe, ką man daryti – sūnus pasikrikštijo!
– Ateik rytoj, o aš pasitarsiu su dievu.
Ateina žydas kitą dieną.
– Rebe, ką sakė dievas?
– Sakė – aiškinkites patys, pats tokia problema turi.

Kai kelininkai sugalvoja įvaryti širdies smūgį darbų vadovui..

Tikiuosi darbuotojai turėjo šalia validolio, nes darbų vadovas tokį vaizdelį pamatęs tikrai gali širdies smūgį gauti 😀


Kartą, tamsią naktį, vagys įsilaužė į banką. Atidaro seifą, o ten pinigų nėra nei pėdsako. Tik jogurtai kažkokie stovi indeliuose. Na ką, galvoja, naktis ilga, darbo daug, reikia pasistiprinti. Suvalgė. Kitą seifą atidaro, o ten irgi tas pats. Irgi suvalgė. Ir šitaip su visais seifais. Nuliūdo vagys, nutarė, kad čia kažkokia klasta ir, jau švintant, pabėgo. Važiuoja jie ryte ir klausosi radijos. Po kiek laiko girdi per žinias pranešimą. Žurnalistė šneka:
– Šią naktį nežinomi nusikaltėliai įsilaužė į didžiausią šalies spermos banką ir sunaikino visą jame saugotą genetinę medžiagą…

Kai vyras leidžia laiką su meiluže, o žmonai kabina makaronus..

Vyrelis galvoja, kad čia tik vienas jis toks gudrus, o žmona visiška durnelė… Bet jeigu tik jis žinotų tiesą 😀


Statybų aikštelė.
– Ei Jonai bl*** paduok tą sušiktą kibirą !
Tuo metu eina pro šalį kunigas ir sako:
– Viešpatie juk galima kažkaip delikačiau! Juk pro šalį vaišto, girdi…
– Gerai, – ei Jonai bl*** paduok tą sušiktą kibirėlį!

***

Ligoninė. Urologo kabinetas. Įsirauna bičas du-and-dviejų pas gydytoją, nusimauna kelnas, išsitraukia pimpalą ir padeda ant stalo:
– Va, žiūrėkit!
Daktaras įdėmiai apžiūri, pasitaiso akinius:
– O kažkuo skundžiatės?..
– Skundžiuosi?! Jūs, daktare, įdėmiau pažiūrėkit! Koks gražuolis!

Kai vaikinas paruošia romantišką vakarienę su jūros gėrybėmis..

Pagrindinis visų sėkmingų santykių receptas – tai mokėjimas nustebinti savo antrąją pusę.. Šis vaikinas tikrai tai moka daryti 😀


Vieno žmogelio bute sugedo vandentiekis. Teko išsikviesti santechniką. O to žmogelio dukra buvo nulieta gražuolė. Ji santechnikui ir pakuždėjo į ausį:
– Jeigu tėvukas tave vaišintų importiniais gėrimais – negerk. Kai siūlys pinigus – neimk. Prašyk, kad duotų surūdijusį vinuką…
Santechnikas taip ir padarė: pašalino vandentiekio gedimą, gėrimų ir pinigų atsisakė, paėmė surūdijusį vinį ir išėjo. Buto šeimininkas apkabino dukrą ir sako:
– Šaunuole, tu, mano! Gerai čia mes jį apipi**m!

Kai pasitaiko linksmas miesto mikriuko vairuotojas..

Kai pasitaiko tokie linksmi mikriuko vairuotojai, tai net ir diena geresnės pasidaro 😀


Papuolė į pragarą amerikietis, indas ir rusas. Tuoj pat prisistatė velnias ir sako:
– Visiems kas papuola į pragarą duodu paskutinį šansą patekti į dangų.
Ir išsitraukia velnias didelį botagą kurio dar niekas žemėje nėra matęs.
– Kas atlaikys tris smūgius nesurikęs, tą paleisiu į rojų. Galite prisidengti kuo tik norite. Pirmas amerikonas. Velnias ir klausia:
– Kuom prisidengsi?
Na amerikietis pasiėmė didžiulį granito gabalą ir laukia smugių.
Velnias užsimojo… Pirmas smūgis… Akmuo į šipulius. Antras smūgis… amerikonas klykia nesavu balsu.
– Sekantis.
Ateina indas. Velnias ir to klausia kuo prisidengs. Indas atsako:
– Niekuo! Aš visą gyvenimą joga užsiminėjau ir medituojant kūnas nejaučia skausmo.
Velnias užsimojo… Pirmas smūgis… Tylu ramu. Antras smūgis… Tylu ramu. Trečias smūgis… Tylu ramu.
Velnias sako:
– Na kągi, gali varyt į rojų.
O indas atsako:
– Ne, noriu pasilikti ir pasižiūrėti. Visuose anekdotose rusai laimi. Noriu pažiūreti kaip jam šįkart pasiseks.
– Na gerai, pasilik jei taip nori. Na ir kuo prisidengsi? – klausia velnias ruso.
– Kuo kuo, žinoma indu….

Kai prie bobutės prisiknisa ar turi dokumentus prekiauti žuvimi..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Bobutė sau ramiai prekiauja, ateina čia visokie prisiknisa… Kaip paklausė taip ir atsakė 😀


Skambina zuikis ežiukui. Ežiukas pakelia ragelį ir sako:
– Nu…
– Į snukį arbatinuku,- išpyškina zuikis ir meta ragelį. Kitą dieną vėl skambina zuikis ežiukui. Ežiukas atsiliepia:
– Nu…
– Į snukį arbatinuku,- išpyškina zuikis ir vėl meta ragelį. Taip zuikis linksminosi visus metus, kol vieną dieną Ežiukui trūko kantrybė ir jis nuėjo pas Pelėdą patarimo. Pelėda jam ir sako:
– Kai kita kartą skambins, sakyk ne „nu“, o „alio“.
Ežiukas viska suprato ir linksmas grižo namo. Po minutės vėl skambina zuikis. Ežiukas atsiliepia:
– Alio!
– Čia ežiukas?
– Nu…
– Į snukį arbatinuku!

Geriausias sumuštinis nuo peršalimo..

Kam ten gerti tuos visokius vaistus, kai tiesiog gali suvalgyti super sumuštinį nuo visų ligų 😀


Stačiu kalnų keliu milžinišku greičiu leidžiasi sausakimšas autobusas. Kartkartėmis vairuotojas ima dusti, paleidžia vairą iš rankų, kriokia, stveriasi rankomis už gerklės. Autobusą mėto į šonus, bet tada nuo priekinės sėdynės pakyla moteriškė, trenkia vairuotojui per galvą rankine ir priepuolis baigiasi. Kai autobusas pasiekia galinę stotelę, iš minios svirduliuojančių keleivių drebančiomis kojomis prie vairuotojo prieina vyriškis ir sako:
– Klausykit, aš gydytojas. Mačiau, kad jums blogai… Gal galėčiau padėti?
– Ne, nereikia. Suprantate, ta boba už manęs – mano kaimynė. Vakar pasikorė jos vyras, tai aš ją erzinu.

1 2 3 4 5 622