Kai mergina reikalauja komplimento..

03-02

Policininkas sustabdo raudoną civiką, prieina, o ten sėdi blondinė. Sako:
– Jūsų dokumentai.
Blondine duoda savo pasą.
– Ne, ne šitie, mašinos dokumentai.
Blondinė duoda savo teises.
– Ne, man reikia mašinos techninio paso.
Blondinė:
– Oi, tikriausiai palikau namie. Suprantat, aš tik vakar gavau teises tai ir nesigaudau. Policininkas nueina prie savo automobilio ir per raciją sako:
– Ką daryt, sustabdžiau blondinę, ji tik vakar teises išsilaikė ir važiuoja be techpaso.
Kitas policininkas per raciją sako:
– Ar su raudonu civiku?
– Taip.
– Nusimauk kelnes ir eik pas ją.
– Kaip tai?
– Daryk kaip sakau.
Tai ką, nusimovė vargšas kelnes ir varo link civiko. Blondine giliai atsidusus:
– Ot velnias, ir vėl alkotesterį neša.

Vaikinas su ypatingu..

Lukiškės, bendra kamera, visi “kieti” – spintos – sėdi. Atsidaro durys ir į kamerą pasodina naujokį – tokį mažutį smulkutį senuliuką. Visiems įdomu, “kieti” klausia:
– Už ką sėdai?
– Naaaa…. badausi aš….
– Tu!? Toks senas ir badaisi? Parodyk….
– Ne… nerodysiu … mane po to mušite…
– Na, nemušim, senas ožy… Rodyk!
– Ne… mušite…
– Pasakėm, kad nemušim ir basta! Rodyk greičiau, o jei ne – tikrai mušim!
Ką darys senuliukas – reikia rodyti. Paima šepetį ir pradeda daužyti duris. Atsidaro langelis – ir senuliukas iš visų jėgų duriu pro jį prižiūrėtojui į veidą! Šauksmas, riksmai… Po kelių sekundžių į kamerą įlekia būrys policininkų su bananais:
– Pasitrauk iš kelio, seneli!

Kai draugė giriasi gražiu vaikinu..

Vyriškis gavo darbą ligoninės seksopatologiniame skyriuje. Pirmą darbo dieną jis buvo supažindamas su darbo aplinka. Atėjus į ligonių skyrių, jis išvydo koridoriuje aistringai besimasturbuojantį pacientą.
– Kas jam? – nustebęs paklausė naujasis darbuotojas.
– Jam Spermatozoidų Hiperprodukcijos sindromas. Jei jis neišsikraus į dieną po šešis-septynis kartus, tai kiaušiniai išsipūs ir sprogs… – paaiškino lydintysis.
Jie nuėjo toliau ir už kampo išvydo kitą pacientą, koridoriuje aistringai taršantį nuostabios išvaizdos slaugę.
– O kas yra jam? – atsargiai paklausė naujasis darbuotojas.
– Jam tas pats sindromas, – maloniai paaiškino lydintysis, – bet jis sumokėjo daug didesnį Sveikatos draudos mokestį…

Vyro ištaškyti pinigai..

09-04

Vyksta tarptautinės statybininkų varžybos, kas greičiau įkals keturias vinis. Dalyvauja amerikietis, prancūzas, o rusai atsiuntė čiukčią.
Amerikietis staigiai pastato keturias vinis ir joms dar nespėjus nuvirsti ant šono, iš karto sukala visas plaktuku. Čiukcia apakęs.
Prancūzas elgiasi dar gudriau – išmeta į viršų visas keturias vinis ir sukala jas į lentą dar tebekrentančias. Čiukciai kilo gera mintis.
Atėjus jo eilei, taip pat kaip ir prancūzas išmeta keturas vinis į orą, ir kala jas vienu smūgiu į lentą su kakta.
Antrą vietą laimėjo amerikietis, pirma vieta atiteko prancūzui. Čiukcia buvo diskvalifikuotas. Kodėl? Todėl, kad sukalė vinis galvutėmis į apačią.

Kai mergina atrodo labai jauna..

09-06

Pribėga Petriukas prie senelio ir prašo jo:
– Seneli duok pinigų, iš pensijos atiduosiu!
Senelis sutrinka ir klausia Petriuko:
– Iš kokios pensijos?
– Kaipgi iš kokios, iš močiutės! – nekantriai atsako jam Petriukas.

 

Kartą kažkoks žurnalistas, kalbėdamasis su Tomu Edisonu, paklausė:
-Sakykite, sere, tai jūs išradote pirmą pasaulyje kalbančią mašiną?
-Oi ne, – paskubėjo paneigti žymusis išradėjas. – Pirmoji kalbanti mašina atsirado dar bibliniais laikais.
Po trumpos pauzės, baimingai dairydamasis, išradėjas, nutaisęs suokalbininko veidą, pasilenkė prie reporterio ir pašnibždomis užbaigė:
-Ji buvo sukurta iš Adomo šonkaulio

Kai vaikinas be proto nemandagus..

