Linksmi tėčio bajeriukai..

19-01

– Ponia, ką Jūs veikiate rytoj vakare? Norėčiau Jus kur nors pakviesti…
– Kas čia per pasiūlymas?! Aš juk ištekėjusi moteris! Eikime šiandien.

 

Kalbasi dvi kaimynės:
– Žinai, maniškis užsirūko tik po skanių pietų, – giriasi viena.
– Tada aišku, – dvi trys cigaretės per metus sveikatai nepakenks!

 

80% moterų nors kartą gyvenime vaidino orgazmą.
80% vyrų nors kartą gyvenime vaidino, kad barščiai skanūs.

 

Ištrauka iš diplominio darbo, 47 puslapio:
„Kadangi iki šios vietos vis tiek niekas nebeskaito tarkim, kad X=5. Antraip man nesueis skaičiavimai išvadose, o klaidos ieškoti aš tingiu.“

Tėvo juokeliai sūnui..

Jaunas narkomanas nusprendžia aplankyti bičiulį. Ateina prie buto durų, paskambina. Atidaro draugo bobutė. Jaunas narkomanas nieko nesako, tik stovi ir žiūri į ją, o bobutė irgi galiausiai narkomanas sako:
-Na, ko stovi, bobute? Jeigu jau atėjai, tai ir užeik vidun…

 

Skambutis į buto duris: „Din-din“. Viduj du flegmos. Pirmas po pusvalandžio:
-Aš atidarysiu.
Kitas po 45 minučių:
-Ne, palauk, nesikelk, aš atidarysiu.
Po 15 minučių:
-Nu gerai, tu atidaryk.
Antrasis per pusantros valandos nušliaužia iki durų, penkiolika minučių rakina, per penkias atidaro. Už durų trečias flegma:
-Oba, nespėjau rankos nuo skambučio nuimt, jau atidarė.

Kai vaikinas niekada nešneka rimtai..

05-06

Parėjusi iš mokyklos, Onutė pasigiria mamai;
-Šiandien pas mus mokykloj buvo pirmoji seksualinio auklėjimo pamoka.
-Na, ir ką gi jums ten pasakojo?
-Pasakojo…na, bet tu, mama, vis tiek šito nesuprasi.

 

Žvejui baigėsi sliekai, tai tas paėmė popieriaus skiautę ir užrašė: “Sliekas, raudonas!”.
Užmetė ir iš kart kibimas. Senis kerta, ištraukia tik popieriaus skiautę, kurioje užrašyta:
“Karšis, afigienas!”

Tėvo bajeriai..

19-01

Eina Vytauto prospekto šaligatviu vienoje pusėje Lansbergis, o kitoje bobulka. Bobulka pažiūrėjo į Lansbergį ir iškelė vieną kumštį į viršų. Lansbergis irgi kumščiu pamojo. O bobulka nepėsčia buvo – ir antrą kumštį iškėlė. Lansbergis, kaip labai inteligentiškas tautietis tik pasukiojo pirštu prie smilkinio ir nuėjo.
Grįžta Lansbergis namo ir pasakoja Gražinai
– Žinai, susitinku bobulką, o ta man rodo – į snukį gausi. Aš jai – pati gausi. Jinai – tu manęs nežinai, aš du kartus daugiau duosiu. Nu ką, galvoju, pasimaišė bobulytei, ir nuėjau.
Grįžta bobulka namo ir pasakoja:
– Žinot, susitikau Lansbergį, rodau – laikai valdžią. Tas man – laikau. Aš jam – laikyk stipriau. O jis – Tai kad proto neužtenka…

Vyro išpažintis..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

03-07

Sutuoktinių pora buvo pakviesta į kaukių vakarėlį. Tačiau žmonai labai įsiskaudėjo galvą, dėl ko ji liepė vyrui vienam eiti į vakarėlį. Žmona išgėrė vaistų nuo galvos skausmo ir atsigulė į lovą. Po valandos pabudusi, ji pasijuto kuo puikiausiai. Kadangi dar nebuvo labai vėlu, ji nusprendė visgi nueiti į vakarėlį. Jos vyras nežinojo, kokį kostiumą vilkės žmona, todėl ji pamanė, kad gali būti visai smagu stebėti vyrą, jam to nežinant. Vos ji įžengė į salę, kur vyko vakarėlis, pamatė savo vyrą šokių aikštelėje. Jis nepraleido nei menkiausios progos pašokti su moterimis, jas paglostyti ar pasibučiuoti. Žmona nusprendė prisigretinti prie jo ir ėmė jį gundyti. Ji jam leido viską – juk buvo jo žmona. Galiausiai jis sušnabždėjo jai į ausį pasiūlymą – ji sutiko. Tuomet jie nuėjo į automobilį. Artėjant vidurnakčiui, kuomet buvo planuojamas kaukių nusiėmimas, ji atsisveikino, grįžo namo ir išmetė kostiumą. Atsigulė į lovą ir nekantraudama ėmė laukti vyro. Jam grįžus, ji paklausė, kaip patiko vakarėlis. Jis atsakė:
– Nieko ypatingo, juk pati žinai – kai tavęs nėra šalia, man šiaip ar taip nebūna labai linksma.
– Ar daug šokai? – paklausė žmona.
– Ne, nė karto. Vos atėjęs susitikau Tomą ir keletą kitų draugų, mes nuėjome į kitą salės galą ir visą vakarą žaidėme pokerį. Bet tu nepatikėsi, kas atsitiko tam tipui, kuriam paskolinau savo kostiumą…

