Sūnaus išdaigos tėvui..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

18-01

Eina brakonierius palei ežero krantą, ant pečių dvi 10 kilogramines, dar gyvas, lydekas neša. Staiga iš krūmų iššoka inspektorius:
– Aha! Pakliuvai su įkalčiais!!!
– Nepatikėsit, bet aš tas lydekas nuo vaikystės pažįstu ir auginu.
– Kaip tai?
– Nusipirkau kadaise ikrų indelį, atidarau, o ten 2 mailiai spurda. Įleidau į stiklinę – atsigavo. Ir pradėjau aš juos auginti, maitinti. Paaugo – perkėliau į trilitrinį, po to į kubilą, dar vėliau – į vonią. O kai vonioje nebetilpo, paleidau į ežerą. Prieidavau prie kranto, sušvilpdavau – atplaukdavo.
– Negali būti….
– Jei netiki, galiu parodyti. Va, paleisiu, švilptelsiu ir jos atplauks.
– Nu rodyk…
Brakonierius paleido lydekas, o tos išsyk ir nėrė gilyn. Stovi, rūko…
Inspektorius:
– Tai švilpk.
– O kam?
– Kad lydekas pašauktum.
– Kokias lydekas?

Kai sūnus naktimis negrįžta namo..

04-02

Stačiu kalnų keliu milžinišku greičiu leidžiasi sausakimšas autobusas. Kartkartėmis vairuotojas ima dusti, paleidžia vairą iš rankų, kriokia, stveriasi rankomis už gerklės. Autobusą mėto į šonus, bet tada nuo priekinės sėdynės pakyla moteriškė, trenkia vairuotojui per galvą rankine ir priepuolis baigiasi. Kai autobusas pasiekia galinę stotelę, iš minios svirduliuojančių keleivių drebančiomis kojomis prie vairuotojo prieina vyriškis ir sako:
– Klausykit, aš gydytojas. Mačiau, kad jums blogai… Gal galėčiau padėti?
– Ne, nereikia. Suprantate, ta boba už manęs – mano kaimynė. Vakar pasikorė jos vyras, tai aš ją erzinu.

Kai merginos tėvas užsipuola..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

02-10

– Petrai, nepamiršk nupirkti pieno, girdi?!
– Girdžiu girdžiu…
– Pieno, neriebaus, 0.5% riebumo, nesupainiosi?!
– Na, nesupainiosiu, nesupainiosiu…
– Ir ne starkos, kaip praeitą kartą, niekše tu, o pieno, įsiminsi?!
– Na aišku, įsiminsiu…
– Ir ne Pelyno trauktinę, kaip užpraeitą kartą, zaraza, supratai?!
– Na supratau, Maryte, supratau…
– Na, gerai jau, eik…
Po 10 minučių parduotuvėje:
– Ko ji prašė nupirkti – starkos ar Pelyno trauktinės? Ai, negalvosiu, paimsiu ir to ir ano…

 

Sugalvoja diedukas prieš mirtį išbandyti viešnamio paslaugas. Nueina, sumoka pinigus, užeina į kambarėlį ir laukia merginos. Ši netrukus pasirodo ir liepia diedukui nusirengti. Tada išmeta jo rūbus pro langą.
– Kai tu su manimi pasimylėsi, šitų rūbų tau jau nebeprireiks: tave išneš iš čia kojomis į priekį su kitais rūbais, – paaiškina mergina.
Tada senukas pro langą išmeta merginos rūbus ir paaiškina:
– Tau šių drabužių taip pat nereikės: kol tau pavyks man „pastatyti“, šie rūbai išeis iš mados.

Kiekviena turėtų mokytis iš savo klaidų..

25-07

Iš dangoraižio išeina kostiumuotas viriškis, prisidega cigarete ir jau ruošesi eit tolyn, bet prie jo prišoka žurnalistas ir užkalbina:
Žurnalistas: – Matau rūkote. Sakykite kokias cigaretes rūkote?
Vyriškis: – Marlboro raudona. Norite pasivaišint?
Ž: – Ne dėkui. Sakykite kiek pakeliu per diena surūkote?
V: – Viena. Jei būna sunki darbo diena – du.
Ž. – O kiek metų jūs rūkote?
V: – Na gal apie 30.
Žurnalistas isitraukia iš kišenės kalkuliatorių, greit gažką paskaičiuoja ir taria:
– Ar žinote, kad jei pinigus, kuriuos per visa tą laiką prarūkėte būtumėt investavęs į verslą, tai štai šis dangoraižis galėtu būti jūsu?
Vyriškis išpučia dūmą, ir klausia žurnalisto
V: – Sakykite. O jus ar rūkote?
Ž: – Žinoma kad ne (pasipiktinęs)
V: – O dangairažį turite?
Ž: – Na ne…
V: – O aš turiu. Štai šita

Kai tėvas pamiršta palikti pinigų..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

22-02

Jaunuolių kompanija prisipirko žolės. Apsirūkė, sėdi visi patenkinti mašinoje. Pagaliau nusprendė važiuoti namo. Tačiau yra viena problema – kelias namo veda pro kelių policijos budėjimo postą, o jie mašinoje – šešiese. Vyrukai nusprendė, kad važiuojant pro policininkus vienas pasilenks ir viskas bus gerai. Čia istorija apie narkomanus baigiasi, tačiau yra kita istorija apie kelių policininką. Stovi poste kelių policininkas, oras – siaubingas, automobilių vos keletas pravažiavo, pinigų nesurenka, o čia dar staiga pravažiuoja mašina, o joje – nieko nėra!

