Nesusimokėjęs verslininkas ir policininkas..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Petriukas, žiūrėdamas į besidulkinančią šunų porą, klausia tėtės:
– O ką jie čia veikia?
Tėtė truputį užsikirsadmas:
– Matai, kaip čia tau paaiškinti. va, tas kur apačioje – atsipalaiduoja, o tas kur višuje – įsitempinėja.
– Aaaa, viskas aišku. O moralė tai tokia: neatsipalaiduok, o tai išdulkins kaip šunį, ar ne tėveli?

 

Mokytoja per matematikos pamoką klausia Petriuko:
– Jei aš tau duosiu 200 litų, o tu po 50 išdalinsi Marytei, Onutei ir Birutei, kiek liks pačiam?
– Sunku pasakyti, kiek po tokios geros orgijos gali likti!

Girtas ir dar su lavonu..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Klasės susitikimas po 20 metų. Užaugęs Petriukas girtas blaškosi po salę ir kabinėjasi prie visų:
– Na ką, žiopliai, nesitikėjot, kad taip iškilsiu? Nesitikėjot, kad tiek pasieksiu?!
Visi nuolankiai linkčioja ir murma:
– Na iš kur mes būtume galėję žinoti, pone Gražuli…

 

Ateina jaunas vyrukas išpažinties ir sako kunigėliui:
– Oi, kunigėli, nusidėjau! Net nežinau, kaip čia jum pasakyti.
– Sakyk, sūneli, kas yra, ir nebijok – viskas liks tik tarp mūsų!
– Kunigėli, mergą išvedžiau iš kelio…
– Taigi labai gerai, sūnau, nes dar būtų mašina suvažinėjus! – atsako patenkintas kunigėlis.

Kai skubi namo ir sustabdo policija..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Atvažiavo pas žmogėną į miestą jo senas pažįstamas iš kaimo. Ir nutarė tas
miestietis savo draugelį kažkuo nustebinti. Nusivedė jį į striptizo šou.
Vakare, grįžtant jiems namo, klausia:
– Na, kaip, patiko?
– Na, visai nieko buvo, – sako kaimietis, – bet kad tos mergos matyt
utėlėtos…
– Kodėl?
– Na, o tai kad į stulpą taip trinasi, kasosi…

 

Kornetas Obolenskis klausia poručiko Rževskio:
– Sakykit, poručike, kas jus taip suartina su moterimis?
– Aš jas dulkinu, o tai, žinote, ir suartina!

Kai nenustoji keikti pareigūnų..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

23-10

Prieina korespondentas prie esto ir klausia:
– Koks jūsų, estų, nacionalinis žaidimas?
– Mūsų nacionalinis žaidimas yra iš trijų etapų: pirmas etapas yra lengvas, antrasis – sunkus, trečiasis – labai sunkus. Pradėsiu nuo pirmo:
Sėdi trys estai ir geria 5 butelius finlandija vodka. Po to vienas estas eina pasislėpti į spintą. Likę turi atspėt, kas pasislėpė. Galima tarpusavy pasitart.
Antras etapas yra sunkus. Sėdi du estai ir geria 3 butelius finliandija vodka. Po to vienas eina pasislėpt į spintą. Likę turi atspėt, kas pasislėpė. Galima tarpusavy pasitart.
Paskutinis etapas yra labai sunkus. Sėdi vienas estas ir geria 2 butelius finlandija vodka. Kai išgeria, eina į spintą pasislėpt. Ir turi atspėt, kas pasislėpė.
Korespondentas:
– O kodėl šitas etapas labai sunkus?
– Sunkiausia tai, kad nėr su kuo pasitart…

Kai pagauna girtą prie vairo..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

14-06

Įdomus faktas:

 

Rusų inžinierius Levas Termenas (JAV žinomas kaip Leonas Thereminas) išrado vieną iš pirmųjų elektroninių instrumentų, pavadintą jo vardu – tereminą arba termenvoksą. Tai vienintelis instrumentas, kuriuo grojama jo neliečiant – išgaunamas tonas, panašus į styginius instrumentus ar net žmogaus balsą, priklauso nuo rankų padėties instrumento antenų atžvilgiu. Įkvėptas šio instrumento, Robertas Moogas vėliau sukūrė modulinį sintezatorių, o tai savo ruožtu tapo visos elektroninės muzikos ištakomis.
Tačiau Termenas nebuvo šventasis. Jis taip pat išrado labai sunkiai aptinkamą pasiklausymo prietaisą, JAV gavusį Daikto pavadinimą. 1945 m. pionierių delegacija JAV ambasadoriui Maskvoje padovanojo drožinį su įmontuotu Daiktu. Daiktas be priekaištų veikė iki pat 1952 m., kai slaptus amerikiečių pokalbius netyčia nugirdo britų radistai ir jis buvo rastas visoje ambasadoje atlikus nuodugnią kratą.

