Kai tikiesi paną pasiguldyti į lovą..

07-10

Du šunys sėdi pas veterinarą, abu su apsauga, abu nelaimingi. Klausia vienas
šuo kito:
– Klausyk, pasipasakok, ar ką tai, ko tu čia…
– Ai, neklausk, atvedė užmigdyt turbūt… Žodžiu, buvo pjankė pas šeimininką, gėrė ten visi, nu ir aš palakiau, o paskui kažkas man pasidarė, užlipau ant stalo, primyžau į kompotą, suėdžiau visas mėsas, prišikau damai ant sijono, o finale tai suėdžiau mėgiamiausio svečio mėgiamiausią katytę…
– Jooo, – sako kitas šuo, – dabar tai tau tiksliai šakės…
– O tai kas tau?
– Ai, kartą vakare namie vienas buvau, ilgu taip buvo, ir šeimininkė grįžo iš kažkur, tokia šilta visa, kvepianti… Žinai, vonią ji prisileido, atsigulė ten, o duris praviras paliko… Nu, tai aš…
– Užšokai???
– Užšokau…
– Ir?!
– Na pats supranti…
– Ooo brol, tai tau irgi kaziukas…
– Nea, sakė, atvedė nagus nukarpyti…

Kai vaikas supranta visą tiesą..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

11-06

Gyvūnėlių parduotuvė. Pirkėjas klausia:
– Ar turite kokį gyvūną, kuris kalba?
– Taip, štai, šimtakojis…
Na, tas nusiperka, grįžta namo, pavalgo ir sako šimtakojui:
– Einam pasivaikščioti?
Šimtakojis tyli.
– Sakau, einam pasivaikščioti!
Tyla.
– Nu blemba, apsuko gyvatės, įkišo kažkokį š***!!!
– Ko čia putojiesi, matai kad batus maunuosi…

 

Tėtis klausia Petriuko:
– Sūnau, kodėl mama šiandien tokia tyli?
Petriukas:
– Na, ji paprašė manęs paduoti lūpdažį ir aš netyčia padaviau klijus…
Tėtis:
– Telaimina tave dievas, sūnau!

Tėvo bajeriai..

19-01

Eina Vytauto prospekto šaligatviu vienoje pusėje Lansbergis, o kitoje bobulka. Bobulka pažiūrėjo į Lansbergį ir iškelė vieną kumštį į viršų. Lansbergis irgi kumščiu pamojo. O bobulka nepėsčia buvo – ir antrą kumštį iškėlė. Lansbergis, kaip labai inteligentiškas tautietis tik pasukiojo pirštu prie smilkinio ir nuėjo.
Grįžta Lansbergis namo ir pasakoja Gražinai
– Žinai, susitinku bobulką, o ta man rodo – į snukį gausi. Aš jai – pati gausi. Jinai – tu manęs nežinai, aš du kartus daugiau duosiu. Nu ką, galvoju, pasimaišė bobulytei, ir nuėjau.
Grįžta bobulka namo ir pasakoja:
– Žinot, susitikau Lansbergį, rodau – laikai valdžią. Tas man – laikau. Aš jam – laikyk stipriau. O jis – Tai kad proto neužtenka…

Kai sūneliui prireikia tėviško patarimo..

20-08

Išėjo kartą Petriuko tėvas su draugais medžioti ir pasiėme Petriuką. Prilupo visi alaus. Petriuko tėvas atsistojo ir praėejo šlapintis. Petriukas sako tėvui:
– Tėti, o kas čia toks yra? Tėvas atsako, – gandriukas, – ir nuvarė miegot. Atsikelia ryte – žiūri kad ligoninėje guli. Tėvas klausia seselės:
– Sesele, kas man atsitiko?
– Paklauskit savo sūnaus.
– Petriuk, kodėl aš čia?
– Nu, kai tu parodei gandriuką ir nuėjai miegoti, aš gloščiau gloščiau jį, o jis mane apspjovė, tada aš sudaužiau kiaušinius ir padegiau gandralizdį.

Sūnaus išdaigos tėvui..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

18-01

Eina brakonierius palei ežero krantą, ant pečių dvi 10 kilogramines, dar gyvas, lydekas neša. Staiga iš krūmų iššoka inspektorius:
– Aha! Pakliuvai su įkalčiais!!!
– Nepatikėsit, bet aš tas lydekas nuo vaikystės pažįstu ir auginu.
– Kaip tai?
– Nusipirkau kadaise ikrų indelį, atidarau, o ten 2 mailiai spurda. Įleidau į stiklinę – atsigavo. Ir pradėjau aš juos auginti, maitinti. Paaugo – perkėliau į trilitrinį, po to į kubilą, dar vėliau – į vonią. O kai vonioje nebetilpo, paleidau į ežerą. Prieidavau prie kranto, sušvilpdavau – atplaukdavo.
– Negali būti….
– Jei netiki, galiu parodyti. Va, paleisiu, švilptelsiu ir jos atplauks.
– Nu rodyk…
Brakonierius paleido lydekas, o tos išsyk ir nėrė gilyn. Stovi, rūko…
Inspektorius:
– Tai švilpk.
– O kam?
– Kad lydekas pašauktum.
– Kokias lydekas?

Kai sūnus naktimis negrįžta namo..

