Blondinė per vairavimo egzaminą..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

21-12

Viena draugė pasakoja kitai:
– Siaubas, vakar pirmą kartą gyvenime kartu su vyru važiavau į žvejybą ir mes labai susipykom.
– O kas atsitiko?
– Iš pradžių aš labai garsiai kalbėjau ir išbaidžiau visą žuvį, po to ne taip moviau slieką, vėliau blogai užmetinėjau, o pabaiga buvo visai liūdna: aš prigaudžiau daugiau žuvies negu jis.

 

Raudonojoje aikštėje vaikas teiraujasi tėvo:
-Tėveli, kodėl Kremlius apjuostas tokia aukšta siena?
-Kad banditai nepabėgtų.
-Iš šios ar iš anos pusės?

Kai direktorius turi gerą humoro jausmą..

23-04

Tėvas, išeidamas iš namų, sako Petriukui:
– Petriuk, jei kas nors atsitiks skambink. Už 10 minučių skambina Petriukas tėčiui ir sako:
– Tėti, katinas prikakojo. Ką daryt?
Tėvas atsako:
– Tai išvalyk.
Už 10 minučių vėl Petriukas skambina ir sako:
– Tėti, pas mamą kažkoks dėdė atėjo ir kelnes maunasi. Jei ir jis prikakos, aš nevalysiu!

 

Jaunasis sako nuotakai:
– Jeigu tu netekėsi už manęs, aš nusižudysiu.
– Tikrai?
– Žinoma, aš visada taip darau!

Blondinės klausimai gatvėje..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

16-06

Įlipa į troleibusą vyras, atsisėda, iš kišenės išsitraukia butelį degtinės ir stiklinę. Pripila pilną stiklinę ir susimąsto…
Kitoje stotelėje įlipa kontrolierius ir sako:
– Piliečiai, paruoškite bilietus.
Vyras atsigavęs:
– О, tiksliai, už bilietus!

 

Vyras sako savo žmonai:
– Brangioji, ar gali man vienu sakiniu pasakyti kažką tokio, kad ir nuliūdintum mane, ir labai pagirtum?
– Brangusis, tavo yra didžiausias, iš visų tavo draugų…

Kai žiopla blondinė jungia projektorių..

12-02

Laukinių vakarų saloonas. Mergina demonstruoja striptizą. Veiksmas vyksta, mergina lieka tik su liemenėle ir kelnaitėmis. Bet ji naujokė ir toliau tęsti tipo drovisi. O gal tiesiog su publika žaidžia – kas tas mergas supras. Atsistoja kaubojas išsi-fast-draw-ina koltą, pasigirsta šūvis… ir merginos liemenėlė nulekia į šoną. Publika ekstazėj, salvė aplodismentų. Kaubojus nupučia dūmus nuo kolto vamzdžio, nusilenkia publikai:
– John Smith, Texas, professional.
Mergina, dangstydama savo niam-niam apvalumus ir kraipydama viską, kas kraipoma tokiose situacijose, tęsia striptizą, bet nieko, išskyrus kelnaites, nusimauti ji nebeturi, ir reikalas vėl “pakimba”. Tada publikoje pakyla vyriškis ir solidžiai taip išsitraukia Kalašnikovo automatą. Pasigirsta ilga papliūpa, visi sukrenta ant žemės. Kai dūmai išsisklaido ir žiūrovai pakelia akis, visi pamato ant scenos gulintį kulkų suvarpytą striptizo šokėjos lavoną. Šaudęsysis nupučia dūmus nuo kalašos vamzdžio ir prisistato:
– Mykola Holopupenko, Ukraina. Liubitel.

Dviejų blondinių pokalbis apie burną..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

11-08

Ateina žmogelis į advokatų kontorą ir veržiasi tiesiai pas advokatą. Sekretorė jį sulaiko.
– Kodėl jūs manęs neleidžiat?
– Matot, advokatas užsiėmęs, reikėjo iš anksto užsirašyti į eilę. Jis gi negali iš karto jūsų priimti.
Žmogelis:
– Panele, aš tiktai vieną klausimėlį jam užduosiu ir viskas.
– Na gerai jau, gerai, eikit. Žmogelis įbėga į kabinetą ir klausia advokato:
– Ponas advokate, tik nepykit, aš norėjau paklausti, kiek kainuotų jums užduoti tris klausimus?
Advokatas:
– Nu….. 800Lt.
Žmogelis:
– Ką?! Taip brangiai!?
Advokatas:
– Na… Taip… O koks bus trečias klausimas?…

Kai kambaryje per daug tamsu..

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

07-06

Įdomus faktas:

 

16-ąjį JAV prezidentą Abraomą Linkolną ir jo šeimą nuo seno persekiojo tragedijos arba ankstyvos šeimos narių mirtys, todėl manoma, kad paskutinis tiesioginis vieno amerikiečių mėgstamiausių prezidentų palikuonis mirė dar 1984 m. Vis dėlto genealogai, ieškodami gyvų prezidentų giminaičių, atsekė, kad net du garsūs Holivudo aktoriai bei Oskarų laureatai – George‘as Clooney ir Tomas Hanksas – yra tolimi prezidento A. Lincolno giminaičiai. Tomas Hanksas žiniasklaidai yra patvirtinęs šį faktą: „Taip, niekada per daug apie tai nesigyriau, tačiau spėkit, apie kurį prezidentą labiausiai mėgdavau rašyti mokyklos suole“. Kai S. Spielbergas statė 2 Oskarus pelniusią biografinę dramą „Lincolnas“, prezidento vaidmuo buvo pasiūlytas Tomui Hanksui, tačiau aktorius atsisakė, teigdamas, kad neturi tinkamo kūno sudėjimo įkūnyti legendinį JAV prezidentą.

