Nuotakos atvirumas..

Randa naujasis rusas gatvėje 1 centą ir klausia praeivio, kas tai.
– 1 centas, t.y. pinigas, – atsako praeivis.
– Tai ką už jį galima nusipirkti?
– Nieko.
– Tai kas čia tokio?
– Pinigas, 1 centas.
Naujasis rusas ir vėl klausia:
– Tai ką už jį galima nusipirkti?
Nusibodo praeiviui aiškinti:
– Viską, viską gali nusipirkti!!!
Nueina naujasis rusas į parduotuvę, prisikrauna vežimėlį prekių, privažiuoja prie kasininkės, deda 1 centą ant prekystalio. Pardavėja žiūri į centą, į rusą, į centą, į rusą. Rusas jai sako:
– Ko žiūri, grąžos neturi?

 

Stovi narkomanas prie pelkės ir pasiėmęs pagalį krapštosi. Prie jo prieina kitas narkomanas ir klausia:
– Ka tu čia veiki?
– Ryklius baidau.
– Kažko nematau aš tų tavo ryklių.
– Nematai? Reiškia gerai baidau.

Kai ateina vaikinas prašyti dukros rankos..

Pateko ganjaman’as netikėtai į Afriką. Pūsti turi, o veikt nėr ką,- nėr chebros. Sugalvojo jis žvejoti, tik užmetė meškerę ir pagauna auksinę žuvelę. Auksinė žuvelė prašo jo:
– Paleisk mane, aš tavo 3 norus išpildysiu…
ganjaman’as žiūri – kairėje pusėje dramblių banda ir sako jis:
– Noriu, kad visas tabūnas dramblių dabar prabėgtų į dešinę pusę!
Na, dramblių banda, trypdami, triukšmaudami ir prabėgo. Auksinė žuvelė vėl klausia:
– Sakyk antrą norą.
– Noriu kad tas tabūnas prabėgtų dabar į kairę pusę!
Na ir vėl dramblių banda pasižvygaudama prabėgo.
– Sakyk trečią norą.
– Noriu, kad tas tabūnas vėl prabėgtų į dešinę pusę!
– Na ir durnas gi tu, savo norus galėtum ir geriau apgalvoti – sako auksinė žuvelė
– Ką tu žuvie supranti, ar bent gali įsivaizduot kaip aš myliu masines tusovkes!!!

Kai pasiimi žmoną kartu į žvejybą..

Tupi erelis ant uolos, žolę rūko. Užsitraukia, užsimerkia. Vienu momentu – šast ir krenta į bedugnę. Ir tik prie pat žemės išskleidžia sparnus, mosteli ir ramiai pakyla atgal ant uolos prie “kasiako”.
Susidomėjo gandras. Prisiartino, sako:
– Ei, ereli. Na tu ir lengvabūdis. Duok ir man užsitraukt, aš irgi noriu pamėginti.
Tupi dabar dviese ant uolos, abu apsirūkę, užsimerkę. Ir tik vienu momentu abu kartu – šast nuo uolos į bedugnę. Krenta kaip akmenys. Tik prie pat žemės abu išskleidžia sparnus, erelis lėtai mosteli ir sklandžiai pakyla atgal, o gandras – ne koks pilotas, nors daugmaž sveikas, bet apsilamdęs velkasi į
savo pelkę. O čia vilkas viską pamatė, užsinorėjo pūst, pas erelį ant uolos užlipo:
– Ei, ereli, na tu ir lengvabūdis. Ką čia rūkai, duok ir man apsipūst.
Vėl dviese ant uolos. Užsitraukia, užsimerkia. Ir vienu momentu – abu stačia galva nuo uolos žemyn!
Pusiaukelėje iki bedugnės pabaigos erelis vieną akį pramerkia ir klausia:
– Vilke, o tu apskritai ar turi sparnus?
Vilkas pramerkia akį:
– Ne.
– Che che che, na tu ir lengvabūdis, vilke…

Kai žmona grįžta girta paryčiais..

Pas gamyklos direktorių į kabinetą labai supykusi įbėga vyriausio inžinieriaus žmona:
– Kiek jūs pakesit mano vyro išsidirbinėjimus? Visi žino, kad jis paleistuvis ir alkoholikas. Negana to, vakar jis parėjo apsimovęs moteriškomis kelnaitėmis.
Ir trenkia moteriškas kelnaites direktoriui ant stalo.
Direktorius sako:
– Žinai aš vėliau su tavo vyru pakalbėsiu ir imsiuosi priemonių. O dabar tu eik, nes pas mane delegacija svečių ir aš labai užsiėmęs. Taip pasakęs jis įsideda kelnaites į kelnių kišenę. Kitą dieną direktoriaus žmona lygina jam kelnes, randa kelnaites ir rėkia:
– Klausyk, kada tu baigsi savo debiliškus juokelius? Aš dvi dienas ieškau savo kelnaičių, o jos pas tave kišenėje!!!

Kai žmona nedejuoja..

Žaidžia Petriukas su Onyte slėpinių… Petriukas pasislepia o Onytė skaičiuoja iki 20. Petriukas pasislėpė, o Onytė eina ieškoti: ieško, ieško niekur neranda. Nueina i virtuvę, o ten močiutė bulves skuta. Onytė sako:
-Nematei Petriuko?
Močiutė sako:
-Nea.
O tuo tarpu iš po sijono išlenda Petriukas… Onytė nudžiugus pradėjo rėkti:
-Radau, radau tave!
Petriukas sako:
-Nieko tu nebūtum radus jei močiutė nebūtu pabezdėjus…

Vyro prisipažinimas dėl šlapinimosi..

