Ideali pana..

28-02

Pabėgo iš Zoologijos sodo dramblys. Ryte skambutis policijoje, vyriškas balsas:
-Pas mane darže kažkoks tai didžiulis pilkas žvėris uodega kopūstus rauna.
-Ir ką su tais kopūstais daro?
-Jei aš jums pasakysiu, jūs nepatikėsite…

 

Grįžta seras namo ir pamato žmoną gulinčią su kitu seru. Seras jo klausia:
-Sere, kodėl jūs gulite lovoje su mano žmona?
Kitas seras jam atsako:
-Aš tik klausau muzikėlės pridėjęs ausį prie jūsų žmonos krūtinės.
-Duokit ir man pabandyti,-pasako seras.
Prieina seras prie savo žmonos, prideda ausį prie krūtinės ir klausia:
-O kodėl aš nieko negirdžiu?
Seras jam atsako:
-Pirmiausia reikia įkišti kištuką į rozetę.

Žmonelės dvi naujienos..

21-06

Grįžta žmogus vakare iš medžioklės, ant peties berdanas, rankose didžiulis maišas. Susitinka kaimyną ir kaimynas klausia:
– Ką čia parsineši?
– Va, medžioklėj buvau, ežių prišaudžiau!
– O kam tau tie ežiai???
– Žmonai bus apykaklė, uošvei – paklodė!

 

Sėdi ežiukas ir lemena:
– Ten… ten… ten…
Prieina vilkas:
– Kas ten? Ežiukas jam:
– Ten… ten… ten…
– Na tai kas ten?
– Ten… ten… ten…
Atsibodo vilkui, pakvietė lapę. Ji klausia:
– Ežiuk, na tai pasakyk, kas ten?
– Ten… ten… ten…
Pakvietė vilkas lokį, jis paėmė ežiuką už gerklės, pamojavo, pakratė truputį ir klausia:
– Na, kempine tu spygliuota, pasakysi ar ne, kas ten?
Ežiukas: – Kur?

Kai merginai nepatinka barzda..

13-02

Pakliuvo žmogelis į beprotnamį. Įveda jį į kambarį, ten visi ramūs, sėdi, veikia
kažką… Ir staiga vienas atsistoja ir sako:
– 45-as!
Visi pradeda juoktis. Naujokas stovi, nieko nesupranta. Po to kitas atsistoja:
– 131-as!
Visi plyšta iš juoko, trypia kojom, raitosi ant žemės. Žmogelis vis tiek nieko
nesupranta, prieina prie vieno iš jų ir klausia:
– Ko jūs čia taip juokiatės iš skaičių?
– Na matai, – sako, – mes labai mėgstam anekdotus pasakoti. Taigi prižiūrėtojas
vieną kartą surinko visus mūsų anekdotus, surašė, sunumeravo ir pakabino
lentoje. Dabar užuot pasakoję anekdotą, tik numerį pasakom.
„Gerai, pabandysiu“ – galvoja žmogelis.
– 38-as!
Tyla. Galvoja žmogelis, gal nejuokingas anekdotas. Prieina prie lentos, suranda
38-ą – neblogas anekdotas, apie ežiuką… kodėl jie nesijuokia? Dar kartą:
– 38-as! – vis vien tyla. Klausia: – Kodėl jūs nesijuokiat?
Vienas atsako:
– Ai, tu kažkaip nejuokingai pasakoji…

Įžeista draugė..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

02-06

Įdomūs faktai:

 

Bigoreksija (raumenų dismorfija) yra sutrikimas, dėl kurio žmogus yra amžinai nepatenkintas savo kūnu, jam atrodo, jog jis yra nepakankamai raumeningas, todėl yra apsėstas raumenų auginimu.

 

Neįtikėtina istorija! Sužinojusi apie savo vyro neištikimybę, Vera Czermak iš Prahos nusprendė nusižudyti iššokdama iš savo trečiame aukšte esančio buto. Iššokusi ji nusileido ant savo vyro. Ji išgyveno, tačiau vyras žuvo.

Kai nori panai numesti namioką..

25-08

Petriuko tėvai gauna mokytojos kvietimą į tėvų susirinkimą. Nusprendžiama, kad eis tėtis. Tėtis nueina į mokyklą ir ieško klasės, kurioje galėtų būti Petriukas. Prieina prie vienos, ant kurios durų parašyta „Labai geri vaikai“, įkiša tenai galvą, bet Petriuko nėra.Eina toliau. Randa klasę, ant kurios durų užrašas“Geri vaikai“. Bet ir ten Petriuko nėra. Toliau randa klasę, ant kurios durų parašyta „Blogi vaikai“. Neramiai jausdamasis praveria klasės duris, bet sūnaus tenai nėra. Eina toliau, randa klasės duris, ant kurių parašyta „Labai blogi vaikai“. Drebančiomis rankomis praveria duris, bet… Petriuko tenai nėra. Eina tolyn ir staiga prieina klasės duris ant kurių didelėmis ir aiškiomis raidėmis užrašyta „PETRIUKAS“.

