Iš galo pamilęs…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

30-03

Važiuoja troleibusu bobutė, o priešais ją forsas sėdi. Staiga forsas atsisuka:
– Babut, tcyliek…
Bobutė gūžtelėjo pečiais ir toliau važiuoja. Po kiek laiko forsas vėl atsisuka:
– Babut, tcyliek…
Bobutė apsižvalgė, susigūžė ir toliau sėdi. Dar vėliau forsas vėl atsisuka:
– Babut, tcyliek pasakiau!
Čia bobutė neišlaikė:
– Ką tcyliek, ką tcyliek, ar aš sakau tau ką nors, ko tu kimbi prie manęs!
Forsas:
– Nu, babut, prisiprašei…

Kiekviena moteris turi jausti savo vertę…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

30-01

– Ponas policininke, – kreipiasi susirūpinęs vyras. – Mano žmona vakar išėjo iš namų pasivaikščioti ir negrįžo.
– Aprašykite ją, kaip ji buvo apsirengusi?
– Na, moteris, kaip moteris. Su suknele. Su ja buvo šuo.
– Koks šuo?
– Foksterjeras, 32 cm aukščio, dešinė ausis juoda, užpakalinė kairioji letena – labiau dėmėta, kaklo dirželis – juodas, akys rudos…

Kartais užaugę…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-06

Skambutis į buto duris: „Din-din“. Viduje sėdi du flegmos. Pirmas, po pusvalandžio:
– Aš atidarysiu.
Kitas, po 45 minučių:
– Ne, palauk, nesikelk, aš atidarysiu.
Po penkiolikos minučių:
– Nu gerai, tu atidaryk…
Antrasis per pusantros valandos nušliaužia iki durų, penkiolika minučių rakina, per penkias atidaro. Už durų trečias flegma:
– Oba, nespėjau rankos nuo skambučio nuimt, jau atidarė…

Oskaro verta…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-04

Stovi poste kelių policinkas. Žiūri, per raudoną šviesą zapukas važiuoja. Na, sušvilpė, sustabdė. Priėjęs klausia:
– Kodėl pažeidėt?
– Užsigalvojau, ponas seržante.
– Apie ką, įdomu, jūs prie vairo galvojate?
– Apie matematiką. Va, du plius du bus keturi. Du kart du irgi keturi. Trys plius trys – šeši. O jau trys kart trys – devyni.
Susimąstė policininkas, pradėjo skaičiuoti, pirštus lankstyti. Zapukas tyliai ir nuvažiavo. Važiuoja pro šalį policininko viršininkas. Žiūri, tas policininkas kad skaičiuoja, veidas rimtas, susimastęs, pirštai užlenkti. Ir klausia:
– Ką gi tu čia veiki?
– Galvoju, ponas leitenante, apie matematiką. Du plius du ir t.t.
– Dėl ko galvoji tu čia esi pastatytas? Dauginti ir sudėdinėti? Tu čia pastatytas, kad atiminėtum ir dalintum!!!

Moteris – vienintelis žalingas įprotis, kuris…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-03

Parduotuvėje stovi du vyriškiai ir laukia pardavėjo. Prie jų prieina moteris ir klausia:
– Ar turite dulkių siurblių?
– Ne, – atsako vyriškiai, – neturime.
Moteris pavaikšto po parduotuvę ir vėl klausia:
– Ar tikrai neturite dulkių siurblių?
– Ne, – rimtai atsako vyriškiai, – tikrai neturime.
Moteris dar pavaikšto po parduotuvę ir vėl klausia:
– O jūs esate ne pardavėjai?
– Ne, – atsako pastarieji, – mes ne pardavėjai.
– Tai kodėl tada sakote, kad neturite?
– O kodėl jūs klausiate, jei nesame?

