Mamos bajeriukai radus sūnaus cigaretas..

Dienos anekdotas:
Du daktarai draugai baigė mokslus. Vienas išvažiavo į užsienį, kitas įsidarbino poliklinikoje. Po mėnesio skambina daktaras draugui į užsienį:
-Nu kaip sekasi ?
-Man viskas gerai,o kaip tau ?
-Man irgi neblogai, va gavau vakar pirmąją algą, nusipirksiu muzikinį centrą
Antras pamastė:
-Aš ir va vakar algą gavau, rytoj lėksiu pirkti mašiną.


Randa naujasis rusas gatvėje 1 centą ir klausia praeivio, kas tai.
– 1 centas, t.y. pinigas, – atsako praeivis.
– Tai ką už jį galima nusipirkti?
– Nieko.
– Tai kas čia tokio?
– Pinigas, 1 centas.
Naujasis rusas ir vėl klausia:
– Tai ką už jį galima nusipirkti?
Nusibodo praeiviui aiškinti:
– Viską, viską gali nusipirkti!!!
Nueina naujasis rusas į parduotuvę, prisikrauna vežimėlį prekių, privažiuoja prie kasininkės, deda 1 centą ant prekystalio. Pardavėja žiuri į centą, į rusą, į centą, į rusą.
Rusas jai sako:
– Ko žiūri, grąžos neturi?

Rastos sūnaus cigaretės..

24-02

Ola. Joje lokių šeimynėlė: mama namų ruoša užsiėmusi, tėvas skaito laikraštį, o sūnus taip bėgioja, pinasi po kojomis… Staiga lokiukas pribėga prie tėvo ir prašo:
–Tėti, parodyk man lėlių teatrą…
–Atstok. Ar ne matai: laikraštį skaitau.
–Na, tėti, prašau…
Lokys nusviedžia laikraštį, iš olos kampo atsineša dvi žmonių kaukoles ir, kaitaliodamas balsus, ima kalbėti:
–Petrovičiau, o lokių čia ar yra?
–Kokie čia tau, nafig, lokiai…

Mamos taip lengvai neapgausi…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

16-03

Atvažiavo čiukčia į Maskvą. Žino tik vieną rusišką frazę – „Kak dela? „. Važinėja autobusu, Žvalgosi. Įlipa kontrolė. Sako čiukčiai:
– Duokit savo talonėlį.
Čiukčia:
– Kak dela?
Kontrolė pabando dar kažką šnekėtis, o čiukčia vis tą patį… Nu, išlaipino, tiksliau, išspyrė lauk vargšelį čiukčią, ir nuvažiavo. Įlipo čiukčia į kitą autobusą, toliau važinėjasi… Ir vėl kontrolė – reikalauja talonėlio, o čiukčia jiems vis „Kak dela? „, „Kak dela? „. Ir vėl išspyrė. Susinervino čiukčia, kad jam susikalbėti neišeina. Vėl įlipo į autobusą, važiuoja. Mato negras šalimais stovi. Čiukčia galvoja – „Tas negras matyt iš Afrikos. Turbūt jam irgi čia nemiela gyventi. Reik su juo pakalbėti – gal atrasiu draugą… „. Pasisuka į negrą, ir sako:
– Kak dela?
O negras jam sako:
– Potomu, čto.

O aš tiesiog pasakiau…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

17-05

 

Šeimynėlė iš pačio užkampiausio kaimo pirmą kartą gyvenime Kalėdų proga susiruošė į miestą. Ir ne į bet kokį, o į pačią sostinę. Ir ne bet kur, o į patį didžiausią prekybos centrą. Atsigavę po pirmo šoko nuo visų grožybių ir gėrybių, jie patraukė per prekybos sales. Mama iš karto dingo tarp lentynų, o tėvas su savo trimis sūnumis nuėjo šiaip pasižvalgyti. Netrukus jie pastebėjo, kaip prie vienų durų priėjo stora sena bobulytė, paspaudė mygtuką ir durys prasivėrė. Viduje buvo mažulytis kambarėlis be jokių langų ir kitų durų. Kai durys vėl užsidarė, virš jų ant sienos sumirksėjo skaičiukai nuo vieno iki devynių ir po kiek laiko atgal iki vieno. Durys vėl prasiskyrė, ir vyrų apatiniai žandikauliai iš nuostabos nusileido iki pat krūtinės. Iš to kambariuko išėjo stulbinančio grožio mergina, metė niekingą žvilgsnį į apstulbusius kaimiečius ir nuskubėjo į prekybos salę. Tėvas drebančia ranka sugriebė vyriausiojo sūnaus petį ir sukomandavo:
— Vesk čia mamą! Ir Greitai!!!

 

Vietoj užrašo „Rūkymas žudo“…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

rukymaszudo

– …. ir štai po viso to ji man sako „Žinai, likime tiesiog draugais“…
– Tikiuosi, bent jau [email protected] ją pasiuntei?
– Atsiprašau, o Jūs tikrai psichologas?..

1 2