Su žmona iki vestuvių..

14-01

Atsikelia vyras po geros pjankės ir absoliučiai nieko neatsimena. Nueina pas žmoną ir klausia:
– Gal atsimeni ką aš vakar dariau?
Žmona atsako:
– Na… Gėrei su draugais, paskambinai man ir girdamasis, kad myži nelaikydamas savo pasididžiavimo, paprašei parvežti namo.
– Ir viskas?
– Na neskaitant to, kad grįžęs apkabinai mano senelį ir sakei: „Dumbuldorai, tu grįžai!“, užlipęs į viršų nusirengt davei mūsų sūnui suvalgyti grybą sakydamas: „Imk, užauk Mario“, mano mamos paklausei ar ji vis dar nekalta, įlipęs į spintą pradėjai šaukti: „Kur, bl*t, ta Narnija?!“, nuėjęs į sūnaus kambarį ištraukei žiurkėną, metei į sieną ir šaukei: „Pikačiu, aš renkuosi tave!“, nuėjęs į virtuvę pasiėmei ananasą ir užrėkei: „Kempiniuk, išlįsk, suka!“, ir paėmęs mano papūgėles, svaidei jas ir rėkei: „Angry birds! Angry birds!“

Blogas povestuvinis gyvenimas..

04-10

Chuliganai vėlai vakare susistabdo pagėrusį vyruką:
– Ei, trauk pinigus, viską, ką turi kišenėse.
Vyrukas įkiša ranką į kišenę ir išsitraukia pistoletą:
– Gult!
Chuliganai, greitai įvertinę situaciją, sugula. O vyrukas tęsia:
– Gerai, o dabar plauksite paskui mane.
Chuliganai pradeda šliaužti paskui svirduliuojantį vyruką, vaizduodami, kad plaukia… Taip prašliaužia keliasdešimt metrų ir gerokai nusibrozdina pilvus. Galų gale vienas iš chuliganų neiškenčia:
– Ei, vyruk, klausyk…
– Ką?
– Neversk mūsų šliaužti, čia gi asfaltas!
– Tylėk, nes nardyti priversiu!

Povestuvinis gyvenimas..

24-01

Žurnalo apie gamtą fotografas gavo užduotį nufotografuoti didelį miško gaisrą, tačiau dėl tirštų dūmų, kadrai nepavyko. Tada jis paskambino į redakciją, kad jam išnuomotų nedidelį lėktuvą. Redaktorius užtikrino, kad lėktuvas jo lauks oro uoste.
Ir tikrai, rytą fotografas mato, kaip pakilimo take jo laukia žadėtasis lėktuvas ir šildo variklius. Nekantraudamas fotografas šoka į lėktuvą ir šauki apilotui:
–Pirmyn! Lekiam!
Įsibėgėjęs lėktuvas pakyla.
–Skrisk prie šiaurinės gaisro pusės ir tris keturis kartus praskriek pažeme, ¬– sako pilotui fotografas.
–Kuriem galams? – Klausia tas.
–Todėl, kad turiu nufotografuoti! Aš – fotografas, o visi fotografai fotografuoja! – netenka kantrybės fotografas.
–Tai jūs norite pasakyti, kad nesate skraidymo instruktorius?

Kai vyksta vestuvės Šiauliuose..

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

24-05

Baltarusijos vidurys, bekraštė gudi giria. Šalia geležinkelio senas medkirtys kerta malkas, ruošiasi žiemai. Iš tolo pasigirsta artėjančio traukinio garsas, o ne už ilgo pasirodo ir jis pats. Pradundant pro šalį atsidaro jo langas ir grakšti moteriška ranka išmeta panaudota ,,Allways“ paketą. Pastarasis plasnodamas sparneliais nusklendžia link medkirčio ir šleptelna anam ant peties. Senis pasideda kirvį, nusipurto paketą, atsisėda ant kelmo, susisuka papirosą, godžiai užtraukia ir žvelgdamas ilgesingu žvilgsniu į tolį murma:
– Dieve, dieve, tiek metų praėjo… O sužeistuosius vis veža ir veža.

