Kai žmona staiga užsinori paįvairinti..

Nukrito lėktuvas šalia negyvenamos salos. Gyvas liko tik vienas vyras ir šešios moterys. Pagyveno kelias savaites, kaip ir sekso užsimanė. Na ir sutarė, kad kiekvieną dieną vyras pamylės po vieną moterį, o sekmadieniais ilsėsis. Praėjo geras pusmetis, jau atsbodo vyrui, nebegali. Na ir kaip tyčia pro šalį plaukia gruzinas su valtele. Vyras šiaip ne taip […]

Skaitykite toliau

Kai vyras nori, o žmona nesileidžia..

Vyresnis žmogelis ateina į aukštos kokybės parduotuvę, prieina prie labai jaunos ir gražios pardavėjos ir sako: – Laba diena, norėčiau savo žmonai kalėdų proga nupirkti pirštines, bet neatsimenu jos dydžio. – Jokių problemų – atsako pardavėja – Prašom palyginti mano ranka su jos. Tuo metu jinai paduoda vyrui savo plaštaką. Jisai ilgai laiko, žiūri ir […]

Skaitykite toliau

Blogas povestuvinis gyvenimas..

Chuliganai vėlai vakare susistabdo pagėrusį vyruką: – Ei, trauk pinigus, viską, ką turi kišenėse. Vyrukas įkiša ranką į kišenę ir išsitraukia pistoletą: – Gult! Chuliganai, greitai įvertinę situaciją, sugula. O vyrukas tęsia: – Gerai, o dabar plauksite paskui mane. Chuliganai pradeda šliaužti paskui svirduliuojantį vyruką, vaizduodami, kad plaukia… Taip prašliaužia keliasdešimt metrų ir gerokai nusibrozdina […]

Skaitykite toliau

Besiskundžiantis vyras..

Skambutis iš greitosios pagalbos į sporto prekių parduotuvę: – Sakykit prašom, kiek reidlenčių šiandien pardavėt? – Trisdešimt… – Ot velnias, tai kur dar du šlaistos.   Ryte vyras klausia žmonos: – Brangioji, tu nieko blogo nepagalvojai, kai aš naktį girtas įgriuvau su mėlyne paaky? – Ne, nepagalvojau. Beje, kai įgriuvai, mėlynės dar nebuvo.   – […]

Skaitykite toliau

Kai uošvienei neįtinka vestuvinis kostiumas..

Susiruošė diedukas iš Gargždų Klaipėdon, grūdų parduoti. Pasikinkė kumelę, prisikrovė vežimą grūdų ir į Klaipėdos turgų išvažiavo. Neilgai trukęs grūdus pardavė, reik važiuot namo, bet kumelė nė iš vietos nekruta. Diedukas ir gražiuoju, ir stūmė, ir įkalbinėjo, ir į ausį šnibždėjo, meilius žodelius kalbėjo… O kumelė kaip stovėjo vietoj, taip ir stovi. Diedukas nebežino ką […]

Skaitykite toliau

Kai vyksta vestuvės Šiauliuose..

Baltarusijos vidurys, bekraštė gudi giria. Šalia geležinkelio senas medkirtys kerta malkas, ruošiasi žiemai. Iš tolo pasigirsta artėjančio traukinio garsas, o ne už ilgo pasirodo ir jis pats. Pradundant pro šalį atsidaro jo langas ir grakšti moteriška ranka išmeta panaudota ,,Allways“ paketą. Pastarasis plasnodamas sparneliais nusklendžia link medkirčio ir šleptelna anam ant peties. Senis pasideda kirvį, […]

Skaitykite toliau

Nedidelė problemėlė..

Eina pertriukas su Gretute namo ir petriukas sako: -Gretute jeigu įlipsi į šitą medį duosiu 10LT -Gerai Įlipo į medį pabuvo 5Min išlipo. Gretutė gryžus namo giriasi mamai: -Mama, mama man Petriukas davė 10LT už tai, kad įlipau į medį! -Durnele tu, jis tik į tavo triusikus norėjo pažiurėti. Kitą dieną eina vėl. Petriukas: -Gretute […]

Skaitykite toliau

Bukaprotis tėvas..

Anekdotai:   Kokia tavo žmona? Ar labai plepi? – Ką tu, ji tokia tylenė, kad aš jau trejus metus negaliu sužinoti, kas mudviejų vaiko tėvas!   Susitinka du vaiduokliai kapinėse. Vienas sako: – Prie vartų yra motociklas. Gal pasivažinėjam? -Gerai. Prieina jie prie vartų. Staiga vienas vaiduoklis sunerimsta: – Palauk, aš tuojau ateisiu. Po kelių […]

Skaitykite toliau

Šeimyninis nesusipratimas

Vienoje šeimoje žmona komanduoja savo vyrui: – Brangusis, užsirišk raudoną prijuostę ir išplauk indus. – Brangusis, užsirišk raudoną prijuostę ir paruošk pietus. – Brangusis, užsirišk raudoną prijuostę ir sutvarkyk kambarius. – Brangusis, užsirišk raudoną prijuostę ir iškabink skalbinius. Po penkerių metų galų gale vyras netenka kantrybės, tėškia ant grindų prijuostę ir pareiškia: – Viskas, kiek […]

Skaitykite toliau