Kai mergina viską kelia į internetą..

20-12

Vasara. Anūkai atostogauja pas senelę kaime.Senelė ruošia valgyti, anūkai žaidžia po stalu. Na, anūkai palenda senelei po sijonu, ogi žiūri… Ghrm… Klausia senelės:
– Klausyk, senele, kas ten tau tarp kojų?
Na senelei nėra kur dingti, nors gėda, bet ką darysi:
– Žinot vaikeliai, kai buvau maža, man ten pataikė su kirviu…
Vaikai susižvalgo:
– Vargšė senelė. Jaunystėje kirviu – p..don gauti…