Vyro ištaškyti pinigai..

09-04

Vyksta tarptautinės statybininkų varžybos, kas greičiau įkals keturias vinis. Dalyvauja amerikietis, prancūzas, o rusai atsiuntė čiukčią.
Amerikietis staigiai pastato keturias vinis ir joms dar nespėjus nuvirsti ant šono, iš karto sukala visas plaktuku. Čiukcia apakęs.
Prancūzas elgiasi dar gudriau – išmeta į viršų visas keturias vinis ir sukala jas į lentą dar tebekrentančias. Čiukciai kilo gera mintis.
Atėjus jo eilei, taip pat kaip ir prancūzas išmeta keturas vinis į orą, ir kala jas vienu smūgiu į lentą su kakta.
Antrą vietą laimėjo amerikietis, pirma vieta atiteko prancūzui. Čiukcia buvo diskvalifikuotas. Kodėl? Todėl, kad sukalė vinis galvutėmis į apačią.

Žmona nusivylusi gyvenimu..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

10-05

Guli vyras su žmona lovoje. Žmona:
– Brangusis, o pažaiskim vaidmenų žaidimus, ką?..
Vyras, pasikaso galvą:
– Nu gerai. O čia kaip?
Žmona:
– Žiūrėk, scenarijus toks: tu taksistas, o aš jauna simpatiška mergina, kurią tu pavežei, bet pasirodo aš neturiu pinigų…
Vyras:
– Aha. Ok.
Žmona:
– Tai gerai, aš pradėsiu. Oi, šoferiukas, čia tokia problemėle – aš pasirodo palikau piniginę namie, net nežinau kaip čia su Jumis dabar atsiskaityti…
Vyras:
– Nu ką padarysi, lipk lauk – kitą kartą atneši.

Vyras ilgai likęs be..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

03-01

Ateina naujas rusas į autosaloną, pardavėjas pripuola ir klausia:
– Kuo galiu padėti?
– Tačkos reikia.
– Jokių problemų štai turime naujausią modelį Ford Focus.
– O kur čia Fokusas?
– Sėskit parodysiu.
Abudu atsisėda važiuoja keliu, pardavėjas sako:
– Matot priešais mus medis? Dabar užsimerkit, mes jį kiaurai pravažiuosim. Naujas rusas užsimerkia, pardavėjas ramiai apvažiuoja medį, sustoja, naujas rusas nusiperka automobilį ir lekia namo parodyti naujausio technikos stebuklo. Atvaręs susisodina visą savo šaiką ir lekia kiek mašina traukia.
Visiems sako:
– Matote priekyje medis? Visi užsimerkit. Mes jį kiaurai pralėksim.
Na ir visu greičiu įsibėgėjas rėžiasi į medį. Mašina į šipulius, patys vos gyvi, naujasis rusas sako:
– Kas blet akis atmerkė?!

Kai nori pajuokauti su žmona..

12-06

Į policiją ateina vyrukas. Sako:
– Noriu pasimatyti su tuo vagimi, kuris vakar apvogė mano butą.
– Kam jums? – Klausia pareigūnas, – Bus teismas, ten ir pasimatysite!
– Matote, – sako vyrukas, – aš norėčiau atsiimti pareiškimą dėl vagystės, jei jis man papasakos, kaip sugebėjo naktį įlįsti į miegamąjį ir nepažadinti mano žmonos.

 

– Brangusis, ar aš panaši į idealią moterį?
– Taip, ir netgi daugiau!
– Ir kiek daugiau?
– Na… Kokiais 50 kilogramų!

Kai tavo žmona nori įnešti romantikos..

04-04

Kalėjimo kamera. Verchas sako:
– Šiandien mylim mergaitę Vasią.
Kitas:
– Ne, mergaitė Vasia mes vakar mylejom.
– Tada mylėsim mergaitę Pėtia.
– Ne, mergaitė Petia karšciuoja.
– Tada mylėsim mergaitę Kolia.
– Mergaitė Kolia vakar prisivalgė papuvusių obuolių ir jai šiandien menstruacijos…

 

šleidžia gruzinas savo sūnų į Maskvą komandiruotę. Ir perspėja:
– Tu ten Maskvoj būk atsargus su mergom. Nepulk dulkinti kiekvienos pasitaikiusios, nes pasigausi kokią ligą, užkrėsi savo žmoną, tavo žmona užkrės mane, aš užkrėsiu tavo mama, o tu savo motiną pažįsti – jinai visą kaimą užkrės…

Vyro ir žmonos žaidimai..

