Vyras vos neįvaręs žmonai infarkto..

– Mielasis, aš šiandien siaubingai blogai miegojau!
– Žinau, brangioji. Tu visą naktį varteisi ir net kalbėjai per miegus.
– Tikrai? Ir ką gi aš kalbėjau?
– Neprisimenu…
– Teisi buvo mano mama: tu niekuomet neklausai, ką aš tau sakau!

*****

Viena draugė sako kitai:
– Tau, kad greitai numestum svorį, reikia atsisakyti viso labo trijų dalykų.
– Kokių?
– Pusryčių, pietų ir vakarienės.

Atsidarai duris ir ten pamatai tokį vaizdelį… Čia jau kiekvienam šoką gali įvaryti toks vaizdelis… 😀

 

Kai žmona vyro švarko kišenėje randa moteriškus stringus..

O žmonelė labai protinga, kam čia kelti kažkokį tai skandalą vyrui, jei jis vistiek viską neigs… Galima tuo pačiu ir atkeršyti meilužei 😀


Kavinėje vaišinasi vyriškis. Geria svaigalus. Pro šalį eina vienuolė. Susiduria su vyriškio žvilgsniu ir ima priekaištauti:
– Kaip tu gali vėjais leisti gyvenimą šitokiame nedorybės liūne?!
– Čia gi jokios nedorybės, sesute…
– Ana, – piktokai prisistato vienuolė.
– Taigi, Ana. Normalu. Aš gurkšnoju.
– Tai irgi rūstina Dievą, – sako vienuolė.
– O tu, sese Ana, esi ragavusi bent sykį? – klausia vyriškis.
– Ne! – piktinasi vienuolė.
– Tai kaip gali smerkti? Va, nupirksiu tau gėrimo, kai paragausi, tada…
– Jokiu būdu! Žmonės matytų, kad vienuolė geria svaigalus…
– Aš paprašysiu, kad tau įpiltų į puodelį, – sako vyriškis.
Vienuolė nenoromis nusileidžia. Vyriškis nueina prie baro ir sako:
– Man dvi taures degtinės, bet vieną supilkit į arbatos puodelį.
Barmenas atsigręžia:
– Ką, vėl ta sesuo Ana?

Dovana moters dienos proga..

Į Raudonosios Armijos štabą įlekia Petia:
– Vasilijau Ivanovičiau, kieme – baltųjų tankas!
– Greitai, Petia, čiupk granatą ir bėk atmušk!
Petia išbėga, po kiek laiko kieme pasigirsta smūgiai, aimanos, dejonės,
etc. Kai galiausiai viskas nutyla, grįžta Petia:
– Uch… Atmušiau!
– Šaunuolis, Petia! Dabar padėk granatą į vietą ir eik pailsėti.

***

Konclageris.
Vyksta plaukimo varžybos.
Komentatorius:
-Į plaukimo baseiną šoka anglas…plaukia, 2 metrai, 4 metrai – nuskendo…
-Į plaukimo baseiną šoka prancūzas…plaukia, 2 metrai, 4 metrai, 8 metrai –
nuskendo…
-Į plaukimo baseiną šoka rusas – plaukia, 2 metrai, 4 metrai, 20 metrų –
nuskendo…
-Ech, visgi sunku plaukti sieros rūgštyje….

Kai mergina jaučiasi pavėlavusi..

