Vyras paliekantis kojines..

2902

Kaip čiukčiai įsuka perdegusią elektros lemputę?
Čiukčius užsilipa ant “taburetės” įsikimba į perdegusią lemputę, kiti du čiukčiai suka “taburetę” o trečias bėga aplink, kad pastariesiems neapsisuktų galva.

 

Ėjo čiukčius per taigą ir nukrito jam ant galvos sunki šaka. Čiukčius apalpo. Rado jį geologai. Nuvežė į rajono centro ligoninę. Chirurgas atvėrė čiukčio galvos kiaušą, gi žiūri, smegenyse nėra rievių. Pagailo jam vargšo. Įpjovė vieną rievę. Čiukčius prabunda po narkozės ir sako:
– Nu nic ni robiem, nic nipomientam!!

Su žmona iki vestuvių..

14-01

Atsikelia vyras po geros pjankės ir absoliučiai nieko neatsimena. Nueina pas žmoną ir klausia:
– Gal atsimeni ką aš vakar dariau?
Žmona atsako:
– Na… Gėrei su draugais, paskambinai man ir girdamasis, kad myži nelaikydamas savo pasididžiavimo, paprašei parvežti namo.
– Ir viskas?
– Na neskaitant to, kad grįžęs apkabinai mano senelį ir sakei: „Dumbuldorai, tu grįžai!“, užlipęs į viršų nusirengt davei mūsų sūnui suvalgyti grybą sakydamas: „Imk, užauk Mario“, mano mamos paklausei ar ji vis dar nekalta, įlipęs į spintą pradėjai šaukti: „Kur, bl*t, ta Narnija?!“, nuėjęs į sūnaus kambarį ištraukei žiurkėną, metei į sieną ir šaukei: „Pikačiu, aš renkuosi tave!“, nuėjęs į virtuvę pasiėmei ananasą ir užrėkei: „Kempiniuk, išlįsk, suka!“, ir paėmęs mano papūgėles, svaidei jas ir rėkei: „Angry birds! Angry birds!“

Kai mergina praneša jog būsi tėvu..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

26-02

Dzūkas verda samanę krūmuose. Baigėsi vanduo – pasiėmę kibirų ir nuėjo iki upelio pasisemti. Grįžta, o čia jau policininkai prie aparato sukiojasi, fotografuoja, viską surašinėja. Vienas pamato dzūką:
– O! Va tavęs ir laukėm, štai protokolas, rašyk.
– Ką rašyt?
– Viską rašyk, taip kaip yra.
Dzūkas parašo, pasirašo. Policininkai paima, skaito: „Nešu vandenį namo iš upelio, žiūriu – krūmuose mentai samanę varo!“.

 

– Bičiuli, kas tau atsitiko?!
– Tai va, užpuolė, sumušė, dar pinigus atėmė…
– O tu nors jų veidus įsiminei?
– Ką ten įsimint? Aš ką, savo žmonos nepažįstu?

Pana radusi 200€..

28-01

___________

 

Kartą kariuomenėje vyko apmokymai su patrankomis. Būrio Vadas aiškina kareiviams šaunamo šovinio skriejimo trajektoriją, kad jis skrieja puslankiu.
Staiga eilinis Čepajevas pakelia ranką, Vadas sako:
– Na, Čepajevai ką nori paklausti? Čepajevas klausia:
– Gerbiamas Vade tai jei patranka šauna puslankiu į viršų…Tai mes tą patranką paguldę ant šono galėtume šaudyti už kampų…
Vadas pasimętes žiūri į patrankos naudojimo instrukciją ir sako:
– Čia šitaip daryti nerekomenduoja…

 

– Vakar maniškiai tarakonai išėjo kariaut su kaimyno tarakonais.
– Tai ką, dabar ramu?
– Na ne. Paėmė juos į nelaisvę ir grįžo…

Vienišos panelės..

16-06

Važiuoja kileris į darbą. Sankryžoje įkala į džipą.
Iš džipo išlenda 8 su treningais ir ruošiasi razborkei.
Kileris išsitraukia kalašą, paleidžia seriją į orą ir sako:
– Pirmais antrais išsiskaičiuot!
Tie:
– Tu ką žąsine, tuoj eisi maišyt sau betono!
Kileris paleidžia seriją pro kojas.
Tie:
– Pirmas, antras, pirmas, antras…
Kileris:
– O dabar pirmi nučiulpia pas antrus…
Pirmi nučiulpia. Kileris nuvažiuoja.
Po kiek laiko tie visi važiuoja džipu ir kalba. Pirmi:
– Nu surasim mes ta pyderą – kojas, rankas išsukinėsim, dalimis iškabinėsim…
Antri:
– O ką, visai nebloga razborkė gavosi…

Vyrai apie kremą..

