Kai ragelį pakelia draugo žmona..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

Vienas kompiuterastas pasakoja kitam:
– Įsivaizduok, grįžtu vakar iš darbo namo kiek anksčiau nei įprasta, o pas žmoną – nepažįstamas vyras. Ir abiejų akys tokios suktos… Aš iškart supratau, kad kažkas ne taip. Puoliau prie kompo, bandau įeit į internetą – o jie slaptažodį pakeitė!

 

Paauglys Petriukas negali atsitraukti nuo kompiuterio. Sėdi dienų dienomis, vis kažką daro. Tėvai susirūpina, pakviečia gydytoją. Tas pakalba su Petriuku, paskui sako:
– Sunkus atvejis, reikia gydyti.
– Bet kaip?
– Na, paprastai: cigaretėmis, alkoholiu, merginomis…

Mergina, kuri greitai…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

22-11

Rudnosiukas aiškina Ežiui logikos pagrindus:
– Žinai, Ežy, yra toks mokslas logika, jis parodo, kuris iš mudviejų protingai masto, kuris kvailai. Mokslas tai visiškai nesudėtingas. Štai tu, Ežy, pavyzdžiui, sakai, kad „ne“, o aš manau, kad „taip“. Ir iš esmės tarp mūsų nuomonių tėra labai neesminis skirtumas.
Sakysim, tai, kad tu sakai „ne“, prieštarauja mano pasakymui „taip“. Taigi tavąjį „ne“ galima būtų traktuoti kaip „ne taip“, o mano pasakymą „taip“ galima būtų paversti į „ne taip“, priešinant jį tavajam „ne“. Taigi, turime dvi nuomones – „ne taip“ ir „ne ne taip“. Dabar iš tavo teiginio „ne taip“ automatiškai kyla klausimas – tai kaip? Ir čia tau tenka savo teiginį paaiškinti ilgesne konstrukcija – „Taip, bet ne taip, kaip taip“. O manajį „ne taip“ galima paaiškinti konstrukcija „ne taip, kaip ne taip“.
Taigi matai, jog manasis „taip“ įgauna apibendrintą reikšmę ir priartėja prie tavojo „ne“. Jų reikšmės tampa paralelinės, taigi sakydamas „ne“, tu, Ežy, prieštarauji pats sau, ir nerodyk čia dantų.

Vaiko patarimas

Kategorija: Demotyvacijos | 0

07-07

 

Sekmadienio popietė. Turtingo Anglijos lordo dvaras. Seras sėdi fotelyje, skaito laikraštį. Įeina tarnas.
– Sere, gal būtų galima įsipilti stiklinę vandens iš grafino?
Lordas, nepakeldamas akių nuo laikraščio:
– Žinoma, Džonai, prašom.
Tarnas įsipila ir išeina su stikline. Po kiek laiko grįžta:
– Sere, gal būtų galima įsipilti dar vieną stiklinę vandens?
– Žinoma, gali įsipilti.
Tarnas vėl įsipila ir išeina. Po kiek laiko vėl grįžta:
– Sere, gal būtų galima įsipilti dar vieną stiklinę vandens?
– Prašau. Tik Džonai, kam tau tiek vandens?
– Gaisras, sere.

Šeimyninio gyvenimo romantika

Kategorija: Demotyvacijos | 0

29-04

Tolimas užmiestis. Vaikinas su mergina myluojasi mašinoje. Jau prasideda visas reikalas ir mergina netikėtai pareiškia:
– Žinai, aš turbūt turėjau tai pasakyti anksčiau… Aš esu prostitutė, ir vienas kartas tau kainuos 100lt…
Vaikinas, nieko nesakęs, išsitraukia šimtinę, duoda ją panai ir sėkmingai užbaigia visą reikalą. Paskui užsisega kelnes, atsisėda prie vairo ir apie kažką susimasto. Užsirūko cigaretę, sėdi… Mergina, neiškentusi paklausia:
– Klausyk, kodėl mes dabar stovim, važiuojam?
Vaikinas pasisuka į ją ir sako:
– Žinai, turbūt turėjau tai pasakyti anksčiau… Aš esu taksistas ir ši kelionė tau kainuos 200lt…

Juokinga mama…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

28-05

Pakliuvo į vieną kamerą plėšikas ir krakeris. Pasakojasi:
– Aš tai parduotuvės kasą bandžiau apiplėšti, bet signalizacija suvekė, o kaip tu įkliuvai? – Klausia plėšikas krakerio.
– O aš tai į banką įsilaužiau, pavogiau 9 milijonus dolerių, – sako krakeris.
– O kaip tu juos išnešei? Tai juk labai daug?
Krakeris ima pasakoti apie kompiuterių tinklus, Internetą, bankinius atsiskaitymus ir t. t.. Galų gale užbaigia:
– Ir štai, įėjau aš į sistemą, pervedžiau pinigus, ir viskas buvo labai gerai, tik nepastebėjau, kad viską logina brandmaueris. Dėl jo mane ir susekė.
– Eh, tas Brandmaueris, pagaučiau – užmuščiau tą prakeiktą žydą! Tokį reikalą sužlugdė! – Pasipiktina plėšikas.

