Kaip šiais laikais vaikai eina į diskoteką..

Fizikiniai bandymai automobilizme:
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto mokslininkai bandymais nustatė, kad
praktiškai bet kuris šiek tiek didesnio galingumo plaukų džiovintuvas gali
sukurti galingą oro srautą, kuris įstengia akivaizdžiai sumažinti net
stambių, greitai judančių objektų judėjimo greitį.
Bandymai buvo atlikti greitkelyje Vilnius – Panevėžys. Šalikelėje stovinčio
laboranto rankose laikomas įjungtas plaukų džiovintuvas buvo nukreipiamas į
priešais atvažiuojančius automobilius, sunkvežimius bei autobusus, kurie,
veikiami plaukų džiovintuvo oro srauto, imdavo lėtėti nepriklausomai nuo
kiekvienos bandyme dalyvavusios transporto priemonės aerodinaminių savybių ir
sugebėdavo įgauti ankstesnį greitį tik pravažiavę laborantą su plaukų
džiovintuvu bei ištrūkę iš plaukų džiovintuvo oro srauto.
Tame pačiame bandyme dalyvavę Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto
mokslininkai tuo metu surinko neįkainojamą kolekciją frazeologizmų,
epitetų, sinonimų, palinkėjimų bei kitos įdomios tautosakos, išgirstos
iš pro laborantą su plaukų džiovintuvu pravažiuojančių vairuotojų iš
įvairių Lietuvos tarminių regionų.

Kai neįsileidžia į namus, kuriuose užaugai..

Petriuko tėvai gauna mokytojos kvietimą į tėvų susirinkimą. Nusprendžiama, kad eis tėtis. Tėtis nueina į mokyklą ir ieško klasės, kurioje galėtų būti Petriukas. Prieina prie vienos, ant kurios durų parašyta “Labai geri vaikai”, įkiša tenai galvą, bet Petriuko nėra.Eina toliau. Randa klasę, ant kurios durų užrašas”Geri vaikai”. Bet ir ten Petriuko nėra. Toliau randa klasę, ant kurios durų parašyta “Blogi vaikai”. Neramiai jausdamasis praveria klasės duris, bet sūnaus tenai nėra. Eina toliau, randa klasės duris, ant kurių parašyta “Labai blogi vaikai”. Drebančiomis rankomis praveria duris, bet… Petriuko tenai nėra. Eina tolyn ir staiga prieina klasės duris ant kurių didelėmis ir aiškiomis raidėmis užrašyta “PETRIUKAS”.

Geriausias vaikystės prisiminimas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

09-07

Saulutės atokaitoje sėdi trys senutės ir plepa.
Eina pro šalį diedukas.
– Ė, Antanai, lažinamės, kad mes tiksliai atspėsim kiek tau metų?
– Oi, senos vištos, niekada gyvenime neatspėsit!
– Paprasta! Tu tik kelnes nusimauk ir triusikus.
– Ar durnos!? O tai čia kam?
– Kad tiksliau atspėtume.
Patrepsėjo diedukas, patrepsėjo, bet smalsumas nugalėjo. Nusimovė.
Bobulės paprašė pasisukti į vieną pusę, į kitą, pašokinėti. Pasitarusios pareiškė:
– Tau 83 metai ir dvi dienos.
– Tiksliai! O pagal ką čia nustatėt?
Seniukės pradėjo žvengt pasikratydamos:
– Eik tu, skleroznyke! Taigi užvakar tavo gimtadienį kartu šventėm.

1 2 3