Kai sūnus studentas prašo pervesti pinigų..

Naujasis lietuvis suvažinėjo mentą. Žiūri – netoliese kapinės, tad įsimetė į bagažinę ir nuvežė. Duoda sargui
100$:
– Būk žmogus, pakask draugą, mes neturime laiko laidotuvėms.
Sargas patenkintas užkasinėja mentą, o naujasis lietuvis važiuodamas nuolat atsisukinėja, žiūri, ar tikrai užkasa. Taip ir nepastebi, kaip ant kelio iššoka kitas mentas ir ima stabdyti. Suvažinėja ir tą. Ką darys, įsimeta į bagažinę ir vėl veža į kapines. Žiūri – sargas jau guli, degtinę ragauja.
– A girdi, gaidy, kaip lavoną užkasei, jei atgal išlindo ?!
Sargas tik atsiprašinėja. Lietuvis duoda dar 100$ ir liepia užkasti normaliai. Sargas patenkintas
užkasinėja.
O tuo metu ant kalno du mentai budėjo – vyresnysis ir eilinis. Vyresnysis, žiūrėdamas pro žiūronus,
sako eiliniui:
– Ei, ko ta mašina pirmyn atgal po kapines važinėja? Varyk pažiūrėti.
Mentas nuvaro į kapines – ramu. Galvoja, reik sargo paklausti. Užeina į namelį – o tas jau miega prigėręs. Mentas žadina:
– Ar girdi, kas vyksta, ko ta mašina čia pirmyn atgal važinėja?
Sargas tik atmerkia akis ir stvėręs kastuvą vožia mentui per galvą:
– Tu bl** šiandien apsiraminsi ar ne?

Gudrus sūnaus planas išgręžti iš tėvo pinigų..

02-06

Trys katinai ginčijasi, kuris iš jų didesnis tinginys.
Pirmasis sako:
– Man pelė laksto palei nosį, o aš tingiu pagauti…
Antras sako:
– Na, čia tai dar nieko, man šeimininkė maistą palei nosį padeda, o aš tingiu keltis pavalgyti.
Trečias katinas klausia:
– Girdėjot, kaip vakar visą naktį kniaukiau?
Katinai atsako:
– Na, girdėjom, tai kas buvo?
Tas sako:
– Tai va, užmyniau sau ant pautų, ir visą naktį tingėjau koją nukelti…

 

Akropolyje ant suoliuko sėdi senukas. Netrukus ant to pačio suoliuko prisėda pankas su įspūdingai žalia – geltona – mėlyna – raudona skiautere. Senukas pažiūrėjo į panką, po to dar kartą pažiūrėjo… Na ir taip kokias 5 minutes… Pankas nebeišlaikęs atsisuko į senuką ir sako:
– Klausyk, diedai, negi nieko nesi gyvenime pašėlusio nuveikęs??
Senukas:
– Esu! Kartą povą išdulkinau, tai dabar žiūriu į tave ir galvoju, kad galbūt tu mano sūnus?!

Kai draugelis paprašo tik 1000 paskolinti..

09-03

Trys pijokėliai sukrapštė butelaičiui. Nusipirko, nubėgo už parduotuvės kampo… O ten – purvynas! Na, bet kai taip reikalas spaudžia, ką jau ten purvynai…
Atkimšo butelaitį, stovi purvyne, rankos visiems dreba. Vienas gurkšt, kitas gurkšt, trečias gurkšt – leidžia buteilaitį ratuku per rankas. Po kelių ratukų buteliukas pradėjo eit prie pabaigos…
Staiga vienas, ką tik gurkštelėjęs, stačiai veidu į purvą tik tekšt! Net nepasijudino! Nė rankų nespėjo atkišti!
Kiti du stovi apsikabinę, žiūri į gulintį. Vienas ir sako:
– Vot už ką aš gerbiu Juozą! Už tai, kad moka laiku sustoti!

Rastos babkės..

28-01

Eina Raudonkepuraitė pas senelę, neša bandeles mamos keptas. Eina, eina, nieko blogo negalvoja ir staiga už nediduko kalnelio pamato vilką. Raudonkepuraitė išsigąsta, sustoja ir žiuri į vilką. Tas žiuri į Raudonkepuraitę. Pagaliau Raudonkepuraitė įsidrąsina ir klausia vilko:
– Vilke, Vilke, o kodėl tokios dideles tavo ausys?
Vilkas tik piktai dėbteli į Raudonkepuraitę ir netikėtai nubėga. Raudonkepuraitė eina toliau. Kiek paėjusi, vėl pamato vilką nedidelėje daubelėje. Dabar jau drąsiai klausia:
– Vilke, Vilke, o kodėl tokie dideli tavo dantys?
Vilkas vėl piktai į ją pasižiūri ir nubėga. Nieko nesupratusi Raudonkepuraitė eina toliau. Po kiek laiko vėl pamato už nedidelio krūmelio vilką. Puola klausinėti:
– Vilke, Vilke, o kodėl tokios dideles tavo akys?
Ir tada vilkas, kad sustaugs ant Raudonkepuraitės:
– Na galų gale, leisi tu man ramiai nusišikti ar ne?

Pinigų plovimas..