Gyvenimas po vestuvių..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

29-01

Atėjo du draugeliai į kiną, sėdi, nuobodžiauja, laukia filmo pradžios.Priešais juos atsisėda bernas plikai skusta galva.
-Lažinamės iš šimto litų, kad trenksiu jam per galvą ir man už tai nieko nebus,- sako vienas draugelis.
Susilažino. Draugelis nieko nelaukęs tik tekšt per plikę, o kai persiutęs bernas atsisuko, drąsuolis linksmai sušuko:
-Sveikas, Jonai. Kiek metų nesimatėm.
-Aš viosai ne Jonas, kvailei,- pareiškė stambuolis ir nusisuko.
-Lažinamės iš dvidešimt litų, kad dar kartą trinktelsiu ir nieko nebus,- patenkintas laimėta dešimtine „užsivedė“ draugelis.
Susilažino. Vėl tik tekšt per plikę. Bernas visai pasiuto, atsisuko ir vėl norėjo vožti, bet linksmasis bernelis ėmė kvatotis:
-O tu, Jonai, vis toks pats pokštininkas!Ar pameni, kaip įtikinėjai istorikę, kad tu ne Jonas?
-Aš ne Jonas!!!- užriaumojo bernas ir nuėjęs atsisėdo keliomis eilėmis arčiau ekrano.
-Nori, susilažinam iš šimto litų, kad trenksiu jam trečią kartą?
-Jis tave užmuš,- išsigando bičiulis, bet vistiek susilažino.
Tada drąsuolis nuėjo prie to berno ir iš visos sveikatos pylė jam delnu per plikę. Kai visas raudonas iš pasiutimo bernas atsisuko, vaikinukas nekaltai klapsėdamas akytėmis pareiškė:
-Štai kur tu sėdi, Jonai. O aš jau ten kokį pusvalandį trankiau per plikę vienam į tave baisiai panašiam bernui…

Mamos pokalbis su 15-mete dukra..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-05

Saulutės atokaitoje sėdi trys senutės ir plepa. Eina pro šalį diedukas.
– Ė, Antanai, lažinamės, kad mes tiksliai atspėsim kiek tau metų.
– Oi, senos vištos, niekada gyvenime neatspėsit!
– Zaprasta! Tu tik kelnes nusimauk ir trusikus.
– A kiba durnos!? O tai čia kam?
– Kad tiksliau atspėtume.
Patrepsėjo diedukas, patrepsėjo, bet smalsumas nugalėjo. Nusiavė. Bobulės paprašė pasisukti į vieną pusę, į kitą, pašokinėti. Pasitarusios pareiškė:
– Tau 83 metai ir dvi dienos.
– A joptararai! Tiksliai! O pagal ką čia nustatėt?
Seniukės pradėjo žvengt pasikratydamos:
– Eik tu, skleroznyke! Taigi užvakar tavo gimtadienį kartu šventėm…

Jaunoji po pirmosios nakties..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

18-01

Įdomus faktas:

 

