Labai nepavykęs sukčių bandymas..

Mažas berniukas ir mergaitė susiginčijo, kurio tas dalykėlis geresnis. Jie smarkiai rėkavo ir visaip bandė įrodinėti. Pagaliau, netekęs kantrybės, berniukas nusimovė kelnes ir tarė:
– Štai tas, ko tu niekados neturėsi!

 

Laukinių vakarų saloonas. Mergina demonstruoja striptizą (niu ok, tai pakankamai modernus saloonas). Veiksmas vyksta, mergina lieka tik su liemenėle ir kelnaitėmis. Bet ji naujokė ir toliau tęsti tipo drovisi. O gal tiesiog su publika žaidžia – kas tas mergas supras. Koročė. Atsistoja kaubojas išsi-fast-draw-ina koltą, pasigirsta šūvis… ir merginos liemenėlė nulekia į šoną. Publika ekstazėj, salvė aplodismentų. Kaubojus nupučia dūmus nuo kolto vamzdžio, nusilenkia publikai:
– John Smith, Texas, professionalas.
Mergina, dangstydama savo niam-niam apvalumus ir kraipydama viską, kas kraipoma tokiose situacijose, tęsia striptizą, bet nieko, išskyrus kelnaites, nusimauti ji nebeturi, ir reikalas vėl “pakimba”. Tada publikoje pakyla vyriškis ir solidžiai taip išsitraukia Kalašnikovo automatą. Pasigirsta ilga papliūpa, visi sukrenta ant žemės. Kai dūmai išsisklaido ir žiūrovai pakelia akis, visi pamato ant scenos gulintį kulkų suvarpytą striptizioršos lavoną. Šaudęsysis nupučia dūmus nuo kalašos vamzdžio ir prisistato:
– Mykola Holopupenko, Ukraina. Mėgėjas.

Facebook slaptažodžio rodymas..

10-06

Prekybos centre prie informacijos stendo pribėga vyrukas:
– Atsiprašau, aš Jūsų prekybos centre pamečiau vaiką, gal galite pranešti per mikrofoną?
– Tai va, imkite mikrofoną, kalbėkite…
– Ačiū.
Paima mikrofoną:
– Petriuk, girdi mane, čia tėtė. Lik sveikas, mažas šikniau!

 

Mokytoja peržvelgusi pratybų sąsiuvinį:
– Gerai, Jonai, prisipažink – kas padarė namų darbus?
– Mokytoja, aš tikrai nežinau, aš jau miegojau…

Kai blondinė apgaudinėja vyrą..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

17-07

Anekdotas:

 

Į miestuką atvažiavo turtingas turistas. Užsukęs į miestelio viešbutį, jis savininkui kaip užstatą padavė 100 dolerių banknotą ir pasakė einąs išsirinkti kambario.
Laimingas viešbučio savininkas, nė nelaukdamas svečio sprendimo, tekinas nulėkė pas mėsininką atiduoti senos skolos.
Mėsininkas, irgi padorus žmogus, net nenusišluostęs rankų, nuturseno pas ūkininką, kuriam prasiskolinęs už gyvulius.
Ūkininkas, nedelsęs nė sekundės, nuskuodė į parduotuvę – ten seniai susikaupusi šeimos skola už įvairiausias prekes.
Pralinksmėjęs krautuvininkas, pasisukęs į vitriną, apžiūrinėjo seniai matytą banknotą, ar jame matyti vandens ženklai, kai staiga pastebi gatve pėdinančią miestelio paleistuvę, kuri jam neseniai davė „skolon“. Atsidusęs išeina laukan ir, pašaukęs merginą, grąžina jai skolą.
Ši, pasirodo, irgi turi įsipareigojimų – už kambarius viešbutyje, kur vedžiojasi klientus, seniai nemokėta. Tad, paėmusi šimtinę, mergužėlė pasuko į viešbutį ir jo savininkui įteikė banknotą, kurį vyras ką tik laikė savo rankose.
Tuo metu laiptais nusileidžia turtingasis turistas. Kambarį jis jau išsirinko, bet viską sumaišė netikėtas „mobiliako“ skambutis – verslo reikalai privertė keisti planus ir skubiai grįžti namo. Tad turistas iš sutrikusio viešbučio savininko paima užstatu paliktą šimtinę ir išvažiuoja.
Niekas negavo nė cento, bet visas miestas gyvena be skolų ir į ateitį žvelgia su optimizmu!

Kai bomželis džiaugiasi apgavęs pareigūną..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-08

Įdomus faktas:

 

Visi žinome, kad Sausio 13-osios naktį buvo 14 aukų – 13 žuvo tą pačią naktį, vienas nuo žaizdų mirė vėliau. Tačiau iš tikrųjų aukų buvo 15. Penkioliktoji auka – 21-erių metų KGB „Alfa“ būrio leitenantas Viktoras Šackichas. Sovietams šturmuojant Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastatą, jį mirtinai sužeidė kito sovietų armijos kareivio iš automato AK-74 paleista kulka, atšokusi nuo sienos ir perskrodusi jo liemenę.
V. Šackichas žuvo vietoje. Jo kūnas iš pradžių buvo nugabentas į Raudonojo Kryžiaus ligoninę, o tada pervežtas į Santariškes ir ten slepiamas: lietuviai suvokė, jog negalima sovietams palikti kūno, antraip jie gali dėl leitenanto žūties apkaltinti lietuvius. Pervežtas V. Šackichas paprasčiausioje greitosios pagalbos mašinoje, kaip pacientas. Pasak tuometinio sveikatos apsaugos ministro pavaduotojo A. Blažio prisiminimų,skrodimus atliekantis gydytojas ilgai atsisakinėjo skrosti karininko lavoną, bet galiausiai A. Blažys jį įtikino.
Ištraukta kulka, kaip svarbus įrodymas, kurį buvo būtina išsaugoti, buvo paslėpta A. Blažio draugo garaže. Po kelių dienų ją A. Blažys nunešė tuomečiam generaliniam prokurorui Artūrui Paulauskui. Informaciją apie tai, kokia svarbi ši kulka, A. Paulauskui A. Blažys perdavė ne žodžiu, bet užrašęs ant lapelio, nes bijojo pasiklausymo įrangos. Vėliau kulka ir kiti sausio 13-osios bylos įrodymai buvo slapta išvežti į Lenkiją bijant, kad sovietai trukdys tyrimui Lietuvoje. Būtent V. Šackicho mirtis išties tapo svarbiu veiksniu, padėjusiu įrodyti, kad Sausio 13-osios įvykiuose dalyvavo ne tik eiliniai sovietų armijos kariai, bet ir elitinis „Alfa“ būrys.