Kaip ilgai nebaigti..

18-06

Grįžta vyras su šunimi iš baro. Žmona laukia namie su kočėlu ir klausia:
– Tai ką, prigėrei?
– Tik vieną alaus, Džekas paliudys.
– Au!
Nėra kur dėtis žmonai, atsikabino… Kitą dieną vyras grįžta jau gerokai pavėpęs, žmona ir sako:
– Dabar jau prigėrei!
– Tik porą alaus, Džekas paliudys.
– Au au.
Trečią dieną viskas kartojasi, tik jau trys bokalai, Vyras vos pastovi, Džekas:
– Au au au.
Tada žmonai šauna geniali mintis:
– O kiek degtinės?
– Auuuuuuu…

Kai bandai pakabinti panevežietę..

15-06

Pakliuvo žmogelis į beprotnamį. Įveda jį į kambarį, ten visi ramūs, sėdi, veikia kažką… Ir staiga vienas atsistoja ir sako:
– 45-as!
Visi pradeda juoktis. Naujokas stovi, nieko nesupranta. Po to kitas atsistoja:
– 131-as!
Visi plyšta iš juoko, trypia kojom, raitosi ant žemės. Žmogelis vis tiek nieko nesupranta, prieina prie vieno iš jų ir klausia:
– Ko jūs čia taip juokiatės iš skaičių?
– Na matai, – sako, – mes labai mėgstam anekdotus pasakoti. Taigi prižiūrėtojas vieną kartą surinko visus mūsų anekdotus, surašė, sunumeravo ir pakabino lentoje. Dabar užuot pasakoję anekdotą, tik numerį pasakom.
„Gerai, pabandysiu“ – galvoja žmogelis.
– 38-as!
Tyla. Galvoja žmogelis, gal nejuokingas anekdotas. Prieina prie lentos, suranda 38-ą – neblogas anekdotas, apie ežiuką… Kodėl jie nesijuokia? Bando dar kartą:
– 38-as!
Vis vien tyla. Jis klausia:
– Kodėl jūs nesijuokiat?
Vienas atsako:
– Ai, tu kažkaip nejuokingai pasakoji…

Vyro prašymas..

15-04

Muitininkas lipa į laivą apžiūrai:
– Narkotikų yra?
Kapitonas:
– Taip, yra. Štai heroino lagaminas, štai kokaino.
Muitininkas nustebęs:
– Tai gal ir ginklų yra?
Kapitonas traukia dar vieną lagaminą:
– Štai AK-47, štai UZI…
– Turbūt ir valiutos gabenate?
– Taip, štai milijonas dolerių, prašom…
Muitininkas nieko nesupranta:
– Ir ką, visa tai jūsų???
Kapitonas:
– Ne, tai jūsų. O mano – triume…

 

Vaikšto mama su vaiku po zoologijos sodą ir sustoja prie pavianų. – Mama, mama, žiūrėk, pr… programuotojai! – sušunka vaikas. – Kodėl? – stebisi mama. – Taigi žiūrėk: susivėlę, nesiskutę ir ant užpakalio nuospaudos.

Kvietimas į svečius..

12-06

Tarptautinis gyvūnų teisių gynimo kongresas. Su kalbomis pasisako įvairių
šalių atstovai. Pradeda prancūzas:
– Mes iškovojome naminiams gyvuliams teisę į švelnią mirtį. Dabar Prancūzijoje jų nieks nežudo tradiciniais žiauriais būdais.
Pasisako ir anglas:
– Mes iškovojome gyvūnams teisę į gerą gyvenimą. Pavyzdžiui, visi gyvuliai dabar turi švarius tvartus ir žaislus.
Pasisako lietuvis:
– O mes kovojame už politines gyvūnų teises. Mūsų šalyje pirmą kartą žmonijos istorijoje į seimą renkamos beždžionės!

Vyrai kaip kava..

11-04

Eina jaunos vienuolės į prūdą maudytis ir pamato ten besimaudantį nuogą kunigą. Pirma kartą pamačiusios nuoga vyrą jos ir klausia:
– O kas čia? (rodo į pasidižiavimą)
– Čia, merginos yra nuodėmių atleidėjas….-atsako kunigas.
Kaip ir priklauso, joms atleido nuodėmes…. Vienuolės laimingos eina atgal i vienuolyną ir susitinka seną vienuolę. Toji ir klausia:
– Ko jūs čia tokios laimingos???
Tos papasakojo kaip joms atleido nuodėmes, kokios jos dabar tyros, nekaltos…. Senoji supyko, trenkė kumščiu per delną ir sušuko:
– Ot senas ožys, man tai sakė, kad čia yra dievo saldainis…. Tai visa naktį čiulpiau!

Ramus vyrukas..

11-02

Turistas grįžta iš egzotiškos kelionės ir parsiveža papūgą. Oro uoste jį sustabdo muitininkas ir paaiškina, kad už paukštį reikės sumokėti muitą. Turistas klausia:
– Kiek?
– Priklauso nuo to, kokią papūgą vežatės: už gyvą teks sumokėti šimtą eurų, už iškamšą – tik penkis.
Išgirdusi tai, papūga vos girdimu balsu veblena:
– Žmogau, tik nepadaryk dabar kokios kvailystės.

