Draugas anoniminiuose alkoholikuose..

07-01

Kaimas. Saulė leidžiasi taip lėtai. Ant prieklėčio sėdi trys diedukai.
– Įdomu, įdomu, kuo gi bus mūsų anūkėliai?
Vienas sako:
– Maniškis toli eis, toli eis. Žinok, tik grįžta iš mokyklos, už švirkšto ir sau į veną. Į daktarus taiko, miestan važiuos.
Kitas sako:
– Mano ne, maniškį prie žemės traukia. Tik žemė įšyla, jisai ir sodina, ir sodina. Tai kanapes, tai aguonas. Bus agronomas. Filosofuoja, daug mąsto, šneka įdomiai.
Trečias sako:
– Maniškis tai ant vairuotojo traukia, ant vairuotojo.
Antras senukas suraukęs antakius:
– Kaip tai? Baik, Petrai, meluot. Juk taviškis, sakė, mašinų nemėgsta.
Trečiasis senukas Petras:
– Taip tik sako, o iš tikrųjų, parbėga iš mokyklos, į garažą, skudurą į benziną, prie veido ir… „važiuojam“. Girdėjau gi anakart kaip su taviškiu, gi, šnekejosi.

Kasdienis prisigėrimas..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

06-02

Įdomus faktas:

 

Besibaigiant pirmajam pasauliniam karui eilinis Henry Tandey’us kovojo viename mūšyje netoli Marcoing miestelio Prancūzijoje, kuomet sužeistas priešų kareivis įžengė į jo ugnies liniją.

Negalėdamas šauti į neginkluotą, sužeistą vyrą, Tadey’us užtaisė ginklą, tačiau taip ir neiššovė. Priešas padėkojo palinksėdamas galvą ir pabėgo. Tas priešas buvo pats Adolfas Hitleris.

Tandey’us vėliau buvo apdovanotas Viktorijos kryžiumi, kuris Anglijos armijoje yra laikomas itin garbingu apdovanojimu. Hitleris netgi išsaugojo šios istorijos laikraščių iškarpas ir netgi per Anglijos ministrą pirmininką Tandey’iui išsiuntė padėką.