Žiaurus merginos atsakymas..

Pats liūdniausias dalykas, kad bičas pagaliau prisiruošė pakviesti kažkur patinkančią merginą, o ji… O ji tai žiauri, ką daugiau pasakyti 😀

Stovi kelių inspektorius, žiūri – Land Cruiser lekia. Greitis – 200. Policininkas stabdo, mašina sustoja. Inspektorius prieina, prisistato. O pro langelį išlekia didelis kumštis ir trenkia policininkui per fizionomiją. Mašina nuvažiuoja. Atsigavęs policininkas apsidairo – Land Cruiser jau ir pėdsakai atšalo, o šalikelėje stovi berniukas su dviračiu ir žiūri į jį. Policininkas:
– Berniuk, tu matei numerį?
– Tokio numerio, dėde, aš net cirke nemačiau!

***

Petriukas stebi mamą besimatuojančią naujus kailinius ir neištvėręs klausia:
– Mamyte, ar tu supranti, kad šie kailiniai – vargšo nelaimingo gyvuliuko kančių rezultatas?
Mama nustėrusi pasižiūri į sūnų:
– Petriuk, kaip tu gali taip kalbėti apie savo tėtį???

Dviejų kaimynių susirašinėjimas..

Nusprendė žmogelis neatsilikti ir, kaip visi, įsteigti savo firmą. Šiaip ne taip sukrapštė pinigėlių, nusipirko ofisiuką, užsisakė stalą, atsisėdo ir laukia… Galvoja, kaip čia tą darbą pradėt… Pirmiausia padavė į laikraštį skelbimą, kad pradėtų klientai teirautis… Ir netrukus mato, kad kažkoks žmogelis į jo ofisiuką ateina. Naujai iškeptas biznierius greitai pagriebė telefono ragelį (juk reikia sudaryti įspūdį klientui kad čia darbas smarkiai vyksta) ir kalba:
– Taip? Klausau. Jūsų užsakymas aišku labai geras, bet žinote, kad mes turim tiek daug prašymų…
Tuo metu pasibeldęs užeina per langą matytas žmogus. Verslininkas nenutraukdamas improvizuoto pokalbio ranka paakviečia užėjusįjį prisėsti ir toliau kalba į telefono ragelį:
– Ne… Susimildamas… Aš tikrai pasistengsiu ką nors padaryti, bet supraskit ir mane – šitiek užsakymų!… Aš tikrai pasistengsiu… Paskambinkit, prašau kitą savaitę.
Pagaliau jis padeda ragelį ir kreipiasi į atėjusį žmogų:
– Taip? Klausau jūsų?
Žmogelis sako:
– Telefonistą kvietėt? Gavau užsakymą, kad jums telefoną pajungt reikia…

Kai mergina reikalauja komplimento..

03-02

Policininkas sustabdo raudoną civiką, prieina, o ten sėdi blondinė. Sako:
– Jūsų dokumentai.
Blondine duoda savo pasą.
– Ne, ne šitie, mašinos dokumentai.
Blondinė duoda savo teises.
– Ne, man reikia mašinos techninio paso.
Blondinė:
– Oi, tikriausiai palikau namie. Suprantat, aš tik vakar gavau teises tai ir nesigaudau. Policininkas nueina prie savo automobilio ir per raciją sako:
– Ką daryt, sustabdžiau blondinę, ji tik vakar teises išsilaikė ir važiuoja be techpaso.
Kitas policininkas per raciją sako:
– Ar su raudonu civiku?
– Taip.
– Nusimauk kelnes ir eik pas ją.
– Kaip tai?
– Daryk kaip sakau.
Tai ką, nusimovė vargšas kelnes ir varo link civiko. Blondine giliai atsidusus:
– Ot velnias, ir vėl alkotesterį neša.

Vaikinas su ypatingu..

Lukiškės, bendra kamera, visi “kieti” – spintos – sėdi. Atsidaro durys ir į kamerą pasodina naujokį – tokį mažutį smulkutį senuliuką. Visiems įdomu, “kieti” klausia:
– Už ką sėdai?
– Naaaa…. badausi aš….
– Tu!? Toks senas ir badaisi? Parodyk….
– Ne… nerodysiu … mane po to mušite…
– Na, nemušim, senas ožy… Rodyk!
– Ne… mušite…
– Pasakėm, kad nemušim ir basta! Rodyk greičiau, o jei ne – tikrai mušim!
Ką darys senuliukas – reikia rodyti. Paima šepetį ir pradeda daužyti duris. Atsidaro langelis – ir senuliukas iš visų jėgų duriu pro jį prižiūrėtojui į veidą! Šauksmas, riksmai… Po kelių sekundžių į kamerą įlekia būrys policininkų su bananais:
– Pasitrauk iš kelio, seneli!

Kai draugė giriasi gražiu vaikinu..

Vyriškis gavo darbą ligoninės seksopatologiniame skyriuje. Pirmą darbo dieną jis buvo supažindamas su darbo aplinka. Atėjus į ligonių skyrių, jis išvydo koridoriuje aistringai besimasturbuojantį pacientą.
– Kas jam? – nustebęs paklausė naujasis darbuotojas.
– Jam Spermatozoidų Hiperprodukcijos sindromas. Jei jis neišsikraus į dieną po šešis-septynis kartus, tai kiaušiniai išsipūs ir sprogs… – paaiškino lydintysis.
Jie nuėjo toliau ir už kampo išvydo kitą pacientą, koridoriuje aistringai taršantį nuostabios išvaizdos slaugę.
– O kas yra jam? – atsargiai paklausė naujasis darbuotojas.
– Jam tas pats sindromas, – maloniai paaiškino lydintysis, – bet jis sumokėjo daug didesnį Sveikatos draudos mokestį…

Vyro ištaškyti pinigai..