Tuštutės blondinės kabinimas..

27-07

-Su savo žmona padariau naudingą sutarimą, jei vakare namo grįžtu vėliau nei žadėjau – jai duodu 10 litų.
-O jei grįžti paryčiais? Skandalas?
-Va čia ir nauda. Žmona pašoka iš lovos ir laiminga šokinėja: -pralošei, pralošei!

 

– Sėdi blondinė parke ir gliaudo saulėgrąžas. Netyčia viena nukrenta ant žemes.Blondinė sako jai:
– Ateik čia.
Tylu.
– Ateik čia!
Nė garso. Blondinė numeta daugiau saulėgrąžų ir sako:
– Atveskite ją čia!

Kai blondinė negali susilaukti vaikų..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

04-02

Pora vyrukų pakliuvo į teismą – už tai kad rūkė žolę. Teisėjas, pažiūrėjęs į juos, nusprendė, kad jie dar per jauni ir nelabai tenusikaltę, kad sėstų į kalėjimą, o be to, kam gi nepasitaiko tos žolės parūkyti. Taigi ir sako jiems:
– Žinokite, kad žolės rūkymas yra nusikaltimas, ir aš galiu jus pasodinti į kalėjimą. Tačiau aš nusprendžiau duoti jums šansą: šį savaitgalį jūs turėsite vaikščioti miesto centre ir visiems pasakoti apie žolės žalą, stengtis, kad jūsų draugai nustotų ją rūkyti. O paskui man apie tai papasakosite.
Vyrukai, laimingi, kad lengvai išsisuko, visą savaitgalį grūzino draugelius, kad žolė yra labai blogai. Pirmadienį nuėjo pas teisėją.
– Aš nupaišiau ant popieriaus lapo du ratus: vieną mažą, o kitą – keturgubai didesnį. Visiems savo draugams pasakojau, kad, kol nerūkiau žolės, mano smegenys buvo kaip didelis ratas, o dabar pasidarė kaip mažasis. 17 žmonių man prisiekė, kad daugiau žolės nerūkys.
– Šaunuolis! – pagiria teisėjas ir klausia kito: – O kaip tau sekėsi?
– O aš įkalbėjau mesti rūkyti žolę 159 žmones, – sako kitas.
– Kaip tau tai pasisekė? Ar nemeluoji? – Nustemba teisėjas.
– Labai paprasta, – paaiškina vyrukas. Aš nupaišiau ant popieriaus lapo du ratus: didelį ir mažą. Apie mažajį pasakojau, kad taip atrodė mano užpakalis, kol manęs, pučiančio, nesučiupo policija. O apie didįjį pasakojau, kad taip ėmė atrodyti mano užpakalis po to, kai porą parų praleidau areštinėje.

Kai blondinė laiko vairavimo egzaminą..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

14-06

Mama savo sūnui:
-Petriuk, nekramtyk nagų.
po 10 minučių
-Petriuk, nekramtyk kojų nagų.
po 10 minučių
-Petriuk, nekramtyk senelio kojų nagų.
po 10 minučių
-Petriuk, išlipk iš karsto
po 10 minučių
-Petriuk, leisk duobkasiams užkasti duobę. Giminės jau visi išsiskirstė…

 

Žmona sako vyrui:
– Karoli, mes turime pradėti taupyti.
– Ir kaip tu tai įsivaizduoji?
– Visai paprastai. Tu nustosi vaikščioti po barus, o aš atpratinsiu tave rūkyti.

Kvailutė paauglė blondinė..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

10-02

Įdomus faktas:

 

Prezidentas Ronaldas Reaganas nuo pat tada, kai dar vaidino Holivudo B kategorijos filmuose, buvo didelis mokslinės fantastikos gerbėjas. Jis dievino tokius filmus kaip „The Day the Earth Stood Still“ (1951) ar „Close Encounters“ (1977), nuoširdžiai gilinosi į teorijas, bandančias nuspėti, kokio masto pavojus gali laukti žemės gyventojų, jei įvyktų ateivių invazija. R. Reagano žavėjimas moksline fantastika peraugo į tarptautinės politikos lygmenį istoriniame 1985 m. Ženevos susitikime, kurio metu buvo sprendžiami SSRS ir JAV ginkluotės mažinimo klausimai. Tąkart Amerikos prezidentas pasivedė M. Gorbačiovą į šoną ir paklausė, ar SSRS padėtų Amerikai ateivių užpuolimu atveju. Istoriniai šaltiniai teigia, kad Sovietų Sąjungos vadovas sutriko, pasakė, kad bendradarbiautų ir mandagiai pakeitė temą.

1 2 3 4 6