Kai parašai pošlai panelei…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

16-05

Vieną ramų vakarą vyras sėdi namie, žiūri televizorių ir valgo riešutus. Meta juos aukštyn ir gaudo burna. Staiga žmona jo kažko paklausia, tas pasisuka į ją ir išmestas į orą riešutas įstringa jo ausyje. Krapšto, krapšto, bando ištraukti, bet riešutas tik lenda gilyn į ausį. Pašaukia žmoną, ta krapšto, krapšto – niekaip. Nusprendžia važiuoti į ligoninę.
Tuo metu grįžta dukra su savo nauju biču. Išgirdęs apie draugės tėvo problemą bičas sako, kad gali ištraukti riešutą.
Jaunuolis liepia vyrui atsisėsti fotelyje, mikliai sugruda du pirštus į nosį ir liepia stipriai pūsti.
Tėvui gerai papūtus riešutas pokšteli iš ausies.
Žmona su dukra šokinėja iš laimės.
Bičas kukliai nuleidęs galvą aiškina, kad tai tik paprasti elementarios fiziologijos reikalai ir nieko čia jis ypatingo nepadarė.
Jaunuoliui išejus žmona negali nustoti džiaugtis:
– Bet juk tai puiku! Jis toks protingas! Kaip manai, kuo jis taps baigęs universitetą?
Tėvas ramiai:
– Sprendžiant iš pirštų kvapo, mūsų žentu.

Ne pirmas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

16-04

Ant dangoraižio stogo sėdi du apsirūkę bičiukai. Vienas iš jų pažvelgia žemyn ir taria:
– Aukštai…
Kitas atsako:
– Aha…
Pirmasis vėl pažvelgia žemyn ir vėl taria:
– Turbūt tris dienas žemyn krisčiau…
Kitas atsako:
– Turbūt…
Pirmasis vėl pažvelgia žemyn ir vėl taria:
– Bet turbūt mirčiau…
Antrasis:
– Kodėl?..
Pirmasis:
– Tai tu pabandyk tris dienas nieko nevalgyt…

Vyriškas solidarumas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

16-03

Susiginčijo katalikų kunigas, protestantų pastorius ir žydų rabinas, kurio religija galingesnė. Nutarė, kad laimės tas, kuris atves mešką į savo tikėjimą.
Po kiek laiko vėl susitinka toje pačioje vietoje ir dalinasi savo patirtimi.
Katalikų kunigas pasakoja:
– Einu mišku, žiūriu – lokys. Aš jam pradėjau bibliją skaityti, tačiau jis nepanoro klausytis, puolė mane draskyti. Aš apšlaksčiau lokį švęstu vandeniu, ir ką jūs manot – tapo jis ramus kaip avinėlis. Dabar jį katekizmo mokau.
Protestantų pastorius dalijasi savo patirtimi:
– Man buvo panašiai kaip ir tau. Mane irgi meška užsivijo. Bet kadangi mes nelabai tikime tuo jūsų švęstu vandeniu, aš įšokau į upę, perplaukiau ją greičiau už mešką, spėjau ją pakrikštyti dar jai nespėjus išlipti krantan, ir tapo ji rami, kaip avelė. Na, ir ką jūs manote, dabar bažnyčioje vargonais groja.
Žydų rabinas pasitaisė savo apdriskusius rūbus, tvarstį ant galvos ir tarė:
– Joooo, nereikėjo man nuo apipjaustymo pradėti…

Viena…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

16-02

Sūnus apsiženijo ir išvažiavo gyventi į kaimą. Po vestuvių praėjo du metai ir tėvas nuvažiavo aplankyti sūnaus bei marčios. Sėdi visi troboje prie stalo, o tėvas ir klausia:
– Na, marti, kaip sūnus? Ar atlieka vyrišką pareigą?
– Nieko gero, uošvi – atsako marti. Per dvejus metus taip ir nė karto.
– Negera, reikia mokyti – tarė tėvas.
Pasiėmė tėvas žibalinę lempą ir nusivedė sūnų bei marčią į daržinę, kur liepęs sūnui laikyti lempą, „patvarkęs“ ant šieno marčią paklausė sūnaus:
– Na, sūnau, ar supratai?
– Supratau, atsakė sūnus.
Praėjo dar metai ir vėl tėvas atvyksta aplankyti sūnaus. Užeina į trobą ir klausia marčios:
– Na, kaip sūnus?
– Nieko gero, visas kaimas dulkina, o jis lempą laiko.

Kai per greitai…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

16-01

Povandeninio laivo kapitonas prabunda po baisių išgertuvių:
– Šturmane, kur mes esame po perkūnais?
Šturmanas vos atplėšęs akis:
– Velnias jį žino….
Kapitonas apsižvalgo pro periskopą aplink:
– Žiūrėk, asile, matai laivas plaukia?? Paleisk į jį porą torpedų ir, kai pradės siųsti SOS signalą, užsirašyk koordinates. Ir kad tai būtų paskutinis kartas. Supratai?!

