Picos valgymas su labai seksualia kaimyne..

Ir kas gali patikėti, kad jis pas tokią kaimynę eina tik su tikslu pavalgyti picos? Čia iš serijos ateik pas mane arbatos atsigersim 😀


-Labas vakaras, eteryje pokalbių šou „Nomeda“. Šiandien pas mus svečiuose paprasta Lietuvos moteris, kurios namuose – tikra nelaimė. Brangi ponia Gražina, papasakokite prašome apie savo nelaimę mūsų žiūrovams.
-Suprantate… mano vyras… mano vyras… atleiskit, aš negaliu…
-Nusiraminkite, ponia Gražina – štai, išgerkite vandens. Pasidalinkite su mumis savo nelaime.
-Ačiū… Net nežinau, kaip tai pasakyti… Žodžiu… žodžiu, mano vyras manęs nemuša.
(auditorijoje mirtina tyla)
-Ponia Gražina, ar negalėtumėt paaiškinti – ką turite galvoje, sakydama „nemuša“?
-Tą ir turiui galvoje – nemuša jis manęs, štai ir viskas.
(salėje – pasipiktinimo murmesys)

Kai nusprendi pajuokauti su kaimynais už sienos..

Ar gi ne žiaurus kaimynas? Gal vyras už sienos stengėsi iš paskutiniųjų, o tas paėmė ir suvartė tą 😀


Mažoji Sara klausia tėvo:
– Tėt, o Viešpats Dievas leistų man nusiųsti Valentino dienos atviruką kito tikėjimo žmogui?
– Manau, taip, – atsako tėvas. – O kam tu norėtum nusiųsti atviruką?
– Osamai Bin Ladenui.
– Bin Ladenui??? – sušunka šokiruotas tėvas. – bet kodėl?
– Na, – sako mažoji Sara, – įsivaizduok gauna Bin Ladenas meilės laiškutį nuo mažos žydų mergaitės. Jis pradės manyti, kad ne visi pasaulyje tokie blogi ir ims labaiu mylėti pasaulį. O kai gaus dar kelis atvirukus, jis supras, kad pasaulis nuostabus ir nustos galų gale slapstytis, viešai pripažins savo klaidas.
– Sara, – sako giliai sujaudintas tėvas, – tai nuostabiausia, ką aš kada nors girdėjau…
– Aš žinau, tėti, – užsisvajojusi sako Sara. – O tada, kai jis nustos slapstytis po visokias ten olas, tada mūsų jūrų pėstininkai ir nušaus jį [email protected]!!!

Kai neužtenka pinigų..

Piratas ateina į užeigą. Koja medinė, vietoj rankos – kablys, raištis ant akies.
Barmenas klausia:
– Kaip taip atsitiko, kad kojos neturi?
Piratas:
– Kartą jūroje plaukiau ir ryklys mane užpuolė, koja nukando.
– Aišku. O rankos kaip netekai?
– Ai, kovojau su tokiu kietu priešininku, tai su kardu ir nukirto.
– O kodėl raištis ant akies?
– Stovėjau karta denyje, žiūrėjau kaip žuvėdros skraido virš galvos. Viena taukšt ir į akį pataikė prišikti.
– A raištis tai kodėl?
– Buvo pirma diena su kabliu…

Kaimynė, kuri aktyviai siūlosi..

Nuskamba žadintuvas studentų bute. I kurso studentas pašoka iš lovos:
-Tai ką, vyrai, į paskaitas?
II kursis:
– Tu durnas? Miegam toliau…
III kursis:
-o ko čia dabar miegot? Gal alučio nusiperkam?
IV kursis:
-Geriau degtinėlės…
V kursis:
– Darom taip – metu monetą. Jei atvirs herbas – piksim alaus, jei atvirs skaičius – degtinės, jei moneta nukris ant briaunos – miegam. Na o jei moneta pakibs ore – visi einam i paskaitas.

Kai užeini pas kaimynę su reikalais..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

07-08

Sėdi du rastamanai ant upės kranto ir žvejoja. Išsitraukė žolės, parūkė ir žvejoja toliau. Po kiek laiko vėl parūkė. Sėdi abu apsirūkę, prieina prie jų policininkas ir klausia, ar nematė jiedu čia lavono. Tie išsigandę atsako, kad nematė. Policininkas nuėjo. Sėdi toliau, žvejoja ir žiūri upe atplaukia lavonas. Vienas atsistoja, paima lazdą ir bestumdamas lavoną sako:
– Plauk, seni, mes tavęs neišdavėm.

 

Į ligoninę atveža vyra su durtine žaizda po mentim. Gydytojas priimamajame užjausdamas klausia:
– Skauda?
– Ne, tik kai juokiuosi…

Kai pošlai kaimynei užrašai ant automobilio..

Pavogia kažkas kunigo dviratį. Šis nueina pasiguosti savo kolegai kunigui ir sako:
– Nenoriu nieko užgauti, tik noriu susirasti savo dviratį.
Kunigas moko:
– Sekmadienį užlipk į sakyklą ir sakyk dešimt dievo įsakymų. Sakydamas „Nevok“ žiūrėk visiems į akis. Tas, kuris paraus, ir bus vagis.
Po mėnesio jiedu vėl susitinka.
– Na, ar padėjo? – klausia vienas.
– Taip. Užlipau į sakyklą ir kai tik ištariau „Nesvetimoteriauk“, atsiminiau, kad dviratį pas Onutę palikau.