07-03

Anatomijos egzaminas. Studentas piešia žmogaus kūną… Pradeda dėstyti, kas ir kaip. Staiga profesorius jį pertraukia:
– Jaunuoli, manau, kad jūsų piešinyje trūksta vienos detalės…
– Kokios?
– Žinote… Na, kai jūs vaikštote su gražia mergina… Jūs pajuntate kažką… Suprantate, apie ką aš kalbu?
– Taip…
Studentas greitai pataiso piešinį ir atsisuka į profesorių. Tas pažiūri į pataisymus ir taria:
– Na, kai aš buvau jaunas ir eidavau pasivaikščioti su mergina, aš pajusdavau meilę širdyje…

 

Vyras su žmona deginasi pliaže. Vyras, kūdas, susisukęs, nedidelio ūgio, pastebėjo, kad žmona neatitraukia akių nuo netoliese sėdinčio raumeningo gražuolio. Neiškentęs sako:
– Be reikalo spoksai. Prisimink, mūsų kaimyno garažas dviems kadilakams, o jis ten laiko dviratį.

Kai sūnus pasigiria pinigais..

06-11

Į aktyvių pardavimų vadybininko poziciją kandidatuoja žydelis Chaimas. Direktorius sako:
– Įsidėmėkit, mūsų darbuotojams keliami dideli reikalavimai.
– Dhirektohrius, viskas niekai, aš kahrtą ahrabų šeichui sugebėjau pahrdot…
Direktorius nutraukia:
– Ne rodiklis, arabų šeichui gali bet ką parduot.
Chaimas tęsia:
– … ahrabų šeichui, tuhrinčiam 352 žmonų hahremą pahrdot guminę bobą!

Kai draugei prireikia 250€..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

16-05

Sėdi porelė vakare po alyvų krūmu mėnesienoje.
– Ar matai tą mažą žvaigždelę danguje?
– Aha, matau…
– Ten tu… O ar matai ana didelę žvaigždę?
– Matau…
– Tai va ten aš esu.
Po kurio laiko jis vėl klausia:
– O matai va tas dvi žvaigždes didesnę ir mažesnę viena ant kitos?
Ji viltingai prisiglaudžia arčiau:
– Taip, matau, matau, matau.
– Tai va, ten – aš ant javos!

 

Nusipirko vilkas Harley, o kiškis – britvą. Na susitinka abu, nutarė palenktyniauti. Kiškis lengvas, britva galinga – Harley’ui pro šoną praskrido ir dingo vilkas dulkėse. Po dviejų dienų ateina kiškis į ligoninę – žiūri vilkas visas sugipsuotas guli.
– Na kas atsitiko, a?
– Ai, kaip praskridai pro šoną, pagalvojau, kad stoviu ir pasistumt nulipau

Kai vyras jaučiasi labai turtingas..

12-01

Vyriškis, besiginčijęs su rašytoja (moterimi), pabandė paaiškinti apie vyrų pranašumus:
– Bet juk dievas pirmiausiai sukūrė vyrą, o jau iš jo šonkaulio – moterį!
– Žinoma, – sutiko rašytoja, – aš irgi pirmiausiai parašau juodraštį, o jau tada iš geresnių jo dalių kuriu knygas.

 

Vyras netikėtai grįžta namo. Žmona meilužį slepia po lova. Vyras atsigula
ir jau beužmingant išgirsta kažkokius garsus iš po lovos. Vyras mieguistai:
– Šarikai, ar čia tu?
– Aš, – atsako “Šarikas” ir lyžteli “šeimininko” ranką.

Pinigai merginai..

24-04

Žodžiu, geria alkoholikai. Geria, geria tik staiga šalia jų skraidanti lėkštė nusileido ir ufonautas išlipo. Jis prieina prie chronių ir sako:
-Aš – Tarantulas!
Na, vienas alkoholikas atsisuko, pasižiūrėjo ir sako kitam:
-Ipilk Tarantului.
Po kiek laiko vėl ufonautas sako:
-Aš – Tarantulas!!
Na, chronius vėl savo draugui sako:
– Ipilk Tarantului.
Vėl po kiek laiko ufonautas sako:
-Aš – Tarantulas. Aš gi iš kitos planetos atskridau !!!!
Chronius pasižiūri į draugą ir sako:
-Daugiau Tarantului nebepilk…

Kai barakuda išteka..

15-04

Pamoka. Mokytoja klausia vaiku:
– Koks zodis yra is „sh“ raides?
Petriukas pakelia ranka ir sako:
– Shliekas.
– Ne, Petriuk, – atsako mokytoja. Po to vel klausia:
– Koks zodis yra is „d“ raides?
Petriukas vel pakelia ranka ir sako:
– Du shliekai.
Mokytoja jau perpykusi sako:
– Petriuk, jei dar karta pasakysi koke nors nesamone, isvysiu is klases.
Na praeina kazkiek laiko ir mokytoja vel klausia:
– Koks zodis yra is „t“ raides?
Petriukas vel pakelia ranka ir sako:
– Trys shliekai.
Mokytoja supykusi isveja Petriuka is klases, o jis po to prikisa ausi prie duru ir klausosi. Girdi, mokytoja klausia mokiniu:
– Koks zodis yra is „ch“ skiemens?
Petriukas nedrasiai atodaro duris, tyliai ikisa galva ir susunka:
– Chebra shlieku!!

1 2 3 4 5