Vyras sumaišęs tabletes..

Kazino. Prie ruletės sėdi 2 moterys ir 2 vyrai. Eina stafkės. Viena moteris sako
– Klausyk, koks tavo skaičius laimingiausias? Mano tai 2.
– O mano tai 3.
– Tai tada davai statom ant 5 numerio.
Pastatė. Iškrito 5. Laimėjo. Vyrai tik susižvalgė vienas į kitą:
– Klausyk kiek kartų tu su žmona per naktį pasimyli? Aš tai 3 kartus
– O aš tai 4 kartus.
Nu ir pastate abu ant skaičiaus 7. Ir iškrito skaičius 2.:
– Vat jeigu abu nep**delintumėm, tai dabar laimėtume…

Vyras žaidžiantis Counter Strike..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Trys slibinai demonstruojasavo galią vienas kitam. Pirmasis slibinas užeina uz stulpo, gryžta, truputi kruvinas ir klausia likusiujų:
– Matot ta stulpą?
– Matom, matom.
– Už to stulpo išžudžiau visą kaimelį.
Išeina 2 slibinas, pareina daugiau kruvinas ir klausia:
– Matot tą stulpą?
– Matom, matom.
– Už to stulpo išžudžiau visą miestelį.
Išeina paskutinysis slibinas. Pareina visas kruvinas ir klausia:
– Matot tą stulpą?
– Matom, matom.
– O aš jo nepamačiau…

 

Sėdi trys varlės. Viena sako:
– Kva
Kita:
– Kva kva
Dar kita:
– Kva kva kva
Staiga pirmoji pasiima lazdą ir užmuša treciąją, antroji klausia nustebusi:
– Kodėl taip padarei?
Pirmoji:
– Ji per daug žinojo

Kai vyras nusprendžia pabūti su 18-mete sekretore..

Svarbus viršininkas nuspaudžia mygtuką ir sako:
– Božena, aukseli, padaryk du kavos, prašau!
Balsas iš garsiakalbio:
– Tamsta Andriau, gal bent savaitgaliais duokite man pailsėti? Atsitraukite nuo mūsų laiptinės domofono ir eikite namo!

 

Stovi policininkas ir rūko. Prie jo pribėga bičiukas ir sako:
– Nori, anekdotą papasakosiu?
– Tu ką, trenktas, aš gi policininkas!?
– Gerai… gerai… aš pasakosiu lėtai ir dar pakartosiu antrą kartą.

 

Kalbasi dvi draugės:
– Ką tu manai apie naująją dietą? Kiek ji padės “numesti”?
– Manau, 5-10.
– Kilogramus?
– Ne, tūkstančius litų.

Vyro pagyros bendradarbiui..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

01-03

Mokytojas:
– Moiše, išspręsk šitą uždavinį: jei iš 100 auksinių
atimsime 50 auksinių, tai kiek liks? Na, ko taip ilgai galvoji?
Mokinys:
– Mat, ponas mokytojau, su pinigai nėra ko skubėt. Man tėvelis visuomet
sakydavo: „Moiše, kai eis kalba apie pinigus – nesiskubink“.

 

-Moiše, pasakyk man, kuo prasikalto Juozapo broliai,
parduodami jį nelaisvėn, – klausia Rabinas žyduką per tikybos
pamoką.
-Jie pardavė Juozapą per pigiai. Tame ir yra jų nuodėmė.
Jie galėjo už savo brolį žymiai daugiau gauti. – paaiškino
mažasis Moišė.

Kai mergina tapo moterimi tik 22-ejų..

02-05

Užėjau į parduotuvę kelioms minutėms. Kai išėjau į lauką pamačiau, kad policininkas rašo baudos kvitą už ne vietoje pastatytą automobilį. Aš priėjau ir gražiai paprašiau, kad už pirmą nusižengimą taip smarkiai nebaustų. Policininkas nesileido į kalbas ir rašė toliau. Tada aš pasakiau, kad jis neturi širdies ir žmogiškumo. Jis išrašė dar didesnę baudą. Na, aš pradėjau jam šaukti, kad jis yra tikras paršas ir fašistas. Jis ėmė išrašinėti dar vieną kvitą už pareigūno įžeidimą ir ėmė kabinėtis, kad įskilęs stiklas, nudilusios padangos ir dar kažkas. O aš išdėjau jį į šuns dienas kaip tiktai mokėjau. Baudos kvitų buvo prirašytas visas šūsnis. Kai jis bandė man juos įbrukti, pasakiau, kad neimsiu ir tegul jis juos susisuka į triūbelę ir susikiša sau į užpakalį. Policininkas užkišo visus kvitus už valytuvo ir dar ėmė išrašinėti šaukimą į teismą. Tegul rašo, ką nori. Mano mašina stovi už kampo aikštelėje. Aš čia šiaip pasišaipyti iš policijos atėjau.

