14-metės dovana aštuoniais metais vyresniam vaikinui..

27-08

Pareina Petriukas iš mokyklos namo ir sako mamai:
– Mama, aš pirmą sykį atsakiau į mokytojos klausimą teisingai. Atsakymas buvo „Taip“
– OoO… Ir koks tai buvo klausimas?
– Ar aš išmušiau mokyklos langą….

 

Uošvė žentui:
– Žinai, brangusis, sukis kaip nori, bet noriu, kad mane palaidotum Kremliaus sienoje.
Kita dieną žentas:
– Štai, brangi uošve, sukis kaip nori, bet laidotuves šiandien antrą nulis nulis.

 

Mokytoja atnešė į klasę ir pakabino ant sienos aktą.
-Kas tau, Onute , čia labiausiai patinka ?
-Akys.
-O tau, Jonuk?
-Krūtys.
-Lauk iš klasės!!!
-O tau, Petriuk?
-Išeinu, išeinu…

Kai kaimynas sujungęs visas šviesas namuose..

Stovi kareivių kuopa prieš 2x2x2 m dydžio duobę. Puskarininkis:
– Jonaiti.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.
Jonaitis išeina.
– Šokite į duobę.
Nušoka.
– Petraiti.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.
Petraitis išeina.
– Atsitūpkite, rankas sudėkite už nugaros ir griūkite į duobę.
Petraitis nugriūva.
– Kazlauskai.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.
Kazlauskas išeina.
– Stokite keturpėsčias ir dešiniu šonu verskitės į duobę.
Kazlauskas verčiasi.
Atsidaro kareivinės langas ir pasigirsta priekaištingas karininko balsas:
– Puskarininki, jau trys valandos, kareivinių tvora nenudažyta, o jūs čia
“Tetrį” žaidžiate…

Merginos foto iš vonios..

09-01

Vaikas supasi ant autobuso turėklo, tėvas jam sako:
– Negalima nesisupk!
Vaikas vistiek supasi supasi, tėvas vėl:
– Sakiau nesisupk! negalima!
Vaikas tėvui:
– Aha mama tau irgi sako nemyžk į kriauklę, o tu vistiek taip darai…

 

Girtas vyras pareina namo. Žmona jį iškart užsipuola:
– Tai gėrei?
– Negėriau!
– Gėrei!
– Negėriau.
– Pasakyk ‘Gibraltaras’!
– Gibr.. girbl.. Nu gėriau, gėriau, bl…!!!

Tuštutė mėgstanti piešti..

Apsirūkęs pilietis, troleibusų važiuoja iki pat galo maršruto, labai užsinori atsisėsti, ir pabendrauti su žmonėm. Po 5 minučių galvoje šauna geniali mintis. Ima šaukti:
– Ei, kas čia pametėt 10 litų?
Visi tyli. Pilietis tęsia:
– Ei, keleiviai, alio, kas pametėt 10 litų?
Visi tyli, žiūri i jį. Pilietis dar garsiau paklausia:
– Ei, gerbi keleiviai, negi niekam nereikia 10 litų?
Viena “megztoji beretė” primetus reikalą, sumąsto pasipelnyt iš apsvaigusio piliečio, apsičiupinėja rankinuke piniginę ir nedrąsiai sako:
– Vaikeli, čia aš pamečiau, muset kad, je…
Pilietis pasisuka į ją, pasilenkia ir sako jai į ausį:
– Tai ko čia dabar sėdi, ką, kaip apsirūkius kokia? Kelkis juk ir ieškok, negi tau čiriko negaila, pinigai gi kokie!…

Įrodymas, kodėl negalima įleisti savo vyro į virtuvę..

12-06

Štirlicas ėjo Gestapo koridoriais. Jis pasuko į dešinę, po to į kairę ir išgirdo kažkokį įtartiną triukšmą. Netikėtai iš už kampo išlindo Miuleris. Štirlicas iššovė visą apkabą. Miuleris net nesusiūbavo.
“Dievo režimas”, – pagalvojo Štirlicas.
“Visi ginklai”, – pagalvojo Miuleris.
(kas nesuprato – doom)

 

Miuleris pasikvietė Štirlicą ir sako jam:
– Jeigu nepasiaiškinsite, kodėl jūsų pasas dvokia rusiška degtine, jūs būsite areštuotas!
Štirlicas galvojo dieną, kitą… Trečią dieną ateina pas Miulerį ir teisinasi:
– Kai Kaltenbruneris mano pase uždėjo antspaudą, jis padarė “fiuuuu” (ir pavaizduoja Kaltenbrunerio iškvėpimą, džiovinantį antspaudo rašalą).

Malonus kerštas panai, kuri tave metė dėl pinigų..

Blondinė su septyniais vaikais mikroautobusiuku važiuoja per sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui. Ją sustabdo policininkas ir taria:
– Jūs turėjote sustoti ankščiau.
Moteris piktai:
– Visų pirma, tai ne jūsų reikalas, antra – tai visai ne mano vaikai.

 

Susitinka du žmogėdros. Vienas kažką nešasi persimetęs per petį.
-Ką čia neši? – klausia kitas.
-Studentą.
-Kvailys! Mesk tu jį greičiau.
-Kodėl?
-Vakar vieną buvau pasigavęs, tai kol jį katile viriau, jis man visas bulves suvalgė.
-Na ir kas, su įdaru dar skaniau.
-Su kokiu įdaru? Jis jas taip greit suvirškino, kad įdaras virto…

Afigėnas vaizdas pro langą..