09-04

Vyksta tarptautinės statybininkų varžybos, kas greičiau įkals keturias vinis. Dalyvauja amerikietis, prancūzas, o rusai atsiuntė čiukčią.
Amerikietis staigiai pastato keturias vinis ir joms dar nespėjus nuvirsti ant šono, iš karto sukala visas plaktuku. Čiukcia apakęs.
Prancūzas elgiasi dar gudriau – išmeta į viršų visas keturias vinis ir sukala jas į lentą dar tebekrentančias. Čiukciai kilo gera mintis.
Atėjus jo eilei, taip pat kaip ir prancūzas išmeta keturas vinis į orą, ir kala jas vienu smūgiu į lentą su kakta.
Antrą vietą laimėjo amerikietis, pirma vieta atiteko prancūzui. Čiukcia buvo diskvalifikuotas. Kodėl? Todėl, kad sukalė vinis galvutėmis į apačią.

Kai mergina atrodo labai jauna..

09-06

Pribėga Petriukas prie senelio ir prašo jo:
– Seneli duok pinigų, iš pensijos atiduosiu!
Senelis sutrinka ir klausia Petriuko:
– Iš kokios pensijos?
– Kaipgi iš kokios, iš močiutės! – nekantriai atsako jam Petriukas.

 

Kartą kažkoks žurnalistas, kalbėdamasis su Tomu Edisonu, paklausė:
-Sakykite, sere, tai jūs išradote pirmą pasaulyje kalbančią mašiną?
-Oi ne, – paskubėjo paneigti žymusis išradėjas. – Pirmoji kalbanti mašina atsirado dar bibliniais laikais.
Po trumpos pauzės, baimingai dairydamasis, išradėjas, nutaisęs suokalbininko veidą, pasilenkė prie reporterio ir pašnibždomis užbaigė:
-Ji buvo sukurta iš Adomo šonkaulio

Kai vaikinas be proto nemandagus..

12-04

Petriukas paaugo iki reikiamo amžiaus ir jo tėvelis nusprendė, kad laikas Petriukui tapti vyru. nusiveda savo sūnų į viešnamį išdėsto ko nori. Viešnamio šeimininke pripažindama, Petriuko tėvas buvo geras nuolatinis klientas nusprendžia reikalo imtis pati, kad kokia nemokša nesužalotų jaunos asmenybės. Na nusiveda jį į miegamąjį, atlieka reikalą, paskui, kad paliktų didesnį įspūdį padaro jam masažą, manikiūrą. po kiek laiko Petriukas su tėveliu sutinka šią damą gatvėj. Kadangi Petriukas elgiasi nedrąsiai pirma jį užkalbina viešnamio savininkė:
– Na ar dar prisimeni mane?
– Taip ponia, – pripažįsta Petriukas, – jūs ta, kuri mane apkrėtėte mandavoškėm ir dar nukirpote nagus, kad negalėčiau pasikasyt.

Kiekviena turėtų mokytis iš savo klaidų..

25-07

Iš dangoraižio išeina kostiumuotas viriškis, prisidega cigarete ir jau ruošesi eit tolyn, bet prie jo prišoka žurnalistas ir užkalbina:
Žurnalistas: – Matau rūkote. Sakykite kokias cigaretes rūkote?
Vyriškis: – Marlboro raudona. Norite pasivaišint?
Ž: – Ne dėkui. Sakykite kiek pakeliu per diena surūkote?
V: – Viena. Jei būna sunki darbo diena – du.
Ž. – O kiek metų jūs rūkote?
V: – Na gal apie 30.
Žurnalistas isitraukia iš kišenės kalkuliatorių, greit gažką paskaičiuoja ir taria:
– Ar žinote, kad jei pinigus, kuriuos per visa tą laiką prarūkėte būtumėt investavęs į verslą, tai štai šis dangoraižis galėtu būti jūsu?
Vyriškis išpučia dūmą, ir klausia žurnalisto
V: – Sakykite. O jus ar rūkote?
Ž: – Žinoma kad ne (pasipiktinęs)
V: – O dangairažį turite?
Ž: – Na ne…
V: – O aš turiu. Štai šita

Vyro žinios apie kalorijas..

20-03

Trys draugės nutarė surengti vakarėlį. Ėmė mąstyti, kur čia galima pagirtuokliauti, tačiau paaiškėjo, kad pas vieną – vyras labai griežtas, pas kitą namuose – dar ir anyta gyvena, o pas trečią – dar ir vaikai… Nutarė eiti į kavinę. 11 valandą vakaro kavinė užsidarė, o moterėlėms tuo metu kaip tik buvo kilęs pats gėrimo įkarštis. Kadangi oras buvo šiltas, jos užėjo į naktinę parduotuvę, nusipirko kelis butelius likeriukų ir nuėjo švęsti į kapines…
Kitą dieną susitinka jų vyrai ir kalbasi:
-Maniškė… Įtariu, kad susirado meilužį. Grįžo šiandien paryčiais, visa girta ir su puokšte gėlių…
-Maniškė irgi, bet su dviem puokštėmis gėlių. Gal meilužiai du?
-O maniškė… Irgi grįžo paryčiui, girta ir su vainiku ant kaklo. O ant vainiko užrašas: “Nuo mylinčių mokinių”…

1 2 3 4 5