Vyras džentelmenas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

25-05

Tradicinis studentiškas bendrabutis: viename kambaryje – geriama, kitame – mylimasi.
Ir staiga studentai (tie, kurie geria) išgirsta klaikų isterišką merginos juoką, sklindantį iš kambario, kuriame mylimasi.
Visi susidomi: kas gi ten vyksta?!
Nusprendžia nueit, pasižiūrėt.
Mandagiai pasibeldžia, praveria duris ir mato vaizdelį: guli mergina ant grindų ir isteriškai kvatodama raitosi.
Studentai pribėga prie jos, pakelia ir ima klausinėti:
– Kas atsitiko? Kas čia yra?! Kas negerai?
Mergina juokdamasi atsistoja ir su juoko protrūkiais sako:
– Nu tokio durniaus.. Nu tokio asilo dar nesu mačius!
Studentai:
– Tai kas gi yra?
– Nagi taip: mes mylimės, o aš jo paklausiau „Ar jau baigei?“, o jis man sako „Ne, aš dar ketvirtame kurse“…

Kai žmona labai nori…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

25-04

Prieš pat Kalėdas vienu labai prabangaus viešbučio liftu kėlėsi sąžiningas politikas, geraširdis teisininkas ir Kalėdų Senis. Prieš pat atsidarant durims jie pamatė ant grindų gulintį 50 Lt banknotą. Kuris iš jų pakėlė banknotą?
Aišku, kad Kalėdų Senis, nes kiti du tipai paprasčiausiai neegzistuoja.

Pasakiškas savaitgalis…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-03

Poručiko Rževskio klausia:
– Poručike, sakykit, kada jums greičiausiai mergina leido pabučiuoti į lūpas?
– Iškart, vos susipažinau.
– Na, ir ką jinai jums pasakė dėl tokio įžūlumo?
– O aš nežinau, nes jinai man šlaunimis užspaudė ausis…

Kai nusprendi…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

25-03

Du berniukai nakvojo senelių namuose likus savaitei iki Kalėdų. Prieš eidami miegoti, abu atsiklaupė prie lovų pasimelsti. Jaunesnysis pradėjo maldą, šaukdamas iš visų plaučių: „Aš meldžiuosi už naują dviratį… Aš meldžiuosi už naują „Nintendo“… Aš meldžiuosi už naują magnetofoną…“. Jo vyresnis brolis kumštelėjo jį: „Ko tu šauki? Ką, gal manai, kad Dievas yra kurčias?“ „Nea, bet senelė – kurčia.“

Automobilis dovanų…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-02

Sutiko valstietis Dievą ir nuoširdžiai pasišnekėjo:
– O Dieve, Tu mums toks geras – visko davei po du, tik šitą, patį smagiausią daikčiuką vieną.
– Tai kiek gi norėtum tų smagiausių daikčiukų? – paklausė Dievas.
– Nors penkiolika, – nesivaržydamas paprašė valstietis.
– Gerai, tegul būna kaip nori, – atsakė Dievas.
Ir valstietis pajuto, kad pas jį atsirado penkiolika daikčiukų. Vienus pasikišo po diržu, kitus paliko laisvai kaboti, net ačiū nepasakęs norėjo sprukti, tačiau išgirdo Dievą klausiant:
– Palauk, brangusis, kodėl bėgi? O kur dar 30 kiaušinių?

Įsivaizduok: tu atvarai…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

25-02

Kūčių vakarą vienas vaikinukas nuėjo į bažnyčią. Po pamaldų kunigas atsistojo prie durų sveikinti parapijiečių su šventėmis. Pamatęs vaikinuką, sušuko jam: „Tau laikas prisijungti prie Viešpaties kariuomenės!“ „Kunige, tai kad aš jau esu Viešpaties kariuomenėje“. „Kaip gi taip“, – suabejojo kunigas, – „kad aš tave bažnyčioje matau tik per Kalėdas ir Velykas?“ Vaikinukas pasilenkė prie kunigo ausies ir šnabžtelėjo: „Aš esu slaptoje tarnyboje…“.

