Kai vyriokui pasirodo per daug..

19-03

Naujasis rusas užsuko pas kunigą išpažinties… Pašnekėjo jie, pašnekėjo. Na, ir naujasis rusas sako: – Žinot, šventas tėve… Mane labai godumas kamuoja…
– Tai pasimelsk, sūnau mano. Ir pabandyk išpirkti savo nuodėmę.
– O kaip?
– Na, pavyzdžiui, duok 50 dolerių pirmam sutiktam žmogui, kai tik išeisi iš bažnyčios…
Išeina naujasis rusas iš bažnyčios, o aplink – tuščia. Paeina kiek toliau, mato – liekna mergina su „miniaku“. Naujasis rusas prieina:
– Imkite 50 dolerių, panele.
– Reikia 100!
– Ką?.. Bet šventas tėvas sakė, kad 50…
– Jis pastovus klientas.

 

Nuvažiuoja autobusas. Iš paskos bėga moteris ir šaukia:
– Palaukit! Sustokit! Aš į darbą vėluoju!
Keleiviai vienas per kitą susišnabžda ir perduoda vairuotojui, kad sustotų. Moteris įlipa:
– Aaaaaa… – atsikvepia. – Ačiū Dievui, suspėjau… O dabar, mielieji, rodome savo bilietukus.

Neiko nepamenanti..

22-03

Eina kartą zuikis ir nešasi knyga. Prišoka prie jo vilkas ir klausia ka čia nešas.
– Loginio mastymo knyga,- atsako zuikis.
Vilkas netiki ir prašo parodyti kaip ji veikia. Na zuikis klausia vilko ar turi degtuku, o tas atsako, kad turi. Tai zuikis ir sako- jei turi degtuku reiškias rūkai, jei rūkai tai geri jei geri re…iškias eini pas mergų o jei eini pas mergų tai tu ne gėjus.
-Nu čia geras, va…rau pas mešką papasokosiu,- sako vilkas ir nubėga pas meška.
Kai grįžta vilkas pas zuikį zuikis klausia ko jis taip keistai vaikšto, o vilkas ir sako
– Buvau pas mešką ir paklausiau ar jis turi degtukų.
Zuikis:
– Na ir?
Vilkas :
– Jis degtukų neturėjo…

 

Kalbasi du draugai. Vienas sako:
-Nepatikėsi – žmona man sako „Einu pagaminsiu ką nors skanaus“
-Ir?
-Kartu pasijuokėm

Kai tavo mergina nenori duoti..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

21-09

Na kaip ten buvo nežinia, bet numirė studentas. Nukeliauja į pragarą, o ten velnias ir klausia:
– Į kokį pragarą nori – paprastą ar studentišką?
Studentas pagalvojęs:
– Gal į paprastą pragarą…
Na taip ir padarė. Nukeliauja studentas į paprastą pragarą, o ten alus, merginos, puotos ir visa kita. Viskas būtų gerai, bet kie…kvieną vakarą ateina velnias ir sukala cveką į šikną. Na pragyveno jis ten keletą mėnesių, atsibodo jam tas velnias su savo cveku. Sako velniui:
– Klausyk perkelk mane į studentišką pragarą, gal ten geriau bus.
– Gerai, – sako velnias.
Persikelia studentas į studentišką pragarą, o ten viskas tas pats – alus, merginos, ir kas svarbiausia, jokio velnio kiekvieną vakarą. Na gyvena taip studentas porą mėnesių, tris, keturis. Po keturių mėnesių ateina velnias kibiru cvekų nešinas:
– Nu ką studentas – sesija atėjo, lenkis…

Su tokiomis merginomis vaikinams nesunku..