Kai galvoji, kad mergina šį kartą duos..

05-01

Gili rugiapjūtės naktis, lauke šalia miško kombainas stovi, urzgia, švyti visom lempom…
šerniukas:
-Mama! mama! – dar noriu į tą karusėlę!!!
-Užteks padykėli, leiskim ir dėdei kontrolieriui pasisupt pagaliau…

 

Juozukas kramto kramtomąją gumą.
-Iš kur ją gavai? -supykusi klause mama.
-Juk pati davei man du litus.
-Taip, bet juk daviau bažnyčiai.
-Įsivaizduoji, įėjimas tenai nemokamas.

Kai tavo draugas dingęs visą dieną..

05-09

Eina Knysliukas su Pūkuotuku per mišką. Staiga Vini kad duos Knysliukui į snukį. Knysliukas:
– Už ka, Vini?
– Būtų už ką – visai užmuščiau…

 

Vyriškis eina pro alaus barą ir sako sau:
– Įrodyk, kad turi valios, neužsuk.
Praeina keliasdešimt metrų pro barą ir džiaugiasi:
– Įrodei, dabar galima bare ir atsipalaiduoti.

 

Nutarė Dievas nusileisti į Žemę ir įsidarbinti mieste daktaru. Atvažiuoja pas jį pirmas pacientas. Suparalyžuotas, kėdėje. Dievas uždėjo ranką ant galvos ir sako:
– Stokis ir eik!
Tas atsistojo ir išėjo. Koridoriuje jo klausia:
– Na kaip naujas daktaras?
– Tai visi jie tokie – net spaudimo nepamatavo…

Bute su dviem sesutėmis..

20-01

Atėjo rusas, anglas, ir lietuvis į zoologijos sodą darbo ieškoti.
Zoologijos sodo prižiūrėtojas sako:
– Eikit ir nudažykit dramblį raudonai.
Pirmas ėjo rusas.
Dažė dažė o dramblys ėmė ir nuspyrė rusą.
Po to ėjo anglas.
Dažė dažė o dramblys ėmė ir nuspyrė anglą.
Trečias ėjo lietuvis.
Atėjo lietuvis prie dramblio ir įspyrė jam.
Tas ir paraudonavo.
– Dabar, eikit prie dramblio ir išmokykite jį sakyti ,,taip“ ir ,,ne“.
Pirmas ėjo rusas.
Tas sako drambliui:
– Sakyk taip, sakyk ne.
Tas tyli.
Po to ėjo anglas.
Tas drambliui sako:
– Sakyk taip, sakyk ne.
Dramblys tyli.
Trečias ėjo lietuvis.
Priėjo arčiau dramblio ir įspyrė drambliui.
Lietuvis sako:
– Skaudėjo?
Dramblys sako:
– Taip.
– Nori dar?
– Ne!

Vyro pokštai draugei..

03-06

Istorijos pamoka. Mokytoja klausinėja:
– Na, vaikai, pasakykite, kas nugriovė Berlyno sieną?
Vaikai tyli. Mokytoja tęsia:
– Na, Petriuk, tu atsakyk.
– Ne aš.
– Petriuk, atsakyk rimtai, prašau.
– Tikrai ne aš, garbės žodis!
– Petrai?
– Nu, b%@#$! , tikrai ne aš, ž%$# tu, nieko ten nedariau!
– Petriukai, ryt ateik su tėvu į mokyklą.
Ateina kitą dieną Petriukas, akis pamušta, visas persikreipęs, tėvas stumteli jį
link mokytojos ir taria:
– Sakykit tiesiai kiek mes už tą sieną skolingi? Nes tas p%^%$#$ jau visai suįžūlėjo, pusę valandos lupau, kol prisipažino!

Kai marozas nori pakabinti per FB..

18-01

Trys Šiaurės Korėjos darbininkai atsidūrė už grotų ir klausia vienas kito už ką čia pateko. Pirmasis vyras sako: „Aš visada 10 minučių vėluodavau į darbą, tai mane apkaltino sabotažu.“ Antrasis sako: „Aš visada 10 minučių ateidavau per anksti į darbą, tai mane apkaltino špionažu“. Trečiasis prabilo: „Aš visada į darbą ateidavau laiku, tai mane apkaltino, kad turiu laikrodį iš Pietų Korėjos.“

 

Filharmonijoje – generalinė orkestro repeticija. Dirigentas pasilipa ant pakylos, nužvelgia orkestrantus. Žiūri – pirmo smuiko nėra:
– O kur pirmas smuikas?
Kažkas iš galo:
– Tulike pimpalą smauko…
Dirigentas susinervinęs nulekia į tuliką, kojos smūgiu atlapoja duris – iš tiesų, sėdi bičas ir smauko. Dirigentas:
– Ir čia pirmas smuikas?!.. Turi būti lengvesnis riešas, švelnesnis suėmimas!

1 2 3 4 5 6 7 282