Kai dukra paprašo tėvo mašinos..

08-03

Atėję darbuotojai skelbimų lentoje randa raštą: „Gerbiami kolegos, prašome tuos, kas ateina į darbą truputėlį vėliau, eiti dešine koridoriaus puse, kad nesusidurtumėte su tais, kas išeina truputį anksčiau.“

 

Tėvai grįžta po savaitgalio sodyboje:
– Klausyk, sūnau, ar kartais nebuvai namo parsivedęs merginų, kol mūsų nebuvo?
– Ne.
– Nevykėlis.

 

Pelenė:
– Na, batelis man tiko, kada vestuvės?
Princas:
– Tai buvo pusfinalis. Dabar matuosim liemenėlę…

Darbas per lovą..

Vieną dieną moteris apsilankė pas kunigą ir sako jam:
– Tėve, aš turiu problemą. Tiksliau, dvi papūgas, galinčias pasakyti
tik vieną sakinį.
– Ką jos sako? – pasidomėjo kunigas.
– Jos sako: “Sveikas, mes prostitutės, gal norėtum pasilinksminti?”
– Va Jėzau, kaip nešvanku,- pasibaisėjo kunigas ir susimąstė minutei.
– Žinai aš turiu taip pat du papūginus, kuriuos išmokiau melstis ir
skaityti šventą raštą. Paimk juos ir patalpink viename narve su savo
papūgom. Jie išmokys jas drovumo ir gerų kalbų.
Padėkojusi moteris parsinešė papūginus namo ir patalpino viename narve
su papūgomis. Tie sau tyliai suka rožančių ir meldžiasi. Moteris
negali atsistebėti. Po kelių minučių papūgos neapsikentusios unisonu
suklykė:
– Sveikas, mes prostitutės, gal norėtum pasilinksminti?
Kelias minutes stojo spengianti tyla. Galų gale vienas iš papūginų
atsisuko į kitą ir sukriokė:
– Mesk tuos sušiktus rutuliukus, MŪSŲ MALDOS IŠKLAUSYTOS!!!

Kai dukra sudaužo Iphone..

07-08

Lietuvis, latvis ir rusas atėjo pas karalių pinigų. Karalius sako:
– Iškaskite po duobę.
Rusas iškasė milžinšką duobę, latvis truputį mažesnę už rusą, o lietuvis vos vieno piršto dydžio. Tada karalius liepė prišikti pilnas duobes. Rusas neįstengė, latvis irgi, o lietuviui pavyko. Tada karalius liepė vėl iškasti po duobę. Rusas iškasė vieno pirštelio dydžio duobę, latvis dviejų, o lietuvis milžinišką. Tada karalius rusui į duobę įdėjo vieną kapeiką, latviui du, o lietuviui visą duobę.

Kai tėvas pasilieka su dukra..

05-10

Vyrų kompanija. Vienas rodo nuotraukas iš savo išvykos prie ežero ir pasakoja:
– O jau mergos pasileidusios buvo susirinkę – tikras siaubas ! Va ta – nuotraukoj kairėje, ji su tuo prie laužo bučiavosi, su šituo į mišką keliom valandom dingus buvo, su tuo miegojo vienoj palapinėj. O jau va ta kita – tai iš vis !..
Vienas vyras žiūri į nuotraukas ir mato, kad toje kompanijoje ir jo žmona buvo. Galvoja, kaip čia dabar išsiaiškinus, ką ten jo žmona veikė ir klausia:
– O kaip šita ? Irgi pasileidus ?
O jam atsako:
– Neeee… Šita vienintelė rimta moteris! Va kaip atvažiavo su savo vyru – nuotraukoj dešinėje, su juo bučiavosi, su juo miegojo, su juo ir išvažiavo…

Dukra, nepaklausiusi mamos..

02-01

– Matei? Į internetą įmečiau vaizdelį, kaip aš praėjusį savaitgalį miške per 1,2 sekundės dujų išmetamuoju vamzdžiu įlendu į savo džipą!
– Jėgaaaa!.. O tai kas filmavo?
– Ai, lokys netyčia mygtuką nuspaudė…

 

Firmos direktorius – kandidatui į pareigas:
– Kol kas mokėsime jums 400 eurų. Bet vėliau atlyginimas didės…
– Gerai, aš pas jus ateisiu vėliau..

 

Viršininkas netikėtai įsiveržęs į kabinetą rėkia:
– Aš juk sakiau: darbo metu rūkyti draudžiama!!!
Visi choru:
– O kas dirba?

