Mergina norinti pasirodyti..

Policininkas turguje pastebi piratinių kompaktinių diskų prekeivį:

– Tai ką, prekiauji nelegalia produkcija?

– Ką jūs! Čia atsinešiau kitiems parodyti savo asmeninę kolekciją!

– Tai kad mačiau, kaip iš tavęs ką tik nupirko kompaktą!

– Nenupirko! Atėmė! O pinigų davė, kad tylėčiau!

***

Vyras klausia žmonos:

– Klausyk, jei aš išeičiau į balkoną, va taip, kaip dabar stoviu – nuogas, ką, manai, pasakytų kaimynai??

– Kad aš ištekėjau už tavęs dėl pinigų…

***

Vyriškis klausia bičiulio:

– Kur buvai?

– Uošvę išlydėjau!

– O kodėl marmūzė purvina?

– Traukinį bučiavau!

Draugių prisipažinimas..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

20-09

Vyr. gydytojas klausia uždususio paciento:
– Kodėl pabėgote iš operacinės?
– Todėl, kad seselė pasakė: “Prašau be panikos! Apendicito operacija pati lengviausia… ”
– Na ir kas? Tai tiesa.
– Taip, taip. Bet ji pasakė ne man, o tam jaunam chirurgui su skalpeliu!

 

Eina ežiukas keliu. Pamato jį voverė ir tyčiojasi:
– Ežys, ežys – šiknoj pagalys.
Voverė vėl:
– Ežys, ežys – šiknoj pagalys.
Tas nekreipia dėmesio, toliau eina. Ežys sako:
– Voverė, voverė – šiknoj inkaras.
– Taip nesąžininga, nesirimuoja.
– Bet užtai sunku ištraukti.

Kai mergina prašo pasiimti..

19-07

Vyresnis žmogelis ateina į aukštos kokybės parduotuvę, prieina prie labai jaunos ir gražios pardavėjos ir sako:
– Laba diena, norėčiau savo žmonai kalėdų proga nupirkti pirštines, bet neatsimenu jos dydžio.
– Jokių problemų – atsako pardavėja – Prašom palyginti mano ranka su jos.
Tuo metu jinai paduoda vyrui savo plaštaką. Jisai ilgai laiko, žiūri ir pagalvojęs sako:
– Aš dar norėjau jai nupirkti liemenėlę ir kelnaites.

 

Anglija. Pavasaris. Pro langą į brėkštantį rytą žiūri ir arbatą siurbčioja lordas. Staiga į kambarį įsiveržia pasimetęs tarnas:
– Gelbėkitės kas galit! Tvanas prasidėjo!
Lordas rūsčiai pakelia antakius:
– Džeimsai, ne maži vaikai esame. Praneškite naujieną kaip pridera džentelmeno tarnui.
Liokajus išeina, tada tris kart pabeldžia į duris, vėl atidaro, nusilenkia ir ramiai sako:
– Pas jus atėjo Temzė, sere!

Kai vaikinas nori duoti 500 eurų..

08-07

Baras. Sėdi žmogelis, toks liūdnas, liūdnas. Prieš jį – stiklinė kažkokio gėrimo. Staiga atsidaro durys ir į barą įžengia DIDŽIULIS skustagalvis banditas. Apsižvalgo, pastebi žmogelį, prieina, paima jo stiklinę ir vienu mauku išgeria. Žmogelis krūpteli, pažvelgia į banditą, nuleidžia galvą ant rankų ir ima verkti. Banditas, akivaizdžiai, nesitikėjęs tokio dalyko, sutrinka:
– Ėėėė… Šitą… Ergh. Neverk, nu. Ką čia dabar. Nupirksiu tau kitą. Ėėėė…
Žmogelis pakelia akis ir liūdnai taria:
– Jūs nesuprantate. Man šiandien labai sunki diena…
– Ėėėė… Na, nupirksiu gi kitą, neverk.
– Suprantate, aš šiandien pavėlavau į darbą ir mane atleido. Nutariau važiuoti namo, bet mano mašiną kažkas pavogė. Kai kreipiausi į policiją, jie man atsakė, kad negali nieko padėti. Bevažiuodamas namo, pamiršau dokumentus taksi… O taksistas nuvažiavo. Kai parėjau namo, aptikau žmoną su meilužiu. Išgirdusi, kad aš bedarbis, ji išvarė mane iš namų. Tada aš nusipirkau nuodų… Bet ir juos jūs išgėrėte…