 

2 draugai kalbasi:
– Jonai, ar žinojai, kad mano šuo toks greitas, kad kai numeti pagaliuką ant ežero jis neplaukia juo, o bėga paviršiumi?
– Netikiu. Važiuojam, parodysi.
Nuvažiavo jie prie ežero, atsivežė šunį, pasiėmė pagalį ir metė jį virš ežero. Šuniukas išties buvo toks greitas, kad bėgo ežero paviršiumi.
– Matai, ką aš tau sakiau?
– Ech, tai kad tavo šuniukas plaukt nemoka…

Žinutė nuo kaimyno..

07-01

Petriukas klausia tetos:
– Kas pas tave čia toks didelis?
– Mano pilvukas.
– O kas jame yra?
– Mano vaikiukas.
– O kodėl jį glostai?
– Nes labai myliu.
– Tai kodėl tada suvalgei?!

 

Petriukas nemoka ištarti žodžio trys.
Nuėjęs į parduotuvę sako:
– Duokite keturias bandeles, vienos nereikia.

 

Žydų šeima krauna pyragėlius į krepšelį Raudonkepuraitei:
– Dabar klausyk: kai ateisi pas močiutę, ji greičiausiai pradės tau virkauti, kad žiema jau artėja, kad stogas prakiuro, kad gyvuliai nešerti tris dienas ir, kad iš viso tu, anūkėle, neįsivaizduoji, kaip sunku senam žmogui vienam gyventi. Bet tu tvirtai laikykis savo: su kopūstais – po tris, su mėsa keturis penkiasdešimt.

Kai kaimynės paklausi amžiaus..

Šiltas vasaros vakaras. Aptriušusio namo verandoje sėdi bobutė. Labai jau
sena. Sėdi ir žiūri į besileidžiančią saulę. Staiga prieš ją atsiranda fėja
ir sako:
– Nugyvenai labai gražų gyvenimą, man labai patinki, todėl norėčiau išpildyti
tris tavo norus.
Bobutė baisiausiai susinervina, bet vis tiek sugalvoja, kad nori būti labai
jauna. Tik pagalvoja – štai ir jauna mergaitė. Dar pagalvoja, kad visai
neblogai būti gražiai. Štai ir gražuolė. Niekaip nesumąsto, ko ji dar nori,
kol staiga nepamato savo mylimo katino. Apsidžiaugusi paprašo fėjos, kad tas
rainius pavirstų dailiu jaunuoliu. Fėja išnyksta, ir prieš ją vietoj katino
stoja gražuolis. Toks gražus, toks linksmas – kojos babytei linksta. O jis iš
lėto prieina ir švelniai šnabžda jai į ausį:
– Turbūt dabar gailiesi, kad mane iškastravai?…

Kai kaimynė parašo tavo merginai..

17-06

Į troleibusą įsiropščia visiškai girtas, susitaršęs, pamėlęs bomželis. Šiaip ne taip sugeba atsisėsti ir pradeda skaityti laikraštį. Po kiek laiko pasisuka į šalia sėdintį (o ten kunigas) ir klausia:
– Klausyk, klebonėlis, tu čia protingas žmogus, tai paaiškink man – kas yra artritas?
Klebonas, norėdamas paskatinti žmogelį ateiti į doros kelią, sako:
– Artritas, sūnau mano, yra tokia baisi liga, kuri prasideda nuo besaikio alkoholio vartojimo, rūkymo, palaido gyvenimo būdo, svetimų moterų mylėjimo…
Bomželis net atsilošia, išplečia akis ir sušunka iš nuostabos:
– Aina sau!!! Nu čia tai geras!!! Vajezusėliau!!!
Klebonas pagalvoja, kad kiek persistengė ir ramina kaimyną:
– Žinai, sūnau mano, dievas yra, jis viską sutvarkys. Beje, seniai sergi artritu?
Tas atsako:
– Aš artritu tai nesergu, bet va laikraščiai rašo, kad popiežių ši liga baisiai kamuoja.

Trys geri pasiūlymai kaimynei..

25-05

-Kaimyne, aš jau kelis kartus mačiau, kaip prie jūsų namų atvažiuoja motociklininkas, pasisodina jūsų dukterį ir abu važiuoja į miškelį. Kad tik ko nors bloga neatsitiktų…
-Dieve mano, o kas gali atsitikti? Juk jie abu su šalmais!

 

Žmona vyrui:
-Mylimasis, pasakyk man ką nors saldaus.
-Oj, ne dabar, esu užsiėmęs.
-Na pasakyk, mylimasis, ką nors tokios, ką nors saldaus…
-Brangioji, dabar tikrai tam neturiu laiko.
-Na pasakyk, nors vieną žodelį…
-Medus, b**t! O dabar atsi**k nuo manęs!

1 2 3