Įrodymas, kodėl negalima įleisti savo vyro į virtuvę..

12-06

Štirlicas ėjo Gestapo koridoriais. Jis pasuko į dešinę, po to į kairę ir išgirdo kažkokį įtartiną triukšmą. Netikėtai iš už kampo išlindo Miuleris. Štirlicas iššovė visą apkabą. Miuleris net nesusiūbavo.
“Dievo režimas”, – pagalvojo Štirlicas.
“Visi ginklai”, – pagalvojo Miuleris.
(kas nesuprato – doom)

 

Miuleris pasikvietė Štirlicą ir sako jam:
– Jeigu nepasiaiškinsite, kodėl jūsų pasas dvokia rusiška degtine, jūs būsite areštuotas!
Štirlicas galvojo dieną, kitą… Trečią dieną ateina pas Miulerį ir teisinasi:
– Kai Kaltenbruneris mano pase uždėjo antspaudą, jis padarė “fiuuuu” (ir pavaizduoja Kaltenbrunerio iškvėpimą, džiovinantį antspaudo rašalą).

Kai vyras nutaria nebeleisti susitikti su draugėmis..

Aklas estas, kurčias latvis ir bekojis lietuvis ilgai meldėsi bažnyčioje. Galų gale maldomis išsikovojo audienciją pas Dievą. Nuvyko jie pas jį. Pirmas įeina aklas estas ir po kelių minučių išbėga ir šaukia:
– Ačiū, Viešpatie, aš jau matau!
Užeina kurčias latvis ir išbėgęs sušunka:
– Ačiū, Viešpatie, aš girdžiu!
Pagaliau įvažiuoja vežimėliu bekojis lietuvis. Estas ir latvis laukia. Po kelių minučių lietuvis vėl išvažiuoja vežimėliu ir sako:
– Ačiū Viešpatie tau už naujas vežimėlio padangas!

 

Susitinka du draugai:
– Sveikas, ko toks liūdnas?
– Man sūnus gimė.
– Tai puiku, džiaugtis reik!
– Na taip, bet apie tai žmona sužinojo!

Kai žmona užmato buvusį vaikiną..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

02-01

Susitinka trys medžiotojai ir giria savo šunis.
Pirmas:
– Ėjau kartą į medžioklę – šautuvą paėmiau, o šovinius pamiršau. Daviau šuniui pauostyti šautuvą, tai jis šovinių dėžutę atnešė.
Antras:
– Ėjau kartą į medžioklę – šovinius paėmiau, o šautuvą pamiršau. Daviau šuniui pauostyti šovinius, tai jis iš namų šautuvą atnešė.
Trečias:
– O aš kartą ėjau su žmona į upę maudytis – žmona maudymuką pamiršo. Daviau šuniui pauostyti žmonai tarp kojų, tai jis kaimyną už kiaušinių atvilko.

Kai vyras išvažiuoja į komandiruotę..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Ateina kartą vyrukas pas daktarą ir sako:
– Daktare, mano daiktas pamėlynavo!
Daktaras jam ir sako:
– Viskas, gangrena, reikia pjauti.
Operacija… Nupjovė… Ateina tas pats vyrukas pas daktarą po savaitės ir sako:
– Daktare, tai kad man ir kiaušiniai mėlyni!!!
– Viskas, – sako daktaras – persimetė matyt. Reiks ir juos nupjaut. Operacija… Nupjovė.
Bet staiga daktaras atsisuka į pacientą ir klausia:
– Klausyk, gal tavo džinsai dažo?

 

Ežiukas mylisi su varle. Varlė atsisuka į ežiuką ir klausia:
– Ežiuk, ar manyje tikrai nėra nieko tokio, kuo tu galėtum žavėtis?
Eziukas pagalvoja ir sako:
– Yra, bet aš jį tuoj ištrauksiu…

Kai žmona sukelia problemų vyrui..

28-03

Užrašas lietuviškame autobuse: “Nekalbėkite su vairuotoju: tai blaško jo dėmesį”.
Užrašas itališkame autobuse: “Neatsakinėkite į vairuotojo klausimus”.
Užrašas estiškame autobuse: “Pakalbėkite su vairuotoju, neleiskite jam užmigti”.

 

Arabų šeichas, bevažinėdamas po Lietuvą, sutiko gražią suvalkietę merginą, kurią įsimylėjo. Pakalbėjo su jos tėvu, o tas truputį užsispyrė, ėmė stabdyti. Draugai ėmė merginos tėvą vesti į protą:
– Klausyk, taigi toks turtas, ir dukrai tavo gerai, ir tau gerai, parems juk?
– Aišku parems. Pažadėjo man už ją tiek aukso, kiek ji sveria.
– Tai ko nenori ištekinti iš karto?
– Aš visai sutinku, bet tiesiog mėnesiuką tegul palaukia… Kol gerai atšersiu…

1 2 3 4 25