Pasiruošimas vasarai..

Įdomus faktas:

 

35-asis JAV prezidentas – John F. Kennedy – dar būdamas kariuomenėje, 1941-1942 metais susitikinėjo su tuometine Mis Danija nugalėtoja, Inga Arvad. Ši moteris labai patiko Hitleriui, diktatorius ją apibūdino kaip „puikiausiu skandinaviško grožio pavyzdžiu“, ir pakvietė ją būti svečiu Nacistinės Vokietijos organizuojamose 1936 m. vasaros Olimpinėse žaidynėse. Būtent dėl šios priežasties FTB Kennedžio bei Arvad romantinio laikotarpio momentu juos sekė, turėdami pagrindo manyti, jog moteris yra nacių šnipė. Jaunuoliams pasilikus vienuose vasaros namuose, FTB šioje patalpoje įtaisė pasiklausymo įrangą, tikėdamiesi pričiupti užsislaptinusią agentę. Tačiau, jų dvejonės nepasitvirtino, ir tyrimų biuro agentai gavo klausyti tik dviejų besimylinčių žmonių skleidžiamus garsus.

Kai pradedi draugauti su barakuda..

01-07

Važiuoja sūnus su tėvu per laukus, žiūri arklys ganosi, o arklio organas nukaręs iki žemės, sūnus ir klausia tėvo:
-Tėveli, kas čia?
Tėvas suglumęs, sako:
-Žinai, sūneli, nei šis, nei tas.
Kitą dieną sūnus važiuoja su mama pro tą pačią vietą,ir vėl arklys su nukarusiu organu ganosi, sūnus surinka:
-Nei šis, nei tas.
O mama sako:
-Sūneli, pas tavo tėvą tai nei šis nei tas, o čia jau šis tas.

 

Skelbimas ant remonto dirbtuvių durų:
MES REMONTUOJAME VISKĄ!
Žemiau parašyta:
“Prašymas belsti – skambutis neveikia“.

Kai draugė teigia, kad nuo tavęs nėščia..

Medžiotojas pasakoja, kaip jis meškino medžiot ėjo:
– Susiruošiau, vadinasi, meškų medžiot. Šautuvą pasiėmiau, šovinių pasiėmiau, maisto ir gert pasiėmiau, tik šuns, vilkšunio Rekso neėmiau – maža kas, užpuls dar jį meška. Einu valandą, einu dvi, žiūriu – didžiulė ola! Aš šautuvą užsitaisiau ir sliūkinu tyliai į olą. Staiga už mano nugaros, triukšmas, krūmai braška, šnopavimas ir jaučiu letena ant peties… Atsisuku – ogi Reksas, neklaužada, atsekė pėdsakais! Brangusis mano, šaunuolis šuo… Glostau jį, apsikabinu, o štai kakot nustot niekaip negaliu…

 

Direktorius prieina prie dokumentų naikinimo aparato ir klausia sekretorės:
– Klausyk, kaip šitas (rodo pirštu) daiktas veikia?..
– Labai paprastai – įdedate popierių, kur parodyta ir viskas.
Šefas įstato popieriaus lapą ir tas per kelias sekundes dingsta “šrederyje”.
– Nu… O toliau ką spaust? Man šitos sutarties trijų kopijų reikia.

Kai pas paną tik viena galvoje..