Kai mama tikisi jog dukra paauglė..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Stovi kelių inspektorius, žiūri – Land Cruiser lekia. Greitis – 200. Policininkas stabdo, mašina sustoja. Inspektorius prieina, prisistato. O pro langelį išlekia didelis kumštis ir trenkia policininkui per fizionomiją. Mašina nuvažiuoja. Atsigavęs policininkas apsidairo – Land Cruiser jau ir pėdsakai atšalo, o šalikelėje stovi berniukas su dviračiu ir žiūri į jį. Policininkas:
– Berniuk, tu matei numerį?
– Tokio numerio, dėde, aš net cirke nemačiau!

 

Grįžo į žemę kosminis laivas pilotuojamas tarptautinio ekipažo – ruso ir vietnamiečio. Po skrydžio spaudos konferencija, žurnalistai klausia vietnamiečio:
– O kodėl jūsų rankos visos mėlynos?
– Tai čia rusas visą laiką per jas daužė, kad nieko neliesčiau.

Dukra neturinti vaikino..

21-07

Sūnus klausia tėvo:
– Tėvai, kas yra prezidentas, vyriausybė, saugumas ir tauta?
Tėvas sako:
– Na, pavyzdžiui, pas mus šeimoje aš esu prezidentas (visiems nurodinėju ir t.t), mama – vyriausybė (visur eina, viską tvarko, rūpinasi), bobutė – saugumas (viską mato, viską girdi, viską žino, na, o tu esi – Tauta (mes tave vieną dieną lupam, kitą dieną guodžiam).
Sekančią dieną. Sūnus skambina tėvui į darbą:
– Tėte, tėte, atėjo naujas prezidentas, dulkina vyriausybę!.. saugumas miega!.. o Tauta… mato, bet nieko padaryt negali!..

Kai dukra nori tekėti už vienaausio vaikino..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-05

Vienas prancūzas – mergišius, du – dvikova, trys – revoliucija.
Vienas vokietis – pedantas, du – gamykla, trys – karas.
Vienas žydas – parduotuvės šeimininkas, du – tarptautinis šachmatų turnyras, trys – Rusijos
Nacionalinis bankas.
Vienas rusas – girtuoklis, du – muštynės, trys – administracija.
Vienas vengras – papraščiausiai vengras, du – politinė partija, trijų – nebūna, vienas iš jų arba žydas, arba vokietis.

Žinutė nuo dukros vaikino..

22-09

Kitame mieste dirbantis vyras rašo žmonai: “Širdele, kadangi šį mėnesį negaliu išsiųsti savo algos, siunčiu tau šimtą bučinių. Tu esi man pati mieliausia. Tavo vyras Alanas”
Po kelių dienų vyras gauna atsakymą: ” Brangusis, ačiū tau už šimtą bučinių, be jų tikrai nebūčiau išsivertusi. Pridedu tau savo išlaidų aprašymą:
1. Pienininkas už du bučinukus per mėnesį sutiko ir toliau tiekti mums pieną.
2. Elektrikas sutiko dirbti vos už septynius bučinukus.
3. Namo savinikas ateina kasdien ir ima po du bučinukus vietoj nuomos.
4. Parduotuvės savinikui turimų bučinių neužteko, todėl teko atsiskaityti kitaip.
5. Visos kitos išlaidos – 40 bučinių.
Kol kas dar verčiuosi, dar turiu neišnaudotus 35 bučinius, bet iki mėnesio pabaigos jų nepakaks. Būtų malonu, jei atsiųstum dar šimtą. Amžinai tavo Širdelė”…

Kai mama nugirtsta dukros žodžius..

16-02

Keleivių gelbėjimo eiliškumas įvykus laivo katastrofai:
1. netekėjusios merginos.
2. jaunos ištekėjusios moterys.
3. jaunos išsiskyrusios moterys ir jaunos našlės.
4. našlės, gavusios palikimą (nepriklausomai nuo amžiaus).
5. vaikai (vis dėlto!).
6. piliečiai – tokie, kaip mes su jumis.
7. kariškiai, dvasininkai, komersantai.
8. banditai, milijonieriai, muitininkai, mokesčių rinkėjai.
9. bankininkai, oligarchai.
10. uošvės.
11. deputatai.
12. ir galų gale, vyrai moterų, paminėtų 2 punkte.

1 2 3 4 5 6 7 14