Kai mergina žutbūt prašo nebaigti į ją..

Kategorija: Anekdotai, Apie moteris | 0

20-11

Anekdotai:

 

Vyras žmonai:
– Brangioji, sulakstyk į parduotuvę alaus?
– Ne. Nenoriu. Tingiu.
– Na sulakstyk, ką? Dėl gražių akių?
– Ne. Neisiu.
– Na, būk gera? Dėl sveikų dantų?

 

Pareina sūnus iš mokyklos ir sako tėčiui:
– Tėti, žinai, šiandien aš įgijau pirmą seksualinę patirtį…
– Na, gerai, sėskis ir pasakok, – sako tėvas.
– Mmm… Ne, tėti, gal aš stovėdamas papasakosiu…

Dviejų panų pokalbis apie blogą kvapą..

21-01

Dega namas.Ugniagesių viršininkas įsiveržia į vieną kambarį ir mato savo pavaldinį, užgulusį merginą:
– Kas čia vyksta, Ivanovai?!
– Nagi va… – atsako tas, sagstydamasis kelnes. – Įėjęs pamačiau, kad jį guli
dūsdama nuo dūmų…
– Asile! Tai reikėjo padaryt dirbtinį kvėpavimą “burna y burną”!
– Nuo to viskas ir prasidėjo…

 

Ateina Dievas pas Adomą ir sako:
– Turiu tau dvi geras žinias ir vieną blogą. Pradėsiu nuo gerų. Vakar neturėjau ką veikt ir nusprendžiau tave apdovanoti dviem dalykais:
1) apdovanoju tave protu, kad galėtum pažinti pasaulį;
2) apdovanoju tave tokiu… organu, kuris tau bus neapsakomo malonumo šaltinis, be to ir Ieva labai džiaugsis.
Adomas:
– Tai kokia gi gali būti bloga žinia po tokių dviejų gerų?
– Matai, bloga žinia ta, kad tu negalėsi šiais dalykais naudotis abiem iš karto…

Girtas ir dar su lavonu..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Klasės susitikimas po 20 metų. Užaugęs Petriukas girtas blaškosi po salę ir kabinėjasi prie visų:
– Na ką, žiopliai, nesitikėjot, kad taip iškilsiu? Nesitikėjot, kad tiek pasieksiu?!
Visi nuolankiai linkčioja ir murma:
– Na iš kur mes būtume galėję žinoti, pone Gražuli…

 

Ateina jaunas vyrukas išpažinties ir sako kunigėliui:
– Oi, kunigėli, nusidėjau! Net nežinau, kaip čia jum pasakyti.
– Sakyk, sūneli, kas yra, ir nebijok – viskas liks tik tarp mūsų!
– Kunigėli, mergą išvedžiau iš kelio…
– Taigi labai gerai, sūnau, nes dar būtų mašina suvažinėjus! – atsako patenkintas kunigėlis.

Chroneliai kaimo bare..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

13-02

Vakare pasiuntė moteriškė savo vyrą cigarečių nupirkti. Tas nuėjo į parduotuvę – uždaryta. Ką dabar daryt? Žiūri kažkoks kabakėlis dar dirba. Užėjo jis į tą kabakėlį, nusipirko cigarečių. Nusipirkęs apsidairo, žiūri – sėdi graži panelė. Kokia figūra! O kojos! Kokie plaukai!
Vyrelis užsisakė alaus, prisėdo prie merginos… Po to užsakė konjako…. Po to vėl alaus ir konjako…
Staiga prabunda. Trečia valanda nakties! O kur jis?! Ogi pas tą merginą lovoje!
Vyrelis ir sako:
– Klausyk, gal pudros turi?
Mergina:
– Turiu.
– Duok pudros!
Vyrelis greit pudra išsitrynė rankas ir nubėgo namo. Žmona atidaro duris ir klausia:
– Tai kur tu, bjaurybe, buvai?
– Supranti, nuėjau į parduotuvę – nedirba. Tada nuėjau į tokį kabaką, o ten tokia graži mergina sėdi. Tai aš alaus, konjako, alaus, konjako… Atsibundu trečią valandą nakties pas ją lovoj!
Žmona jam ir sako:
– Na, na… O tu man rankas parodyk?… Ką tu man, bjaurybe, aiškini?! Vėl visą naktį kėgliais žaidei!..

Ižeidinėjamas sūnus..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

29-01

Važiuoja simpatiška blondinė, staiga sugenda mašina. Nu ką, sustoja, langus pavalo, padangas paspardo – niekaip neužsiveda. Žiūri – šalia sėdi gruzinas. Ji sako:
– Klausyk, padėk man, sutaisyk mašina aš tau gerai sumokėsiu.
Gruzinas atsisuka:
– Na, žinok, kad man nieko nereikia ir netruksta.
Blondinė pamastė:
– Klausyk, aš labai skubu, pataisyk man mašina, aš atsiduosiu tau.
Na, tas pamastė, sutaisė mašina, pamylėjo ją. O blondinei taip patiko:
– Klausyk, važiuojam su manim į Šveicariją, aš ten pilį turiu, tau sportinę mašiną nupirksiu gerą, pinigų duosiu kiek tik užsimanysi.
– Tu ką, aš tau sakiau, kad nieko man netrūksta, eik geriau pas mano draugą Gogą, jis geriau sugeba…
Blondinė:
– Nu ką tu, kaip jis gali sugebėti geriau negu tu?
– Nu kaip, kaip? Goga prieš metus mešką pamylėjo, tai ta lig šiol jam žemuogių iš miško prineša.

