Mamos klausimas dukrai studijuojančiai mediciną..

Chebrytė sėdi rūko, apie vakarykščius įspūdžius iš tusofkės pasakojasi. Vienas sako aš va tokią ir dar šitokią blondinę prikabinau.
Kitas irgi neatsilieka, atseit jis dar fainesnę prikabino.
Trečias sako:
-Ale aš kokią buvau prikabinęs, parsivedžiau į namus, pavakrieniavom prie žvakių švieso, išgėrėm šampano. Tada aš ją nusivedžiau į kambarį ir kad pradėsim glamonėtis. Nu taip karštai taip karštai, pradėjau ją nurenginėti, užsikėliau ant stalo, net nepamačiau, kad ten kompo klaviatūra pasipainiojo…
-O tu ir kompą turi?
-O koks procas?
-O koks hardas
-O kiek RAM’o?
-???

Dukrelės prisipažinimas dėl nekaltybės..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

12-07

Pas seniausią pasaulio senuką 150-mečio proga ateina jauna graži žurnalistė paimti interviu ir ima klausinėti:
– Jūs pragyvenote 150 metų, reiškia gyvenote labai sveikai, nerūkėte?
– Tu ką, vaikeli, matai, ten stovi šieno kupeta? Tai vat, surūkiau du kartus daugiau!
– Tai turbūt tada nevartojote alkoholio?
– Vaikeli, matai, netoliese prūdas, antys plaukioja? Tai šnapso aš išgėriau du kart daugiau, nei vandens tame prūde yra!
– Tai galbūt nuo moterų susilaikydavote?
– Žiūrėk, vaikeli, matai, prie to medžio dalgis stovi, matai? Tai vat, kai giltinė atėjo manęs pjauti, aš ją taip išd*lkinau, kad ji net dalgį paliko!

Bučinys dukrai prieš mokyklą..

Sėdi du džentelmenai restorane. Į restoraną užeina ledi, atsisėda priešingoje salės pusėje ir lengvabūdiškai praskečia kojas. Po suknele, tap kojų kažkas juoduoja. Pirmas džentelmenas:
-Oho! Taigi plaukai matosi!
Antras:
-Nė velnio, gerbiamasis, tai apatinukai.
Susilažino. Pasikvietė oficiantą:
-Oficiante, mes čia susilažinome. Atkreipkite dėmesį į štai tą ledi, kuri sėdi priešingoje salės pusėje. Ar galėtumėte kaip nors delikačiai patikrinti kas gi ten juoduoja pas ją tarp kojų – plaukai ar apatinukai? Mes Jums už paslaugą atsidėkosime. Štai Jums svaras sterlingų.
-Taip sere, tuojaus pat, sere.
-Oficiantas nueina per salę iki ledi, priima iš jos užsakymą. Neilgai trukęs atneša viską ką ledi užsakė ir bedėliodamas ant stalo, lyg netyčia numeta ant grindų šakutę. Pasilenkęs pakelti greitai įvertina padėtį ir nueina prie džentelmenų stalo.
-Na, oficiante, tai plaukai?
-Ne, sere.
-Reiškiasi laimėjau aš, tai apatinukai.
-Ne sere.
-Tai kas gi tai?
-Musės, sere.

Kai dukra paprašo tėvo mašinos..

08-03

Atėję darbuotojai skelbimų lentoje randa raštą: „Gerbiami kolegos, prašome tuos, kas ateina į darbą truputėlį vėliau, eiti dešine koridoriaus puse, kad nesusidurtumėte su tais, kas išeina truputį anksčiau.“

 

Tėvai grįžta po savaitgalio sodyboje:
– Klausyk, sūnau, ar kartais nebuvai namo parsivedęs merginų, kol mūsų nebuvo?
– Ne.
– Nevykėlis.

 

Pelenė:
– Na, batelis man tiko, kada vestuvės?
Princas:
– Tai buvo pusfinalis. Dabar matuosim liemenėlę…

Darbas per lovą..

