Rusijos policijos nuotraukos, kurios tikrai prajuokins

Kategorija: Juokingos, Nuotraukos | 0

Jų darbas užtikrinti viešąją tvarka, tačiau kartais jie tikrai persistengia ir išgąsdina žmones labiau nei nusikaltėliai. Nors ir turėtų saugoti žmones, jie kartais tai užmiršta 😀

Policijoje neįgalumas įprastas dalykas

Kad sučiuptum nusikaltėlį, privalai mąstyti kaip jis 😀

Policija naikina nelegalius dalykus patys 😀

Močiutės bajeriai kai policija pagauna verdant naminukę..

Dienos anekdotas:

Petriuko kaimynai susilaukė kūdikio, tačiau kūdikis gimė be ausų. Petriukas su mama nuėjo aplankyti naujagimio. Mama prieš vizitą įspėjo Petriuką, kad šis nekalbėtų apie kūdikio ausis. Petriukas pažiūrėjo į kūdikį ir sako:
– Koks mielas kūdikis! Mielos pėdutės, rankytės ir oda. O kaip jo regėjimas?
Kūdikio mama sako:
– Puikus!
Petriukas:
– Tai gerai, nes jeigu jam reikėtų akinių, tai ne kažką…

Pas močiutę ant tiek geras humoro jausmas, kad ji sugeba pajuokauti net ir tada kai pagauna polcija varant samagoną 😀

 

Nesusimokėjęs verslininkas ir policininkas..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Petriukas, žiūrėdamas į besidulkinančią šunų porą, klausia tėtės:
– O ką jie čia veikia?
Tėtė truputį užsikirsadmas:
– Matai, kaip čia tau paaiškinti. va, tas kur apačioje – atsipalaiduoja, o tas kur višuje – įsitempinėja.
– Aaaa, viskas aišku. O moralė tai tokia: neatsipalaiduok, o tai išdulkins kaip šunį, ar ne tėveli?

 

Mokytoja per matematikos pamoką klausia Petriuko:
– Jei aš tau duosiu 200 litų, o tu po 50 išdalinsi Marytei, Onutei ir Birutei, kiek liks pačiam?
– Sunku pasakyti, kiek po tokios geros orgijos gali likti!

Girtas ir dar su lavonu..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Klasės susitikimas po 20 metų. Užaugęs Petriukas girtas blaškosi po salę ir kabinėjasi prie visų:
– Na ką, žiopliai, nesitikėjot, kad taip iškilsiu? Nesitikėjot, kad tiek pasieksiu?!
Visi nuolankiai linkčioja ir murma:
– Na iš kur mes būtume galėję žinoti, pone Gražuli…

 

Ateina jaunas vyrukas išpažinties ir sako kunigėliui:
– Oi, kunigėli, nusidėjau! Net nežinau, kaip čia jum pasakyti.
– Sakyk, sūneli, kas yra, ir nebijok – viskas liks tik tarp mūsų!
– Kunigėli, mergą išvedžiau iš kelio…
– Taigi labai gerai, sūnau, nes dar būtų mašina suvažinėjus! – atsako patenkintas kunigėlis.

Kai skubi namo ir sustabdo policija..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Atvažiavo pas žmogėną į miestą jo senas pažįstamas iš kaimo. Ir nutarė tas
miestietis savo draugelį kažkuo nustebinti. Nusivedė jį į striptizo šou.
Vakare, grįžtant jiems namo, klausia:
– Na, kaip, patiko?
– Na, visai nieko buvo, – sako kaimietis, – bet kad tos mergos matyt
utėlėtos…
– Kodėl?
– Na, o tai kad į stulpą taip trinasi, kasosi…

 

Kornetas Obolenskis klausia poručiko Rževskio:
– Sakykit, poručike, kas jus taip suartina su moterimis?
– Aš jas dulkinu, o tai, žinote, ir suartina!

Kai nenustoji keikti pareigūnų..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

23-10

Prieina korespondentas prie esto ir klausia:
– Koks jūsų, estų, nacionalinis žaidimas?
– Mūsų nacionalinis žaidimas yra iš trijų etapų: pirmas etapas yra lengvas, antrasis – sunkus, trečiasis – labai sunkus. Pradėsiu nuo pirmo:
Sėdi trys estai ir geria 5 butelius finlandija vodka. Po to vienas estas eina pasislėpti į spintą. Likę turi atspėt, kas pasislėpė. Galima tarpusavy pasitart.
Antras etapas yra sunkus. Sėdi du estai ir geria 3 butelius finliandija vodka. Po to vienas eina pasislėpt į spintą. Likę turi atspėt, kas pasislėpė. Galima tarpusavy pasitart.
Paskutinis etapas yra labai sunkus. Sėdi vienas estas ir geria 2 butelius finlandija vodka. Kai išgeria, eina į spintą pasislėpt. Ir turi atspėt, kas pasislėpė.
Korespondentas:
– O kodėl šitas etapas labai sunkus?
– Sunkiausia tai, kad nėr su kuo pasitart…

Kai pagauna girtą prie vairo..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

14-06

Įdomus faktas:

 

Rusų inžinierius Levas Termenas (JAV žinomas kaip Leonas Thereminas) išrado vieną iš pirmųjų elektroninių instrumentų, pavadintą jo vardu – tereminą arba termenvoksą. Tai vienintelis instrumentas, kuriuo grojama jo neliečiant – išgaunamas tonas, panašus į styginius instrumentus ar net žmogaus balsą, priklauso nuo rankų padėties instrumento antenų atžvilgiu. Įkvėptas šio instrumento, Robertas Moogas vėliau sukūrė modulinį sintezatorių, o tai savo ruožtu tapo visos elektroninės muzikos ištakomis.
Tačiau Termenas nebuvo šventasis. Jis taip pat išrado labai sunkiai aptinkamą pasiklausymo prietaisą, JAV gavusį Daikto pavadinimą. 1945 m. pionierių delegacija JAV ambasadoriui Maskvoje padovanojo drožinį su įmontuotu Daiktu. Daiktas be priekaištų veikė iki pat 1952 m., kai slaptus amerikiečių pokalbius netyčia nugirdo britų radistai ir jis buvo rastas visoje ambasadoje atlikus nuodugnią kratą.

Kai kyla gyvybės ir mirties klausimas..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

23-03

Į komandiruotę išvykusiam vyrui viešbutyje tenka kambarys, kurio kitas gyventojas – moteris. Sugulus miegoti moteris nerimsta:
– Man karšta !
Vyriškis atsikelia ir atidaro langą.
– Man šalta, pasipiktinusi nenuovokumu taria moteris.
Vyriškis keliasi uždaryti langą. Moteris numeta nuo savęs patalą ir koketiškai taria:
– O argi tu negali su manimi kaip namie su žmona?
– Galiu. Kelkis ir uždaryk langą pati, karve !

 

Čiukčiaus klausia:
– Ką darai, grįžęs iš medžioklės?
– Myliu žmoną.
– O paskui?
– Dar myliu žmoną.
– O paskui?
– Nusiimu slides.

1 2 3 4 7