Kai žmona reikalauja uždėti užraktus ant virtuvės spintelių..

Dienos anekdotas:

Joja kaubojus per dykumą, pamato priešais vieno metro prarają. Kaubojus sako:
– Aš kaubojus, aš peršoksiu!
Peršoko, joja toliau, pamato trijų metrų prarają ir sako:
– Aš kaubojus, aš peršoksiu!
Peršoko, joja toliau, mato 10 metrų prarają ir sako:
– Aš kaubojus, aš peršoksiu!
Arklys:
– Tu kaubojus, tu ir šok…

Ir kas galėtų paneigti, kad vaikai tikras gyvenimo džiaugsmas. Vien dėl tokių akimirkų ir norisi auginti vaikus 😀

 

Kai suaugusį vyrą palieki vieną virtuvėje..

Dienos anekdotas:

Vyrukas stovi eilėje pas ginekologą. Viena moteris jam sako:
– Jūs, pone, turbūt kažką supainiojote, čia – ginekologo kabinetas.
– Sakykite, o čia kontraceptines spirales deda?
– Deda.
– Tai reiškia ir nuimt turi…

Ai tų moterų tai visai nesuprasi… Vieną akimirką jos skundžiasi, kad tu jai visai nepadedi virtuvėje, o kai nori padėti tai paskutiniu mažvaikiu išvadina 😀

 

Vyro žygdarbiai virtuvėje..

12-06

Štirlicas ėjo Gestapo koridoriais. Jis pasuko į dešinę, po to į kairę ir išgirdo kažkokį įtartiną triukšmą. Netikėtai iš už kampo išlindo Miuleris. Štirlicas iššovė visą apkabą. Miuleris net nesusiūbavo.
“Dievo režimas”, – pagalvojo Štirlicas.
“Visi ginklai”, – pagalvojo Miuleris.
(kas nesuprato – doom)

 

Miuleris pasikvietė Štirlicą ir sako jam:
– Jeigu nepasiaiškinsite, kodėl jūsų pasas dvokia rusiška degtine, jūs būsite areštuotas!
Štirlicas galvojo dieną, kitą… Trečią dieną ateina pas Miulerį ir teisinasi:
– Kai Kaltenbruneris mano pase uždėjo antspaudą, jis padarė “fiuuuu” (ir pavaizduoja Kaltenbrunerio iškvėpimą, džiovinantį antspaudo rašalą).

Naujieji rusai apie prancūzų virtuvę..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

18-03

Du girtuokliai kalbasi:
– Žinai, kas kartą, kai pareinu namo, žmona reikalauja, kad papūsčiau… Visai manimi nepasitiki…
– O tu mokykis iš manęs: pūsk kuo smarkiau!
– Ir ką?
– Nugrius be sąmonės!

 

Pjauna Jonas šieną.Per radiją girdi:
Ateiviai – ilgos rankos,trumpos kojos.
pasiklausė ir toliau dirba.Staiga žiuri-ateivis! Nori susipažinti ir sako:
– Aš – Jonas,is šito kaimo, pjaunu šieną.
Ateivis atsako:
– Aš Petras, iš ano kaimo, šiku.

Vyras virtuvėje..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-05

Anekdotai:

 

Čiapajevas su Petka pastebėjo jūroje povandeninį laiva. Čiapajevas liepia Petkai:
– nerk, sužinok kieno.
Petka išneria – kitaicų.
– kodėl?
– ant jo kinietiški hieroglifai
– kvailys tu Petka, dabar ant visų laivų hieroglifai.
Petka vėl neria, išneria – laivas anglų, paklausiau, anglų kalba girdisi.
– kvailys Petka, dabar anglų kalba tarptautinė, visi ja šneka. Petka vėl neria, išneria ir praneša – laivas čiukčių.
– kodėl?
– aš pabeldžiau, jie ir atidarė.

Šeimyninis nesusipratimas

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

Vienoje šeimoje žmona komanduoja savo vyrui:
– Brangusis, užsirišk raudoną prijuostę ir išplauk indus.
– Brangusis, užsirišk raudoną prijuostę ir paruošk pietus.
– Brangusis, užsirišk raudoną prijuostę ir sutvarkyk kambarius.
– Brangusis, užsirišk raudoną prijuostę ir iškabink skalbinius.
Po penkerių metų galų gale vyras netenka kantrybės, tėškia ant grindų prijuostę ir pareiškia:
– Viskas, kiek galima?! Velniop tą raudoną prijuostę! Aš noriu mėlynos!