Sūnaus komplikuoti santykiai..

04-03

Išleido liūtas sausą įstatymą miške: Ką pagaus girtą – suės! Eina pirmą dieną, ramu, žiūri – zuikis girtas!
– Nu dabar tai tave suėsiu.
– Neėsk man proga, šiandien mano gimtadienis
– Na gerai, bet dar vienas sykis ir suėsiu.
Antrą dieną eina liūtas apsižvalgyti, žiūri zuikis vėl girtas:
– Nu dabar tai tikrai tave suėsiu!
– Neėsk man proga, sūnus šiandien gimė!
– Na gerai, paskutinis kartas!
Trečią dieną liūtas eina per mišką, žiūri zuikis girtas baloje guli!
– Nu šakės, dabar tai jau ėsiu!
– Klausyk, liūte, tu savo įsakymą žvėrims parašei?
– Taip.
– Tai ko prie žuvų lendi?

Tėvo melas..

02-05

Vyras – žmonai:
– Viskas, nuo šiol už seksą babkes mokėsi: ant žemės – litas, and sofos – penki, gamtoj – penkiasdešimt.
Žmona ištraukia iš piniginės pusšimtinę ir duoda vyrui.
Vyras: – Na tai ką, einu mašiną ruošt?
– Ne! Ant žemės… UŽ VISUS!!!

 

Vaikų darželis.
Marytė:
– O aš žinau, ką reikia daryti, kad būtų vaikai!
Petriukas:
– Na ir kas! O aš žinau, ką reikia daryti, kad jų nebūtų!

Kai tėvas atiduoda sūnui savo telefoną..

29-01

Rusas, graži mergina, vokietis ir vienuolė važiuoja vienoje traukinio kupė. Staiga traukinys įvažiuoja į tunelį, kupė visiškai tamsu. Pasigirsta pliaukštelėjimas, o kai traukinys išvažiuoja iš tunelio, visi pamato, kad vokietis glosto iš skausmo perkreiptą skruostą.
„Taip jam ir reikia, – galvoja vienuolė. – Bandė lįsti prie merginos, tai ir gavo nuo jos.“
„Taip jam ir reikia, – galvoja mergina. – Norėjo lįsti prie manęs, bet suklydo ir palietė vienuolę, o ši ir trenkė jam.“
„Velniava, – galvoja vokietis. – Aišku, rusas bandė kibinti merginą, bet, kvailys, suklydo ir tamsoje palietė vienuolę, o ši tamsoje susipainiojusi ir trenkė man.“
Rusas tuo metu sėdi ir galvoja: „Kitame tunelyje vėl duosiu vokiečiui į snukį“.

Kai tėvas neatrašo dukrai..

28-01

Vieną dieną moteris apsilankė pas kunigą ir sakė jam:
– Tėve, aš turiu problemą. Tiksliau dvi papūgas galinčias pasakyti tik vieną sakinį.
– Ką jos sako, – pasidomėjo kunigas.
– Jos sako “Sveikas, mes prostitutės, gal norėtum pasilinksminti?“.
– Va Jėzau kaip nešvanku, – pasibaisėjo kunigas ir susimąstė minutei.
– Žinai aš turiu taip pat du papūginus, kuriuos išmokiau melstis ir skaityti šventą raštą. Paimk juos ir patalpink viename narve su savo papūgom. Jie išmokys jas drovumo ir gerų kalbų. Padėkojusi moteris parsinešė papūginus namo ir patalpino viename narve su papūgomis. Tie sau tyliai suko rožančių ir meldėsi. Moteris negalėjo atsistebėti. Po kelių minučių papūgos neapsikentusios unisonu suklykė “Sveikas, mes prostitutės, gal norėtum pasilinksminti?“.
Kelias minutes stojo spengianti tyla. Galų gale vienas iš papūginų atsisuko į kitą ir sukriokė:
– Mesk tuos sušiktus rutuliukus, MŪSŲ MALDOS IŠKLAUSYTOS!!!

Tėtis ir voras..

27-09

Ateina lapė pas liūtą ir sako.
– Klausyk, liūte, aš taip daugiau gyvent negaliu. Vilkas pas mane kiekvieną dieną ateina ir bando pasimylėt. Tu džiunglių karalius daryk ką nors.
Liūtas išsikviete vilką:
– Vilke, nuo šiol su lape tik kartą per savaitę.
Vilkas ateina antradienį pas lapę ir sako:
– Lape, duok šiandien už kitą savaitę. Kitą savaite nereiks tada.
Lapė davė. Trečiadienį ateina:
– Lape, duok šiandien dar už kitą savaitę.
Lapė vėl davė. Po savaitės liūtas sutikęs lapę klausia:
– Nu kaip pagerėjo?
– Ką pagerėjo. Kaip p***o kasdien, taip ir p**a, tik dar apskaitą turiu vest.

Palaidas gyvenimas..

