Kai ryžas bando ant pliko užstumti..

07-07

– Pamėginkime nustatyti jūsų neurozės priežastį, – sako psichiatras pacientui. – Ką dirbate?
– Rūšiuoju apelsinus. Kiaurą dieną loveliu žemyn rieda apelsinai, o aš stoviu apačioje ir juos rūšiuoju. Į vieną krepšį – didelius, į kitą – vidutinius, į trečią – mažiukus.
– O ko čia nervuotis? Juk toks puikus ramus darbas!
– Ramus? Supraskite pagaliau, kad kiaurą dieną aš privalau vos ne kas sekundę priiminėti sprendimus, sprendimus, sprendimus…

 

Iš lavoninės skambina į motociklų parduotuvę:
– Kiek šį mėnesį pardavei motociklų?
– Dvidešimt.
– Įdomu, kur dar trys…

Kai pardavinėji Audi 80…

07-06

Vyrukas per išpažintį sako:
– Esu labai padorus: negeriu, vakarais nesišlaistau gatvėmis, nevilioju moterų ir net nežiūriu į jų pusę, guluosi aštuntą valandą vakaro ir kiekvieną sekmadienį einu į bažnyčią.
– Taip, mano sūnau, bet visa tai pasikeis, kai tik iš čia išeisi, – atsako kalėjimo kapelionas.

 

Aš tau ne IKI, kad visada sugrįžčiau, ne NORFA, kad būčiau praktiškas, bet ir ne MAXIMA, kad apie viską pagalvočiau…

 

Ar norite pasidžiaugti Monos Lizos šypsena nesilankydami Luvre? Tiesiog paklauskite savo žmonos, kur ji padėjo jūsų atlyginimą!

Kai grįžti iš komandiruotės..

07-05

Du vampyrai šikšnosparniai vakare kabo savo uoloje. Vienas sako:
– Ai, aš labai alkanas! Man būtinai reikia šiek tiek kraujo.
Ir jis išskrenda. Grįžta po kelių valandų, kraujas iš snukio laša.
– Kur gavai kraujo? – klausia kitas.
– Matai va tą medį kairiau mūsų uolos?
– Matau, – atsako šikšnosparnis.
– O va aš – nepamačiau.

 

– Tėti, o kodėl mamai nuolat skauda galvą?
– Todėl, kad aš namo parnešu mažai pinigų.
– O kodėl tu namo parneši mažai pinigų?
– Nes dalis tų pinigų lieka pas tetas, kurioms nieko neskauda.

Kai sūnus nenori niekur stoti..

13-02

Atvyko žmogus į komandiruotę, užeina į viešbutį, prieina prie administratoriaus ir sako:
– Gal kokį kambariuką turit?
– Deja, visi kambariai užimti. Yra vienas dvivietis kambarys, bet jame gyvena vienas žmogus… Su juo niekas gyvent nenori…
– O kodėl?
– Suprantat, jis žiauriai knarkia. Niekas negali su juo gyvent. Net kaimynai gretimuose kambariuose neišsimiega.
– Tai gal duokit man tą kambarį…
Administratorius:
– Aš jus perspėju, pone, kad jūs neišsimiegosit.
– Gal kaip nors…
Nuvedė administratorius žmogelį į kambarį. Ryte žmogelis išeina – žvalus, išsimiegojęs…
Administratorius:
– Klausykit, kaip jums pasisekė išsimiegot? Tai gal jis neknarkė?
– Aišku knarkė. Bet aš priėjau prie jo, pabučiavau į skruostą ir pasakiau: labos nakties, gražuoli… Tai jis pabudęs visą naktį sėdėjo ir žiūrėjo į mane…

Kai kabina nepažįstama mergina..

19-10

Ligoninė. Į chirurgo kabinetą įbėga seselė ir sako:
– Daktare, 6-oje palatoje gulinčiam ligoniui vis blogiau ir blogiau.
Gydytojas pradeda aiškinti seselei, jog taip pesimistiškai kalbėti nevalia bei pabrėžia:
– Reikia sakyti, kad ligoniui ATRODO, kad jam vis blogiau ir blogiau.
Sekančią dieną šaukdama atbėga ta pati seselė:
– Daktare, ligoniui iš 6-os palatos ATRODO, kad jis numirė.

 

Vienoje pažinčių svetainėje moteris susirado, rodos, padorų vyriškį ir nuėjo su juo į pasimatymą. Sekančią dieną skambina savo draugei ir guodžiasi:
– Įsivaizduoji?! Jis atvažiavo 1928 metų laidos Mercedesu!
– Oho! Čia gi antikvaras. Turbūt jis pasakiškai turtingas.
– Aha, ir jis pirmas to automobilio savininkas!

