Nuoširdi dukra…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-09

Pas suvalkietį užeina kaimynas ir sako:
– Būk žmogus, duok vandens iš savo šulinio porą kibiriukų?
Nu gerai, davė…
Po kelių minučių vėl kaimynas:
– Būk žmogus, duok vandens iš savo šulinio porą kibiriukų?
Gerai, davė…
Po kelių minučių vėl taspat…
Suvalkiečiui kilo įtarimas – agi vanduo gal pinigus kainuoja ar kaip… Kai vėl po minutės užbėga kaimynas, suvalkietis duoda jam vandens ir nueina pasekti. Ir mato: kaimynas bėgte nutempia vandenį prie savo šulinio ir išpila, ir tada bėga atgal. Suvalkietis ir sako:
– Klausyk, a ko tu vandenį iš mano šulinio į savo šulinį nešioji, a?! ?! ?!
O kaimynas atsako:
– Suprask gi, žmogau, uošvienė į šulinį įkrito, o ten jai vandens tik iki krūtinės!!!

Pašėlusi dukra

Kategorija: Demotyvacijos | 0

14-04

Kitame mieste dirbantis vyras rašo žmonai: „Širdele, kadangi šį mėnesį negaliu išsiųsti savo algos, siunčiu tau šimtą bučinių. Tu esi man pati mieliausia. Tavo vyras Alanas“
Po kelių dienų vyras gauna atsakymą: “ Brangusis, ačiū tau už šimtą bučinių, be jų tikrai nebūčiau išsivertusi. Pridedu tau savo išlaidų aprašymą:
1. Pienininkas už du bučinukus per mėnesį sutiko ir toliau tiekti mums pieną.
2. Elektrikas sutiko dirbti vos už septynius bučinukus.
3. Namo savinikas ateina kasdien ir ima po du bučinukus vietoj nuomos.
4. Parduotuvės savinikui turimų bučinių neužteko, todėl teko atsiskaityti kitaip.
5. Visos kitos išlaidos – 40 bučinių.
Kol kas dar verčiuosi, dar turiu neišnaudotus 35 bučinius, bet iki mėnesio pabaigos jų nepakaks. Būtų malonu, jei atsiųstum dar šimtą. Amžinai tavo Širdelė“.

Dukrelės paslaptis

Kategorija: Demotyvacijos | 0

21-05

Moteris prašo gydytojo:
– Na, pasakykite, koks aš gyvūnas…
– Ponia, jūs gi žmogus!
– Na, koks aš žmogus? Ryte keliuosi susivėlusi kaip avis, į darbą lekiu alkana kaip sakalas, įsikimbu į troleibusą kaip beždžionė, važiuoju juo kaip zuikis ir stumdausi jame kaip meška… Kol atvažiuoju, riejuosi su visais kaip kalė, išlipu apipešiota kaip višta, dirbu visą dieną kaip jautis, paskui kaip skalikas lakstau po parduotuves, apsikraunu kaip kupranugaris ir velkuosi namo kaip nuvarytas kuinas. Namie ruošdama vakarienę urzgiu ant vaikų kaip tigras, o ant kaimynų šnypščiu kaip gyvatė. Grįžęs iš darbo vyras klausia: „Katyte, valgis paruoštas?“ Visus pavalgydinu, paguldau vaikus miegoti, pati guluosi. Atėjęs į lovą vyras sako: „Pasitrauk, karve, išsidrėbei kaip kiaulė“. Na, argi aš žmogus, gydytojau?

Nuoširdi dukra

Kategorija: Demotyvacijos | 0

18-06

Ateina žentas namo. Duris atidaro uošvienė, visa šypsosi:
– Ženteli, mylimasai, va, atėjai iš darbo, duok tavo paltą pakabinsiu.
Vyriškis apstulbo.
– Duok savo batus, štai tavo šlepetės.
Žentas užeina į valgomąjį, o ten karšti, skanūs pietūs ant stalo, pyragas, arbata.
– Sėskis, ženteli, valgyk į sveikatą.
Vyriškis atsisėdo prie stalo, o čia ateina prie jo kojų kačiukas. Vyras iš įpročio davė katinėliui gabaliuką kotleto. Katinėlis suvalgė, staiga sudrebėjo ir pakratė kojas. Žentas supykęs:
– Ak tu, sena tarka, norėjai mane nunuodyti!!!
Trenkė uošvienei per galvą ir išmetė pro balkoną. Kai uošvienė atsitrenkė jau į betoną, staiga katinėlis pašoka ant keturių letenų ir džiaugsmingai šaukia:
– Yes yes yes!!!

Gudri dukrelė

Kategorija: Demotyvacijos | 0

18-01

Ateina maža mergaitė pas savo tėtę, karininką, ir sako:
– Tėte, noriu drambliukų.
– Drambliukai pavargę, jiems reikia pailsėti. Kitą kartą.
– Nu, tėte, nu labai noriu.
– Negaliu, jie visą dieną bėgiojo, jiems pamiegoti reikia.
– Nu tėteaa…
– Negaliu.
– Tėteeeaaa!!!
– Nu gerai, bet tik neilgam. Pulkas, dujokaukes užsidėt! Bėgte marš!

