Žvejyba su plyta

Kategorija: Anekdotai | 0

Sėdi žvejys ant kranto, laiko rankoj meškerę, o šalia pasidėjęs plytą. Brenda per rasą, palei upę moteriškė karvių pamelžti, mato žveją ir klausia:
– Ką čia veiki?
– Žvejoju, – atsako žmogus.
– O kam plyta? – klausia moteris.
Žvejys ir sako:
– Duosi – pasakysiu, neduosi – nesakysiu.
Moteris supyko, apšaukė žvejį ir nuėjo galvodama, kam gi ta plyta? Paėjusi kiek pagalvojo, juk žvejys, gan išvaizdus vyriokas, kodėl nesužinoti, kam ta plyta. Ir grižo pas žvejį… Na, po viso to, žvejys ir atsako į jos klausimą:
– Matai, šiandien ant meškerės dar nei vienos žuvies nesugavau, o ant plytos šiandien, tu jau trečia …

Asilas iš tvarto

Kategorija: Anekdotai | 0

Studentas kaime priverstas ieškotis nakvynės. Ateina pas ūkininką ir prašo priglausti. Ūkininkas:
– Matai, ankštai gyvename. Gali pernakvoti pas mano dukrą vienoje lovoje arba įsitaisyti tvarte.
Studentas mąsto: „Turbūt ir duktė to ūkininko baisi, kad su svetimu į lovą guldo. Gal raupsuota kokia…“ Nusprendžia nakvoti tvarte. Ryte studentas prausiasi prie šulinio. Prie jo prieina graži mergina ir atneša rankšluostį. Studentas nustebęs klausia:
– Kas tu tokia, gražuole?
Mergina:
– Aš ūkininko duktė. O kas tu?
Studentas:
– O aš asilas. Va, iš to tvarto…

Įvykis viešbutyje

Kategorija: Anekdotai | 0

Atvyko žmogus į komandiruotę, užeina į viešbutį, prieina prie administratoriaus ir sako:
– Gal kokį kambariuką turit?
– Deja, visi kambariai užimti. Yra vienas dvivietis kambarys, bet jame gyvena vienas žmogus… Su juo niekas gyvent nenori…
– O kodėl?
– Suprantat, jis žiauriai knarkia. Niekas negali su juo gyvent. Net kaimynai gretimuose kambariuose neišsimiega.
– Tai gal duokit man tą kambarį…
Administratorius:
– Aš jus perspėju, pone, kad jūs neišsimiegosit.
– Gal kaip nors…
Nuvedė administratorius žmogelį į kambarį. Ryte žmogelis išeina – žvalus, išsimiegojęs… Administratorius klausia:
– Klausykit, kaip jums pasisekė išsimiegot? Tai gal jis neknarkė?
– Aišku knarkė. Bet aš priėjau prie jo, pabučiavau į skruostą ir pasakiau: „Labos nakties, gražuoli…“ Tai jis pabudęs visą naktį sėdėjo ir žiūrėjo į mane…

Tai, kas moterims būdinga

Kategorija: Anekdotai | 0

Kas kokio amžiaus moteriai būdinga:
8 metų – paguldai ir seki pasaką.
18 metų – seki pasakas, kad paguldytum.
28 metų – gulasi ir be pasakų.
38 metų – ji seka tau pasakas, kad atsigultum prie jos.
48 metų – seki jai pasakas, kad tik nereikėtų gultis su ja.
58 metų – visas dienas nesikeli iš patalo, kad tik nereikėtų klausytis jos pasakų.

Laimikis

Kategorija: Anekdotai | 0

Žvejas pasakoja apie laimikį:
– Tai ta lydeka svėrė…
– Na, kiek jau, kiek? – išsišiepę laukia draugai.
– Kad nesumelavus, tai pusę to svorio, kurį norėjau pasakyti, bet du kartus daugiau negu jūs pagalvojot!

Blondinė ir dėlionė

Kategorija: Anekdotai | 0

Skambina blondinė savo vyrui advokatui i ofisą verkdama.
– Kodėl verki, gražuole?- klausia vyras.
– Va vis bandau sudėlioti dėlionę, bet niekaip neišeina. Visos dalys atrodo vienodos…
– O kokią dėlionę dėlioji?
– Na, ant dėžutės nupieštas gaidys, bet man niekaip neišeina jo sudėliot..
– Ei, nusiramink, kai tik grįšiu namo, mes ją sudėliosime kartu, gerai?
Taigi, grįžta vyras namo ir randa blondinę verkiančią, parkritusią ant grindų ir puolusią į depresiją.
Apkabina ją ir sako:
– Nagi, kelkis nuo grindų ir nebeverk. Juk tu tokia graži. Dabar paklausyk ką darysime. Sudėsim visus sausus pusryčius į dėžutę ir niekam apie tai nepasakosim!

1 593 594 595 596 597 598 599 602