Mergina pavydinti automobilio..

Pateko Billas Gatesas pas Dievą. Pusiaukelėj į dangų Dievas jam sako: „Į kur tu norėtum patekti: į dangų, ar į pragarą? Eik pasižvalgyk, paskui pasakysi“. Nueina Billas į dangų. Žiūri – o ten angeliukai sėdi, medų valgo. Žodžiu, nėra ką veikti. Nueina Billas į pragarą. Ten žmonės linksminasi, geria, šoka. Tada Billas pasirinko eiti į pragarą. Dievas pragare jį iškart į katilą ir verda. Billas pradėjo piktintis, kad viską matė kitaip. Tada Dievas ir sako: „Ten buvo tik demo versija…“

 

Vyksta egzaminas. Ateina studentas į auditoriją, ir sako dėstytojui:
– Ponas dėstytojau, ar galima egzaminą laikyti išgėrus.
Dėstytojas pagalvojo, pamąstė ir sako:
– Nu ką darysi, studente, galima.
Studentas ir sako garsiai savo draugams stovintiems už durų:
– Vyručiai įneškit Petrą!!!

Aistringa meilužė..

Antrą valandą nakties beldimas į duris:
– Kas čia?
– Policininkai. Norime pasikalbėti.
– Kiek jūsų?
– Du.
– Tai ir kalbėkitės.

 

Horoskopas vairuotojams: jeigu rytą, išvažiuodami iš kiemo, išgirsite bumbtelėjimą, išlipkite ir atidžiai apžiūrėkite utomobilį. Jei apgadintas mašinos galas – pinigų gausime, jeigu priekis – juos prarasite.

 

Sėdi varna medyje. Pribėga lapė – ir taukšt jai lazda per galvą.
Pagriebia sūrį ir nubėga. Varna, atsigavusi po smūgio, sako:
– Nieko sau, pasakėčią sutrumpino.

Kai vaikinas per naglai prašo..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

08-05

Ežys prašo meškos:
-Ei, meška,būk gera,išleisk į tūsą mane..
Meška:
-Ne,niekur aš tavęs neleisiu. Amžinai prisigeri,poto gryžęs viską išdaužai,išmėtai,sėdėk namie.
Ežys:
-Nu meeška.. Labai tavęs prašau. Pažadu,kad šį kartą viskas bus tvarkingai.
Meška:
-Nu gerai,gerai eik. Bet atsakau,jei gryši prisigėręs,gausi į snukį.
Kitą rytą atsikelia ežys po tūso. Prieina prie veidrodžio,žiūri fanaras po akim. Ateina į kambarį pas mešką,žiuri viskas sulaužyta,sudaužyta ir klausia:
-Ė,meška,iš kur čia tas fingalas man po akim?
Meška jam atsako:
-Nu,bl..t. Kai vakar gryžai,pradėjai viską laužyt,daužyt,rėkt kaip debilas,aš nieko nesakiau. Bet kai prišikai ant stalo,prismaigstei į savo šūdą degtukų ir pasakei,kad nuo šiol šis ežys gyvens su mumis,nebeištvėriau

Kai moteris negali duoti kiek reikia..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Pasodino į kaliūzę mafijos bosą, jogą ir narkomaną. Visus nuteisė miriop dujų kameroj. Uždarė į kameras. Paleido dujas.
Ateina jau pas mafijozą kūno išnešt, o tas stovi su dujokauke – mafija suveikė…
Užeina pas jogą. Atidaro duris, jogas oro įtraukia – dar trim savaitėm užteks…
Eina pas narkomaną. Tik duris pravėrė, o tas jau rėkia:
– Uždarykit – visą kaifą išleisit!!!!

 

Tamsiu paros metu, skersgatvyje susitinka du banditėliai. Pirmas, išsitraukdamas peilį:
– Pinigų turi?
Antras, išsitraukdamas kirvį:
– O kam?
Pirmas, išsitraukdamas šimtinę:
– Pakeisti į smulkesnius!

Kai tikiesi, kad paims..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Į parduotuvę užsuka Petriukas su rašteliu rankoje ir klausia pardavėjo:
– Jeigu man reikia nupirkti kilogramą cukraus už 3 litus 50 centų,
pusę kilogramo kavos už 11 litų ir 27 centus ir kepalą duonos už 3
litus 80 centų… Kiek iš viso kainuos šitos prekės?
– 18 litų ir 57 centus. – paaiškina pardavėjas.
– O jeigu aš turiu 20 litų, tai kiek gausiu grąžos?
– 1 litą ir 43 centus.
– Labai ačiū! Nežinau kaip pats būčiau išsprendęs šituos namų darbus!

 

Mokytoja pasakoja vaikams apie magnetus, parodo, kaip jie pritraukia
įvairius metalinius daiktus. Tada klausia:
– Nagi, vaikai, atspėkite mįslę. Kas aš? Mano vardas prasideda raide
M ir aš pakeliu daiktus. Kas aš esu?
Vaikai choru atsako:
– Mama!