Kai pana soliariumo auka..

03-09

Jonas ir Marija abu yra vienos psichiatrinės pacientai. Vieną dieną Jonas įšoko į gilujį baseino galą ir pradėjo skęsti. Marija tai pamačius iškarto šoko iš paskos ir išgelbėjo Joną.
Institucijos direktorius sužinojas apie toki didvyrišką įvyki nusprendė paleisti Mariją iš ligoninės.
– Marija, girdėjau apie tavo žygdarbį. Turiu gerų ir blogų naujienų. Geros – tu paleidžiama, blogos – nors ir išgelbėjai Jona nuo skendimo, jis pasikorė ir mirė.
– Jis nepasikorė, aš ji pakabinau džiūti. Kada galiu eiti namo?

 

Nuėjo du suvalkiečiai į banką. Ir kaip tyčia iš karto pataikė ant apiplėšimo. Plėšikai ne tik ištuštino seifus, bet ir nusprendė surinkti pinigus iš lankytojų. Kai plėšikai buvo netoli suvalkiečių, vienas suvalkietis tarė:
– Ai, beja, čia tie 200 Lt, kur aš tau skolingas, Jonai.

Pikta žmona..

03-04

Policininkas Vileniškis sustabdo greitį viršijusią, ant pėsčiųjų perėjos vos nesutraiškiusią žmogaus, mašiną. O ten – sėdi tokia gražutė miela blondinė. Policininkas mandagiai prisistato:
– Inspektorius Vileniškis, duokite savo teises.
Blondinė ima piktintis:
– Kas per nesąmonės! Žinote, jūs ten savo policijoje galėtumėte susitvarkyti! Tik vakar kažkuris iš jūsų atėmė mano teises, o dabar jūs čia mane sustabdote ir norite, kad aš jums jas duočiau???!!!

Kai sužinai, kad pana neištikima..

28-04

Grįžta į rūmus karalaitis. Visas sumuštas, apdraskytas, sudaužytas kaip obuolys. Tėvas karalius nustebęs klausia:
– Sūnau, kas atsitiko? Juk ne su drakonu kautis buvai išvykęs, o parsivežti savo nuotakos. Argi jos neradai? Ji gulėjo stikliniame karste, reikėjo tik ją pabučiuoti, kad prisikeltų.
– O ko neperspėjai manęs, tėve, kokie žiaurūs būna prisikėlę zombiai,- vos gyvas suvapėjo kunigaikštis

 

Valdininkas klausia pašalpą norinčios gauti moters:
-Kokie jūsų šešių vaikų vardai?
-Volfgangas,Volfgangas,Volfgangas,Volfgangas,Volfgangas,Volfgangas.
-O kaip jūs kviečiate berniukus valgyti?
-Tiesiog vieną kartą sušunku:,,Volfgangai!“
-O jeigu norite pašaukti po vieną?
-Tada kviečiu pavardėmis.

Kai turi pošlą draugę..

02-10

– Petrai, nepamiršk nusipirkti pieno, girdi?!!!
– girdžiu girdžiu…
– Pieno, neriebaus, 0.5% riebumo, nesupainiosi?!!
– Na, nesupainiosiu, nesupainiosiu…
– Ir ne starkos, kaip praeitą kartą, niekše tu, o pieno, įsiminsi?!!
– Na aišku, įsiminsiu…
– Ir ne Pelyno trauktinę, kaip užpraeitą kartą, zaraza, supratai?!!!
– Na supratau, aš Maryte, supratau…
– Na, gerai jau, eik…
Po 10 minučių parduotuvėje:
– Ko ji prašė nupirkti – starkos ar Pelyno trauktinės? Aj, negalvosiu, paimsiu ir to ir ano…

Žinutė merginai nuo kaimyno..

02-08

Bėga zuikiai per mišką, žiūri briedžiai ganosi. Apsupo juos ratu ir klausia:
– Vierchu yra?
Briedžiai išsigando sako:
– Nėra.
– Tada nuo kiekvieno po pitaką ir laisvi.
Kitą dieną vėl tas pats:
– Vierchu yra?
– Ne
– Tada po pitaką ir laisvi.
Na, briedžiai sumastė, kad chuinia gaunasi. Nuvarė pas vilką ir klausia:
– Būsi pas mus vierchas?
– Nėr problemų vyručiai, būsiu.
Kitą dieną vėl bėga zuikiai:
– Vierchų yra?
Briedžiai patenkinti prasiskiria, išeina vilkas:
– Aš vierchas!
Zuikiai prasiskiria, išeina meškinas:
– Nuo viercho stolnikas, nuo kitų po pitaką ir laisvi.

1 89 90 91 92 93 94 95