Aš nemoku to daryti…

Kategorija: Anekdotai | 0

28-08

Ginčijasi latvis ir lietuvis, pas kuriuos anksčiau telegrafas atsirado. Latvis: – Pas mus archeologai 100m po žemę rado varinę vielą, o tai akivaizdžiai įrodo, kad mes naudojome telegrafą jau prieš 100 metų. Lietuvis: – O pas mus archeologai išikniso į žemę 300m ir… nieko nerado, o tai įrodo, kad mes jau turėjome bevielį telegrafą.

Povestuvinis gyvenimas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

28-07

Naktį per audrą jūroje sudužo laivas. Išsigelbėjusios moterys ir merginos pateko į vieną negyvenamą salą, o vyrai į kitą. Išaušus rytui, aštuoniolikmetis ir sako: -Brendam į jūrą ir plaukiam pas mergas. Trisdešimtmetis jį sulaiko ir pataria: -Geriau pasidarom plaustą ir juo nuplauksim. Keturiasdešimtmetis sodriai nusispjauna ir taria: -Nė velnio, kai reikės, tai pačios atplauks.

Viskas gerai, kas gerai baigiasi…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

28-06

Pasigavo vilkas Raudonkepuraitę ir sako: – Ruoškis, tuoj tave suėsiu! – Gal nereikia, gal geriau meile užsiimkim? Po kiek laiko:
– Vistiek tave suėsiu! – Na palauk, geriau dar kartelį pažaiskim. Situacija kartojasi 13 kartų. … Vilko laidotuvėse meška rėžia kalbą: – Nuostabų turėjom vilką, mišką nuo visokių pasileidėlių Raudonkepuraičių saugojo.

Ne negirdėjau…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

28-05

Petriukas rodo pažymių knygelė tėvui. Už matematiką – 2. Tėvas klausia kodėl.  Petriukas: mokytoja paklausė manęs kiek bus 2×3, aš atsakiau, kad 6.  Tėvas: Tai..?  Petriukas: tada mokytoja manęs paklausė kiek bus 3×2.  Tėvas: Tai koks su***tas skirtumas?!  Petriukas: Tai vat lygiai taip pat ir aš jai atsakiau.

Kartais būna ir taip…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

28-04

Šuoliai su parašiutu. Karinis Il-76. Instruktorius stengiasi išstumti jauną desantininką. Tas rėkia, priešinasi: – Nešoksiu! Nenoriu! Vienuolika kartų šokau ir nė karto parašiutas neišsiskleidė. Instruktorius stipriau spyrė, ir desantininkas išlėkė. Tuo metu kolūkio klube vyko susirinkimas. Pirmininkas tribūnoje piktai: – Vėl pašaro nėra, galvijai alkani, visos melžėjos dekrete, technika išvogė…
Tuo metu pasigirdo trenksmas, bildesys ant klubo stogo. Pirmininkas pakėlė galvą: – Ir tas desantininkas… Nu taip [email protected]!

Klausyk, norėčiau su tavimi susitarti…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

28-03

Kalėdų naktį jaunuoliui apsireiškė angelas ir sako: – Šiąnakt aš dosnus, jaunikaiti, ir išpildysiu tavo vienintelį norą. Rinkis iš trijų. Ar nori turtų, kokių neturi joks žemės gyventojas? Ar išminties, kokios neturi joks žmogus? Ar tokios meilės, kuri įžiebia žvaigždes ir uždega poetų širdis? Sumanus jaunikaitis pasirinko išmintį. Angelas išpildė jo norą ir tada paklausė: – Na, ką dabar pasakysi, Išmintingasai? Ir Išmintingasis tarė: – Reikėjo imti turtus!

Būdas privesti vaikiną iki isterijos…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

28-01

Sėdi bare liaudis (vyrai) linksminasi, vadinasi, bokalus kiloja, kaip įprasta po tokių veiksmų atsiranda šnekos, visi garsiai šneka, juokiasi, tik atsipeikėja – ogi vienas iš jų kompanijos – sėdi sau tykiai ramiai. – Ei Petrai, kas gi tau atsitiko, ko liūdi čia atsisėdęs, kai kiti bujoja?!!! – Ai.. Va naujieną sužinojau… Mano žmona serga… AIDS… Pajuokavau vyručiai…. Ei, o ko jūs čia visi taip pabalot?

Receptas blondinei…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-09

Eilinėj stoty ieina į kupe jaunas ir gražus vyrukas. Ten besėdinti panelė išsišiepia iki ausų ir sako: – Jūs toks gražus, patrauklus, man vien pamačius jus tiesiog skruzdėlytės nugara nubėgo! Bičas, nė žodžio netares, užšoka ant viršutinės lentynos, atsuka pasauliui nugarą ir užmiega. Ryte panelė jį vėl bando kabinti. – Klausykit, panele, aš jau 4 kartus apturėjau gonorėją, triskart triperį. Dar jūsų skruzdėlyčių man ir betrūko.

Baisiausia ir nepagydoma liga…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-08

Bankui paskelbtas bankrotas. Visiems klientams buvo pasiūlyta pasirinkti vieną iš dviejų galimų variantų: arba nieko neatsiimti, bet iš karto, arba atsiimti viską, bet niekada. | Po milijonieriaus mirties šeima, artimieji, draugai susirinko pas notarą, tikėdamiesi palikimo. Notaras perskaitė testamentą: “Būdamas fiziškai pajėgus ir sveiko proto, visus pinigus išleidau iki mirties…”

1 595 596 597 598 599 600 601 746