Kai panelė susapnuoja kelionę į Maldyvus..

08-06

Šeima pietauja restorane. Pavalgė, tėvas atsiskaitinėja, o mama kreipiasi į padavėją:
– Jūs nieko prieš, jei mes paimsime maisto likučius mūsų šuniukui?
– Žinoma, paimkit, – sutinka oficiantas.
– Valio! Mums nupirks šuniuką!!! – apsidžiaugė vaikučiai.

 

Stovi nusiminęs gruzinas. Prieina kitas gruzinas ir klausia:
– Ko toks nelaimingas?
– Tai va, vakar turguj kažkokie vyrai mus užpuolė ir uždraudė visiem uogom prekiaut, o kas neklausė, tiems jie uogas į šikną sukišo…
– O ką, tu irgi nepaklausei?
– O iš kur aš galėjau žinot, kad arbūzai irgi uogos.

Kai mergina užsimano naujo kilimo..

08-05

Buvo 2 broliai dvyniai. Vienas paleistuvis ir girtuoklis, o kitas visų dorybių įsikūnijimas. Ir nutarė jie kartu vesti. Nedorėlis brolis siūlo:
– Klausyk, lažinamės iš dėžės alaus, kad aš per pirmą naktį savo jaunąją žmonelę pamylėsiu daugiau kartų, nei tu.
– Na, lažinamės, tik kaip mes apskaitą vesim?
– Ogi po kiekvieno karto ant sienos tušinuku užsirašom, o ryte palyginsim.
– OK.
Kaip sutarė, taip ir padarė. Palaidūnas pamylėjo savo žmoną kartą ir pažymėjo brūkšniuką ant sienos |. Pamiegojo, pamylėjo dar sykį – ant sienos atsirado dar vienas brūkšniukas – ||. Na ir visai paryčiais vos – ne vos „išspaudė“ dar kartą. Taip ant sienos atsirado užrašas |||. Po trečio sykio nedorėlis guli, alsuoja vos gyvas. Tik į duris kažkas – tuk tuk tuk – ogi gerietis atėjo. Priėjo prie brolio lovos, pamatė užrašą ir nusiminė:
– Šimtas vienuolika? Po paraliais, aplenkei, brolau, mane dviem kartais…

Komplimentai panelei..

08-04

Skambutis į techninės pagalbos skyrių. Vartotojas klausia:
– Aš vat atsinaujinau savo kompiuterį. RAMo įdėjau daugiau, procesorių dvigubai greitesnį įkišau… Bet Winampas man kažkodėl dirba tuo pačiu greičiu. Sakykit, kame čia problemos?
Kompiuterių specialistas atsako:
– Matote, pirmiausiai reikėtų pakeisti vidinius nustatymus winampe. Reiktų perjungti kelis jumperius, o be to, pakeisti BIOS mikroschemą. Bet, deja, šie dalykai yra neteisėti, todėl negaliu jums pilnai paaiškinti, kaip tai daroma…

Vyro ir žmonos chat’as..

07-10

Kalėdų senis sėdi prie eglutės miesto aikštėje ir kalbina vaikus, ko jie norėtų Kalėdoms. Staiga prie jo priėjo jauna mergina ir atsisėdo ant kelių. Senis kiek nustemba, bet kadangi ji labai meiliai jam šypsosi, tai visgi klausia:
– Na, o ko tu norėtum Kalėdoms?
– Kai ko savo mamai, – atsako ši.
– Kaip gražu iš tavo pusės, – nusišypsojo Senis. – Tai ką gi jai padovanoti?
– Žentą.

 

Vyras žmonai kalėdų išvakarėse:
– Brangioji siūlau sutikti šias Kalėdas ramiai, šeimyniškai, kaip pridera.
– Aš sutinku. Aptarkime, kaip tai atrodys.
– Štai taip: aš nuperku užkandos, penkis vyno butelius, pasikviečiu tris draugus, o tu važiuoji pas gimines.

Kai vaikinas priekaištauja..

07-09

Vyksta penkmetinis tarptautinės astronomų sąjungos suvažiavimas.
Suvažiavimo pirmininkas:
– Aš nesistebiu, kad per penkerius metus nieko naujo neatradome. Mane labiau stebina, kad per tuos penkerius metus niekam nekilo mintis nuimti teleskopo objektyvo dangčio…

 

JAV prezidentui praneša:
-Mūsų astronomai pastebėjo, kad rusai nuskrido į Mėnulį ir jį visą perdažo raudonai!
-Nieko tokio, mes nuskrisim iš paskos ir baltai užrašysim – Coca Cola!

 

Iš tikrųjų tai egzistuoja du ekonominių reformų įvykdymo variantai:
Pirmas – realistinis – atskrenda ufonautai ir padaro viską, ką reikia.
Antras – fantastinis – mes viską patys padarom.