Kroatas Frane Selak laikomas laimingiausiu ir nelaimingiausiu pasaulio žmogumi. Priklauso, kaip pažiūrėsi. Vyras septyniskart pabėgo iš mirties gniaužtų. 1962 m. traukinys, kuriuo keliavo kroatas, nuriedėjo nuo bėgiu į apledėjusią upę. F. Selaką ištraukė gelbėtojai. 17 keleivių žuvo. Po metų sugedo lėktuvas, kuriuo keliavo istorijos herojus. Kroatas iškrito pro avarines duris ir nusileido ant šieno kupetos. 19 lėktuvo keleivių žuvo. 1966 m. F. Selakas keliavo autobusu, kuris nukrito į upę. Vyras išplaukė atsipirkęs mėlynėmis. 4 keleiviai žuvo. 1968 m. mokydamas sūnų naudotis ginklu F. Selakas persišovė sėklides. Po dviejų metų kelyje užsiliepsnojo vyro automobilis. Kroatui iššokus iš degančio automobilio, sprogo transporto priemonės degalų bakas. 1973 m. nutrūkus F. Selako automobilio degalų pompai, liepsnojanti alyva pradėjo veržtis pro vėdinimo angas. Vyras neteko plaukų. 1995 m., kroatą pertrenkė autobusas.
Paskutinį kartą vidurinį pirštą mirčiai F. Selakas parodė 1996 m. Bandant išvengti susidūrimo su vilkiku, F. Selako automobilis nulėkė nuo kelio. Diržo neprisisegęs vyras spėjo iššokti ir galėjo stebėti, kaip jo automobilis krenta nuo 90 metrų skardžio. Galiausiai kroato laimė grįžo. 2003 m., pirmą kartą pirkęs loterijos bilietą, vyras laimėjo 800 tūkst. eurų. Nusipirkęs namą ir jachtą, likusius pinigus kroatas išdalino draugams ir artimiesiems.

Netikėtos draugo vedybos..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

04-07

Įdomūs faktai:

 

Pasaulyje daugiau druskos yra sunaudojama barstyti apledėjusiems keliams (8% visos išgaunamos druskos), negu maistui (6%). Dauguma druskos visgi yra sunaudojama pramonėje.

 

Jūsų namuose kas antras prietaisas turi Samsung pavadinimą? Nenuostabu. Samsung korporacija sukuria net ketvirtadalį Pietų Korėjos ekonomikos. Pridėjus dar ir Hyundai, LG, SK ir Lotte, šios penkios kompanijos sudaro 65% šios šalies BVP. Palyginimui, didžiausia Lietuvos įmonė Orlen Lietuva kartu su visomis kitomis naftos verslu užsiimančiomis įmonėmis sudaro vos 2% Lietuvos BVP. 2013 m. duomenimis, Samsung korporacijoje dirba daugiau darbuotojų, negu Apple, Google ir Microsoft kartu sudėjus – 275 tūkstančiai.

Vizitas pas būrėją..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

19-09

Kelių policininkas sustabdo girtą vairuotoją:
– Ir užteko jums drąsos sėsti prie vairo?
– Suprantate, pareigūne, draugo gimtadienį šventėme. Na, išgėrėme ir išsiskirstėme. Nuėjau į garažą automobilio patikrinti. O ten bičiuliai padangas keitė ir ta proga nusprendė pašvęsti. Su jais dar tris butelius degtinės išgėrėme. Nusprendėme atsigaivinti ir išgerti alaus. Tai važiuoju atvežti.
– Eeee… Štai papūskite į alkotesterį.
– Pareigūne, tai jūs manimi netikite???

 

Eilėje daržovių parduotuvėje stovi keletas žmonių. Viena moteriškė sako:
– Man, prašau, ilgų, tiesių ir plonų agurkų.
Kita moteriškė:
– O man, prašau, storų ir trumpų.
Toliau eilėje stovintis vyras:
– O man duokit bet kokių, vis tiek salotoms imu.

Vaikinas negalintis vesti..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

02-05

Du draugai susitinika kavinėje. Užsimezga pokalbis. Vienas draugas sako:
– Ir kaip tu galėjai pagalvoti, kad aš turtingas?
– Ne, aš tik sakiau, kad pinigų turi daugiau negu proto.

 

– Mano šuo išėjo iš namų, – skundžiasi žmogelis kaimynui.
– Kaip išėjo? – nesupranta kaimynas.
– Aš daviau komandą “tarnauk”, ir jis išėjo į armiją…

 

– Aš palieku tave! Man atsibodo, kad tu pastoviai iš manęs tyčiojiesi dėl mano per didelio svorio!
– Palauk, neišeik! Pagalvok apie mūsų kūdikį! Aš daugiau nesityčiosiu!
– Kokį dar kūdikį?
– Cha-cha-cha! Tai ką, tu nesi nėščia?!

1 2 3 4 5 6 7 9