30-03

Sėdi virtuvėje du narkomanai, staiga skambutis į duris. Vienas sako:
– Prieik, pažiūrėk, kas ten.
Tas priėjo, pro skylutę pažiūrėjo, ir sako:
– Ten du seniai su barzdom ir dvi bobos…
Kitas atsako:
– Aaa… čia ABBA, įleisk!

 

Važiuoja girtas vairuotojas priešinga eismo juosta. Jį sustabdo policininkas ir klausia:
-Tai kur tu susiruošei?
-Nežinau, bet galvoju, kad jau pavėlavau, nes visi kiti jau grįžta.

 

-Antanai, kodėl tris dienas tavęs nebuvo darbe? – klausia meistras.
-Tu juk pats sakei, kad girtas darbe nesirodyčiau.

Kai rašai merginai, bet atrašo jos tėvas..

13-08

Nežemiškos civilizacijos atstovai, nukakę milijonus šviesmečių, nusprendė užmegzti kontaktą su Žemės gyventojais. Išsirinko ramesnę vietelę. Lietuvoje, pamiškėje nusileidžia ateivių specialistų būrys, apsižvalgo aplink, žiūri – pora vyrų kažką geria. Vienas ateivis prie jų prieina ir prisistato: „Sveiki, aš Kriksas…“ Vienas vyras iškart jį pertraukia ir sako: „Jonai, įpilk samanės Kriksui“. Įpylė, išgėrė. Ateiviui apsisuka galva ir tenka nieko nepešus grįžti pas saviškius. Papasakoja, kad neleido nė žodžio ištarti, tik prigirdė. Pasitarę nusprendė pabandyti dar kartą – galbūt įvyko nesusipratimas. Nueina vėl pas vyrus: „ Sveiki, aš Kriksas…“ „Jonai, įpilk Kriksui“. Įpylė, išgėrė. Sugrįžo pas saviškius, tie jam patarė, jog kitą kartą kalbėtų labai greitai, kad žemiečiai spėtų išgirsti, kas jis toks ir iš kur. Trečią kartą ateivis prieina prie vyrų: „Sveiki, aš Kriksas, aš atskridau iš tolimos žvaigždės kitoje galaktikoje, mūsų civilizacija nusprendė užmegzti kontaktą su Žemės gyventojais!“ „Jonai…, nepilk daugiau Kriksui …“

Tėtuko bajeriai..

12-04

Studentas parvažiuoja į kaimą pas tėvus. Vakare, užsimanęs užkąsti, atsidaro šaldytuvą ir mato priklijuotą merginos nuotrauką iš „Play Boy“ žurnalo. Klausia motinos:
– Kam čia tą nuotrauką priklijavai?
– Na, tiesiog nutariau suliesėti. Atsidarau šaldytuvą, pažiūriu į nuotrauką, pagalvoju, kad norėčiau taip atrodyti ir noras valgyti praeina.
– Ir tikrai padeda?
– Na, kaip čia pasakius… Aš vat šį mėnesį penkis kilogramus numečiau… Bet tėvas… jis jau dešimtį priaugo…

 

Jonas giriasi bendradarbiui:
– Žinai, šiandien pirmą kartą gyvenime mane prižadino žadintuvas.
– Eik eik, negali būti, kaip?- stebisi tas.
– Žmona į galvą paleido…

Kai tėtukas sumaišo numerius..

06-04

Ligoninė. Laboratorija. Ateina mergina priduoti kraujo.
Priduoda. Išeina.
Ant kortelės parašyta “P.Petraitienė”. Ateina kita mergina, procedūra
kartojasi, o ant jos kortelės vėlgi – “P.Petraitienė”.
Po kelių dienų į registratūrą ateina vyriškis:
– Sveiki, aš Petraitis, gal galėčiau sužinoti savo žmonos kraujo
tyrimo rezultatus?
Seselė pasikapščiusi randa dvi “P.Petraitienes” ir niekaip nesugeba
išsiaiskinti kur kuri – vienai diagnozuotas diabetas, kitai –
sifilis.
Taip ir stoviniuoja, krapšto galvą. Vyras nerimsta:
– Ar kas negerai?..
– Žinot ką aš jums pasakysiu… Nupirkit žmonai du kilogramus
chalvos. Jei po dviejų dienų ji nemirs – dullkinti jos nepatarčiau…

Kai dukra prasišlaisto visą naktį..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

15-06

Sėdi iš kalėjimo paleistas banditas ant upės kranto, žvejoja ir pagauna auksinę žuvelę. Auksinė žuvelė sako:
– Oj paleisk mane, aš išpildysiu tavo vieną norą.
Banditas:
– Nereikia man jokių norių aš tave suėsiu ir man bus gerai.
O žuvelė vistiek savo:
– Išpildysiu vieną BET KOKĮ norą.
Nu banditas pagalvojo ir sako:
– Nu gerai, tegu visi mentai plaukia šita upe grabuose!
Žuvelė:
– Nu kam toks žiaurumas, gi ir gerų policininkų yra!
Banditas:
-Nu gerų aš nemačiau, bet tegu būna taip: geri mentai geruose karstuose o blogi – bloguose!

1 2 3 4 5 6 7 14