15-03

Susitinka du senokai nesimatę draugai ir skundžiasi:
– Mano žmona taip taupo… Nuperka kauliukų, savaitę mes juos graužiam apkeptus, paskui užpila vandeniu, savaitę valgom sriubą, dar kartą užpila, dar savaitei sriuba…
– Čia dar niekis, mano žmona nusiperka triusikus, panešioja iš vienos pusės savaitę, paskui iš kitos pusės savaitę, po to prakerpa skylę ir man nauja maikė…

 

Du gruzinai susitinka:
– Klausyk, Vano, toks reikalas yra – sutikau merginą! Akys žalios kaip vynuogės, žandai raudoni kaip pomidorai, lūpytės – kaip vyšnios !.. Gal tai meilė?
– Kokia dar meilė, vitaminų trūksta tau, čiuožk daržovių ėst!

Kai reido metu sustabdo labai graži pareigūnė..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

02-02

Įstojo studentas į Oksfordo universitetą. Po metų pas jį į svečius atvažiuoja tėvai. Sūnus aprodinėja jiem savo kambarį.
– Sūneli, tavęs čia neskriaudžia?
– Ne. Va šitoj lovoj miega vienas mano bendrakursis. Konkretus … Naktį šoka lauk iš lovos ir pradeda staugt ne savo balsu. Žodžiu, aš su juo nebendrauju. O štai šitoj lovoj miega kitas mano kambariokas. Tas irgi ne ką geresnis. Išsirauna iš lovos vidury nakties ir pradeda daužyt galvą į sieną. Durnius turbūt.
– Sūneli, tai kaip tu tokiomis sąlygomis ištveri?
– Labai paprastai. Aš juos ignoruoju ir visą naktį groju violončele…

Kai mama sumaišo numerius..

29-02

Sėdi du škotai bare, geria alų ir vienas kitam guodžiasi:
– Pažiūrėk per langą. Matai tas sienas? Pats savo rankom jas pastačiau. Ir ką tu manai? Ar kas nors už tai pavadino mane McGregoriu, sienų statytoju!? Ne! Niekas!!!
Gurkštelia eilinį alaus bokalą ir toliau guodžiasi:
– Va pažiūrėk, matai tą tiltą? Pats savo rankomis pastačiau! Kiekvieną vinį pats sukaliau! Ir ką tu manai? Ar kas nors už tai pavadino mane McGregoriu, tiltų statytoju!? Ne! Niekas!!!
Gurkštelia eilinį alaus bokalą ir toliau guodžiasi:
– Va pažiūrėk, matai tą kelią? Pats savo rankomis ir kojomis nutiesiau! Ir tu galvoji mane kas nors už tai vadina mane McGregoriu, kelių tiesėju!? Ne! Niekas!!! Ir štai kokia neteisybė! Ir “patvarkyk” tu gyvenime vieną avį …

Kai pana ieško vaikino..

09-06

Vaikas, turintis dauno sindromą, sėdi namuose ir staiga išgirsta ledų furgono garsą lauke. Jis džiaugsmingai nulekia pas savo mamą ir ši jam duoda dolerį, kad vaikas galėtų nusipirkti ledų. Jis išbėga į gatvę ir mojuodamas pinigais dar kieme šaukia: „Leeeedųųųų as nooooliu leeeedųųų“. Tačiau vairuotojas ramiai pravažiuoja pro šalį ir net nestabteli. Vaikas aišku apsiverkia ir grįžta namo. Kitą dieną ta pati situacija, tik dauniukas išbėga ant šaligatvio ir šaukia mojuodamas pinigais: „Leeeedųųųų, noooooliuuuuu leeeedųųųų“. Tačiau vairuotojas ir vėl pralekia pro šalį, o vaikas, be abejo, vėl ašarose. Trečią dieną jis nusprendžia imtis dar ryžtingesnių veiksmų – atsistoja vidury gatvės ir klykia visa gerkle: „Leeeeedųųų, leeeedųųųų“. Tačiau vairuotojas ne tik kad nesustabdo, o dar labiau padidina greitį ir pervažiuoja vargšą vaiką. Lyg to dar būtų negana, jis pavažiuoja kelis kartus pirmyn-atgal nepalikdamas jam jokių vilčių išsigelbėti. Mama viską pamato pro langą ir paklaikusi išbėga į lauką šaukdama vairuotojui: „Jūs išprotėjote??!! Kodėl taip padarėte?“. Vairuotojas sustoja, iškiša galvą pro langą ir pasako: „Neees jiiiis šaaaipėėėėsiii iiiis maaaanęęęęs!“.