07-05

Ateina Petriukas pas tėvelį ir klausia:
– Teveli kas yra prezidentas, vyriausybė, saugumas ir tauta?
Tėvas sako:
– Na sūnau, bent jau mūsų šeimoje prezidentas esu aš: įsakinėju. Vyriausybe yra tavo mama, ji vykdo viską. Saugumas yra tavo močiutė, ji viska mato ir girdi, na o tauta esi tu: ką liepiam ta darai.
Po kelių dienų Petriukas skambina tėčiui:
– Tėti, tėti, kitas prezidentas dulkina vyriausybę, saugumas miega, o tauta žiūri ir nieko padaryti negali!!

Būsimos žmonos pažadai..

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

04-05

šėjo vyras tarnauti į kariuomenę. Po kiek laiko grįžta namo atostogų. Vėl išvažiuoja, o vėliau visam laikui grįžta namo. Namuose randa tris vaikus. Nustebęs klausia žmonos:
-Iš kur tie vaikai?
-Pirmas – dar prieš kariuomenę.
-Aha, gerai. Na, o antras?
-Antras, atsimeni, kai buvai grįžęs atostogų?
-Taip, prisimenu. Gerai. Na, o trečias?
-Trečias… Atsimeni, kai atsiuntei man atviruką?

 

– Dabar aš jau tikrai žinau, su kuo flirtuoja mano žmona, – aiškina atvykęs į Palangą pavydus vyras savo draugui, – pagausiu ir vietoje nušausiu!
– Na, na, ramiau. Iš kur tu gausi pistoletą su 15 šovinių apkaba?

Kai mergina nori eiti viena į klubą..

30-06

Šaudymo iš lanko varžybos. Išeina šveicaras su lanku, pasikviečia vieną žmogelį iš minios, duoda jam obuolį, pasako nueiti už šimto metrų ir užsidėti obuolį ant galvos. Žmogelis nueina, atsistoja kaip liepta, šveicaras šauna iš lanko ir tiesiai į obuolį. Minia žiūrovų patenkinta ploja, o šveicaras išdidžiai:
– I am Wilhelm Tell!..
Tada išeina anglas, liepia žmogeliui su obuoliu atsistoti už 200 metrų, šauna ir vėl tiesiai į obuolį. Minia džiūgauja, o anglas šaltai:
– I am Robin Hood…
Tada išeina gruzinas, pasikviečia žmogelį su obuoliu atsistoti uz dešimt metrų nuo jo, ilgai taikosi, šauna ir tiesiai žmogeliui į pilvą. Žmogelis griūna, sveikas obuolys nukritęs nurieda, minia aikteli, atsisuka į gruziną, o tas kaltai šypsodamasis rankas skėsteli:
– I am sorry……

Nieko nedaranti žmona..

29-07

Kavinėje vaišinasi vyriškis. Geria svaigalus. Pro šalį eina vienuolė. Susiduria su vyriškio žvilgsniu ir ima priekaištauti:
– Kaip tu gali vėjais leisti gyvenimą šitokiame nedorybės liūne?!
– Čia gi jokios nedorybės, sesute…
– Ana, – piktokai prisistato vienuolė.
– Taigi, Ana. Normalu. Aš gurkšnoju.
– Tai irgi rūstina Dievą, – sako vienuolė.
– O tu, sese Ana, esi ragavusi bent sykį? – klausia vyriškis.
– Ne! – piktinasi vienuolė.
– Tai kaip gali smerkti? Va, nupirksiu tau gėrimo, kai paragausi, tada…
– Jokiu būdu! Žmonės matytų, kad vienuolė geria svaigalus…
– Aš paprašysiu, kad tau įpiltų į puodelį, – sako vyriškis.
Vienuolė nenoromis nusileidžia. Vyriškis nueina prie baro ir sako:
– Man dvi taures degtinės, bet vieną supilkit į arbatos puodelį.
Barmenas atsigręžia:
– Ką, vėl ta sesuo Ana?

Kai žmona neįtikėtinai gera..

29-02

Sugauna žmogelis tinklu jūroj bežvejodamas butelį, o butelyje džinė. Atidaro butelį, džinė išlenda ir sako:
– Tu mane išlaisvinai, todėl aš dabar išpildysiu tris tavo norus. Bet kadangi aš moteris, tai tavo žmonai, visko ko tu paprašysi sau, duosiu daug daug daugiau.
Žmogelis ir sako:
– Pirma: noriu mažo mažo, paprasto namelio prie jūros.
Džinė išpildo. Žiūri žmogus, kad šalia jo namelio didžiuliai, gražūs ir prabangūs rūmai stovi.
– Antra: noriu banko sąskaitos su maža maža, kuklia suma joje.
Džinė išpildo, o žmogelio žmonos sąskaitoj milijonų milijonai.
– Na ir trečia: noriu mažo mažo, silpno infarktėlio…

1 2 3 4 5 6 7 27