Nuotakos atvirumas..

Randa naujasis rusas gatvėje 1 centą ir klausia praeivio, kas tai. – 1 centas, t.y. pinigas, – atsako praeivis. – Tai ką už jį galima nusipirkti? – Nieko. – Tai kas čia tokio? – Pinigas, 1 centas. Naujasis rusas ir vėl klausia: – Tai ką už jį galima nusipirkti? Nusibodo praeiviui aiškinti: – Viską, viską […]

Skaitykite toliau

Kai ateina vaikinas prašyti dukros rankos..

Pateko ganjaman’as netikėtai į Afriką. Pūsti turi, o veikt nėr ką,- nėr chebros. Sugalvojo jis žvejoti, tik užmetė meškerę ir pagauna auksinę žuvelę. Auksinė žuvelė prašo jo: – Paleisk mane, aš tavo 3 norus išpildysiu… ganjaman’as žiūri – kairėje pusėje dramblių banda ir sako jis: – Noriu, kad visas tabūnas dramblių dabar prabėgtų į dešinę […]

Skaitykite toliau

Kai pasiimi žmoną kartu į žvejybą..

Tupi erelis ant uolos, žolę rūko. Užsitraukia, užsimerkia. Vienu momentu – šast ir krenta į bedugnę. Ir tik prie pat žemės išskleidžia sparnus, mosteli ir ramiai pakyla atgal ant uolos prie “kasiako”. Susidomėjo gandras. Prisiartino, sako: – Ei, ereli. Na tu ir lengvabūdis. Duok ir man užsitraukt, aš irgi noriu pamėginti. Tupi dabar dviese ant […]

Skaitykite toliau

Kai žmona grįžta girta paryčiais..

Pas gamyklos direktorių į kabinetą labai supykusi įbėga vyriausio inžinieriaus žmona: – Kiek jūs pakesit mano vyro išsidirbinėjimus? Visi žino, kad jis paleistuvis ir alkoholikas. Negana to, vakar jis parėjo apsimovęs moteriškomis kelnaitėmis. Ir trenkia moteriškas kelnaites direktoriui ant stalo. Direktorius sako: – Žinai aš vėliau su tavo vyru pakalbėsiu ir imsiuosi priemonių. O dabar […]

Skaitykite toliau

Kai žmona nedejuoja..

Žaidžia Petriukas su Onyte slėpinių… Petriukas pasislepia o Onytė skaičiuoja iki 20. Petriukas pasislėpė, o Onytė eina ieškoti: ieško, ieško niekur neranda. Nueina i virtuvę, o ten močiutė bulves skuta. Onytė sako: -Nematei Petriuko? Močiutė sako: -Nea. O tuo tarpu iš po sijono išlenda Petriukas… Onytė nudžiugus pradėjo rėkti: -Radau, radau tave! Petriukas sako: -Nieko […]

Skaitykite toliau

Vyro prisipažinimas dėl šlapinimosi..

Gyvena sau ramiai drakoniukas kol numiršta. Na, pakliūva į rojų ir dievas klausia: – Kokiu paukščiu norėtum pavirsti? – Tokiu, kuris turi sparus ir geria kraują. Ir pavirto drakoniukas šikšnorsparniu. Gyvena gyvena ir vėl numiršta. Vėl paliūva į rojų ir dievas jo klausia: – Kokiu vabzdžiu norėtum pavirsti? – Tokiu, kuris geria kraują ir turi […]

Skaitykite toliau

Kai nori įskųsti kaimyną pareigūnams..

Ateina vaikinas į parduotuvę, prieina prie pardavėjo ir sako: – Ponas pardavėjau, aš einu į panelės gimtadienį ir norėčiau jai nupirkti kokią nors dovanėlę. Tačiau nedidelę, nebrangią, kad tik būtų dovanėlė. Pardavėjas: – Tvarkoj. Gal norėtumėt jai padovanoti muilo gabalėlį? Vaikinas: – Taip, muilas tikrai tiks. Tik nedidelį gabalėlį, nedidelį kokį nors… Pardavėjas paėmė muilo […]

Skaitykite toliau

Būsimos žmonos pažadai..

šėjo vyras tarnauti į kariuomenę. Po kiek laiko grįžta namo atostogų. Vėl išvažiuoja, o vėliau visam laikui grįžta namo. Namuose randa tris vaikus. Nustebęs klausia žmonos: -Iš kur tie vaikai? -Pirmas – dar prieš kariuomenę. -Aha, gerai. Na, o antras? -Antras, atsimeni, kai buvai grįžęs atostogų? -Taip, prisimenu. Gerai. Na, o trečias? -Trečias… Atsimeni, kai […]

Skaitykite toliau

Prabudusi žmona vidury nakties..

Blondinė su septyniais vaikais mikroautobusiuku važiuoja per sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui. Ją sustabdo policininkas ir taria: – Jūs turėjote sustoti ankščiau. Moteris piktai: – Visų pirma, tai ne jūsų reikalas, antra – tai visai ne mano vaikai.   Susitinka du žmogėdros. Vienas kažką nešasi persimetęs per petį. -Ką čia neši? – klausia kitas. -Studentą. […]

Skaitykite toliau