Sūnus išgeriantis „tik du kartus“ per metus..

Na kaip ten buvo nežinia, bet numirė studentas. Nukeliauja į pragarą, o ten velnias ir klausia:
– Į kokį pragarą nori – paprastą ar studentišką?
Studentas pagalvojęs:
– Gal į paprastą pragarą…
Na taip ir padarė. Nukeliauja studentas į paprastą pragarą, o ten alus,
merginos, puotos ir visa kita. Viskas būtų gerai, bet kiekvieną
vakarą ateina velnias ir sukala vinį į šikną. Na pragyveno jis ten
keletą mėnesių, atsibodo jam tas velnias su savo vinimis. Sako velniui:
– Klausyk perkelk mane į studentišką pragarą, gal ten geriau bus.
– Gerai, – sako velnias.
Persikelia
studentas į studentišką pragarą, o ten viskas tas pats – alus,
merginos, ir kas svarbiausia, jokio velnio kiekvieną vakarą. Na gyvena
taip studentas porą mėnesių, tris, keturis. Po keturių mėnesių ateina
velnias kibiru vinių nešinąs:
– Nu ką studentas – sesija atėjo, lenkis…

Draugas anoniminiuose alkoholikuose..

07-01

Kaimas. Saulė leidžiasi taip lėtai. Ant prieklėčio sėdi trys diedukai.
– Įdomu, įdomu, kuo gi bus mūsų anūkėliai?
Vienas sako:
– Maniškis toli eis, toli eis. Žinok, tik grįžta iš mokyklos, už švirkšto ir sau į veną. Į daktarus taiko, miestan važiuos.
Kitas sako:
– Mano ne, maniškį prie žemės traukia. Tik žemė įšyla, jisai ir sodina, ir sodina. Tai kanapes, tai aguonas. Bus agronomas. Filosofuoja, daug mąsto, šneka įdomiai.
Trečias sako:
– Maniškis tai ant vairuotojo traukia, ant vairuotojo.
Antras senukas suraukęs antakius:
– Kaip tai? Baik, Petrai, meluot. Juk taviškis, sakė, mašinų nemėgsta.
Trečiasis senukas Petras:
– Taip tik sako, o iš tikrųjų, parbėga iš mokyklos, į garažą, skudurą į benziną, prie veido ir… „važiuojam“. Girdėjau gi anakart kaip su taviškiu, gi, šnekejosi.

Padauginusios merginos pasiteisinimai..

06-01

Vyras pas aiškiaregę. Pažvelgusi į krištolinį rutulį ji sako:
– Turiu jums gerą ir blogą žinią.
Gera ta, kad kai numirsite, danguje žaisite nacionalinėje futbolo rinktinėje.
O blogoji žinia – jūsų pirmosios rungtynės jau kitą penktadienį.

 

Dėdė gavo sūnėno laišką ir rašo jam atsakymą:
,,Štai tau 10 eurų kurių prašei.
Ir išmok taisyklingai rašyti.
10 rašoma ne su dviem nuliais“.

 

– Kaip sekasi kolega?
– Nekaip. Vakar nuo plaučių uždegimo mirė mano pacientas.
– O nuo ko jį gydėte?

Kai mergina nežino ar buvo..

02-12

Šliaužia per dykumą du vėžliai.
Vienas iš jų tempia paskui save kulkosvaidį.
Staiga, pamato jie pro šalį einantį karavaną. Vienas kitam sako:
– Vasilijau Ivanovičiau, gal apšaudom juos?
– O kam?
– Šiaip, pajuokausim.
– Ne, Petka, užteks. Prieš Džiną jau pajuokavom.

 

-Klausyk, Juozai, ar tu nebijai, kad per tuos penkis metus, kuriuos tu praleisi kalėjime, tavo žmona susiras kitą?
-Visai nebijau: visų pirma, ji padori moteris, antra, ji mane labai myli, o trečia, ji taip pat sėdi.

 

– Vasilijau, galima aš pasiimsiu tavo baltas kojines. Šiandien einu į pasimatymą su Anka.
– Ką jau su tavim darysi, imk. Jos virtuvėj prie krosnies stovi.

Kai mergina primaišo..

13-04

Skambutis į buto duris – Din-din. Viduj du flegmos. Pirmas, po pusvalandžio:
-Aš atidarysiu.
Kitas, po 45 minučių:
-Ne, palauk, nesikelk, aš atidarysiu.
Po penkiolikos minučių:
-Nu gerai, tu atidaryk…
Antrasis per pusantros valandos nušliaužia iki durų, penkiolika minučių rakina, per penkias atidaro. Už durų trečias flegma:
-Oba, nespėjau rankos nuo skambučio nuimt, jau atidarė..

 

Ateina vyriškis į tualetą. Atsistoja prie klozeto ir tyliai švilpauja Lietuvos himną.
Staiga išgirsta balsą iš kitos kabinos.:
– Zj*s, tai ką man dabar atsistojus šikt?

Alkoholio ir rūkymo žala..