Nebaili mergina

Kategorija: Demotyvacijos | 0

28-01

Petriukas grįžta iš mokyklos ir mama jam sako:
– Parodyk pažymių knygelę. Petriukas parodo ir mama supykusi sako:
– Vieni dvejetai!!! Pažiūrėk kaip Marytė mokosi, vieni dešimtukai.
Petriukas:
– Bet mama, kaip buvo kaip sakiau, žiūrėk koks Jonuko dviratis ir prašiau, kad man nupirktum tokį, o tu pasakei nežiūrėk į kitus.

Kai erzinį merginą…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-07

Vienas bičiulis sako kitam: – Po šimts, pamiršau piniginę, o man reikia dešimtinės! Paskolinsi? – Še, imk. Kitą dieną: – Aš tau skolingas dešimtinę? – Taip. – Aš vėl pamiršau piniginę. Paskolink dar keturiasdešimt, būsiu skolingas lygiai pusšimtį. – Na, gerai. Kitą dieną: – Aš tau skolingas penkiasdešimt? – Taip. – Ir šiandien pamiršau piniginę. Paskolink pusantro šimto, atiduosiu tau lygiai du šimtus. – Ką gi, sutinku. Kitą dieną: – Aš tau skolingas du šimtus? – Taip, žinoma. – Klausyk, aš pasiskolinsiu iki apvalaus skaičiaus dar tris šimtus ir tau grąžinsiu penkis šimtus. – Ką gi darysi, imk. Kitą dieną: – Aš tau skolingas penkis šimtus? – Ne!

Vaikas skundikas

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-03

Saulėlydžio parodija. Bela nukeliauna su Edvardu į mišką. Ten ji prisipažįsta:
– Aš žinau, kas tu esi…
– Sakyk. Sakyk garsiai. Ištark!
– Picų išvežiotojas…
– Ką? Iš kur tu ištraukei?
– Tu labai greitas, nes turi pristatyti picas greitai. Tu labai stiprus, nes tu mankštiniesi nešiodamas sunkias firmos picas. Tu nieko nevalgai, nes prisikimši firmos picų. Tavo oda šalta ir balta kaip sniegas, nes pica būna atšalusi ir turi mažai vitaminų. Tavo akių spalva keičiasi, nes po darbo vartoji heroiną. Kartais tu kalbi keistai, nes tavo burna būna pilna…

Pamoka merginai

Kategorija: Demotyvacijos | 0

24-01

Gimdymo namai. Įvairių tautybių vyrai prieina prie savo ką tik pagimdžiusių žmonų ir klausia:
Žydas: – Kas?
Žmona: – Berniukas ir mergaitė.
Žydas: – Kiek?
Žmona: – Berniukas 450 gramų, mergaitė 350 gramų.
Žydas pagalvoja ir sako: – Berniuką parduosim įvaikinimui, mergaitę pasiliekam.
Estas: – Kas?
Žmona: – Mergaitė.
Estas: – Kiek?
Žmona: – Dviejų metukų.
Rusas: – Kas?
Žmona: – Berniukas.
Rusas: – Kiek?
Žmona: – Nu, imk dvi dėžes degtinės.
Olandas: – Kas?
Žmona: – Užaugs, apsispręs.
Lietuvis: – Kas? Berniukas?
Žmona: – Ne.
Lietuvis: – O tai kas?!

Kai ateini į kavinę su negražia mergina

Kategorija: Demotyvacijos | 0

23-03

Prancūzijoje esančio sąmojų mėgėjo klubo nariai nutarė surengti konkursą: kokia vieta yra įdomiausia Prancūzijoje. Klubo nariai siūlė įvairiausias vietas, bet konkursą laimėjo vyrukas, pareiškęs, kad įdomiausia prancūzijos vieta yra jo žmonos tarpukojis. Baigę konkursą, klubo nariai ta proga nutarė surengti didelį banketą, į kurį pakvietė ir to vyruko žmoną. Žmona, kažką buvo girdėjusi apie konkursą, bet nežinojo jo pabaigos, tad vyrukas jai paaiškino, kad jis pasiūlė į geriausias vietas Eifelio bokštą. Ir štai, ateina banketas. Vyruko žmonai tenka pasisakyti. Ji atsistoja ir sako:
– Žinote, nežinau, kodėl jis pasirinko tokią vietą, kurioje pats yra buvęs vos porą kartų. Tiesa, ten vaikšto pusė Paryžiaus ir visi užsienio turistai, bet niekada negalvojau, kad jam tai gali būti įdomu…

1 2 3 4 5