04-02

Stačiu kalnų keliu milžinišku greičiu leidžiasi sausakimšas autobusas. Kartkartėmis vairuotojas ima dusti, paleidžia vairą iš rankų, kriokia, stveriasi rankomis už gerklės. Autobusą mėto į šonus, bet tada nuo priekinės sėdynės pakyla moteriškė, trenkia vairuotojui per galvą rankine ir priepuolis baigiasi. Kai autobusas pasiekia galinę stotelę, iš minios svirduliuojančių keleivių drebančiomis kojomis prie vairuotojo prieina vyriškis ir sako:
– Klausykit, aš gydytojas. Mačiau, kad jums blogai… Gal galėčiau padėti?
– Ne, nereikia. Suprantate, ta boba už manęs – mano kaimynė. Vakar pasikorė jos vyras, tai aš ją erzinu.

Kai merginos tėvas užsipuola..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

02-10

– Petrai, nepamiršk nupirkti pieno, girdi?!
– Girdžiu girdžiu…
– Pieno, neriebaus, 0.5% riebumo, nesupainiosi?!
– Na, nesupainiosiu, nesupainiosiu…
– Ir ne starkos, kaip praeitą kartą, niekše tu, o pieno, įsiminsi?!
– Na aišku, įsiminsiu…
– Ir ne Pelyno trauktinę, kaip užpraeitą kartą, zaraza, supratai?!
– Na supratau, Maryte, supratau…
– Na, gerai jau, eik…
Po 10 minučių parduotuvėje:
– Ko ji prašė nupirkti – starkos ar Pelyno trauktinės? Ai, negalvosiu, paimsiu ir to ir ano…

 

Sugalvoja diedukas prieš mirtį išbandyti viešnamio paslaugas. Nueina, sumoka pinigus, užeina į kambarėlį ir laukia merginos. Ši netrukus pasirodo ir liepia diedukui nusirengti. Tada išmeta jo rūbus pro langą.
– Kai tu su manimi pasimylėsi, šitų rūbų tau jau nebeprireiks: tave išneš iš čia kojomis į priekį su kitais rūbais, – paaiškina mergina.
Tada senukas pro langą išmeta merginos rūbus ir paaiškina:
– Tau šių drabužių taip pat nereikės: kol tau pavyks man „pastatyti“, šie rūbai išeis iš mados.

Kiekviena turėtų mokytis iš savo klaidų..

25-07

Iš dangoraižio išeina kostiumuotas viriškis, prisidega cigarete ir jau ruošesi eit tolyn, bet prie jo prišoka žurnalistas ir užkalbina:
Žurnalistas: – Matau rūkote. Sakykite kokias cigaretes rūkote?
Vyriškis: – Marlboro raudona. Norite pasivaišint?
Ž: – Ne dėkui. Sakykite kiek pakeliu per diena surūkote?
V: – Viena. Jei būna sunki darbo diena – du.
Ž. – O kiek metų jūs rūkote?
V: – Na gal apie 30.
Žurnalistas isitraukia iš kišenės kalkuliatorių, greit gažką paskaičiuoja ir taria:
– Ar žinote, kad jei pinigus, kuriuos per visa tą laiką prarūkėte būtumėt investavęs į verslą, tai štai šis dangoraižis galėtu būti jūsu?
Vyriškis išpučia dūmą, ir klausia žurnalisto
V: – Sakykite. O jus ar rūkote?
Ž: – Žinoma kad ne (pasipiktinęs)
V: – O dangairažį turite?
Ž: – Na ne…
V: – O aš turiu. Štai šita

Kai tėvas pamiršta palikti pinigų..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

22-02

Jaunuolių kompanija prisipirko žolės. Apsirūkė, sėdi visi patenkinti mašinoje. Pagaliau nusprendė važiuoti namo. Tačiau yra viena problema – kelias namo veda pro kelių policijos budėjimo postą, o jie mašinoje – šešiese. Vyrukai nusprendė, kad važiuojant pro policininkus vienas pasilenks ir viskas bus gerai. Čia istorija apie narkomanus baigiasi, tačiau yra kita istorija apie kelių policininką. Stovi poste kelių policininkas, oras – siaubingas, automobilių vos keletas pravažiavo, pinigų nesurenka, o čia dar staiga pravažiuoja mašina, o joje – nieko nėra!

 

Kaimas. Tualetas-būdelė. Apkakota, prikakota, iš viso, baisu net pažiūrėti. Visur vienos krūvos. Į tualetą, baisiai saugodamasis įtipena toks inteligentiškas vyrukas ir pritupia. Tuo tarpu atskrenda didžiulė juoda musė ir nutupia vyrukui ant kaktos. Vyrukas, pasipiktinęs, pareiškia:
– Tau ką, nutūpti nėra kur?!!!

Kai sūnus ilgai negrįžta namo..

29-04

Į Maskvą atvykęs čiukčius pasimetė su žmona. Niekur jos neradęs nubėgo į policiją. Budėtojas prašo nurodyti dingusios žmonos požymius.
– Požymiai nedingo, žmona dingo.
– Bet juk turi būti kokių nors požymių. Štai mano žmona,- aiškina policininkas,- aukšta, grakšti, didžiakrūtė blondinė.
– A-a-a… Maniškė maža, kreivomis kojomis, plokščia, plaukų nedaug. Klausyk, tetraukia ją velniai – geriau einam taviškės ieškoti

 

Čiukčius veda kitatautę. Po kurio laiko kaimynai smalsauja:
– Na, kaip tavo naujoji žmona?
– Geras žmogus, geras. Tik va labai jau nešvari – kasdien prausiasi.

1 2 3 4 5 6 7 13