Kai merginai nepatinka barzda..

13-02

Pakliuvo žmogelis į beprotnamį. Įveda jį į kambarį, ten visi ramūs, sėdi, veikia
kažką… Ir staiga vienas atsistoja ir sako:
– 45-as!
Visi pradeda juoktis. Naujokas stovi, nieko nesupranta. Po to kitas atsistoja:
– 131-as!
Visi plyšta iš juoko, trypia kojom, raitosi ant žemės. Žmogelis vis tiek nieko
nesupranta, prieina prie vieno iš jų ir klausia:
– Ko jūs čia taip juokiatės iš skaičių?
– Na matai, – sako, – mes labai mėgstam anekdotus pasakoti. Taigi prižiūrėtojas
vieną kartą surinko visus mūsų anekdotus, surašė, sunumeravo ir pakabino
lentoje. Dabar užuot pasakoję anekdotą, tik numerį pasakom.
„Gerai, pabandysiu“ – galvoja žmogelis.
– 38-as!
Tyla. Galvoja žmogelis, gal nejuokingas anekdotas. Prieina prie lentos, suranda
38-ą – neblogas anekdotas, apie ežiuką… kodėl jie nesijuokia? Dar kartą:
– 38-as! – vis vien tyla. Klausia: – Kodėl jūs nesijuokiat?
Vienas atsako:
– Ai, tu kažkaip nejuokingai pasakoji…

Kai draugei trūksta..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-02

Po parkelį vaikšto stambus raumeningas vyrukas. Bukaveidis toks. Tatuiruotas. Nešasi pavadėlį. Ir tarpais stūgauja:
– Reksaaai! Reksaaai! Čionai!
Akivaizdu, kad ieško šuns… Prie jo tirtančiomis kojomis prieina senutė:
– Sakykite… Atsiprašau… Jūsų šuo – tai toks didelis bulterjeras?
– Taip, kur jis, rodyk!
– Jis… Jis… Jį…
– Na?
– Jį užmušė mano katė…
– Kaip tai?
– Na… Jis paspringo…

 

Med. sesutė pradaro duris:
– Sveiki ereliai!
– Mes ne ereliai, mes distrofikai.
– O kas ten skraido?
– Uždarykit duris, nes skesvėjis tuoj visus išneš.

Pažadinta mergina..

28-06

Ispanijoje po koridos į vietinį restoraną ateina turistas.
Jį pasitinka padavėjas ir sako:
– Jums kaip pirmam lankytojui po koridos specialus mūsų patiekalas – nugalėto jaučio kiaušiniai.
Turistas pagalvojo, pagalvojo ir sutiko paragauti.
Suvalgė apsilaižydamas, labai patiko ir sekančią dieną specialiai pirmas atlėkė po koridos jaučio kiaušinių.
Jam atneša, suvalgo ir klausia:
– O kaip čia yra? Vakar buvo tokie dideli ir gražūs, o šiandien tokie maži ir susiraukšlėję.
– Na matote, pone, ne visada jaučiai pralaimi…

Labai tylus vaikinas..

11-09

Važiuoja naujasis rusas savo naujuoju Mersedesu. Staiga jam į galą atsitrenkia moskvičius. Naujasis rusas iššoka iš mašinos ir klausia:
– Klausyk, viskas tvarkoj? Viskas? Nesusižeidei? Nesusipjaustei? Rankos tvarkoj? Kojos tvarkoj? Na, kaip?
Žmogelis nesupranta kas vyksta:
– Na, taip, atrodo, kad viskas tvarkoj…
-Rusas apsidžiaugė, apkabinėja per pečius:
– Nuu, tada važiuojam apžiūrėsim butą..

 

Šeimyninis ginčas vakare po darbo dienos:
Vyras: Pastaruoju metu tu vis grįžti namo išgėrusi!
Žmona: Tu į save pasižiūrėk – pats kasdien pareini girtas!
Vyras: Aš su vyrais geriu!
Žmona: O aš, kaip manai, su kuo?

Visai ne romantiškas vaikinas..

11-04

Per lietuvių kalbos pamoką mokytoja uždavė parašyti rašinį “Jeigu būčiau mokyklos direktorius”. Visi puolė rašyti. Tik Petriukas patogiai įsitaisė ir nieko nerašo. Mokytoja klausia:
– Kodėl nerašai?
– Laukiu sekretorės! – atsako Petriukas.

 

Mažąjį Petriuką klausia:
– Kiek metų tavo seseriai?
– Dvidešimt penkeri, – išpoškina Petriukas.
– Keista! O ji sakė, kad dvidešimt.
– Bet juk ji išmoko skaičiuoti, tik būdama penkerių metų.

Žvėris lovoje..