 

Kaimas. Tualetas-būdelė. Apkakota, prikakota, iš viso, baisu net pažiūrėti. Visur vienos krūvos. Į tualetą, baisiai saugodamasis įtipena toks inteligentiškas vyrukas ir pritupia. Tuo tarpu atskrenda didžiulė juoda musė ir nutupia vyrukui ant kaktos. Vyrukas, pasipiktinęs, pareiškia:
– Tau ką, nutūpti nėra kur?!!!

Kai sūnus ilgai negrįžta namo..

29-04

Į Maskvą atvykęs čiukčius pasimetė su žmona. Niekur jos neradęs nubėgo į policiją. Budėtojas prašo nurodyti dingusios žmonos požymius.
– Požymiai nedingo, žmona dingo.
– Bet juk turi būti kokių nors požymių. Štai mano žmona,- aiškina policininkas,- aukšta, grakšti, didžiakrūtė blondinė.
– A-a-a… Maniškė maža, kreivomis kojomis, plokščia, plaukų nedaug. Klausyk, tetraukia ją velniai – geriau einam taviškės ieškoti

 

Čiukčius veda kitatautę. Po kurio laiko kaimynai smalsauja:
– Na, kaip tavo naujoji žmona?
– Geras žmogus, geras. Tik va labai jau nešvari – kasdien prausiasi.

Rastos sūnaus cigaretės..

24-02

Ola. Joje lokių šeimynėlė: mama namų ruoša užsiėmusi, tėvas skaito laikraštį, o sūnus taip bėgioja, pinasi po kojomis… Staiga lokiukas pribėga prie tėvo ir prašo:
–Tėti, parodyk man lėlių teatrą…
–Atstok. Ar ne matai: laikraštį skaitau.
–Na, tėti, prašau…
Lokys nusviedžia laikraštį, iš olos kampo atsineša dvi žmonių kaukoles ir, kaitaliodamas balsus, ima kalbėti:
–Petrovičiau, o lokių čia ar yra?
–Kokie čia tau, nafig, lokiai…

Tėvas rėkiantis ant dukros..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

10-05

Įdomybė:

 

2014 m. vasario 14 d. (per Valentino dieną) po išsiskyrimo su mergina meile nusivylęs Kinijos gyventojas viename Šanchajaus kino teatrų užsakė kas antrą bilietą tam, jog į romantišką filmą atėjusios poros negalėtų sėdėti kartu. Tačiau tokio plano įgyvendinti vienas žmogus nebūtų pajėgęs, kadangi buvo taikomas galimų užsakyti bilietų limitas, tad internetu jis susirado bendraminčių. Vėliau jaunuolis išplatino pranešimą: „Norite Valentino dienos proga žiūrėti filmą kartu? Deja, jums teks sėdėti atskirai.“ Tuo tarpu vienas Kinijos blogger‘is taip atsiliepė apie šį incidentą: „Nieko keista, kad jis nepajėgia susirasti merginos, nes savo laisvalaikiu daro tokius dalykus.“

Pažymių knygelės tikrinimas..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

23-05

Išsiuntė Maskva Čiapajevą ir Petką į Afriką kultūrinio darbo dirbti. Po metų atvaro komisija tikrinti. Mato: Čiapajevas kateriu lekia išilgai Nilo ir tempia juoduką su vandens slidėmis. Komisija patenkinta,
atsipalaidavus. Keliauja toliau, žiūri: Petka pasikinkęs du juodukus aria.
Komisija pasipiktinus:
– Klausyk, Petka, tu čia kultūrinius renginius turi organizuoti. O ką darai??? Imk pavyzdį iš Čiapajevo – Štai kaip reikia!
– Nea, tai Vasilijus Ivanovičius gyvu jauku krokodilus medžioja…

Kai tėveliams nepavyksta išsisukti..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

14-04

Įdomus faktas:

 

Mums įprasta, kad, duodami ką nors kitam žmogui, tikimės iš jo kažką gauti. Kartais tikimės finansinio atlygio, kartais daiktų, kartais tiesiog padėkos ir jausmo, kad kažkas tau yra skolingas. Tačiau antropologai pastebi, kad daugelis iki šių laikų išlikusių medžiotojų-rinkėjų visuomenių (pavyzdžiui, Kanados eskimai), nors ir įsikūrusios skirtinguose žemynuose, pasižymi ypatingu egalitarizmu (polinkiu į lygybę) – jos iš principo laiko ne tik „skolos“, „skolos grąžinimo“, bet netgi „atsidėkojimo“ ar „paslauga už paslaugą“ koncepcijas ydingomis. Jų požiūriu, viena iš esminių žmogų apibrėžiančių savybių yra dalinimasis ir jie sąmoningai atsisako skaičiuoti bet kokias skolas.

Danas Peteris Freuchenas, kurį laiką gyvenęs tarp eskimų ir parašęs apie juos knygą, prisimena tai puikiai iliustruojančią situaciją: kuomet jis grižo iš nesėkmingos ruonių medžioklės, kitas medžiotojas, kuriam sekėsi geriau, jam tiesiog davė keliasdešimt kilogramų mėsos. Kuomet Freuchenas ėmė jam dėkoti, eskimas įsižeidė. Jis pareiškė: „Mes esame žmonės ir mes padedame vieni kitiems. Mes niekada nedėkojame už tokius dalykus. Tai, ką aš sumedžiojau šiandien, tu galbūt sumedžiosi rytoj. Mes sakome, kad mušdamas kitą žmogų, tu elgiesi su juo kaip su šunimi, o dovanodamas kažką kitam žmogui, tu elgiesi su juo kaip su vergu.“ Pastaroji citata tapo antropologijos klasika.

1 2 3 4 5 6 7 12