Draugių pokalbis apie pasimatymą..

85-erių metų senuko daktaras paprašė tyrimams atnešti spermos. Padavė stiklinį indelį ir pasakė:
– Jūs ramiai parsineškit namo ir atneškite rytoj analizams savo spermos.
Kitą dieną senukas prisistatė pas daktarą su tuščiu indeliu. Kai daktaras paklausė, kas atsitiko, senukas papasakojo:
– Žinot, daktarėli, pirmiausia mėginau dešine ranka – nieko… Paskui bandžiau kaire ranka – vis tiek nieko… Tada paprašiau žmonos, kad padėtų: jinai bandė dešine ranka, paskui kaire ranka – vis tiek nieko… Paskui mėgino burna – pirmiausia su dantimis, paskui išsiėmus dantis – vis tiek nieko. Mes netgi pasikvietėm kaimynę – ji irgi bandė: pirmiausia abiem rankom, paskui pažasty, paskui suspaudus tarp kelių – vis tiek nieko…
Daktaras buvo šokiruotas:
– Jūs dar pasikvietėt kaimynę?!…
– Aha, – atsakė senukas, – Bet taip niekas iš mūsų ir nesugebėjo atidaryt to prakeikto stiklainėlio…

Kvietimas užimtai merginai..

07-02

Kaimas, upės krantas… Saulutė leidžiasi. Ant upės kranto sėdi du apsirūkę draugeliai ir kaifuoja. Kažkur pasigirsta „Jeep Grand Cherokee“ riaumojimas, ir po kiek laiko privairuoja jis prie narkomanų. Iš džipo iššoka naujasis rusas:
– Vyrai, kur čia brasta, kur negilu, pravažiuoti galima? Yra?
Draugeliai choru:
– Va, tiesiog čia, kur stovi ir važiuok!
Naujas rusas įšoko i savo džipą ir pirmyn. Tik bul bul ir… paskendo džipas. Išplaukia jis vos ne vos į krantą visas piktas ir šlapias ir bėgte prie pūtikų.
– Jūs debilai nx, užmušiu bl, kokia jums čia brasta!!!!!!!
– Nu baik tu, nesvaik, tik prieš pusvalandį šitoje vietoje žąsims gylis iki juosmens buvo… Rimtai, sėdėjom gi, patys matėm.

Pirmas pasimatymas su linksma mergina..

10-11

Sėdi du kaimo pijokėliai. Vienas:
– Klausyk, o ką tipo reiškia, kai sako „sudeginti visus tiltus“ ?
– Na, čia kai atsidarai dviejų litrų alaus pūslę ir išmeti kamštelį…

 

Atvažiavo šeima iš kaimo glūdumos į sostinę. Nuėjo pasikultūrint – baleto pažiūrėt. Žiūri, muzikos klausosi, baletas pačiame įkarštyje ir čia sūnus tėvo klausia:
– Tėvai, klausyk, o ko jos visos pasistiebusios vaikšto?
– Na, matai kiek gulbių daug, tai turbūt visas kiemas tipo šūdais nuklotas.

 

Aš toks senas, kad pamenu laikus, kai žmonės nešdavo išmesti šiukšles, tai šiukšlių kibirus parsinešdavo atgal.

Kai paklausi ar merginai patinka vynas..

10-02

Vyksta saugos darbe kursai. Dėstytojas auditorijai:
-Jūs – darbų vykdytojas statybose. Jūsų akyse, nuo pastolių nukrenta ir užsimuša darbininkas. Kokie būtų Jūsų patys pirmi veiksmai?
Kursantai:
-Iškviesti greitąją!
-Iškviesti policiją!
-Pranešti artimiesiems! ,- ir t.t. ir pan.
Dėstytojas:
-Klystate, gerbiamieji. Pirmiausiai – uždėkite lavonui šalmą ir saugos diržą, nes kitaip, policija atvažiuos Jūsų, o ne lavono…

Kai vaikinas kviečia su užuominomis..

22-02

Miškas…sėdi meška, staiga pašoka visa susinervinus ir sako:
– Reikia ką nors primušt.
Eina meška per miską, žiūri kiškis stovi, meška galvoja, kaip prie jo
prisikabinti, kad galėčiau sumušti, prieina meška ir sako:
– Kiški, ko be kepurės???? – sudaužė kiškį, dar galvą patrankė į kelmą, eina meška visa
patenkinta galvoja :
– Reikia dar ką nors primušt, žiūri lapė, pribėga meška prie
lapės, jau norėjo mušt, lapė sako:
– Meška, eik geriau kiškį mušt, jis
mažesnis, silpnesnis..
Meška:
– Tai kad jau mušiau, nežinau kaip prie jo prikibt…
Lapė sako:
– Meška, prieik prie kiškio, sakyk duok cigaretę, jei duos
su filtru, sakyk norėjau be filtro ir sumušk, o jei duos be filtro, sakyk norėjau
su filtru ir galėsi mušt
Meška taip ir padarė, prieina prie kiškio sako:
– Kiški, duok cigaretę
– Kiškis: su filtru, be filtro??
Meška:
– Kiški, tu vėl be kepurės????