Vieną dieną moteris apsilankė pas kunigą ir sako jam:
– Tėve, aš turiu problemą. Tiksliau, dvi papūgas, galinčias pasakyti
tik vieną sakinį.
– Ką jos sako? – pasidomėjo kunigas.
– Jos sako: “Sveikas, mes prostitutės, gal norėtum pasilinksminti?”
– Va Jėzau, kaip nešvanku,- pasibaisėjo kunigas ir susimąstė minutei.
– Žinai aš turiu taip pat du papūginus, kuriuos išmokiau melstis ir
skaityti šventą raštą. Paimk juos ir patalpink viename narve su savo
papūgom. Jie išmokys jas drovumo ir gerų kalbų.
Padėkojusi moteris parsinešė papūginus namo ir patalpino viename narve
su papūgomis. Tie sau tyliai suka rožančių ir meldžiasi. Moteris
negali atsistebėti. Po kelių minučių papūgos neapsikentusios unisonu
suklykė:
– Sveikas, mes prostitutės, gal norėtum pasilinksminti?
Kelias minutes stojo spengianti tyla. Galų gale vienas iš papūginų
atsisuko į kitą ir sukriokė:
– Mesk tuos sušiktus rutuliukus, MŪSŲ MALDOS IŠKLAUSYTOS!!!

Kai dukra sudaužo Iphone..

07-08

Lietuvis, latvis ir rusas atėjo pas karalių pinigų. Karalius sako:
– Iškaskite po duobę.
Rusas iškasė milžinšką duobę, latvis truputį mažesnę už rusą, o lietuvis vos vieno piršto dydžio. Tada karalius liepė prišikti pilnas duobes. Rusas neįstengė, latvis irgi, o lietuviui pavyko. Tada karalius liepė vėl iškasti po duobę. Rusas iškasė vieno pirštelio dydžio duobę, latvis dviejų, o lietuvis milžinišką. Tada karalius rusui į duobę įdėjo vieną kapeiką, latviui du, o lietuviui visą duobę.

Dukra, nepaklausiusi mamos..

02-01

– Matei? Į internetą įmečiau vaizdelį, kaip aš praėjusį savaitgalį miške per 1,2 sekundės dujų išmetamuoju vamzdžiu įlendu į savo džipą!
– Jėgaaaa!.. O tai kas filmavo?
– Ai, lokys netyčia mygtuką nuspaudė…

 

Firmos direktorius – kandidatui į pareigas:
– Kol kas mokėsime jums 400 eurų. Bet vėliau atlyginimas didės…
– Gerai, aš pas jus ateisiu vėliau..

 

Viršininkas netikėtai įsiveržęs į kabinetą rėkia:
– Aš juk sakiau: darbo metu rūkyti draudžiama!!!
Visi choru:
– O kas dirba?

Kai mama tikisi jog dukra paauglė..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Stovi kelių inspektorius, žiūri – Land Cruiser lekia. Greitis – 200. Policininkas stabdo, mašina sustoja. Inspektorius prieina, prisistato. O pro langelį išlekia didelis kumštis ir trenkia policininkui per fizionomiją. Mašina nuvažiuoja. Atsigavęs policininkas apsidairo – Land Cruiser jau ir pėdsakai atšalo, o šalikelėje stovi berniukas su dviračiu ir žiūri į jį. Policininkas:
– Berniuk, tu matei numerį?
– Tokio numerio, dėde, aš net cirke nemačiau!

 

Grįžo į žemę kosminis laivas pilotuojamas tarptautinio ekipažo – ruso ir vietnamiečio. Po skrydžio spaudos konferencija, žurnalistai klausia vietnamiečio:
– O kodėl jūsų rankos visos mėlynos?
– Tai čia rusas visą laiką per jas daužė, kad nieko neliesčiau.

Dukra neturinti vaikino..

21-07

Sūnus klausia tėvo:
– Tėvai, kas yra prezidentas, vyriausybė, saugumas ir tauta?
Tėvas sako:
– Na, pavyzdžiui, pas mus šeimoje aš esu prezidentas (visiems nurodinėju ir t.t), mama – vyriausybė (visur eina, viską tvarko, rūpinasi), bobutė – saugumas (viską mato, viską girdi, viską žino, na, o tu esi – Tauta (mes tave vieną dieną lupam, kitą dieną guodžiam).
Sekančią dieną. Sūnus skambina tėvui į darbą:
– Tėte, tėte, atėjo naujas prezidentas, dulkina vyriausybę!.. saugumas miega!.. o Tauta… mato, bet nieko padaryt negali!..

Kai dukra nori tekėti už vienaausio vaikino..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-05

Vienas prancūzas – mergišius, du – dvikova, trys – revoliucija.
Vienas vokietis – pedantas, du – gamykla, trys – karas.
Vienas žydas – parduotuvės šeimininkas, du – tarptautinis šachmatų turnyras, trys – Rusijos
Nacionalinis bankas.
Vienas rusas – girtuoklis, du – muštynės, trys – administracija.
Vienas vengras – papraščiausiai vengras, du – politinė partija, trijų – nebūna, vienas iš jų arba žydas, arba vokietis.

1 2 3 4 5 6 7 14