Nevykęs nėštumo pokštas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

24-02

Į kleboniją ateina mokesčių inspektorius.
— Garbė Jėzui Kristui! — pasisveikina jis su klebonėliu.
— Per amžių amžius! — atsako klebonėlis.
— Sakykit, dvasiškas tėveli, ar tarp jūsų parapijiečių yra toks verslininkas Steponas Bubevičius?
— Taip, yra. Tai labai dievobaimingas ir pamaldus žmogus.
— Matot, dvasiškas tėveli, šis pamaldus žmogus savo deklaracijoje nurodė, kad paaukojo jūsų bažnyčiai 50 000 eurų. Tai aš ir atėjau sužinoti, ar gavote šią auką?
—?!! … Nesirūpink, sūnau mano, šiandien kaip tik ir gausiu!

Kaip tėtis saugo dukrą nuo blogų vaikinų

Kategorija: Demotyvacijos | 0

23-02

Prie pagarsėjusio dainininko, lietuviškos estrados žvaigždės, prieina vyrukas ir klausia:
– Sakykit, jūs toks garsus, bet kodėl į jūsų koncertus žmonės visai nevaikšto, salės būna pustuštės?
– Jūs ką, žmonės į mano koncertus miniomis eina! Bilietų parduodama kelis kart daugiau, nei į salę telpa! O bilietus po 100lt perpardavinėja!
– Nu, gerai, bet kodėl tada jūsų įrašų jokioje parduotuvėje nėra?
– Jūs ką, aš jau du auksinius ir tris platininius diskus išleidau! Ir dar kiek piratinių kopijų parduodama! Mano diskai labiausiai perkami Lietuvoje! Koks gi jūs gerbėjas, jei to nežinote?!!!
– Na, šiaip jau aš visai ne gerbėjas. Aš iš mokesčių inspekcijos…

Dukros paslaptis

Kategorija: Demotyvacijos | 0

01-10

Ateina pas seksopatologą vyriškis ir skundžiasi, kad žmona jau 7 mėnesiai, kaip su juo nesimyli. Seksopatologas pakalba su vyriškiu ir paprašo, kad jis atsiųstų pas jį savo žmoną. Ta ateina ir pasakoja:
– Na, supraskit daktare: jau 7 mėnesiai, kaip mes patiriame finansinius sunkumus, aš nuolat neišsimiegu, o į darbą tenka važiuoti taksi. Kai taksistas mane atveža, jis klausia: „Na, tai mokėsite, ar kaip?“. Kadangi aš neturiu pinigų, tenka pasirinkti „ar kaip“. Paskui, kai pavėlavusi ateinu į darbą, mane išsikviečia šefas ir klausia „Tai įskaitysim pavėlavimą, ar kaip?“. Ir man vėl tenka pasirinkti „ar kaip“. Kai važiuoju namo, taksistas vėl manęs klausia, ar aš mokėsiu, ir man vėl tenka pasirinkti „ar kaip“… Tai pagalvokite, ar man po tokios dienos gali kilti noras pasimylėti su
vyru?
Gydytojas susimąsto o paskui paklausia:
– Na, tai dabar aptarsime šį reikalą su jūsų vyru, ar kaip?

Kai dukra išdykauja…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

31-01

Šliaužia per dykumą apdriskęs žmogus. Tris savaites nevalgęs, negėręs ir labai pavargęs. Bešliauždamas pamato seną lempą, patrina ją, iš jos išlenda džinas ir sako:
– Tu mane išlaisvinai, dabar aš tavo tarnas. Padarysiu viską, ką tik liepsi.
– Noriu atsidurti namie.
– Gerai, bus padaryta.
Paima žmogaus ranką ir vedasi jį. Šis sako džinui:
– Tu mane ne taip supratai. Namuose aš noriu atsidurti greitai.
– Gerai, tada bėgam.

Padykusi dukra…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

09-11

Vyriškis ateina į ilgai lauktas pasaulio taurės futbolo varžybas, nusiperka užkandžių, gėrimų, atsisėda į savo vietą. Už jo sėdintis žiūrovas jo paklausia:
– Atsiprašau, ar šita vieta šalia Jūsų laisva?
– Taip.
– Keista. Juk čia pasaulio taurės varžybos! Milijonai žmonių nori jas pamatyti gyvai, o čia yra laisva vieta! Negaliu patikėti, kad niekas nenusipirko bilieto!
– Tiesą sakant, bilietas yra nupirktas – aš jį buvau nupirkęs savo žmonai, bet ji mirė. Šias rungtynes mes žiūrėdavom kartu nuo 1967 – ųjų ir tai pirmas kartas kai jas stebėsiu vienas.
– Labai užjaučiu. Nenorėjau Jūsų skaudinti.. Bet galbūt buvo kas nors, kas norėjo ateiti, negi niekas iš artimųjų nenorėjo pažiūrėti rungtynių su Jumis?
– Nežinau, jie visi mano žmonos laidotuvėse.

1 9 10 11 12 13 14