02-05

Užėjau į parduotuvę kelioms minutėms. Kai išėjau į lauką pamačiau, kad policininkas rašo baudos kvitą už ne vietoje pastatytą automobilį. Aš priėjau ir gražiai paprašiau, kad už pirmą nusižengimą taip smarkiai nebaustų. Policininkas nesileido į kalbas ir rašė toliau. Tada aš pasakiau, kad jis neturi širdies ir žmogiškumo. Jis išrašė dar didesnę baudą. Na, aš pradėjau jam šaukti, kad jis yra tikras paršas ir fašistas. Jis ėmė išrašinėti dar vieną kvitą už pareigūno įžeidimą ir ėmė kabinėtis, kad įskilęs stiklas, nudilusios padangos ir dar kažkas. O aš išdėjau jį į šuns dienas kaip tiktai mokėjau. Baudos kvitų buvo prirašytas visas šūsnis. Kai jis bandė man juos įbrukti, pasakiau, kad neimsiu ir tegul jis juos susisuka į triūbelę ir susikiša sau į užpakalį. Policininkas užkišo visus kvitus už valytuvo ir dar ėmė išrašinėti šaukimą į teismą. Tegul rašo, ką nori. Mano mašina stovi už kampo aikštelėje. Aš čia šiaip pasišaipyti iš policijos atėjau.

Gudrus žmonos planas..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Visą vasarą zuikis su ežiuku rūkė žolę. Atėjo rugsėjo 1-oji, ežiukas eina į mokyklą. Mokykloje jam liepė namie parašyti rašinėlį, tema “Ką veikiau visą vasarą”. Ežiukas nueina pas zuikį ir skunžias:
– Ką daryt, juk visą vasarą žolę rūkiau, ką man rašyt dabar?
– Tai tu vietoj to, kad “rūkei”, rašyk “skaičiau”.
Ežiuko rašinėlis: “Atsikėliau anksti, paskaičiau, papusryčiavau, vėl paskaičiau, skaičiau iki pietų, sugalvojau eiti pas zuikį. Ėjau skaitydamas, nuėjau pas zuikį, paskaitėm abudu. Pavalgėm pietus, pradėjom skaityti, skaitėm iki vakaro, kol išėjom laukan. Einam mes su zuikiu mišku skaitydami, o staiga iš krūmų iššoka vilkas, visas apsiskaitęs ir dar pusę skaitinių knygos už ausies užsikišęs”

Vemianti moteri lėktuve..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Pastatė žmonės kruizinį laivą, tokį didelį, už Titaniką gal du kartus didesnį. Ir susirinko į pirmąjį kruizą įvairiausių tautybių žmonės: Lietuviai, Žydai, Italai… Estas su Suomiu…
Ir jau pirmąją kruizo dieną ištiko lainerį Titaniko likimas. Aišku laivas skęsta, visi griebia kas kam brangiausio: Žydelis auksą kraunas, ispanas mandarinų dėžę griebia, lietuvis lašinius… Estas suomį neša… Sulipo kompanija į gelbėjimosi valtį ir irkluoja kuo toliau, kad srovė neįtrauktų. Ir staiga juos pradeda vytis didžiulis baltasis ryklys!
Ispanas su klyksmu:
– Matka bosca Italiano!
Sviedžia jam į nasrus mandarinų dėžę. Lietuvis capt už lašinių, pagalvoja:
– Ne gyvate, negausi..
Ir išrovęs vieną iš gelbėjimosi valties suoliukų sviedžia paskui italo mandarinus, o rykliui vienodai! Toliau vejas! Suprato kompanija, kad mėsos reikia, susižvalgė ir visų akys į žydelį. Žydelis drebančiom rankom auksą traukia:
– Pehku valtį!
– Kokią valtį?! Mes gyvent norim!
Ir visi draugiškai išmetė žydelį per bortą. Nepraėjus minutei, juos apspito gelbėjimosi valtys, sraigtasparniai, surinko nelaimėlius. Didžiausios galbėjimo valties kapitonas susodino juos visus prie stalo ir sako:
– Na, ta proga, kad likot gyvi, turiu jums paruošęs staigmeną! Prieš jūsų akis išdarinėsiu ir iškepsiu jums tą baltąjį ryklį, kuris jus praryt norėjo!
Užkėlė ryklį ant stalo, prapjauna pilvą, o ten žydelis ant suoliuko!
– Mandahinai! Penki lytai!

