Merginos pažadai..

03-03

Du baikeriai važiuoja vienu mocu. Vairuotojo striukėje sugedo užtrauktukas ir jis sustoja. Sako:
– Negaliu taip važiuoti, kai vėjas krūtinę drąsko.
– Tai apsivilk atvirkščiai, – sako kitas.
– Ok. Padaro taip ir varo toliau. Ant posūkio nesuvaldo baiko ir įvyksta avarija. Gretimais buvęs kaimietis atbėga gelbėti. Skambina policijai. Anie klausia:
– Ar gyvybės ženklų yra?.
Kaimietis:
– Buvo. Kol vairuotojui galvos nepadėjau atsukti į teisingą pusę.

Su žmona iki vestuvių..

14-01

Atsikelia vyras po geros pjankės ir absoliučiai nieko neatsimena. Nueina pas žmoną ir klausia:
– Gal atsimeni ką aš vakar dariau?
Žmona atsako:
– Na… Gėrei su draugais, paskambinai man ir girdamasis, kad myži nelaikydamas savo pasididžiavimo, paprašei parvežti namo.
– Ir viskas?
– Na neskaitant to, kad grįžęs apkabinai mano senelį ir sakei: „Dumbuldorai, tu grįžai!“, užlipęs į viršų nusirengt davei mūsų sūnui suvalgyti grybą sakydamas: „Imk, užauk Mario“, mano mamos paklausei ar ji vis dar nekalta, įlipęs į spintą pradėjai šaukti: „Kur, bl*t, ta Narnija?!“, nuėjęs į sūnaus kambarį ištraukei žiurkėną, metei į sieną ir šaukei: „Pikačiu, aš renkuosi tave!“, nuėjęs į virtuvę pasiėmei ananasą ir užrėkei: „Kempiniuk, išlįsk, suka!“, ir paėmęs mano papūgėles, svaidei jas ir rėkei: „Angry birds! Angry birds!“

Blogas povestuvinis gyvenimas..

04-10

Chuliganai vėlai vakare susistabdo pagėrusį vyruką:
– Ei, trauk pinigus, viską, ką turi kišenėse.
Vyrukas įkiša ranką į kišenę ir išsitraukia pistoletą:
– Gult!
Chuliganai, greitai įvertinę situaciją, sugula. O vyrukas tęsia:
– Gerai, o dabar plauksite paskui mane.
Chuliganai pradeda šliaužti paskui svirduliuojantį vyruką, vaizduodami, kad plaukia… Taip prašliaužia keliasdešimt metrų ir gerokai nusibrozdina pilvus. Galų gale vienas iš chuliganų neiškenčia:
– Ei, vyruk, klausyk…
– Ką?
– Neversk mūsų šliaužti, čia gi asfaltas!
– Tylėk, nes nardyti priversiu!

Kai dukra planuoja vestuves..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-06

Naujasis rusas sako kitam:
– Klausyk, Kolianai, paskolink man kuriam laikui savo sekretorę „padirbėti“.
– Na jokių problemų, – sako kitas. – Jei užsimanysi jos „paslaugų“, tiesiog
telefonu jai pasakyk: „Lenočka, atneškite man blankų“.
Na, žodžiu pasiėmė „naujasis rusas“ tą sekretorę. Kitą dieną jis skambina jai ir sako:
– Lenočka, atneškite man blankų!
O ji jam:
– Atleiskite, bet man mėnesinė ataskaita.
Po dešimties minučių ji pati jam perskambina ir sako:
– Principe aš galiu apiforminti žodine forma arba atgaline data…
Naujasis rusas atsako:
– Nereikia, aš jau ranka parašiau…!

Kai vaikinas nebegali kentėti..

