Vienas originaliausių vaikino pasipiršimo būdų..

Dienos anekdotas:

Dailės pamoka. Mokytoja leidžia mokiniams patiems pasirinkti ką piešti. Pamokai įpusėjus mokytoja prieina prie Petriuko ir klausia:
– Petriuk, ar tu kada matei angelą su trim sparnais?
Petriukas atsako:
– O jūs kada matėt su dviem?

Vaikino pasipiršimas turėtų būti viena romantiškiausių akimirkų gyvenime… O jeigu jis dar sugalvoja štai taip, tai mergina visą gyvenimą atsimins 🙂

 

Kai vaikinas paruošia romantišką vakarienę su jūros gėrybėmis..

Pagrindinis visų sėkmingų santykių receptas – tai mokėjimas nustebinti savo antrąją pusę.. Šis vaikinas tikrai tai moka daryti 😀


Vieno žmogelio bute sugedo vandentiekis. Teko išsikviesti santechniką. O to žmogelio dukra buvo nulieta gražuolė. Ji santechnikui ir pakuždėjo į ausį:
– Jeigu tėvukas tave vaišintų importiniais gėrimais – negerk. Kai siūlys pinigus – neimk. Prašyk, kad duotų surūdijusį vinuką…
Santechnikas taip ir padarė: pašalino vandentiekio gedimą, gėrimų ir pinigų atsisakė, paėmė surūdijusį vinį ir išėjo. Buto šeimininkas apkabino dukrą ir sako:
– Šaunuole, tu, mano! Gerai čia mes jį apipi**m!

Kai romantiški žodžiai virsta realybe..

Štai ir pradingo visa romantika 😀 ne veltui yra posakis – „Stūmei naktį, stumsi ir dieną“ 😀

Bankas, vidurys dienos, klientų daug, darbas tiesiog verda. Staiga į banką įsirauna kvadratinis bičas su kauke ir automatu rankoj:
– VISIEM GULĖT!!!!!
Visi paklusniai sugula ant žemės. Bičiukas mostelna iš baimės perbalusiai kasininkei:
– O tu žertva eini čia ir čiulpi mano pifą.
Mergina drebėdama klusniai vykdo nurodymus. Patenkintas plėšikas nusiima kaukę:
– Nu va, o namuose „mes“ negalim! Namuose „mus“ pykina!..

 

Sėdi dvi blondinės bare prieš veidrodį, viena sako:
– Žiūrėk, ten sėdi dvi tokios pat, kaip ir mes. Kita sako:
– Einam.
Kita blondinė atsako:
– Palauk, jos pačios ateina…

Atsakas į vaikino romantiškas žinutes..

Traukiniu Maskva – Simferopolis važiuoja dvi grupės po penkis žmones: penki alpinistai ir penki turistai. Alpinistai penkiese nusipirko penkis bilietus. Turistai penkiese nusipirko vieną bilietą. Vaikšto kontrolierė. Visi turistai užsirakina tualete. Kontrolierė beldžiasi į tualeto duris, šios trupučiuką prasiveria, išlenda ranka, paduoda bilietą, kontrolierė jį pažymi ir nueina. Apie tai sužinoję, grįždami atgal, alpinistai irgi nutaria penkiese pirkti tik vieną bilietą, o turistai nusprendžia išvis nepirkti bilietų. Ir štai alpinistai penkiese užsirakina tualete. Beldimas į duris, šios trupučiuką prasiveria, išlenda ranka, paduoda bilietą. Turistai jį paima ir eina į kitą tualetą.

Patys romantiškiausi žodžiai merginai..

06-05

Vyksta saugos darbe kursai. Dėstytojas auditorijai:
-Jūs – darbų vykdytojas statybose. Jūsų akyse, nuo pastolių nukrenta ir užsimuša darbininkas. Kokie būtų Jūsų patys pirmi veiksmai?
Kursantai:
-Iškviesti greitąją!
-Iškviesti policiją!
-Pranešti artimiesiems! ,- ir t.t. ir pan.
Dėstytojas:
-Klystate, gerbiamieji. Pirmiausiai – uždėkite lavonui šalmą ir saugos diržą, nes kitaip, policija atvažiuos Jūsų, o ne lavono…

Brangiojo romantika..