Gyvena sau ramiai drakoniukas kol numiršta. Na, pakliūva į rojų ir dievas klausia:
– Kokiu paukščiu norėtum pavirsti?
– Tokiu, kuris turi sparus ir geria kraują.
Ir pavirto drakoniukas šikšnorsparniu. Gyvena gyvena ir vėl numiršta. Vėl paliūva į rojų ir dievas jo klausia:
– Kokiu vabzdžiu norėtum pavirsti?
– Tokiu, kuris geria kraują ir turi sparnus.
Na, ir pavirto drakoniukas uodu. Gyvena gyvena ir vėl numiršta. Vėl pakliūva į rojų ir dievas jo klausia:
– Kokiu daiktu norėtum pavirsti?
– Tokiu, kuris turi sparnus ir geria kraują.
Taip ir atsirado “allways” su sparneliais.

Kai nori įskųsti kaimyną pareigūnams..

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

27-01

Ateina vaikinas į parduotuvę, prieina prie pardavėjo ir sako:
– Ponas pardavėjau, aš einu į panelės gimtadienį ir norėčiau jai nupirkti
kokią nors dovanėlę. Tačiau nedidelę, nebrangią, kad tik būtų dovanėlė.
Pardavėjas:
– Tvarkoj. Gal norėtumėt jai padovanoti muilo gabalėlį?
Vaikinas:
– Taip, muilas tikrai tiks. Tik nedidelį gabalėlį, nedidelį kokį nors…
Pardavėjas paėmė muilo gabalėlį, supakavo į spalvotą gražią dėžutę, užrišo
kaspinėlį. Vaikinas sumokėjo, nešasi dėžutę ir prie durų susimąsto: o kam
čia tas kaspinėlis? Taigi daug brangiau išeina. Ne, su kaspinėliu
negerai…
Vaikinas sugrįžo prie kasos ir sako:
– Klausykit, nuimkit tą kaspinėlį ir minusuokit man jo kainą.
Pardavėjas nuėmė kaspinėlį, atidavė vaikinui pinigus už jį.
Vaikinukas vėl eina su ta dėžute ir galvoja: kodėl ta dėžutė tokia
spalvota?
Tikriausiai daug brangiau su tokia spalvota?
– Klausykit, o jūs neturit kokių nors nespalvotų, paprastų dėžučių?
Pardavėjas pakeitė į baltą dėžutę.
Vaikinas:
– Ir kainą minusuokit.
– Minusuosiu, minusuosiu – pardavėjas atidavė dalį pinigų už spalvotą dėžutę.
– Klausykit, o kam tas muilo gabalas visas? Juk viso kažkaip per daug? Kam jai tas visas muilo gabalas?
Pardavėjas:
– Gerai, prašau, – perpjovė muilą, supakavo atgal į baltą dėžutę.
Vaikinas eina. Tik prie pat durų pajunta, kad dėžutė pasidarė kažkokia sunki…
Jis atidaro dėžutę, o ten – pusė gabaliuko muilo ir 10 prezervatyvų!
– Ei, pardavėjau, pusę muilo gabaliuko aš prašiau, o 10-ies prezervatyvų
tai neprašiau?!
Pardavėjas:
– Matot, pone, mūsų firmos tokia politika: tokie pirkėjai, kaip jūs neturi daugintis…

0

Būsimos žmonos pažadai..

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

04-05

šėjo vyras tarnauti į kariuomenę. Po kiek laiko grįžta namo atostogų. Vėl išvažiuoja, o vėliau visam laikui grįžta namo. Namuose randa tris vaikus. Nustebęs klausia žmonos:
-Iš kur tie vaikai?
-Pirmas – dar prieš kariuomenę.
-Aha, gerai. Na, o antras?
-Antras, atsimeni, kai buvai grįžęs atostogų?
-Taip, prisimenu. Gerai. Na, o trečias?
-Trečias… Atsimeni, kai atsiuntei man atviruką?

 

– Dabar aš jau tikrai žinau, su kuo flirtuoja mano žmona, – aiškina atvykęs į Palangą pavydus vyras savo draugui, – pagausiu ir vietoje nušausiu!
– Na, na, ramiau. Iš kur tu gausi pistoletą su 15 šovinių apkaba?

Prabudusi žmona vidury nakties..

16-03

Blondinė su septyniais vaikais mikroautobusiuku važiuoja per sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui. Ją sustabdo policininkas ir taria:
– Jūs turėjote sustoti ankščiau.
Moteris piktai:
– Visų pirma, tai ne jūsų reikalas, antra – tai visai ne mano vaikai.

 

Susitinka du žmogėdros. Vienas kažką nešasi persimetęs per petį.
-Ką čia neši? – klausia kitas.
-Studentą.
-Kvailys! Mesk tu jį greičiau.
-Kodėl?
-Vakar vieną buvau pasigavęs, tai kol jį katile viriau, jis man visas bulves suvalgė.
-Na ir kas, su įdaru dar skaniau.
-Su kokiu įdaru? Jis jas taip greit suvirškino, kad įdaras virto…

Kai jauną sekretorę išsikviečia direktorius..

Kategorija: Anekdotai, Šeimyniniai anekdotai | 0

13-06

Gydytojas apžiūrėjo pacientą ir pareiškė, kad jo sveikata gana puiki.
– Ir bendraujant su moterimis, pas jus irgi viskas gerai? – klausia gydytojas.
– Pora kartų per savaitę išeina…
– Du kart į savaitę?! Su jūsų sveikata ir jėgomis galima tris kartus per dieną.
– Žinoma norėtųsi daugiau, bet kaip kunigui ir tuo labiau mažame kaime, tai gana sudėtinga.

 

Stovi du čiukčios. Vienas sako:
-Jei atspėsi kiek turiu elnių, atiduosiu tau abu.
Kitas pamąsto, pamąsto…
-Nežinau, gal tris?

1 2 3 4