Liūdna tiesa…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-01

Kol vyro nėra namuose, viena moteris atsiveda savo meilužį. Jos devynmetis
sūnus netikėtai grįžta namo, juos abu užtinka ir išsigandęs pasislepia
spintoje. Tada grįžta ir moters vyras. Ji panikuodama meilužį įstumia į
spintą, nesupratusi, kad jos sūnus irgi ten.
Pokalbis spintoje:
Berniukas: – Tamsu čia.
Vyras: – Jo, tamsu.
Berniukas: – Aš turiu futbolo kamuolį.
Vyras: – Tai gerai.
Berniukas: – Nori pirkti?
Vyras: – Ne, ačiū.
Berniukas: – Mano tėtis namuose.
Vyras: – Gerai, kiek nori?
Berniukas: – $250
Po kelių savaičių situacija kartojasi, ir vyras su berniuku vėl atsiduria
spintoje.
Berniukas: – Tamsu čia.
Vyras: – Aha, tamsu.
Berniukas: – Aš turiu futbolo batus.
Vyras, prisiminęs praėjusį kartą, iš karto klausia: – Kiek?
Berniukas: – $750
Vyras: – Perku.
Dar po kelių dienų berniuko tėvas sako sūnui: – Griebk savo futbolo kamuolį ir batus, lėksim į lauką paspardyt.
Berniukas atsako: – Negaliu, aš juos pardaviau.
Tėvui šokas: – Ką?! Kodėl?! Už kiek tu juos pardavei?!
Berniukas: – $1,000
Tėvas: – Siaubas, kaip tu iš savo draugų tokius pinigus lupi! Tie daiktai ir
pusės to neverti. Marš pas kunigą išpažinties!
Tėvas nuveda sūnų į bažnyčią ir pasodina klausyklon.
Berniukas: – Tamsu čia.
O kunigas jam atsako: – Tik nepradėk čia vėl šito š***!

Panelės naktiniam klube…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

26-10

Grįžta namo vyras, žiūri – žmona nuoga guli. Suprato, kad kažkas negerai, puolė po kambarius lakstyti, ieškoti. Nieko neradęs, išėjo į balkoną parūkyti. Žiūri – kažkas kabo ant rankų. Galvoja: “Aha, radau…“ ir pačiupęs spintelę, kad trenks per tas rankas, per rankas…
Vyksta teismas. Kaltinamasis pasakoja:
– Pareinu namo, žiūriu žmona nuoga. Iš karto supratau, kad kažkas yra, suradau jos meilužį kabantį ant balkono turėklų ir supykęs trenkiau su spinta…
Nukentėjęs:
– Palaisčiau gėles balkone, nutariau pasimankštinti. Pasikabinau rankomis už kaimyno balkono turėklo ir ėmiau daryti prisitraukimus. Staiga kažkas kaip trenks su spinta per rankas…
Liudininkas:
– Sėdžiu, vadinasi, spintelėje, staiga kažkas kaip čiupo ją ir metė per balkoną, dar turėklą užkabino…

Ši frazė…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

26-09

Naujasis lietuvis nutarė aplankyti savo gimtąsias vietas. Po 15 metų pertraukos įvažiuoja jis į savo gimtąjį kaimą. Ir tik įvažiavus jam nuleidžia padangą. Naujasis lietuvis nusikeikė, išlipo ir bando nuimti ratą. Ir mato, kad ateina jo senas vaikystės draugas… Prasigėręs… Be dantų… Prieina prie jo ir sako:
– Petrai, čia tu?
– Aš… Sveikas, Jonai!
– Ką čia darai? – klausia Jonas.
– Ai va, ratą bandau nuimti.
Jonas paima plytą ir iš visų jėgų sviedžia į langą:
– Tu ratus nuimk, o aš magnetofonu pasirūpinsiu.

Gėdingiausias momentas gyvenime…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

26-08

Parduotuvėje stovi du vyriškiai ir laukia pardavėjo. Prie jų prieina moteris ir klausia:
– Ar turite dulkių siurblių?
– Ne, – atsako vyriškiai, – neturime.
Moteris pavaikšto po parduotuvę ir vėl klausia:
– Ar tikrai neturite dulkių siurblių?
– Ne, – rimtai atsako vyriškiai, – tikrai neturime.
Moteris dar pavaikšto po parduotuvę ir vėl klausia:
– O jūs esate ne pardavėjai?
– Ne, – atsako pastarieji, – mes ne pardavėjai.
– Tai kodėl tada sakote, kad neturite?
– O kodėl jūs klausiate, jei nesame?

1 580 581 582 583 584 585 586 785