25-01

Gyveno kartą tolimame tolimame iškyšulyje žmogelis. jis buvo švyturio – prižiūrėtojas, švyturyje ir gyveno, vakarais uždegdavo šviesą bokšto – viršuje, rytais užgesindavo.
-Ir štai vieną naktį siaučia baisi audra: žaibuoja, bangos milžiniškos… O – tarp tų bangų – mažytis laivelis, o laivelyje – paštininkas. O keikiasi – nerealiai, o burnoja, tarpais vis persižegnodamas, kad nenuskęstų.
-Priplaukia vargais negalais iki to švyturio, išlipa visas permirkęs, – sušalęs, leisgyvis. Rankose – laiškas žmogeliui iš švyturio.
-Po ilgo beldimosi tas nusileidžia, atidaro duris. Paštininkas jau nebegali:
-Ožy tu nelaimingas, dedile, gyvena čia visokie “durniai” tam pasaulio krašte, – vos galo negavau tą laišką nešdamas (na ir taip kokias 5 minutes).
-Viską pasakei? –
-Viską, ožy tu.
-Tai va, jei dar čia “p*zdelinsi”, tai laikraštį užsiprenumeruosiu…

Povestuvinis gyvenimas..

24-01

Žurnalo apie gamtą fotografas gavo užduotį nufotografuoti didelį miško gaisrą, tačiau dėl tirštų dūmų, kadrai nepavyko. Tada jis paskambino į redakciją, kad jam išnuomotų nedidelį lėktuvą. Redaktorius užtikrino, kad lėktuvas jo lauks oro uoste.
Ir tikrai, rytą fotografas mato, kaip pakilimo take jo laukia žadėtasis lėktuvas ir šildo variklius. Nekantraudamas fotografas šoka į lėktuvą ir šauki apilotui:
–Pirmyn! Lekiam!
Įsibėgėjęs lėktuvas pakyla.
–Skrisk prie šiaurinės gaisro pusės ir tris keturis kartus praskriek pažeme, ¬– sako pilotui fotografas.
–Kuriem galams? – Klausia tas.
–Todėl, kad turiu nufotografuoti! Aš – fotografas, o visi fotografai fotografuoja! – netenka kantrybės fotografas.
–Tai jūs norite pasakyti, kad nesate skraidymo instruktorius?

Kai vyksta vestuvės Šiauliuose..

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

24-05

Baltarusijos vidurys, bekraštė gudi giria. Šalia geležinkelio senas medkirtys kerta malkas, ruošiasi žiemai. Iš tolo pasigirsta artėjančio traukinio garsas, o ne už ilgo pasirodo ir jis pats. Pradundant pro šalį atsidaro jo langas ir grakšti moteriška ranka išmeta panaudota ,,Allways“ paketą. Pastarasis plasnodamas sparneliais nusklendžia link medkirčio ir šleptelna anam ant peties. Senis pasideda kirvį, nusipurto paketą, atsisėda ant kelmo, susisuka papirosą, godžiai užtraukia ir žvelgdamas ilgesingu žvilgsniu į tolį murma:
– Dieve, dieve, tiek metų praėjo… O sužeistuosius vis veža ir veža.

Gyvenimas po vestuvių..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

29-01

Atėjo du draugeliai į kiną, sėdi, nuobodžiauja, laukia filmo pradžios.Priešais juos atsisėda bernas plikai skusta galva.
-Lažinamės iš šimto litų, kad trenksiu jam per galvą ir man už tai nieko nebus,- sako vienas draugelis.
Susilažino. Draugelis nieko nelaukęs tik tekšt per plikę, o kai persiutęs bernas atsisuko, drąsuolis linksmai sušuko:
-Sveikas, Jonai. Kiek metų nesimatėm.
-Aš viosai ne Jonas, kvailei,- pareiškė stambuolis ir nusisuko.
-Lažinamės iš dvidešimt litų, kad dar kartą trinktelsiu ir nieko nebus,- patenkintas laimėta dešimtine „užsivedė“ draugelis.
Susilažino. Vėl tik tekšt per plikę. Bernas visai pasiuto, atsisuko ir vėl norėjo vožti, bet linksmasis bernelis ėmė kvatotis:
-O tu, Jonai, vis toks pats pokštininkas!Ar pameni, kaip įtikinėjai istorikę, kad tu ne Jonas?
-Aš ne Jonas!!!- užriaumojo bernas ir nuėjęs atsisėdo keliomis eilėmis arčiau ekrano.
-Nori, susilažinam iš šimto litų, kad trenksiu jam trečią kartą?
-Jis tave užmuš,- išsigando bičiulis, bet vistiek susilažino.
Tada drąsuolis nuėjo prie to berno ir iš visos sveikatos pylė jam delnu per plikę. Kai visas raudonas iš pasiutimo bernas atsisuko, vaikinukas nekaltai klapsėdamas akytėmis pareiškė:
-Štai kur tu sėdi, Jonai. O aš jau ten kokį pusvalandį trankiau per plikę vienam į tave baisiai panašiam bernui…