Pokalbis su būsima žmona..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

04-05

Anekdotai:

 

Atėjo kunigas pas žydą ir sako: – Jeigu tu išmoksi žegnotis duosiu tau bulvių maišą. Žydelis mokėsi savaitę, dvi. Ateina pas kunigėlį ir sako: – Na, išmokau žegnotis. Kunigas: – Žegnokis.
– Vardan tėvo ir šventosios dvasios. AMEN
– O kur sūnų palikai? klausia kunigas. Žydelis pasikrapštė galvą ir sako: – Ai, laukia už durų bulvių parnešti.

 

Pakelia sunkią galvą Jėzus po paskutinės vakarienės… žiūri aplink privemta, visi išlūžę, prilaistyta vyno visur, ąsočių pridaužyta… Pakelia galvą ir Petras:
– Oi kaip galvą skauda… O kaip gert noriu…
Jėzus:
– Tuoj, palauk, paduosiu vandens.
– Nu jau ne, jau prie vandens tu daugiau nesiliesk…

Šmaikštus vyrelis…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

22-06

Kavinėje vaišinasi vyriškis. Geria svaigalus. Pro šalį eina vienuolė. Susiduria su vyriškio žvilgsniu ir ima priekaištauti: – Kaip tu gali vėjais leisti gyvenimą šitokiame nedorybės liūne?! – Čiagi jokios nedorybės, sesute… – Ana, – piktokai prisistato vienuolė. – Taigi, Ana. Normalu. Aš gurkšnoju. – Tai irgi rūstina Dievą, – sako vienuolė. – O tu, sese Ana, esi ragavusi bent sykį? – klausia vyriškis. – Ne! – piktinasi vienuolė. – Tai kaip gali smerkti? Va, nupirksiu tau gėrimo, kai paragausi, tada… – Jokiu būdu! Žmonės matytų, kad vienuolė geria svaigalus… – Aš paprašysiu, kad tau įpiltų į puodelį, – sako vyriškis. Vienuolė nenoromis nusileidžia. Vyriškis nueina prie baro ir sako: – Man dvi taures degtinės, bet vieną supilkit į arbatos puodelį. Barmenas atsigręžia: – Ką, vėl ta sesuo Ana?

Nemesk akmens…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

04-08

Guli juodaodis po palme. Ateina baltasis ir klausia:
– Ką čia darai?
– Ai guliu ir laukiu, kol kokosas nukris.
– Oi tu tinginį, juk gali pats užsilipti ir nusiskinti.
– Ai ir taip nukris.
… – Bet juk jei užsiliptum į viršų galėtum ir daugiau kokosų nusiskinti.
– O kam? Man ir vieno užteks.
– Na likusius galėtum nunešti į turgų ir parduoti.
– Na ir kas iš to?
– Už uždirbtus pinigus galėtum nusipirkti karutį – būtų patogiau kokoso riešutus vežioti.
– O toliau?
– Tuomet uždirbtum dar daugiau pinigų. Vėliau galėtum samdyti darbininkus, kad jie dirbtų už tave.
– Ir kas tada?
– Tuomet galėtum sau gulėti ir nieko neveikti.
– Tai aš tą ir darau.

Ačiū normaliai, du kartus…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

18-02

Į troleibusą įlipa vyrukas ir rėkia: – Atsargiai aš su akvariumu! Visi į šonus išsilaksto, vietą užleidžia. Atsisėda vyrukas, patogiai įsitaiso. Visi spokso į jį, jokio akvariumo nėra. Bobulka prieina ir klausia: – Na tai kur, sūneli, akvariumas? – O gi va, – plekšnodamas per išsipūtusį pilvą taria vyrukas, – 5 bokalai alaus ir du rūkyti karpiai.

1 2 3