Eina du žydai ir kalbasi apie gyvenimą, kalbasi kalbasi, kol prieina išvadą, kad nėra nieko nuveikę per visą gyvenimą, ką galetų atsiminti, banke milijonai, o prisiminimų nulis. Na, eina ir žiūri pakelėj šūdas, ir klausia vienas kito:
– Žiūrėk, pakelėj šūdas, suvalgytum už milijoną?
Tas giliai susimąsto ir pagalvoja, va va! Tai ir yra tie prisiminimai visam gyvenimui, atsiminsiu kaip laimėjau milijoną! Ir sako:
– Tai aišku, juk tai milijonas!
SUVALGO ir eina toliau, žiūri kitas šūdas pakelėj voliojasi, o taip šlykštu burnoj, o taip gėda prieš draugą, ir klausia, na, o tu suvalgytum? Kitas susimąsto, kad puiku būtų atsiimti milijoną ir sako:
– Norisi atsiimti milijoną, suvalgyčiau.
SUVALGO ir eina abu toliau nešnekėdami… Po penkių minučių atsisuka vienas į kitą ir sako:
– ĖĖĖĖ, nejauti, kad mes už dyką šūdo apsiėdėm?!

Mamos pamokos dukrai..

Eina vaikinas kaime po šokių su panele. Panelė čiauškia be perstojo, o vaikinas tyli. Jis galvoja, kad reikėtų ką nors pasakyti. O minčių kaip nėra, taip nėra. Mergina jo klausinėja:
– Kuo tu vardu?
– Petras.
Petras galvoja, kad reikia ir jam kažko paklausti. Jau kaupiasi, kaupiasi, bet… mergina vėl pirma paklausia:
– Kiek tau metų?
– Devyniolika, – burbteli Petras.
Jis vėl pradeda galvoti klausimą. Jau tuoj pasakys, bet… mergina vėl klausia:
– Petrai, nenori manęs pabučiuoti?
Petras pakšteli į žanduką ir vėl galvoja, ko paklausti. Bet vėl ta prakeikta mergina įsikiša:
– O tu jau mylėjaisi su mergina, Petrai?
– Na… ne.
– O manęs nieko nenori paklausti?
Petras jau susikaupęs išrėžia:
– Klausyk, nežinai, kur gauti „Jawos“ karbiuratorių?

Kai vyras nutaria nebeleisti susitikti su draugėmis..

Aklas estas, kurčias latvis ir bekojis lietuvis ilgai meldėsi bažnyčioje. Galų gale maldomis išsikovojo audienciją pas Dievą. Nuvyko jie pas jį. Pirmas įeina aklas estas ir po kelių minučių išbėga ir šaukia:
– Ačiū, Viešpatie, aš jau matau!
Užeina kurčias latvis ir išbėgęs sušunka:
– Ačiū, Viešpatie, aš girdžiu!
Pagaliau įvažiuoja vežimėliu bekojis lietuvis. Estas ir latvis laukia. Po kelių minučių lietuvis vėl išvažiuoja vežimėliu ir sako:
– Ačiū Viešpatie tau už naujas vežimėlio padangas!

 

Susitinka du draugai:
– Sveikas, ko toks liūdnas?
– Man sūnus gimė.
– Tai puiku, džiaugtis reik!
– Na taip, bet apie tai žmona sužinojo!

„Ačiū“ nuo gražuolio kaimyno..

Jaunas specialistas darbinasi į labai turtingą firmą. Per pokalbį firmos bosas netikėtai pareiškia:
– Jei vesit mano dukterį, mokėsiu jums milijoną dolerių per metus!
– O kodėl čia taip? – Paklausia specialistas.
– O jūs pažiūrėkit! – Sako bosas ir parodo nuotrauką.
Vaikinukas pasižiūri, o ten – tokia pabaisa, kaip iš kokio siaubo filmo.
– Negana to, ji dar ir kvaila, kaip čebato aulas. – Sako bosas.
– Ne, gal nereikia… – Sako jaunasis specialistas ir pakyla eiti.
– Palaukit, – sako bosas. – Duosiu penkis milijonus per metus, sraigtasparnį ir nuosavą namą Long Ailende! Ir padarysiu jus firmos dalininku!
Vaikinas pasikąso galvą ir mąsto: „Na, vis dėl to, dideli pinigai. Tiek to, vesiu. Jei reikės dulkintis, maišą ant galvos užmausiu ir neimatys. “
Praeina metai. Vyrukas nusiperka aukcione brangų paveikslą ir nutaria pasikabinti jį ant sienos. Pasistato kopėčias prie sienos ir sako žmonai:
– Ei, nešk čionai plaktuką!
– Plaktuką, plaktuką, – suburba žmona ir nubėga į kitą kambarį plaktuko.
– O dabar nešk vinį! – Rikteli vyras.
– Vinį, vinį, – suburba žmona ir nubėga ieškoti vinies.
Vyras, pasiėmęs plaktuką, ima kalti vinį į sieną. Nepataiko ir susimuša sau pirštą.
– By*į tau į š***ą! – Užrinka vyras.
– Maišą, maišą, – suburba žmona ir nubėga į gretimą kambarį.

1 2 3 4 5 6 49