Atostogos Palangoje..

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

13-04

Teisia gruziną kaltinamą kaimyno nužudymu.
Teisėjas: Pasakokit, teisiamasis, kaip viskas vyko.
Gruzinas: Na ką, grįžtu namo. Durys atidarytos. Žiūriu, mano kaimynas mano žmoną apkabinęs stovi. Aš griebiuosi kinžalo, tačiau po to atsimenu: juk ir aš jo žmoną apkabindavau. Žiūriu toliau: mano kaimynas mano žmoną nurenginėja !! Aš griebiuosi už kinžalo, tačiau po to atsimenu, juk ir aš jo žmoną nurenginėdavau. Žiūriu toliau: mano kaimynas mano žmoną ant lovos jau verčia !! Aš griebiuosi už kinžalo, tačiau prisimenu: juk ir aš jo žmoną į lovą versdavau…
Teisėjas (pavargusiu balsu): Trumpiau ! Teisiamasis, už ką jūs nužudėte savo kaimyną ??
Gruzinas (susijaudinęs): aš savo b….. į jo užuolaidas nevaliau….

Kai vyksta vestuvės Šiauliuose..

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

24-05

Baltarusijos vidurys, bekraštė gudi giria. Šalia geležinkelio senas medkirtys kerta malkas, ruošiasi žiemai. Iš tolo pasigirsta artėjančio traukinio garsas, o ne už ilgo pasirodo ir jis pats. Pradundant pro šalį atsidaro jo langas ir grakšti moteriška ranka išmeta panaudota ,,Allways“ paketą. Pastarasis plasnodamas sparneliais nusklendžia link medkirčio ir šleptelna anam ant peties. Senis pasideda kirvį, nusipurto paketą, atsisėda ant kelmo, susisuka papirosą, godžiai užtraukia ir žvelgdamas ilgesingu žvilgsniu į tolį murma:
– Dieve, dieve, tiek metų praėjo… O sužeistuosius vis veža ir veža.

Nedidelė problemėlė..

21-07

Eina pertriukas su Gretute namo ir petriukas sako:
-Gretute jeigu įlipsi į šitą medį duosiu 10LT
-Gerai
Įlipo į medį pabuvo 5Min išlipo. Gretutė gryžus namo giriasi mamai:
-Mama, mama man Petriukas davė 10LT už tai, kad įlipau į medį!
-Durnele tu, jis tik į tavo triusikus norėjo pažiurėti.
Kitą dieną eina vėl.
Petriukas:
-Gretute jeigu įlipsi į šitą medį duosiu 20LT
-Gerai
Įlipo. Petriukas davė 20LT
Namuose Gretutė giriasi mamai:
-Mama man Petriukas davė 20LT už tai, kad įlipau į medį
Mama:
-Durnele tu! Jis tik į tavo triusikus norėjo pažiurėti..
-Ne mama… Šį kart aš buvau be triusikų.

Bukaprotis tėvas..

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

20-10

Anekdotai:

 

Kokia tavo žmona? Ar labai plepi?
– Ką tu, ji tokia tylenė, kad aš jau trejus metus negaliu sužinoti,
kas mudviejų vaiko tėvas!

 

Susitinka du vaiduokliai kapinėse. Vienas sako:
– Prie vartų yra motociklas. Gal pasivažinėjam?
-Gerai.
Prieina jie prie vartų. Staiga vienas vaiduoklis sunerimsta:
– Palauk, aš tuojau ateisiu. Po kelių minučių grįžta su paminklu.
Kitas nustebęs sako:
– Gal tu išprotėjai?
– Na, juk be dokumentų vairuoti negaliu.

Šeimyninis nesusipratimas

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

Vienoje šeimoje žmona komanduoja savo vyrui:
– Brangusis, užsirišk raudoną prijuostę ir išplauk indus.
– Brangusis, užsirišk raudoną prijuostę ir paruošk pietus.
– Brangusis, užsirišk raudoną prijuostę ir sutvarkyk kambarius.
– Brangusis, užsirišk raudoną prijuostę ir iškabink skalbinius.
Po penkerių metų galų gale vyras netenka kantrybės, tėškia ant grindų prijuostę ir pareiškia:
– Viskas, kiek galima?! Velniop tą raudoną prijuostę! Aš noriu mėlynos!

1 2 3