21-05

Nusipirko ūkininkas naują gaidį ir paleido jį į vištidę. Jaunasis gaidys apsidairė – vištos visos gražios, o senukas gaidys toks nušiuręs… Jaunasis ir sako:
– Viskas, ši vištidė nuo šiol priklauso man…
Senasis:
– Tai jau ne… Surengiam lenktynes – aplink vištidę reikia apibėgti tris kartus. Kas bus pirmas – to vištidė ir bus.
Jaunasis gaidys pažiūrėjo į savo raumeningas kojas, į gražias vištas ir nusprendė, kad nebus sunku aplenkti senį. Lenktynės prasidėjo. Senis išsiveržė į priekį, na, o jaunasis net užsiputojo kaip bandė pralenkt jį.
Staiga jaunąjį gaidį ūkininkas pagauna už pakarpos ir nusikeikęs sako:
– Nu velnias, jau trečią gaidį perku ir vis gėjus pakliūna .

Kai žmonai pažadi, jog būsi kitas žmogus..

Kategorija: Anekdotai, Apie alkoholį | 0

17-05

Anekdotai:

 

Stovi du muitininkai pasienyje. Žiūri – važiuoja vyrukas su dviračiu, ant bagažinės cigarečių “Marlboro” blokas.
– Ot niekšas, – sako vienas, – taip viešai veža kontrabandą.
– Nieko nepadarysi – bloką galima be muito vežti. Savo reikmėms.
Kitą dieną mato tą patį vyruką, vėl su “Marlboro” bloku ant dviračio bagažinės.
– Tuoj aš tam niekšui baudą išrašysiu.
– Nusiramink, jis turi teisę, savo reikmėms veža…
Situacija kartojasi kasdien maždaug du mėnesius. Galiausiai abu muitininkai prieina prie to vyruko ir sako:
– Žmogau, imk mūsų sunkvežimį, prisikrauk pilną cigarečių ir parsivežk, mes tavęs nestabdysim, tik nebenervink mūsų…
– Ko jūs čia prikibot? Nereikia man jūsų sunkvežimio, aš jau visus dviračius pervežiau…

Kai padaugini alkoholio..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

20-04

Skelbimas spaudoje: AB „Vilniaus degtinei“ reikalingas degustatorius. Pas įmonės bosą užeina vaikinukas, na kokių 20 metų ir pasiprašo priimamas. Tada bosas surengia išbandymą. Vaikinukui paduoda stiklinę degtinės ir paklausia, kokia rūšis? Vaikinukas gurkšt – „kvietinė“ ir t.t. Išbandė ir atspėjo visas gaminamas rūšis. Bosas pamąstė, kad vaikinukas primeta labai jau kietą ir reikėtų jį „išdurti“. Užeina pas savo sekretorę ir paprašo šlakelio šlapimo. Privarvina, atneša ir paduoda vaikinukui. Tas nesusimąstęs išgeria, pakelia žydras akis į lubas ir sako:
– …blondinė, 24 metų, 90-60-90, žaliaakė, nėštumas: 2 mėnesiai. – Beda žvilgsnį
į bosą – …tuoj pasakysiu, kas tėvas.

Policininkai ir gatvėje gulintis girtuoklis..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

01-04

Kalbasi du berniukai:
– Jei leisi , kad tau į kaktą sumuščiau 3 kiaušinius, duosiu tau 100 litų.
– Leidžiu.
Pirmasis sumuša jam į galvą 2 kiaušinius.
– Kada muši trečią, – nekantrauja antrasis.
– Ar aš kvailas, kad tau šimtinę atiduočiau.

 

Algebros pamoka. Mokytojas užrašo: sin x = 1/2. Atsigręžia į klasę ir sako:
– Na, kas galėtų surasti iksą?
Petriukas pašoka iš vietos, pribėga prie lentos ir džiaugsmingai sušunka:
– Štai, štai jis!!!

Štai kodėl kinai negeria..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

08-08

Įdomybė:

 

Dažnai sutinkame ištraukų apie nostradamiškas ateities pranašystes. Pasirodo, tokių būta ir Lietuvoje. Ištrauka iš 1968 m. dienraščio „Tiesa“: „kiekvienas žmogus, panašiai kaip kad dabar turi laikrodį, turės „informerį“ – garsų, šviesos, vaizdų siųstuvą, imtuvą bei dabartiniu mūsų supratimu galingą skaičiavimo mašiną. Informeris bus ne didesnis už šių dienų rankinį laikrodėlį, todėl patogus nešioti. Norėdamas sužinoti, kas yra pasaulyje parašyta tuo ar kitu mokslo ar technikos klausimu, žmogus galės užklausti per individualų informerį – automatinę biblioteką, ir gaus atsakymą žodžiu, raštu arba vaizdais. Informerio pagalba bus galima gauti ne tik mokslinę, techninę ar ekonominę informaciją. Automatinė biblioteka per kelias minutes prisiųs norimos grožinės knygos kopiją, o paprašius ir paskaitys ją garsiai. Galima bus paprašyti parodyti per individualų ar namų informerį norimą spektaklį, koncertą, kino filmą ar televizijos laidą, kurioje dalyvautų mėgstami atlikėjai, dabar gyvenantieji ar anksčiau gyvenę. Automatinė sporto biblioteka galės parodyti nors ir seniai įvykusias sporto varžybas“. Taip ateitį prognozavo dabar KTU profesorius Laimutis Telksnys. Prieš trejus metus žurnalistų paklaustas kaip jis sugebėjo nuspėti ateitį, profesorius atsakė: „darydamas tokius darbus, tiesiog negali nežinoti, kas vyksta, reikia sekti visų naujienų pulsą“.

1 2 3 4 6