Flirtas su vyresne moterimi..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

12-02

Kartą prezidentas Bušas nuvyko į FTB, pasižiūrėti, kaip tie dirba. Aišku, FTB vadovai surengė prezentaciją, kurios “vinimi” tapo melo detektoriaus demonstravimas. Bušą pasodino ant specialios kėdės, pritaisė prie jo elektrodus ir ėmė aiškinti melo detektoriaus veikimą:
– Žiūrėkite, štai čia yra dvi lemputės, viena raudona, o kita – žalia. Kai pasakysite tiesą, užsidegs žalia lemputė, o kai sumeluosite – raudona. Ar supratote?
– Taip, supratau, – tarė Bušas ir iškart užsidegė raudona lemputė.

 

Mergina ruošiasi vairavimo egzaminui. Vos spėja įlipti į mašiną, egzaminuotojas iškart ją išvaro:
– Galite eiti, egzamino neišlaikėte.
– Bet aš juk vos spėjau įsėsti…
– Taip. Į užpakalinę sėdynę.

Kai vyras nekenčia..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

01-03

Karas Afganistane. Vyksta susišaudymas tarp SSSR armijos ir Arabų sukilėlių. Pasigirsta balsas iš rusų apkasų:
– Ali!
– Aš! – iš savo apkasų išlenda arabas.
Šūvis… Tiesiai Ali į kaktą.
Vėl tas pats rusiškas balsas:
– Achmedas!
– Aš! – išlindo kitas arabas.
Vėl šūvis, ir dar vienas arabas patiestas. Sukilėliai, perkandę rusų taktiką, pabandė padaryti tą patį:
– Ivanai!
Mirtina tyla…
– Ivanai!
Tyla… Po kurio laiko:
– Kas šaukė Ivaną?
– Aš!

Kai vyresnė moteris pasiūlo trise..

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

26-03

Mokytoja pasakoja vaikams apie psichologiją:
– Jeigu pasakytumėte, kokios mano savybės jums labiausiai patinka, galėčiau atspėti, kuo tapsite užaugę.
Marytė:
– Man labiausiai patinka jūsų plaukai.
– Tu užaugusi būsi kirpėja, – pranašauja mokytoja.
Jonukui patinka mokytojos apranga.
– Tu būsi siuvėjas, – sako jam mokytoja.
Į pokalbį įsiterpia Petriukas:
– Supratau, tamsta mokytoja, aš dirbsiu pieno fabrike.

 

Tėvas ryklys moko sūnų medžioti:
– Priplauki prie žmogaus, apsisuki ratą ir kerti.
– O kam man sukti ratais, jei galiu kirsti iškart?
– Na, jei nori su šūdais, gali kirsti iškart…

Mergina besiskundžianti gydytojui..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

20-01

Įdomus faktas:

 

„Vieno hito stebuklų“ pasitaiko ne tik muzikoje, bet ir filosofijoje. Maždaug 2400 metų filosofai žinojimą apibūdindavo naudodami Platono apibrėžimą – kad žinojimas yra tikėjimas, kuris a) atitinka tikrovę ir b) yra pagrįstas – pvz. aš žinau, jog lauke yra avis, nes ji iš tiesų ten yra, ir aš ją mačiau. 1963 m. amerikietis universiteto dėstytojas Edmundas Gettier, priverstas administracijos (nes turėjo per mažai publikacijų), išleido vos 3 puslapių rašinį, kuriame teigė, jog pasitaiko situacijų, kai šių dviejų sąlygų nepakanka – pvz. jeigu aš iš tiesų mačiau ne avį, o šunį, kurį palaikiau avimi – tačiau avis tame lauke taip pat yra, tik pasislėpusi už krūmo, to negalima vadinti žinojimu. Rašinys sukėlė audringas diskusijas filosofų bendruomenėje ir milžinišką skaičių publikacijų, bandančių iš naujo apibrėžti žinojimą. O pats Gettier daugiau taip ir neparašė nė vienos publikacijos.

1 2 3 4 10