Kai pana nori pasirodyti neprieinama..

05-04

Petriukas kalbasi su mokytoja:
– Petriuk, kodėl vakar nebuvai mokykloje?
– Buvau senelio laidotuvėse.
– O tai kaip jis numirė? – klausia mokytoja
– Jis nenumirė.
– O tai kas nutiko?
– Užsidegė mūsu butas.
– Tai sudegė?
– Ne pro langa išoko.
– Tai užsimušė?
– Ne gaisrininkai ištiesė batuta, atšoko atgal į butą.
– Tai sudegė?
– Ne apdegė plaukus ir vėl iššoko.
– Užsimušė?
– Ne atšoko atgal į butą.
– Sudegė?
– Ne apdegė kūną, bet iššoko vėl.
– Na tai kas tada jam nutiko
– Ai mokytoja, daėdė gaisrininkam tai nušovė.

Senio siūlymas jaunai merginai..

14-01

Atvežė čiukčia į Maskvą parduoti kailiukų. Patiko viena maskvietė.
Čiukčia ir sako:
– Aš tau vieną lapę – tu man vieną naktį.
Moteris sutiko. Kitą dieną jai patiko, kad galima lengvai užsidirbti lapę ir ji pasiūlė pakartoti. Pakartojo. Bet čiukčia nedavė kailiuko. Paėmė dar ir pirmąjį.
– Čiukčia norėjo – čiukčia mokėjo. Tu nori – tu moki.

 

Blondinė pasakojasi draugei:
– Žinai, vakar susipažinau su tooookiu vyruku… Nežinau nei ką galvoti…
– O koks jisai?
– Na, važinėja nauju 600-iniu “mersu”, ant kaklo nešioja tiesiog nepakeliamą piršto storio grandinę…
– O kaip pas jį kelnėse?
– Tai vat… Irgi piršto storio… Irgi nepakeliamas…

Pasiūlymas katytei susitikti..

12-10

Mergina tamsų vakarą grįžta namo ir pamato, kad ją seka vyro siluetas. Na, jinai paspartina žingsnį, tačiau tai jai nepadeda. Šešėlis nusekė ją iki lifto, stovi abudu. Mergina klausia vyriškio:
– Aš važiuoju į 5 aukštą, jūs, ko gero, taip pat?
Vyras linkteli galva. Bevažiuojant tamsiu liftu, jis užstringa tarp aukštų. Mergina vėl klausia vyro:
– Klausykit, o jūs nesiruošiat manęs prievartaut?
– Ne.
– Nu, tada leiskit, aš jums pa**ulpsiu.
Na, mergina padarė viską kaip reikia ir prašo vyro cigaretės. Jis jai duoda cigaretę ir staiga liftas pradeda važiuoti, užsidega šviesos:
– TĖTI???
– LIUSE?! TU RŪKAI!!!

Išdykusi panelė..

11-03

Amerikonai išrado žiauriau stiprią vodką. Ir galvoja su kuo išbandyti. Su amerikiečiu, gerai… vos tik atkemša buteli ir jis jau miręs. Gerai ant ko dar – vokiečiai alų bokalais maukia. Taigi įpila į stikliuką, tas šast išgeria ir jau koma. Aha, rusai baltą stiklinėm geria. Randa rusą ariantį:
-Ė! Stok!
-Ko?
-Nori baltos? Atsargiai labai stipri. – atkiša stikliuką. Rusas:
-Juokaujat? Stilinę, pilną! – išgeria. Nieko, toliau aria. Tik kad iššoks, pasiraičios ir toliau diba. Vėl ir vėl. Amerikonai ateina ir klausia:
-Ar viskas gerai?
-Taip, taip tik kai atsiriaugėju striukė užsidega.

Kai bandai pakviesti paną į pasimatymą..

20-06

Įsidarbino fabrike čiukčius. Pradirbo kokį mėnesį ir nuėjo direktoriui skųstis:
– Direktoriau, Čiukčia nedurnas.
– Ką? Gal ir nedurnas… O ką?
– Čiukčia nedurnas, o jį vadina durnium. Kasdien vadina.
– Kas vadina?
– Petraitis vadina. Sako: “Čiukcia durnas”.
– Gerai, pakalbėsiu su Petraičiu.
Įsikviečia direktorius Petraitį ir sako:
– Buvo čiukčia atėjęs, skundėsi, kad tu jį nuolat durniumi vadini.
– Bet jis ir yra durnius. Nežinau, kaip kiti, bet šitas tai durnius. Galiu pademonstruoti.
– Gerai, pademonstruok.
Petraitis pakviečia čiukčią, duoda jam savo namų raktus ir taria:
– Nubėk pas mane namo, pažiūrėk, ar aš ten esu.
Čiukčia nubėga. Petraitis taria:
– Na, matote? Sakiau, kad durnius?
– Na jooo… Galėjo juk paskambinti…

1 2 3 4 5