Kai kyla gyvybės ir mirties klausimas..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

23-03

Į komandiruotę išvykusiam vyrui viešbutyje tenka kambarys, kurio kitas gyventojas – moteris. Sugulus miegoti moteris nerimsta:
– Man karšta !
Vyriškis atsikelia ir atidaro langą.
– Man šalta, pasipiktinusi nenuovokumu taria moteris.
Vyriškis keliasi uždaryti langą. Moteris numeta nuo savęs patalą ir koketiškai taria:
– O argi tu negali su manimi kaip namie su žmona?
– Galiu. Kelkis ir uždaryk langą pati, karve !

 

Čiukčiaus klausia:
– Ką darai, grįžęs iš medžioklės?
– Myliu žmoną.
– O paskui?
– Dar myliu žmoną.
– O paskui?
– Nusiimu slides.

Kaip dirba Lietuvos pareigūnai..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

30-09

Važiuoja traukinyje jaunuolis ir mergina. Vaikinas sako:
– Aš jums dabar užminsiu mįslę. Jei neatspėsite, turėsite užmokėti savimi.
Susitarė.
Vaikinas:
– Auga darže. Pirma būna toks žalias žalias, o paskui toks raudonas
raudonas.
Mergina neatspėjo. Atsilygino, kaip susitarė. Po to vaikinas dar kartą
užminė tą pačią mįslę. Ji vėl neatspėjo. Vėl atsilygino. Po trečio karto
vaikinas sako:
– Bet juk tai – pomidoras.
– O aš vis tiek NEŽINAU !! NEŽINAU !! NEŽINAU !!

Lietuvos policininkas ir greitis..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

10-04

Šiandien sužinojau:

Supjaustę čili pipirą pasitrynėte akį ir dabar regite pragaro liepsnas? Nesirūpinkite, tai tik kapsicinas, bespalvis ir bekvapis junginys, apgaudinėjantis mūsų receptorius. Prisilietęs prie odos ar kito audinio, kapsicinas dirgina karščio receptorius, ir priverčia organizmą jausti deginimą, nors iš tikrųjų nėra jokio papildomo šilumos šaltinio. Galbūt čili pipiras nesudegins jūsų namų, tačiau didelis kapsicino kiekis gali priversti smegenis manyti, jog netgi kūno temperatūra yra deginanti ir sukelti realius nudegimus.

Vaikino pokalbis su BPC darbuotoja..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

06-01

Anekdotai:

 

Naujasis lietuvis nutarė aplankyti savo gimtąsias vietas. Po 15 metų pertraukos įvažiuoja jis į savo gimtąjį kaimą. Ir tik įvažiavus jam nuleidžia padangą. Naujasis lietuvis nusikeikė, išlipo ir bando nuimti ratą. Ir mato, kad ateina jo senas vaikystės draugas… Prasigėręs… Be dantų…
Prieina prie jo ir sako:
– Petrai, čia tu?
– Aš… Sveikas, Jonai!
– Ką čia darai? – klausia Jonas.
– Ai va, ratą bandau nuimti.
Jonas paima plytą ir iš visų jėgų sviedžia į langą:
– Tu ratus nuimk, o aš magu pasirūpinsiu…

 

Programuotojas baigė mokslus ir nuėjo įsidarbinti. Naujasis darbdavys, vos jį pamatęs, iškart ėmė jautį už ragų:
– Jūs esate stiprus programuotojas?
– Na, kaip čia pasakius…
– Sakykite tiesiai: taip ar ne?
– Taip.
– Gerai, priimu jus į darbą, Nešiosite kompiuterius.

Kai gauni baudą už įžeidimą..

25-09

Vyksta gramatikos pamoka. Mokytoja prie lentos iškviečia Rūtelę ir sako:
-Parašyk sakinį su žodžiais `mergaitė` ir `miškas`.
Rūtelė parašo: `Mergaitė išėjo iš miško`.
-Gerai, Rūtele, gali sėsti, o tu, Petriuk, perdaryk šį sakinį į neigiamą.
Petriukas parašo: `Ne mergaitė išėjo iš miško`.
-Ne, Petriuk, negerai parašei, reikia ištaisyti,- sako mokytoja.
-Panele mokytoja, šito jau neištaisysi, tai liks visam gyvenimui,- atsako jai Petriukas…

1 2 3 4 6