Kai mergina turi nerealų humoro jausmą..

14-06

Po įvairias švietimo įstaigas ėmė sklisti gandai, kad vienoje mokykloje mokosi kažkoks mokinys, kuris nepaprastai talentingas, bet visą savo talentą iššvaisto tik tam, kad prisigalvoti visokių nešvankybių. Pasiuntė švietimo ministerija į tą mokyklą jauną inspektorę, kad išsiaiškintų, kas ir kaip. Atvažiuoja ta į mokyklą, ir paaiškėja, kad taip ir yra: mokosi kažkoks Petriukas, kuris neįtikėtinai išradingai kuria neįtikėtinas nešvankybes. Inspektorė užsidaro su Petriuku mokytojų kambaryje ir sako jam:
-Žinai, aš netikiu, kad tu toks nešvankuolis. Tave turbūt kažkas primoko!
Petriukas kelias sekundes patyli, o tada sako:
-Uždėkite kojas vieną ant kitos!
-Gerai, – sako inspektorė ir užsideda kojas vieną ant kitos. Petriukas baisiai perkreipia lūpas ir pareiškia:
-O pas jus ten dabar vat taip!

Būsimas tėtukas..

10-08

Skambutis į buto duris: „Din-din“. Viduj du flegmos. Pirmas po pusvalandžio:
-Aš atidarysiu.
Kitas po 45 minučių:
-Ne, palauk, nesikelk, aš atidarysiu.
Po 15 minučių:
-Nu gerai, tu atidaryk.
Antrasis per pusantros valandos nušliaužia iki durų, penkiolika minučių rakina, per penkias atidaro. Už durų trečias flegma:
-Oba, nespėjau rankos nuo skambučio nuimt, jau atidarė.

 

Jaunas narkomanas nusprendžia aplankyti bičiulį. Ateina prie buto durų, paskambina. Atidaro draugo bobutė. Jaunas narkomanas nieko nesako, tik stovi ir žiūri į ją, o bobutė irgi galiausiai narkomanas sako:
-Na, ko stovi, bobute? Jeigu jau atėjai, tai ir užeik vidun…

Kai apsireiškia daužta pana..

13-08

Atėjo pas karalių Saliamoną dvi moteriškės, ir atsitempė su savim kažkokį jaunuolį. Na ir sako moteriškės karaliui Saliamonui:
– Karaliau, Saliamone, jūs esate pats išmintingiausias iš visų. Patarkite, ką mums daryt? Štai stovi šitas jaunuolis, kuris žadėjo vesti mūsų abiejų dukteris. O dabar mes nežinom, kaip pasidalint.
Saliamonas pagalvojo, pagalvojo ir sako:
– Duokit man patį aštriausią kardą, aš tuoj perkirsiu tą jaunuolį per pusę. Viena pusė bus vienai moteriškei, kita – kitai.
Pirmoji moteriškė ir sako:
– Gerai, gerai! Kirskit, kirskit. Tik greičiau.
Antra sako:
– Karaliau Saliamone, kam dėl tokios smulkmenos praliet šito jaunuolio kraują? Geriau nekirskit, o atiduokit jai tą jaunuolį, tegul veda jis jos dukrą. Tiek jau to.
Karalius ir sako:
– Kadangi toks reikalas, tai ir atiduosim tą jaunuolį tai pirmajai moteriškei, kuri norėjo jį perkirsti.
Patarėjai tik pripuolė prie karaliaus ir sako:
– Karaliau Saliamonai, taigi ta moteris norėjo, kad jaunuolis būtų perkirstas! Kodėl gi jūs jai atiduodat tą jaunuolį?
– Jei ta moteriškė norėjo jaunuolį perkirsti, tai tik įrodo, kad ji ir yra tikroji šio jaunuolio uošvė.

1 2 3 4 5 6 282