Telefono likučiai..

Įlipa į autobusą hipis. Žiūri – sėdi gan simpatiška vienuolė. Hipis prisėdo šalia ir sako:
– Ei, mažule, gal pasimylėkim?
Vienuolė pasipiktinusi atsako:
– Jūs ką?! Aš juk Dievo tarnaitė!
Ir atsistojusi išbėgo. Viską girdėjo autobuso vairuotojas ir sako hipiui:
– Ta vienuolė kiekvieną trečiadienį eina į kapines melstis. Tu nueik į tas kapines, apsimesk Dievu, teisėtu jos vyru, ir paprašyk atlikti žmonos pareigą.
Hipis nuėjo trečiadienio naktį į kapines, žiūri – tikrai vienuolė meldžiasi. Jis užsimetė ant savęs antklodę, priėjo arčiau ir sušuko:
– Ooo! Aš Dievas, teisėtas tavo vyras! Dabar atlik žmonos pareigą!
Vienuolė sutiko, tik paprašė, kad seksas būtų analinis. Kai viskas buvo baigta, hipis nusimetė antklodę ir sako:
– Cha Cha! Aš hipis!
O vienuolė nusiėmė abitą ir sako:
– Cha Cha! O aš autobuso vairuotojas!