Petriukas neatėjo į mokyklą. Sekančią dieną mokytoja klausia, kur šis trainiojosi.
– Namie buvo gaisras ir su seneliu nelaimė…
– Na, papasakok smulkiau..
– Iš ryto nuėjau į parduotuvę pieno. Grįžtu – butas dega. Butas devintame aukšte, o ten senelis.
– Tai senelis sudegė?
– Ne, atvažiavo ugniagesiai ir ėmė pilti vandenį.
– Tai senelis nuskendo?
– Ne, iššoko per langą.
– Reiškia užsimušė.
– Ne, ugniagesiai ištiesė brezentą.
– O kaip gi senelis?
– Nuspyruokliavo atgal į butą.
– Sudegė?
– Ne.
– Paskendo?
– Ne.
– Tai kas gi atsitiko su seneliu?
– Vėl iššoko.
– O toliau?
– Nuspyruokliavo atgal i butą. Po to vėl iššoko ir vėl nuspyruokliavo atgal į butą. Vėl iššoko ir vėl atgal.. Ir taip labai ilgai.
– Petriuk, KAS ATSITIKO SENELIUI ?!?!?!
– Teko nušauti, atsibodo jis visiems…

Visai ne romantiškas vaikinas..

11-04

Per lietuvių kalbos pamoką mokytoja uždavė parašyti rašinį “Jeigu būčiau mokyklos direktorius”. Visi puolė rašyti. Tik Petriukas patogiai įsitaisė ir nieko nerašo. Mokytoja klausia:
– Kodėl nerašai?
– Laukiu sekretorės! – atsako Petriukas.

 

Mažąjį Petriuką klausia:
– Kiek metų tavo seseriai?
– Dvidešimt penkeri, – išpoškina Petriukas.
– Keista! O ji sakė, kad dvidešimt.
– Bet juk ji išmoko skaičiuoti, tik būdama penkerių metų.

Vyro romantika..

19-04

Važiuoja anglas taksi, taksistė moteris. Bevažiuojant užgeso motoras. Taksistė sako:
– Aš, kaip moteris, neturėčiau, bet kaip taksistė, privalau…
Palindo po mašina ir remontuoja. Anglas pareiškia:
– Aš, kaip lordas, neturėčiau, bet kaip džentelmenas, privalau…
Palindo po mašina ir padeda remontuoti. Po kiek laiko prieina prie jų policininkas:
– Aš, kaip vyras, nieko prieš, tačiau kaip policininkas, turiu jus informuoti, kad jūsų automobilį prieš pusvalandį nuvarė…

 

Eina girtuoklis namo miškeliu. Jau naktis, tamsu, beveik nieko nematyti. Eidamas girtuoklis suklumpa ir trenkiasi galva į medį. Sumurma: – Atleiskite, atsiprašau, netyčia užkliuvau… Paskui šiaip taip atsikelia, eina toliau. Aišku, vėl trenkiasi į medį: – Oi, atleiskit… Netyčia… Eina toliau… Dar medis, kitas medis, vėl medis. Girtuoklis klupinėja, atsiprašinėja… Galų gale sustoja ir taria: – Gal geriau palauksiu, kol jūs visi praeisite…

Kai mergina aktyviai siūlosi..

13-06

Pirmame kurse vyksta egzas: (dėstytojas sėdi nugara į auditorija) visi nusirašinėja nuo šperu. Dėstytojas atsisuka, pažiūri į auditoriją – visi apsimeta, kad rašo sąžiningai…. Antrame kurse vyksta egzas: (dėstytojas sėdi nugara į auditoriją) visi nusirašinėja nuo šperu. Dėstytojas atsisuka, pažiūri į auditoriją – mato, kad visi nusirašinėja, mandagiai kosteli – visi apsimeta….. Penktame kurse vyksta egzas: (dėstytojas sėdi nugara į auditoriją) visi nusirašinėja nuo šperu. Dėstytojas atsisuka, pažiūri į auditoriją – pirmame suole sėdintis studentas mandagiai kosteli ir dėstytojas vėl nusisuka nugara į auditoriją….

Kai pas vaikiną nėrą jokios romantikos..

29-04

– Tėti, eikime į cirką?
– Neturiu laiko, sūnau. Neturiu laiko.
– O kieme vaikai pasakoja, kad ten nuoga teta ant tigro jodinėja…
– Jodinėja, sakai?.. Mat, kaip… Na, gerai, renkis – eisime į cirką: seniai tigrų nemačiau.

 

– Daktare, tai jūs mane dabar operuosit, taip?…
– Hm.. Taip. O kaip supratot?
– Ant jūsų rankų kraujas…
– A-a… Nesijaudinkit, ligoni, tai ne kraujas! Tai mes ką tik su kolegom nesėkmigai butelį portveino atkimšom…

1 2 3 4