Kai žmona užmato buvusį vaikiną..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

02-01

Susitinka trys medžiotojai ir giria savo šunis.
Pirmas:
– Ėjau kartą į medžioklę – šautuvą paėmiau, o šovinius pamiršau. Daviau šuniui pauostyti šautuvą, tai jis šovinių dėžutę atnešė.
Antras:
– Ėjau kartą į medžioklę – šovinius paėmiau, o šautuvą pamiršau. Daviau šuniui pauostyti šovinius, tai jis iš namų šautuvą atnešė.
Trečias:
– O aš kartą ėjau su žmona į upę maudytis – žmona maudymuką pamiršo. Daviau šuniui pauostyti žmonai tarp kojų, tai jis kaimyną už kiaušinių atvilko.

Jauna porelė tamsoje..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Po Vilniaus savivaldybėje įvykusių mero rinkimų R. Paksas ir L. Paksienė švenčia savo 35 metų vestuvių sukakties jubiliejų.
Paksas klausia:
– Brangioji, pabūkime šiandien vienas kitam atviri: ar esi mane bent kartą išdavusi?
Žmona:
-Deja, taip, Rolandėli.
Paksas:
– Tai čia vieną ar daugiau kartų?
Žmona:
– Oi, tiktai tris…
Paksas:
– Ačiū tau, Laimute, už atvirumą. Galbūt pasakysi, kada tai buvo?
Žmona:
– Pameni, kai Borisovas nenorėjo finansuoti tavo prezidentinės kampanijos, o po to – ėmė ir finansavo?
Paksas (susikrimtęs):
– Na, pamenu… O antrą?
Žmona:
– Pameni, kai prezidento krizės metu tau reikėjo Rusijos kontržvalgyvos paramos, Igoris Mintusovas iš pradžių nesutiko konsultuoti, o po to – ėmė ir sutiko?
Paksas (drąsiau):
– Na, čia buvo iš reikalo. Ačiū. O dar?
Žmona:
– O ar pameni, kaip prieš Vilniaus mero rinkimus tau trūko 6 lenkų, 4 socdemų ir 9 zuokininkų balsų?

Kai vyras išvažiuoja į komandiruotę..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Ateina kartą vyrukas pas daktarą ir sako:
– Daktare, mano daiktas pamėlynavo!
Daktaras jam ir sako:
– Viskas, gangrena, reikia pjauti.
Operacija… Nupjovė… Ateina tas pats vyrukas pas daktarą po savaitės ir sako:
– Daktare, tai kad man ir kiaušiniai mėlyni!!!
– Viskas, – sako daktaras – persimetė matyt. Reiks ir juos nupjaut. Operacija… Nupjovė.
Bet staiga daktaras atsisuka į pacientą ir klausia:
– Klausyk, gal tavo džinsai dažo?

 

Ežiukas mylisi su varle. Varlė atsisuka į ežiuką ir klausia:
– Ežiuk, ar manyje tikrai nėra nieko tokio, kuo tu galėtum žavėtis?
Eziukas pagalvoja ir sako:
– Yra, bet aš jį tuoj ištrauksiu…

Netikėtas sūnaus klausimas mamai..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

23-04

Didelis sambrūzdis miesto centre. Žmogus jau dvi valandas grasina nušokti nuo penkto aukšto ir rėkia:
-Aš tikrai šoksiu, aš nemeluoju nušoksiu.
Tik staiga prieina vyras išgalo ir nustumia nelaimėlį ir garsiai sako:
-Asile nelaikyk eilės !!! Ne tau vienam pabodo gyvent !!!!

 

10 vyrų traukia autobusiuką , o tas nei krust. Kiek bando, stengiasi, o tas stovi ir stovi vietoj. Po 2 h vienas vaikinukas susimastęs sako:
-Ė vyrai kas nors rankinį atitraukėt ??

Kai kaimynė per garsi..

23-08

Eina jaunieji į santuokų rūmus, susikabinę už rankų, gražūs… Lipa laiptais ir staiga jaunoji suklumpa. Jaunasis griebia ją už alkūnės:
– Brangioji, ar neužsigavai? Įsikibk į parankę tvirčiau.
Įėjo vidun, suskambo Mendelsono maršas…
Pagaliau išeina, jaunasis veda jaunąją už parankės. Ir staiga jaunoji toj pačioj vietoj suklumpa.
Jaunasis pagrieba ją už rankos ir klausia:
– Tai ką, vaikščiot nemoki, karve?

1 2 3 4 5 6 158