Mergina nevyniojanti žodžių į vatą…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

25-01

Kalėdų senis sėdėjo prie eglutės miesto aikštėje ir kalbino vaikus, ko jie norėtų Kalėdoms. Staiga prie jo priėjo jauna mergina ir atsisėdo ant kelių. Senis kiek nustebo, bet kadangi ji labai meiliai jam šypsojosi, tai visgi paklausė: „Na, o ko tu norėtum Kalėdoms?“ „Kai ko savo mamai“, – atsakė ši. „Kaip gražu iš tavo pusės“, – nusišypsojo Senis. – „Tai ką gi jai padovanoti?“ „Žentą“.

Kaip merginos tatuiruotę ant nugaros mato merginos ir vaikinai…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

24-09

Vieną dieną laboratorinis triušis pabėga iš savo narvo, ir išbėga į gamtą. Pirmą kartą jis paragauja švežios žolytes. „nu geras, toks skonis,“ pagalvoja triušis. Belakstydamas, jis sutinką laukinį triušį. Jam sako „klausyk aš ką tik pabėgau iš laboratoijos, ką, jūs triušiai, veikiat?“
„Mes valgom šviežias morkas, iš privačių sklypų,“ atsako laukinis triušis. Taigi, jie praleidžia kelias valandas valgydami morkas. „Ką dar jus veikiat?“ – vėl klausia triušis. „Mes valgom šviežius kopūstus,“ jam atsako laukinis triušis. Taigi jie kelias valandas praleidžia valgydami kopūstus. „Čia yra fantastika!“ – sako laboratoinis triušis. „Tai ar pasiliksi su mumis gyventi?“, paklausia vienas vienas iš laukinių triušių.
„Aš čia turėjau smagų laiką, bet neliksiu“.
„Bet mes galvojom, kad čia tau labai patiko…“ -nustebe sako laukiniai triušiai.
„Jo čia yra labai fainai,“ atsako jiem triušis „bet jau metas grįžti atgal į laboratoriją, žiauriai noriu parūkyti.“

Kai mergina nesupranta…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

24-08

 

 

Senukas nueina į parduotuvę, ir sugalvoja kad žmonai reikia nupirkti gražų apatinį trikotažą. Pardavėja paklausia, ko jis norėtu.
Senukas, „Aš noriu kažko labai seksovo“
Pardavėja “ Štai šitas yra beveik permatomas, bet kainuoja 200 lt.“
Senukas pagalvoja, ir nusprendė kad reikia nupirkti. Grįžes namo, visas apsidžiauges paprašo žmonos kad ji pasimatuotu. Žmona pasižiuri, kad apatinis tikotažas beveik permatomas. Galvoja, kad aš išeisiu nuoga, o paskui nueisiu ir priduosiu, gausiu 200 lt. „Pasiruošk.“ ji sušunka seneliui. Ir grakščiai įeina į kambarį. „Na, ką galvoji?“ ji paklausia. „Šlamštas“ atsako senukas. „Galėjo už 200 lt nors išlyginti.

Mama ir Google logotipai…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

24-07

Stabdo milicininkas kietą džipą, galvoja babkių pasirinkti. Žiūri, už vairo bomžas sėdi. Nieko sau, galvoja. Patikrina dokumentus, tiksliai, mašina bomžo. Tada klausia:
-Ei, iš kur tokią tačką parovei?
-Taigi man naujieji rusai atidavė.
-O už ką?
-Taigi jie paprašė, kad juos prajuokinčiau. O vienas tarp jų buvo plikas. Tai aš jam galvą apšikau, ir plaukai ataugo. Ot juoko buvo.
Milicininkas nusiima kepurę ir rodo į savo plikę:
-Tai gal ir man apšiktum?
-Kodėl ne? -sako bomžas. -Galiu. – Ir varo milicininkui ant galvos.
Staiga krūmuose pasigirsta juokas:
-Nu, šakės, chebra, aš jam dar ir chatą padovanosiu!

1 594 595 596 597 598 599 600 791