12-04

Petriukas paaugo iki reikiamo amžiaus ir jo tėvelis nusprendė, kad laikas Petriukui tapti vyru. nusiveda savo sūnų į viešnamį išdėsto ko nori. Viešnamio šeimininke pripažindama, Petriuko tėvas buvo geras nuolatinis klientas nusprendžia reikalo imtis pati, kad kokia nemokša nesužalotų jaunos asmenybės. Na nusiveda jį į miegamąjį, atlieka reikalą, paskui, kad paliktų didesnį įspūdį padaro jam masažą, manikiūrą. po kiek laiko Petriukas su tėveliu sutinka šią damą gatvėj. Kadangi Petriukas elgiasi nedrąsiai pirma jį užkalbina viešnamio savininkė:
– Na ar dar prisimeni mane?
– Taip ponia, – pripažįsta Petriukas, – jūs ta, kuri mane apkrėtėte mandavoškėm ir dar nukirpote nagus, kad negalėčiau pasikasyt.

Kiekviena turėtų mokytis iš savo klaidų..

25-07

Iš dangoraižio išeina kostiumuotas viriškis, prisidega cigarete ir jau ruošesi eit tolyn, bet prie jo prišoka žurnalistas ir užkalbina:
Žurnalistas: – Matau rūkote. Sakykite kokias cigaretes rūkote?
Vyriškis: – Marlboro raudona. Norite pasivaišint?
Ž: – Ne dėkui. Sakykite kiek pakeliu per diena surūkote?
V: – Viena. Jei būna sunki darbo diena – du.
Ž. – O kiek metų jūs rūkote?
V: – Na gal apie 30.
Žurnalistas isitraukia iš kišenės kalkuliatorių, greit gažką paskaičiuoja ir taria:
– Ar žinote, kad jei pinigus, kuriuos per visa tą laiką prarūkėte būtumėt investavęs į verslą, tai štai šis dangoraižis galėtu būti jūsu?
Vyriškis išpučia dūmą, ir klausia žurnalisto
V: – Sakykite. O jus ar rūkote?
Ž: – Žinoma kad ne (pasipiktinęs)
V: – O dangairažį turite?
Ž: – Na ne…
V: – O aš turiu. Štai šita

Vyro žinios apie kalorijas..

20-03

Trys draugės nutarė surengti vakarėlį. Ėmė mąstyti, kur čia galima pagirtuokliauti, tačiau paaiškėjo, kad pas vieną – vyras labai griežtas, pas kitą namuose – dar ir anyta gyvena, o pas trečią – dar ir vaikai… Nutarė eiti į kavinę. 11 valandą vakaro kavinė užsidarė, o moterėlėms tuo metu kaip tik buvo kilęs pats gėrimo įkarštis. Kadangi oras buvo šiltas, jos užėjo į naktinę parduotuvę, nusipirko kelis butelius likeriukų ir nuėjo švęsti į kapines…
Kitą dieną susitinka jų vyrai ir kalbasi:
-Maniškė… Įtariu, kad susirado meilužį. Grįžo šiandien paryčiais, visa girta ir su puokšte gėlių…
-Maniškė irgi, bet su dviem puokštėmis gėlių. Gal meilužiai du?
-O maniškė… Irgi grįžo paryčiui, girta ir su vainiku ant kaklo. O ant vainiko užrašas: “Nuo mylinčių mokinių”…

Labai gudrus vyro planas..

07-01

Moteriška draugystė: Žmona nenakvojo namie. Grižo ryte, vyrui pasakė, kad pernakvojo pas draugę.
Vyras skambina 10 geriausių žmonos draugių ir visos jos pasako, kad ji pas jas nenakvojo.

Vyriška draugystė: Vyras nenakvojo namie. Ryte pasakė žmonai, kad buvo pas draugą.
Žmona skambina 10 geriausių vyro draugų ir 5 iš jų pasako, kad jis pas juos nakvojo, o kiti 5 tvirtina, kad jis vis dar yra pas juos…

 

Žmona priveda girtą grįžusį vyrą prie lango ir, rodydama į šalia esantį degtinės fabriką, aiškina:
– Pažiūrėk, koks jis didelis! Tu vis tiek jo neaplenksi, jis visada pagamins degtinės daugiau, nei tu išgeri!
Vyras jai atsako:
– Tačiau aš bent jau priversiu jį dirbti dieną naktį!

Kai panelė susapnuoja kelionę į Maldyvus..

08-06

Šeima pietauja restorane. Pavalgė, tėvas atsiskaitinėja, o mama kreipiasi į padavėją:
– Jūs nieko prieš, jei mes paimsime maisto likučius mūsų šuniukui?
– Žinoma, paimkit, – sutinka oficiantas.
– Valio! Mums nupirks šuniuką!!! – apsidžiaugė vaikučiai.

 

Stovi nusiminęs gruzinas. Prieina kitas gruzinas ir klausia:
– Ko toks nelaimingas?
– Tai va, vakar turguj kažkokie vyrai mus užpuolė ir uždraudė visiem uogom prekiaut, o kas neklausė, tiems jie uogas į šikną sukišo…
– O ką, tu irgi nepaklausei?
– O iš kur aš galėjau žinot, kad arbūzai irgi uogos.

1 2 3 4 5