15-01

Uošvė susiruošė išskalbti žento džinsus. Ėmė viską kraustyti iš kišenių. Išėmė nosinę, smulkias monetas ir… praplėštą prezervatyvų pakelį. Čia ir prasidėjo. Kilo toks skandalas, kad visa Liepų gatvė aidėjo. Uošvės dukra isteriškai kaltino savo vyrą, kuris su olimpine ramybe viską neigė.
Ir staiga uošvė pradėjo kvatoti net susiriesdama:
– Atsiprašau, ženteli, esu kalta. Džinsai, pasirodo, visai ne tavo, o mano dukrelės…

 

– Atsipašau labai, tikiuosi, kad mano klausimas jums nepasirodys nekorektiškas, bet man labai smalsu: ar kinams europiečių veidai atrodo beveik vienodi?
– Iš kur man žinoti? Aš – japonas.

Keisti tie vyrai..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

04-03

Rabinas, popas ir kunigas ankstų rytą, kol žmonės dar miega, nusprendė nueiti išsimaudyti į kūdrą. Sušoko nuogi, o vanduo – fantastika. Nepastebėjo patys, kaip užsiplaukiojo, užsišnekėjo. Tik žiūri – pilna pakrantė žmonių prisirinkę, pirštais bado, juokiasi. Puolė visi trys iš vandens ropštis. Kunigas su popu klyną užsidengę ropščiasi, o rabinas – veidą. Pirmieji du:
– Ė, gal pablūdai?! Prisidenk „gėdą“…
– Na jau ne. Nežinau kaip ten jus, bet mane parapijiečiai tai iš veido pažįsta…

 

Nutarė Dievas nusileisti į Žemę ir įsidarbinti mieste daktaru. Atvažiuoja pas jį pirmas pacientas. Suparalyžuotas, kėdėje. Dievas uždėjo ranką ant galvos ir sako:
– Stokis ir eik!
Tas atsistojo ir išėjo. Koridoriuje jo klausia:
– Na kaip naujas daktaras?
– Tai visi jie tokie – net spaudimo nepamatavo…

Nepatogus klausimas merginai..

19-03

Įdomūs faktai:

 

Indų aktorius Premas Naziras yra daugiausia filmų pasirodęs aktorius – per 36 aktyvios karjeros metus jis vaidino pagrindinį vaidmenį 725 filmuose. Savo produktyviausiais metais – 1979 m. – jis pagrindinius vaidmenis suvaidino 39 filmuose. Daugelyje filmų Naziras vaidina romantišką herojų, nugalintį daug blogiukų.

 

Dubajuje dėl labai griežtų įsiskolinimo įstatymų neretai pasitaiko atvejų, kai įsiskolinę žmonės tiesiog sėda į lėktuvą bei išskrenda viską palikę, ir nebeplanuodami grįžti į savo šalį. Dėl šios priežasties gatvėse gan dažnai pasitaiko palikti ir niekam nereikaling ypatingai prabangūs automobiliai.

Vyrų melas..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-07

Restorane kalbasi bičiuliai:
– Matei filmą apie žemės drebėjimą? Baisus vaizdas: viskas aplink dūžta, moterys rėkia, vaikai verkia…
– Dėkui!- sušuko kažkas nuo gretimo staliuko,- dėkui, kad priminėt! Jau visa valanda, kai manęs namie laukia.

 

Ilgus metus parke stovėjo viena prieš kitą pliko vyro ir plikos moters skulptūros. Virš jų skridęs angelas susigraudino ir tarė:
– Aš jus pusvalandžiui paversiu žmonėmis, kad galėtumėte padaryti tai, ko šitiek laiko, vienas į kitą žiūrėdami, troškote. Galit eiti į čia pat želiančius krūmus…
Po 15 minučių iš krūmų sklidęs šurmulys ir kikenimai nutilo. Pasirodė besišypsanti pora.
– Ko taip greitai? – tarė angelas. Dar turite 15 minučių, grįžkite į krūmus.
Vyras ir sako partnerei:
– Išties grįžkime, bet dabar apsikeisime – aš tą svoločių balandį laikysiu, o ant galvos jam šiksi tu.

Vyriškos svajonės..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

09-02

Skambutis į gelbėjimo tarnybą:
– Sveiki, aš medžiotojas, važiavau už miesto partrenkiau kažkokį asilą… Ką man dabar daryti?
– Asilas stipriai nukentėjo?
– Jis nekruta, ant kelio kraujo klanas.
– Jūs sakėte, kad Jūs medžiotojas?
– Taip.
– Ar ginklas su Jumis?
– Taip, pasiėmęs.
– Nušaukite tada jį, kad nesikankintų!
Po kelių minučių vėl skambutis.
– Alio, tai vėl aš.
– Jūs nušovėte tą asilą?
– Ne, jis klūpi ant kelių, verkia ir siūlo man 300 eurų.

1 2 3 4 5 6 26