Matavimai mokykloje..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Kovų be taisyklių finalas.
Finale susitinka rusas ir amerikietis.
Ruso treneris auklėtiniui:
– Jokiu būdu nesileisk paguldomas ant menčių, nes kai amerikietis paguldo ką, tai suraito taip, kad tas nieko nebegali padaryti.
Rusas išklausė trenerio, gavo palaiminimą ir įlipo į ringą.
Virė arši kova, aplink taškėsi daug priešininkų kraujo, nei vienas kovotojas nenusileido, kol, penktame raunde, rusas padarė mažytę klaidelę, buvo amerikiečio paguldytas ant menčių ir pradėtas po truputį raityti.
Na, tokį vaizdą pamatęs ruso treneris, aišku iš karto prarado bet kokias viltis, spjovė ant grindų ir nuėjo į persirengimo kambarį, įsipylė vieną šimtą, antrą, jau gers trečią, bet girdi – Rusijos himnas groja.
Treneris bėgom į salę, prasibrauna pro minią, praplaukia pro šampano jūrą, pasigauna savo auklėtinį ir klausia:
-Tai kaip, po velnių, tu sugebėjai laimėt? Dar nė vienas kovotojas iš šito veiksmo neišsisuko, kaip tau tai pavyko!?
– Na, treneri, kaip tu ir sakei, paguldęs mane ant menčių, amerikietis mane suraitė visiškai, nė raumens nebegalėjau pajudint ir kai jau maniau viskas, pabaiga, pamačiau, kad prieš mano akis kabo kiaušai. Na ir kas man beliko?
Kandau….
Neįsivaizduoji, treneri, ką gali padaryti žmogus, sau į kiaušius įsikandęs…

Raudonkepuraitės skundas mamai..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Tipo įstrigo lapė tarp dviejų medžių…
Ir pasklido miške gandas, kad dabar kas nori tas gali kūmutę gudriąją pravaryt, nes ana pabėgt negali…
Sužinojo vilkas, pasakė meškai… Meška davolna.
Meška pasigavo zuikį ir tam sako:
– Gal tipo ir tu nori pagaliukų kumutei pakaišiot?
– Gal ir noriu…
Ir nudūmė zuikis.
Po kiek laiko susitinka vėl aniedu ir meška klausia:
– Nu kaip, pakaišiojai?
– Nu pagaliukų neradau, tai kankoriežių prikišau…

Petriuko atsakas..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Tėvas nuperka melo detektorių, kuris, jei žmogus meluoja, kerta žmogui per žandą. Ateina tėtis prie sūnaus ir klausia:
– Ką sūnau veikei šį vakarą?
– Mokiausi.
PLIAUKŠT vaikui per žandą.
– Gerai, gerai, žiūrėjom filmą…
– Kokį?
– Žaislų istoriją.
PLIAUKŠT vaikui per žandą.
– Nu gerai, žiūrėjom porno…
– Ką, kaip tu galėjai? Aš tavo amžiaus būdamas, net nežinojau, kas tai yra!
PLIAUKŠT tėvui per žandą. Motina nusijuokia ir sako:
– Ale tikrai jis tavo sūnus.
PLIAUKŠT mamai per žandą.

 

Ateina socialinės rūpybos darbuotoja pas daugiavaikę šeimą.
Klausia pas motiną:
– Kiek vaikų Jūs turite?
– Aštuonis.
– O kokie vardai?
– Petras, Petras, Petras, Petras, Petras, Petras, Petras ir Petras
– …o tai kaip jūs juos kviečiate?
– Tai pašaukiu Petrai, ir visi subėga.
– O jeigu norite pakviesti individualiai?
– Tada pavardėm šaukiu….

Suvažinėtas gaidys..

Per labdaros vakarą pastebėta, kad žinomas advokatas nieko nepaaukojo.
Organizacijos atstovas eina pas advokatą ir teiraujasi:
– Jūs toks populiarus, praktika – milžiniška. Negi negalite šiek tiek paaukoti?
– O ar jūs žinote, – atsako advokatas, – kad mano motina sunkiai serga, o jos gydymo sąskaitos astronominės?
– O Dieve, atleiskit, aš tikrai…
– O ar žinote, – tęsia advokatas, – kad mano brolis, karo veteranas, guli prikaustytas prie lovos? Ir turi žmoną su šešiais vaikais! ?
– Ką jūs, aš net pagalvoti negalėjau…
– O žinote, – pakėlė balsą advokatas, – mano sesers vyras žuvo autoavarijoje, palikęs skolose skendinčią seserį su trimis vaikais?
– Aš atsiprašau, žinoma, aš nežinojau..
– Tai štai, – baigė kalbą advokatas. – Jeigu aš JIEMS nedaviau nė cento, kodėl manote, kad duosiu jums?

Kaip zuikis su kurmiu pas mergas lėkė..

Pas lokį atbinzena ežiukas, 3 valandą nakties pažadina ir klausia:
– Ar turi klijų?
– Kvailys! – suriaumoja lokys. – Dėl tokio nieko žadina! Neturiu aš jokių klijų.
Po kurio laiko ežiukas vėl ateina pas kaimyną. Pažadino vėl.
– Ko tau reikia? – suurzgė perpykęs lokys.
– Nieko. Atnešiau klijų.

 

Studentas valgykloje nešasi padėklą su maistu. Klausia dėstytojo:
– Ar galiu prisėsti?
– Na, kiaulė ir gulbė prie vieno stalo nedera.
Studentas nutyli, bet atsisėda. Greitai pavalgo ir pakildamas taria:
– Na, tai aš skrisiu.

1 2 3 4 5 6 44