Gera sekretorė…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

13-04

Važiavo du draugai, vieno vardas Koks tavo reikalas, kito smegenys. Smegenys užsimanė į krūmus, o Koks tavo reikalas nuvažiavo pastatyt mašinos (nes žinojo, kad Smegenys ilagai sėdi ‘.). Tačiau jis pasistatė neleistinoj vietoj. Pamatė policininkas, priėjo ir klausia:
– Koks jūsų vardas?
– Koks tavo reikalas,- atsako.
– Aš jūsų klausiu, koks jūsų vardas?!- siunta policininkas.
– Aš jums sakau- Koks tavo reikalas!
– O kur jūsų smegenys?- nejuokais klausia policininkas.
– Už krūmų myža,- atsako žmogus.

Nesuprantamos merginos…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

13-05

Mokytoja sako mįslę:
– Lapas ant lapo, o adatos nė dūrio. Kas?
Petriukas ranką išsyk tik kelia, tik kelia.
– Na Petriuk.
– Kopūstas.
– Ne, čia rožė, bet tavo minčių eiga man patinka.
– O dabar tamsta mokytoja jūs atspėkit: Du apvalūs, vienas ilgas. Visom bobom reikalingas. Kas?
– Ką??? Lauk iš klasės!!!
– Ramiai, čia žirklės. Bet jūsų minčių eiga man patinka…

Neištikima žmona…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

13-03

Nusipirko ežiukas mersą. Važiuoja per mišką, mato vilkas eina.
– Sėsk vilke pavežiosiu,- sako ežiukas. Vilkas įlipo. Važiuoja toliau, ežiukas visus automobilio privalumus demonstruoja, giriasi. Žiūri lapė eina. Ežiukas atidaro langą ir pakviečia lapę. Lapė įkiša galvą, o ežiukas tik „šast!“ ir uždarė langą. Lapės galva viduje – likęs kūnas lauke. Išlipo ežiukas iš mašinos ir lapę visais būdais padarė. Baigęs atsisėdo į mašiną, atidarė langelį ir lapė dingo už horizonto. Važiuoja toliau, o vilkas ir klausia:
– Ežiuk, o kiek kainuoja šitas mersas?
– 500 tūkstančių,- atsako ežiukas.
– Oi neee… Mašinai tiek neturiu, bet dureles būtinai nusipirksiu.

Kodėl moterys geriau už mergaites

Kategorija: Demotyvacijos | 0

13-02

Vienas verslininkas susipažino bare su mergina, išgėrė kavutės, konjakėlio, pašoko ir nusprendė pratęsti pažintį pas merginą namuose. Tačiau šiais laikais niekas nieko už dyka nedaro, taigi mergina paprašė 500Lt. Verslininkas sutiko.
Praleidęs naktį verslininkas apsižiūrėjo, kad neturi grynųjų. Jis ir sako:
– Panele, aš važiuoju į darbą, jums išrašysiu čekį 500Lt, kur parašysiu „už buto nuomą“. Tai jūs žinosit, kad čekis nuo manęs.
Panelė sutiko. Važiuoja verslininkas į darbą ir galvoja „Nu taip… 500Lt – tikrai per daug. Kažkokia nesąmonė – 500Lt! Perdaug penkių. Užteks jai ir 250Lt.“
Atvažiavęs į darbą, verslininkas parašė čekį 250Lt, pridėjo raštelį ir nusiuntė merginai. Raštelyje buvo parašyta: „Mieloji panele, pireš nuomodamas jūsų butą maniau, kad jis bus dar nenuomotas. Galvojau, kad jis bus labai šiltas, be to bus toks mažiukas, kad jausiuosi kaip namie. Deja, kai aš jį išsinuomavau, pasirodė, kad jis jau buvo nuomotas, kad yra labai šaltas ir toks didelis, kad aš labai nejaukiai dėl to jaučiausi. Todėl jums siunčiu tik 250Lt“.
Panelė atrašo laišką tam verslininkui „Mielas pone, kaip jūs galėjot pagalvoti, kad tokio nuostabaus grožio butas galėjo būti dar niekam neišnuomotas?! Kaip jūs galėjot pagalvoti, kad jame maža šilumos? Jame yra šilumos, tik jūs neradote, kur ją įjungti. Na o dėl dydžio, tai butas tikrai normalaus dydžio! Tik jei jūs neturite baldų jam apstatyti, tai neverskite kaltės buto šeimininkei!“

Kai mergina išteka dėl pinigų…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

13-01

Eina gatve pijokėlis, už paskutinius centukus nusipirkęs alaus butelį nešasi, apsikabinęs kaip mylimąją. Laiko stipriai, kad tik iš rankų neišsprūstų, spardo viską pakeliui, kad netrukdytų eiti. Kažkoks butelis guli – pokšt paspyrė. Ir staiga iš to butelio – džinas!
Džinas išlindo ir sako:
– Ačiū tau, seni, ačiū, kad mane išgelbėjai iš to butelio. Aš ten tiek laiko pratūnojau…
Pijokėlis:
– Tai kad nėr už ką…
Džinas:
– Klausyk, seni, aš tau galiu vieną norą išpildyt. Nori?
– Nu aišku. Padaryk, kad šitam mano butely niekada alus nesibaigtų. Ar gali padaryt?
Džinas:
– Gerai, – ir išnyko.
Ir vaikšto senis… negalėdamas butelio atidaryt…

1 582 583 584 585 586 587 588 778