Greičiausias būdas suvilioti bet kurį vyrą…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-12

Sėdi bobulkos šimtametės ant suoliuko. Nuo ryto iki vakaro. Į praeinančius žmones žiūri. Tarpais pašneka ką nors. Ir štai, viena sako: – Ei, o kas čia taip dvėseliena smirdi? Ei, Ona, ar girdi? Ona??? | Švenčia didelė vyriška kompanija. Visi linksmi tokie, tik vienas kažkoks liūdnas. Draugai ima kamantinėti: – Tai kas atsitiko, Petrai, ko toks nelinksmas? – Ai… Žmona AIDS apsirgo  Vyrukas peržvelgia draugus ir prideda: – Ei, ko jūs visi taip išbalot? Aš juk tik pajuokavau…

Trumpas ir aiškus sveikinimas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-11

Gimdymas. Akušeris ištraukia vaiką – berniukas, tik jis neverkia, o  juokiasi susiėmęs už pilvo. Rankutė suspausta į kumštį. Akušeris sutrikęs  atgniaužia kumštį, o ten – kontraceptinė tabletė. | Per raudoną šviesą dideliu greičiu pravažiuoja vaikinas. Po kiek laiko jį pasiveja policija, išlipa, o policininkas drėbteli: -Tai ką, dar vieną bulių į narvą vešim.

Šių laikų moterys…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-10

Pareina girtutėlis tėvas namo, vos pataiko į duris ir prieškambaryje atsiremia rankomis į sieną. Pribėga sunelis ir taria: – Tėti, tėti, ar galėtum sutvarkyti mano sugedusį dviratį ? Tėvas pakelia galvą ir taria: – Aha, viską dabar metu ir einu tau dviratį taisyt!!! |  Nėščia moteris ateina pas astrologą sudaryti jos būsimam kūdikiui gyvenimo prognozes.  – Po kokiu ženklu buvo pradėtas kūdikis? – klausia astrologas.  – „RŪKYTI DRAUDŽIAMA!“

Jeigu ji viską prisimins…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-09

Dvi sraigės kalbasi:  – Žinai, vakar radau vieną tokį sodą… Ten tiek kopūstų…  – A, žinau tą sodą. Bet ten labai piktas sarginis šuo, tu nebijai?  – O ko bijoti? Tas šuo toks lėtas, kad kol pradės mus vytis, mūsų ten nei kvapo neliks. | – Grąžinu šunį, kurį vakar iš jūsų pirkau! – O ką jis blogo padarė? – Naktį taip garsiai lojo, jog negirdėjau, kaip vagys apšvarino butą!

Ir tu pabandyk…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-07

Davė caraičiui Ivanui caras lanką su strėle ir liepė, išėjus į lauką, šauti. Kur nukris jo strėlė, ten ir nuotaka bus. Išėjo caraitis Ivanas į lauką, įtempė templę ir šovė. Sėkmingai nukrito jo strėlė! Vestuves atšventė kartu su uošvienės laidotuvėmis! | Vienas medžiotojas sako kitam:  – Oho, kokia meška! Kiek kartų šovei? – Dešimt. – Kiek pataikei? – Nė karto. – Kaip tai? – Ji iš juoko nudvėse!

Kai tau jau 30…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-06

Pro banko duris į gatvę išeina verslininkas, eina per pėsčiųjų perėją į kitą gatvės pusę, tik staiga didžiuliu greičiu atlekia sunkvežimis, numuša verslininką, pervažiuoja jį priekiniais ratais, galiniais ratais, priekabos ratais… Verslininkas paguli minutėlę, atsikelia, nusipurto ir sumurma: – Na, ir užvažiavo… Beveik, kaip mokesčių inspekcija…

Geriausi dalykai…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-05

Dantų gydytojas išsitraukia iš dėžutės kažkokį keistą instrumentą. Pacientas susidomėjęs klausia: – O koks čia instrumentas? – Šis intrumentas man liko nuo mano senelio,- sako gydytojas. – O jūsų senelis irgi buvo dantistas? – Ne, per karą jis dirbo tardytoju. | – Jonai, tu esi buvęs Turkijoje? – Taip, pernai. – O Egipte? – Taip, šiemet. – O Kipre? – Užpernai buvau. – Na, ir kur poilsis geresnis? – Nežinau. Visur buvau su žmona ir vaikais.

Tikras vyras po romantinės vakarienės…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-04

Kaimo vaikinukas atvažiuoja į Vilnių. Įlipa į troleibusą, atsisėda. O priešais jį tuo pat metu atsisėda mergina. Tokia blondiniška, apkūni, iššaukiančiai apsirengusi, krūtys tiesiog virsta… Vaikinukas į ją užsižiūri. Mergina tai pastebi, ir iššaukiančiai taria: – Tai ką, seilės varva, ar ne? – Ne, – atsako vaikinukas. – Tiesiog pagalvojau, kiek tu pieno duotum, jei būtum karvutė…

Daktare, man jau 28 metai…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-03

Kartą električkoj važiuoja dvi moterys: jauna, sena bei trys vyrai. Električka įvažiuoja į tunelį ir tada pasigirsta bučinio garsas, o iš kart po jo pliaukšteli antausis. Panelė galvoja: – Va tą senę bučiuoja… Ne kad mane pabučiuotų. Senė galvoja: – Nu jaunimas pašol. Bučiuojas dar nesusipažinę… I vyras galvoja: – Dar kartą į tunelį įvažiuosim – dar pabučiuosiu. II vyras galvoja: – Dar pabučiuos kaip trenksiu… III vyras galvoja: – Dar syki trenks, kitoj stotelėj išlipu…

1 593 594 595 596 597 598 599 752