Kai turi merginą, kuri nepatenkinta savo figūra..

01-01

Anekdotas:

 

Kalėdinę naktį, trečia valanda, bute, po švenčių, nusivarę miega vyras su žmona. Staiga į duris atsargus, bet po truputi stiprėjantis beldimas.Žmona vyrui:
-Nueik pažiurėk kas ten..
Vyras prieina prie durų:
-Kas ten?
Iš už durų pašnibždom:
-Kaimynas.Jonas.Reikalas yra…buk žmogus, pastumk mane..
-Tu nupušai?! Kur važiuot ruošies trečią valandą nakties.Išsipagiriok,- ir nueina gultis atgal į lovą…
Beldimas nesiliauja.Žmona vyro klausia kas ten prie durų.Vyras viską papasakoja.Žmona:
-Nu negražu šitaip.Atsimeni praeitą kartą kai mūsų mašina neužsivedė, tai Jonas su visa šeima padėjo..Nueik, padėk žmogui, nebūk slunkius…
Vyras keikdamasis atsikelia, rengiasi, o kol rengiasi-beldimas nutyla.Apsirengęs išeina, laiptine nusileidžia iš devinto aukšto, išeina į kiemą, dairosi kaimyno..
-Jonai, kur tu plia?
Ir toks romantiškai nusiteikusio balsas iš tamsos:
-Aš čia..supynėse…

Kai vaikinas netikėtai kviečia pas save..

19-05

Anekdotai:

 

Žmona vyrui:
– Na bet tau ir pasisekė! Aš taaaip puikiai atrodau būdama tokių metų.. Galiu dar laisvai be liemenėlės vaikščiot!
Vyras:
– Tai tau be liemenėlės dar geriau. Visos raukšlės and veido išsilygina.

 

Ateina vyras į vaistinę ir sako vaistininkei:
– Man ką nors nuo gerklės skausmo ir perštėjimo..
Vaistininkė:
– Tai gal pačiulpt ką??
– Na, jeigu man palengvės, tai prašom

Šeimyninis barnis..

19-04

Mokykloje mokytoja susipažįsta su vaikais:
– Koks tavo vardas?
– Joniukas, mano tėtis lietuvis ir mama lietuvė, reiškia, kad ir aš lietuvis.
– Gerai, o tavo vardas?
– Mano vardas Sara, mano mama žydė ir tėtis žydas, bet aš gimiau Lietuvoje, todėl esu lietuvė.
Čia įsiterpia Petriukas:
– Čia kažkokia nesąmonė, taip negali būti. Štai aš gimiau garaže – tai dabar išeina, kad aš koks nors Zaporožietis!

 

Vienas draugas kitam:
– Žinai kaip sudomint idiotą?
– Ne.
po tylos:
– A girdi?
Po šiek tiek ilgesnės tylos:
– Ple pasakyk gi…

Kai parašo nežinomas numeris..

23-06

Pakliuvo naujasis rusas į autoavariją ir jam labai sužalojo veidą. Tiesiog siaubingai sudarkė, nuplėšė visas lūpas ir t.t. Guli jis opracinėje… Prieina gydytojas. Naujasis rusas sako gydytojui:
– Moku kiek reikia tik prisiukite lūpas, daktare.
Gydytojas sako:
– Šiuo metu jokių neturime, tik lytines.
– Gerai bus kokios yra, kad tik būtų.
Na, prisiuvo jam tas lūpas, sugydė, paleido. Po mėnesio ateina tas pats naujasis rusas ir sako:
– Daktare, nuimkit lūpas, moku dvigubai. Negaliu daugiau taip gyventi. Ryte pasižiūriu į veidrodį – stojasi, pasižiūriu žemyn – seilės varva…

Kai sūnus ilgai negrįžta namo..

29-04

Į Maskvą atvykęs čiukčius pasimetė su žmona. Niekur jos neradęs nubėgo į policiją. Budėtojas prašo nurodyti dingusios žmonos požymius.
– Požymiai nedingo, žmona dingo.
– Bet juk turi būti kokių nors požymių. Štai mano žmona,- aiškina policininkas,- aukšta, grakšti, didžiakrūtė blondinė.
– A-a-a… Maniškė maža, kreivomis kojomis, plokščia, plaukų nedaug. Klausyk, tetraukia ją velniai – geriau einam taviškės ieškoti

 

Čiukčius veda kitatautę. Po kurio laiko kaimynai smalsauja:
– Na, kaip tavo naujoji žmona?
– Geras žmogus, geras. Tik va labai jau nešvari – kasdien prausiasi.

Sukeisti telefono vardai..

01-11

Vieną kartą gyveno pagyvenę žmonės. Ir žmona ruošiasi į turgų, ir klausia savo dieduko:
– Gal tau ko nors reikia?
pagalvojo, pagalvojo ir sako:
– Nupirk kaliošus, nes manieji jau baigia suplyšti…
Na ir išsiruošė į turgų, nuvažiavo, apsiprekino, įgijo kaliošus, tačiau neturi kur jų įsidėti. Pagalvojo ir nukeliavo į vaistinę:
– Gal turite kokį maišelį, kaliošams susidėti?
– Ne, bet atnešiu jums dėžutę.
Susidėjo į dėžutę (ant dėžutės užrašyta “1000 prezervatyvų”) ir nuėjo link stoties, į namus važiuoti. Važiuoja autobusu, ir prie moters atsisėdo “gezas”, pamatęs dėžutę ir klausia:
– Babulyt ar tau ilgai jų užteks?
– Na kaip mano diedukas drožią, tai savaitei turėtų…

Po praleisto vakaro su pošla panele..

01-05

Pavagia kažkas kunigo dviratį. Šis nueina pasiguosti savo kolegai ir sako:
– Nenoriu nieko užgauti, tik noriu susirasti savo dviratį.
Kunigas moko:
– Sekmadienį užlipk į sakyklą ir sakyk dešimt dievo įsakymų. Sakydamas
“Nevok” žiūrėk visiems į akis. Tas, kuris paraus, ir bus vagis.
Po mėnesio jiedu vėl susitinka.
– Na, ar padėjo? – klausia vienas.
– Taip. Užlipau į sakyklą ir kai tik ištariau “Nesvetimoteriauk”, atsiminiau, kad dviratį pas Onutę palikau.

Kai pabrangsta alus..

02-03

Įdomūs faktai:

 

Welin Kusuma per 13 metų įgijo 18 akademinių bei profesinių laipsnių. Vieno semestro metu jis išklausydavo 100 kreditų paskaitų ir lankydavo paskaitas nuo 7 val. ryto iki 10 val. vakaro. Dabar jis turi 8 bakalauro, 3 magistro bei 7 profesinius laipsnius.

 

„Dramblių užkalbėtojas“ Lawrence’as Anthony paskyrė savo gyvenimą gelbėdamas ir gydydamas dramblius Afrikoje. Po jo mirties grupė dramblių nukeliavo į jo namus Pietų Afrikoje ir stovėjo juos apsupę dienas, kad parodytų jam pagarbą.

1 11 12 13 14 15