31-04

Atsikelia vyras po geros pjankės ir absoliučiai nieko neatsimena. Nueina pas žmoną ir klausia:
– Gal atsimeni ką aš vakar dariau?
Žmona atsako:
– Na… Gėrei su draugais, paskambinai man ir girdamasis, kad myži nelaikydamas savo pasididžiavimo, paprašei parvežti namo.
– Ir viskas?
– Na neskaitant to, kad grįžęs apkabinai mano senelį ir sakei: „Dumbuldorai, tu grįžai!“, užlipęs į viršų nusirengt davei mūsų sūnui suvalgyti grybą sakydamas: „Imk, užauk Mario“, mano mamos paklausei ar ji vis dar nekalta, įlipęs į spintą pradėjai šaukti: „Kur, bl*t, ta Narnija?!“, nuėjęs į sūnaus kambarį ištraukei žiurkėną, metei į sieną ir šaukei: „Pikačiu, aš renkuosi tave!“, nuėjęs į virtuvę pasiėmei ananasą ir užrėkei: „Kempiniuk, išlįsk, suka!“, ir paėmęs mano papūgėles, svaidei jas ir rėkei: „Angry birds! Angry birds!“

Durni vaikino klausimai..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

30-03

Važiuoja naktį taksistas, darbo nėr, tik žiūri stabdo jį blondinė, apsirengus brangiais kailiniais, dar nepraradus prekinės išvaizdos. sustojo, blondinė atsisėdo ant galinės sėdynės ir paprašė nuvežt į kitą miesto galą. Veža ją taksistas, pasižiūri į veidrodėlį, o ji be kailinių ir tik su apatiniu trikotažu. Na taksistas į veidrodėlį į kelią, tik žvilgt o ji jau visai nuoga. Na taksistas jau į veidrodėlį žiūri dažniau negu į kelią. Atvežė blondinę iki vietos, ji susirinko drabužius, išlipo, susimokėjo ir nuėjo. Taksistas tik apsisuko ir iki artimiausio baro. Užsisako bare 7 bokalus alaus, atneša jam padavėja padėkliuką su tais septyniais bokalais, jis pirmą išgeria, pasižiūri sau tarp kojų:
– Nu ką neatsistojai, dabar tai jau myžt gausi…

 

Mažas sūnus klausia tėvo:
– Tėte, o kaip gyvatės kalba?
Tėvas atsisuka į uošvę:
– Na, mamyt, tai ko tylite? Anūkui gi įdomu.

Kai vaikinas neatrašo savaitę..

24-04

Važiuoja indėnų vadas automobiliu per Nevadą, netikėtai kažkas nutinka motorui. O pinigų mažai turi, remontui neužteks. Vadas nueina į kelkraštį, prisirenka šakelių, uždega didelį laužą ir signalizuoja pagal indėnų paprotį:
-Atsiųskit kas nors 500 baksų.
Jo gentainiai, esantys už kokių 50 mylių, pamatė šį pranešimą, irgi įkuria laužą, signalizuoja dūmais:
-Kam tau pinigai, vade?
O tuo metu netoliese esančiame poligone prasideda atominės bombos antžeminis bandymas – į dangų pakyla dideliausias grybas. Iš gentainių pusės tučtuojau ateina signalas:
– Gerai gerai, tuoj atsiųsim, ką, jau paklausti negalima?..

Kai pribręsta rimtas pokalbis..

02-01

Dievas nutarė painspektuoti pragarą, pažiūrėti, kaip nusidėjėlius baudžia. Užeina į pirmą kankinimo salę, mato: eilė žmonių suguldyta, vaikšto velnias, kartais su bizūnu užrėžia kuriam nors per užpakalį. Dievas ir klausia:
– Sakykite, už ką čia juos lupate? Kuo jie prasikaltę?
– Na, čia tie, kas buvo neištikimi. Už kiekvieną neištikimybę – po kirtį.
Dievas nueina į kitą kankinimų salę. Ten jau lupa gerokai dažniau. Dievas klausia:
– O šitus už ką lupate?
– Čia kišenvagiai. Už kiekvieną bandymą ką nors pavogti jie gauna po kirtį.
Dievas eina į trečią salę. Ir ten mato keistą vaizdą: suguldytas nedidelis būrelis žmonių ir prie kiekvieno koks tūkstantis velnių, plakančių žmogelius abiem rankomis. Dievas ir klausia:
– Sakykite, o kas čia per nusidėjėliai? Už ką juos plakate?
– Čia spameriai. Jie gauna po kirtį už kiekvieną reklaminį laišką!

Kai vaikinas reiškia pretenzijas..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

22-08

Dievas nutarė painspektuoti pragarą, pažiūrėti, kaip nusidėjėlius baudžia. Užeina į pirmą kankinimo salę, mato: eilė žmonių suguldyta, vaikšto velnias, kartais su bizūnu užrėžia kuriam nors per užpakalį. Dievas ir klausia:
– Sakykite, už ką čia juos lupate? Kuo jie prasikaltę?
– Na, čia tie, kas buvo neištikimi. Už kiekvieną neištikimybę – po kirtį.
Dievas nueina į kitą kankinimų salę. Ten jau lupa gerokai dažniau. Dievas klausia:
– O šitus už ką lupate?
– Čia kišenvagiai. Už kiekvieną bandymą ką nors pavogti jie gauna po kirtį.
Dievas eina į trečią salę. Ir ten mato keistą vaizdą: suguldytas nedidelis būrelis žmonių ir prie kiekvieno koks tūkstantis velnių, plakančių žmogelius abiem rankomis. Dievas ir klausia:
– Sakykite, o kas čia per nusidėjėliai? Už ką juos plakate?
– Čia spameriai. Jie gauna po kirtį už kiekvieną reklaminį laišką!

1 2 3 4 5 6 7 18