 

Skrenda čiukčia lėktuvu. Šalia jo sėdi moteris, o už jos – moters vyras. Jis prašo, kad čiukčia persėstų į jo vietą. Čiukčia nė už ką nesutinka. Šalia jo stovinti palydovė kažką pakuždėjo čiukčiai į ausį ir tas greitai persėdo į vyriškio vietą. Lėktuvui nusileidus, vyras klausia palydovės:
– Ką jūs jam pasakėte?
– Kad ta eilė į Vladivostoką neskris.

Mergina užsimaniusi 50€..

29-06

– Ponia, kodėl jūs norite skirtis su savo vyru?
– Jis yra gėjus.
– Kodėl taip nusprendėte?
– Lovoje aš jam pasiūliau: “Brangusis, o dabar aš viršuje”.
– Bet gi mūsų laikais tai įprasta poza.
Čia priejo Kindziulis ir tarė:
– Taip, bet tada vyras nesigula ant pilvo ir neskečia kojų!

 

– Jonai, šiandien Petras prašys mūsų dukters rankos.
– Ir ką aš turėčiau daryti?
– Linguoti galvą ir jokiu būdu nepradėti bučiuoti jam rankų tardamas “išgelbėtojau tu mūsų”…

Kai žmona atostogauja viena..

28-02

Uošvė kalbasi su žentu.
– Geras tu vyras, vaikus, žmoną myli, man niekada blogo žodžio nepasakai. Tik paaiškink tu man prašau, kodėl visos tavo pasakos, kurias seki vaikams prieš miega, baigiasi fraze: “Ir gyveno jie ilgai ir laimingai, nes jo žmona buvo našlaitė.”

 

Pastatė miške naują tualetą. Kitą dieną liūtas, žvėrių karalius, sušaukia visus žvėris ir sako:
– Pastatėm vakar naują tualetą, o šįryt žiūriu, du langai išdaužti. Prisipažinkit, kas taip pasielgė.
Visi tyli,o kiškis susitraukęs dreba.
– Tu, žvairy, kažką žinai!- sušuko liūtas. – Kalbėk!.
Kiškis pradėjo lementi:
– Tai va, matote nuėjau vakar į tualetą, o ten meška sėdi. Ji klausia:”Žvairy, šeriesi?” – Nu ne – sakau.Tai ji paėmė mane, brūkšt sau per užpakalį ir išmetė per langą.
– Tai vienas langas,o kitas? – užriaumuojo liūtas.
– Nu… vėliau sėdžiu tualete savo reikalų, ateina ežys. Aš jo klausiu: “Ežį, šeriesi?” Ne – sako jis. Tai aš jį paėmiau, brūkšt sau per užpakalį. Žinokit, nė pats nepajutau kaip per kitą langą išskridau.

Kai vyras grįžta girtas..

30-06

Sporto klubo vyrų drabužinėje įkyriai skamba kažkieno mobilusis telefonas.
Galop vienas vyriškis įjungia “laisvų rankų” režimą:
– Klausau…
Moteris:
– Brangusis, čia aš. Tu klube?
Vyras:
– Taip.
Moteris:
– Užėjau į vieną parduotuvę ir, žinai, radau tokį puikų odinį paltuką. Ir tik 1000 eurų! Ar galiu jį nusipirkti?
Vyras:
– Na, jei jau taip nori, pirk.
Po poros minučių vėl suskamba mobilusis.
Moteris:
– Dar buvau užsukusi į “Mersedesų” saloną. Kokie puikūs naujieji modeliai! Vienas man ypač patiko.
Vyras:
– Kiek?
Moteris:
– 60000 eurų.
Vyras:
– Gerai, bet už tą kainą kad man būtų visi privalumai.
Dar po minutės vėl sučirškia skambutis.
Moteris:
– Tu – nuostabus! Ir dar… atsimeni, mes buvo nužiūrėję tokį namą? Tai va, jis vėl parduodamas. Jie prašo 950000 eurų.
Vyras:
– Na, gali pasiūlyti jiems 900000.
Moteris:
– Gerai. Pasimatysim vėliau. Myliu!
Vyras:
– Iki.
Vyriškis išjungia telefoną. Aplinkui stovintys vyrai nustebę susižvalgo.
Vyriškis:
– Gal kas žino, kieno čia telefonas?

Kai mergina užsiprašo vyno butelio..

31-04

Karalius turėjo papūga kuri labai keikėsi. Tą dieną atvažiavo pas karalių karalienė. Karalius nenorėjo, kad karalienė išgirstu kaip jo papūga keikėsi tai papūgai sako:
– Papūgėle tu mano, būk gera skirsk paieškoti gražesnių žodžių. Papūga taip ir padarė. Skrido per miestą ir išgirdo, kaip visi sveikinasi. Visi sako laba diena, laba diena ir girdi kaip vienas sako:
– Eik šikt su tavimi nesisveikinsiu, tu utelių turi!!
Paskui papūga skrenda ir girdi kaip vienas sako:
– įkišk pagalį į šikną, gal atsigaus.
Papūga nuskrido namo ir karalienė sako:
– O, kokia graži papūgėle labas! O, papūga sako:
– Eik šikt su tavimi nesisveikinsiu, tu utelių turi!!
Karalienė nualpo, papūga tęsia:
– Įkišk pagalį gal atsigaus!

1 45 46 47 48 49 50 51 54