Kai ryžas bando ant pliko užstumti..

07-07

– Pamėginkime nustatyti jūsų neurozės priežastį, – sako psichiatras pacientui. – Ką dirbate?
– Rūšiuoju apelsinus. Kiaurą dieną loveliu žemyn rieda apelsinai, o aš stoviu apačioje ir juos rūšiuoju. Į vieną krepšį – didelius, į kitą – vidutinius, į trečią – mažiukus.
– O ko čia nervuotis? Juk toks puikus ramus darbas!
– Ramus? Supraskite pagaliau, kad kiaurą dieną aš privalau vos ne kas sekundę priiminėti sprendimus, sprendimus, sprendimus…

 

Iš lavoninės skambina į motociklų parduotuvę:
– Kiek šį mėnesį pardavei motociklų?
– Dvidešimt.
– Įdomu, kur dar trys…

Kai pardavinėji Audi 80…

07-06

Vyrukas per išpažintį sako:
– Esu labai padorus: negeriu, vakarais nesišlaistau gatvėmis, nevilioju moterų ir net nežiūriu į jų pusę, guluosi aštuntą valandą vakaro ir kiekvieną sekmadienį einu į bažnyčią.
– Taip, mano sūnau, bet visa tai pasikeis, kai tik iš čia išeisi, – atsako kalėjimo kapelionas.

 

Aš tau ne IKI, kad visada sugrįžčiau, ne NORFA, kad būčiau praktiškas, bet ir ne MAXIMA, kad apie viską pagalvočiau…

 

Ar norite pasidžiaugti Monos Lizos šypsena nesilankydami Luvre? Tiesiog paklauskite savo žmonos, kur ji padėjo jūsų atlyginimą!

Kai grįžti iš komandiruotės..

07-05

Du vampyrai šikšnosparniai vakare kabo savo uoloje. Vienas sako:
– Ai, aš labai alkanas! Man būtinai reikia šiek tiek kraujo.
Ir jis išskrenda. Grįžta po kelių valandų, kraujas iš snukio laša.
– Kur gavai kraujo? – klausia kitas.
– Matai va tą medį kairiau mūsų uolos?
– Matau, – atsako šikšnosparnis.
– O va aš – nepamačiau.

 

– Tėti, o kodėl mamai nuolat skauda galvą?
– Todėl, kad aš namo parnešu mažai pinigų.
– O kodėl tu namo parneši mažai pinigų?
– Nes dalis tų pinigų lieka pas tetas, kurioms nieko neskauda.

Kai sūnus nenori niekur stoti..

13-02

Atvyko žmogus į komandiruotę, užeina į viešbutį, prieina prie administratoriaus ir sako:
– Gal kokį kambariuką turit?
– Deja, visi kambariai užimti. Yra vienas dvivietis kambarys, bet jame gyvena vienas žmogus… Su juo niekas gyvent nenori…
– O kodėl?
– Suprantat, jis žiauriai knarkia. Niekas negali su juo gyvent. Net kaimynai gretimuose kambariuose neišsimiega.
– Tai gal duokit man tą kambarį…
Administratorius:
– Aš jus perspėju, pone, kad jūs neišsimiegosit.
– Gal kaip nors…
Nuvedė administratorius žmogelį į kambarį. Ryte žmogelis išeina – žvalus, išsimiegojęs…
Administratorius:
– Klausykit, kaip jums pasisekė išsimiegot? Tai gal jis neknarkė?
– Aišku knarkė. Bet aš priėjau prie jo, pabučiavau į skruostą ir pasakiau: labos nakties, gražuoli… Tai jis pabudęs visą naktį sėdėjo ir žiūrėjo į mane…

Kai kabina nepažįstama mergina..

19-10

Ligoninė. Į chirurgo kabinetą įbėga seselė ir sako:
– Daktare, 6-oje palatoje gulinčiam ligoniui vis blogiau ir blogiau.
Gydytojas pradeda aiškinti seselei, jog taip pesimistiškai kalbėti nevalia bei pabrėžia:
– Reikia sakyti, kad ligoniui ATRODO, kad jam vis blogiau ir blogiau.
Sekančią dieną šaukdama atbėga ta pati seselė:
– Daktare, ligoniui iš 6-os palatos ATRODO, kad jis numirė.

 

Vienoje pažinčių svetainėje moteris susirado, rodos, padorų vyriškį ir nuėjo su juo į pasimatymą. Sekančią dieną skambina savo draugei ir guodžiasi:
– Įsivaizduoji?! Jis atvažiavo 1928 metų laidos Mercedesu!
– Oho! Čia gi antikvaras. Turbūt jis pasakiškai turtingas.
– Aha, ir jis pirmas to automobilio savininkas!