Mamos pokalbis su 15-mete dukra..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-05

Saulutės atokaitoje sėdi trys senutės ir plepa. Eina pro šalį diedukas.
– Ė, Antanai, lažinamės, kad mes tiksliai atspėsim kiek tau metų.
– Oi, senos vištos, niekada gyvenime neatspėsit!
– Zaprasta! Tu tik kelnes nusimauk ir trusikus.
– A kiba durnos!? O tai čia kam?
– Kad tiksliau atspėtume.
Patrepsėjo diedukas, patrepsėjo, bet smalsumas nugalėjo. Nusiavė. Bobulės paprašė pasisukti į vieną pusę, į kitą, pašokinėti. Pasitarusios pareiškė:
– Tau 83 metai ir dvi dienos.
– A joptararai! Tiksliai! O pagal ką čia nustatėt?
Seniukės pradėjo žvengt pasikratydamos:
– Eik tu, skleroznyke! Taigi užvakar tavo gimtadienį kartu šventėm…

Jaunoji po pirmosios nakties..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

18-01

Įdomus faktas:

 

Kroatas Frane Selak laikomas laimingiausiu ir nelaimingiausiu pasaulio žmogumi. Priklauso, kaip pažiūrėsi. Vyras septyniskart pabėgo iš mirties gniaužtų. 1962 m. traukinys, kuriuo keliavo kroatas, nuriedėjo nuo bėgiu į apledėjusią upę. F. Selaką ištraukė gelbėtojai. 17 keleivių žuvo. Po metų sugedo lėktuvas, kuriuo keliavo istorijos herojus. Kroatas iškrito pro avarines duris ir nusileido ant šieno kupetos. 19 lėktuvo keleivių žuvo. 1966 m. F. Selakas keliavo autobusu, kuris nukrito į upę. Vyras išplaukė atsipirkęs mėlynėmis. 4 keleiviai žuvo. 1968 m. mokydamas sūnų naudotis ginklu F. Selakas persišovė sėklides. Po dviejų metų kelyje užsiliepsnojo vyro automobilis. Kroatui iššokus iš degančio automobilio, sprogo transporto priemonės degalų bakas. 1973 m. nutrūkus F. Selako automobilio degalų pompai, liepsnojanti alyva pradėjo veržtis pro vėdinimo angas. Vyras neteko plaukų. 1995 m., kroatą pertrenkė autobusas.
Paskutinį kartą vidurinį pirštą mirčiai F. Selakas parodė 1996 m. Bandant išvengti susidūrimo su vilkiku, F. Selako automobilis nulėkė nuo kelio. Diržo neprisisegęs vyras spėjo iššokti ir galėjo stebėti, kaip jo automobilis krenta nuo 90 metrų skardžio. Galiausiai kroato laimė grįžo. 2003 m., pirmą kartą pirkęs loterijos bilietą, vyras laimėjo 800 tūkst. eurų. Nusipirkęs namą ir jachtą, likusius pinigus kroatas išdalino draugams ir artimiesiems.

1 2 3 4 5 8