Kategorija: Apie merginas, Demotyvacijos | 0

04-01

Sutuoktinių pora buvo pakviesta į kaukių vakarėlį. Tačiau žmonai labai įsiskaudėjo galvą, dėl ko ji liepė vyrui vienam eiti į vakarėlį. Žmona išgėrė vaistų nuo galvos skausmo ir atsigulė į lovą. Po valandos pabudusi, ji pasijuto kuo puikiausiai. Kadangi dar nebuvo labai vėlu, ji nusprendė visgi nueiti į vakarėlį. Jos vyras nežinojo, kokį kostiumą vilkės žmona, todėl ji pamanė, kad gali būti visai smagu stebėti vyrą, jam to nežinant. Vos ji įžengė į salę, kur vyko vakarėlis, pamatė savo vyrą šokių aikštelėje. Jis nepraleido nei menkiausios progos pašokti su moterimis, jas paglostyti ar pasibučiuoti. Žmona nusprendė prisigretinti prie jo ir ėmė jį gundyti. Ji jam leido viską – juk buvo jo žmona. Galiausiai jis sušnabždėjo jai į ausį pasiūlymą – ji sutiko. Tuomet jie nuėjo į automobilį. Artėjant vidurnakčiui, kuomet buvo planuojamas kaukių nusiėmimas, ji atsisveikino, grįžo namo ir išmetė kostiumą. Atsigulė į lovą ir nekantraudama ėmė laukti vyro. Jam grįžus, ji paklausė, kaip patiko vakarėlis. Jis atsakė:
– Nieko ypatingo, juk pati žinai – kai tavęs nėra šalia, man šiaip ar taip nebūna labai linksma.
– Ar daug šokai? – paklausė žmona.
– Ne, nė karto. Vos atėjęs susitikau Tomą ir keletą kitų draugų, mes nuėjome į kitą salės galą ir visą vakarą žaidėme pokerį. Bet tu nepatikėsi, kas atsitiko tam tipui, kuriam paskolinau savo kostiumą…

Kai mergina reikalauja komplimento..

03-02

Policininkas sustabdo raudoną civiką, prieina, o ten sėdi blondinė. Sako:
– Jūsų dokumentai.
Blondine duoda savo pasą.
– Ne, ne šitie, mašinos dokumentai.
Blondinė duoda savo teises.
– Ne, man reikia mašinos techninio paso.
Blondinė:
– Oi, tikriausiai palikau namie. Suprantat, aš tik vakar gavau teises tai ir nesigaudau. Policininkas nueina prie savo automobilio ir per raciją sako:
– Ką daryt, sustabdžiau blondinę, ji tik vakar teises išsilaikė ir važiuoja be techpaso.
Kitas policininkas per raciją sako:
– Ar su raudonu civiku?
– Taip.
– Nusimauk kelnes ir eik pas ją.
– Kaip tai?
– Daryk kaip sakau.
Tai ką, nusimovė vargšas kelnes ir varo link civiko. Blondine giliai atsidusus:
– Ot velnias, ir vėl alkotesterį neša.

Kai mergina atvirai siūlo..

LABAI PERGYVENU, JEIGU AŠ VESIU IR MANO ŽMONA NUMIRS ANKSČIAU UŽ MANE. DOKUMENTŲ TVARKYMAS, VIETOS KAPINĖSE PARINKIMAS, JURISTAI, POPIERIAI… AŠ TUOSE REIKALUOSE NEKAŽKĄ SUPRANTU.

***

Dvi blondinės įkrito į tamsią skylę.
Pirma blondinė: Čia tamsu, ane?
Antra blondinė: Nežinau, aš nieko nematau!

***

Kunigas sako pamokslą:
– Alkoholis – tai jūsų priešas nr 1. Jūs prisigersit, būtinai susipyksit su žmona, griebsitės pistoleto, bet girtas vistiek nepataikysit.

1 2 3 4 5 6 7 85