Kai grįžti namo ir nusprendi papokštauti…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

13-04

Kalba kunigas, popas ir rabinas kaip jie savo Dievui aukas atiduoda. Rabinas sako: – Aš tai darau taip: metaliniai pinigai man lieka, o popierinius Dievui paaukoju. Popas sako: – Aš tai visus metalinius pinigus – Dievui, o popierinius sau. Kunigas sako: – Nesąžiningai jūs elgiatės. Darykit kaip aš – visus pinigus metu į… dangų: Dievas pasiima kiek jam reikia, o likusieji kur nukrenta – man.

Žodžiai, kurie susieja amžiams…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

13-03

Vyras ir žmona laukia svečių. Žmona mišraines pjausto, greitai čia ruošiasi. Taigi svečiai ateina, rūpesčių daug ir staiga pasižiūri: vyras vienais triusikais po butą laksto. – Jonai, ar tu pablūdai, gi tuoj svečiai ateis, ką tu čia dabar vaikštai vienais triusikais? – Ot ir vaikščiosiu. Vat svečiai ir pasižiūrės, kaip tu mane maitini. – Jonai, tai tu ir triusikus nusimauk, tegu pasižiūri, kad nėr tavęs už ką ir maitint…

Vyras sapne kartoja Monikos vardą…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

13-02

Ateina naujalietuvis į metrikacijos skyrių užregistruoti vaiko. – Kokią tautybę rašyti? – Kinas. – Kodėl kinas? Juk tu lietuvis! – Jūs, matyt radijo neklausot! Ten sakė, kad kas trečias naujagimis pasaulyje yra kinas. O šis mano vaikas yra trečias! | 2 valanda nakties. Kažkas skambina į duris. Atsikėlęs vyras prieina prie durų, pažiūri pro akutę, bet nieko nemato. – Kas čia? Už durų pasigirsta atsakymas: – Žanas Klodas Van Damas. – Tuoj apsirengsiu, visiems 4 ragai bus.

Vyras nusprendė aplankyti žmoną…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-07

Karo lauke stovi dvi armijos: muškieta į muškietą. – Ponai, šaukite pirmieji, – maloniai pasiūlo Prancūzijos muškietininkų leitenantas. – Ne, ponai, jūs šaukite pirmieji, – nesutinka anglai. – Na, ką jūs, šaukite, – nenusileidžia prancūzas.  – Ne ne, jūs pirmieji, – prieštarauja anglai. – Ponai, o gal vis dėlto šaukite? – tvirtai laikosi prancūzų leitenantas. – Ne, gerbiamieji, negali būti nė kalbos. Jūs pirmi šaukite, – savo tęsia anglai… Ėjo 87-ieji šimtamečio karo metai.

Iš tėvelių miegamojo sklinda…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-06

Plaukia varlė, žiūri – karosas pliuškenasi. Tai vienu šonu išsiriečia, tai kitu, iššoka, burbulus leidžia, žodžiu išsidirbinėja. Varlė: – Karose, tu ką čia darai? – Kaip ką? Žvejų laukiu. – Tu ką, nuo proto nušokai, gyventi atsibodo? – Neee, papraščiausiai mes su krokodilu medžiojame – aš masalas, o jis žolėse pasislėpęs …

Fūristas sustoja prie šalikelėje…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-05

Žmogelis buvo pas būrėją. Būrėja jam išbūrė, kad jo vienas poelgis pražudys visą žmoniją. Eina tada žmogelis namo visas susirūpinęs ir galvoja, kad geriau jis nusižudys, nei pražudys visą žmoniją. Eina ir pamato, kad ant mažo vaiko iš penkto aukšti krenta nuolaužos, todėl prieš mirtį galvoja padarys bent vieną gerą darbą ir išgelbėja berniuką… Tada žmogelis klausia išgelbėtojo berniuko vardo, o jis atsisuka ir sako: – Aš Adolfukas…

Kalbanti papūga ir žmona…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-04

Sėdi vyras prie stalo, srebia barščius, priešais sėdi žmona ir žiūri į visą šitą procesą. Tas valgė, valgė, pavalgė padėjo į šoną šaukštą, pažiūrėjo į žmoną, ir sako: – Morta, nu bet tu ir durna pas mane, visiška idiotė, kam aš tave vedžiau tokią (krumpliais į stalą – tuk-tuk) durną?.. Žmona išgirdus beldimą pašoka: – Kas ten? – Sėdėk, durnele, pats atidarysiu…

Sunkiausia, kai nori pabūti vienudu…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-02

Baras. Vyrukai pasitaikė geri ir, pamatę, kad vienas lankytojas yra jau visai šiltas, nusprendžia anam pagelbėti namo parvykti. Pakelia jį nuo grindų, veda iki mašinos, tas dar kelis kart griūna. Šiaip taip įvelka mašinon. Prie namų išlaipina, tas vėl griūna. Reikia iki durų nuvesti. Skambina į duris, priduoda žmonai, ir sako: – Štai pagelbėjom, sveiką ir gyvą namo atgabenom. Žmona: – Sveiką ir gyvą – tai gerai, bet kur jo invalido vežimėlis?

Meilė limuzine

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-01

Nusipirko blondinė mašiną ir per savaitę parvažiavo pas tėvus į kaimą. O į miestą grįžo tik po penkių mėnesių. – Kodėl taip ilgai važiavai? – klausia draugai. – Galvojate, lengva atgal važiuoti. Pirmyn keturios pavaros, o atgal tik viena!.. | Blondinė sugalvojo pajodinėti arkliu. Tik truputėlį pajojus ji kažkaip sugebėjo nuslysti nuo balno, ir viena koja įstrigo kilpoje, arklys nesustoja, blondinės galva į žemę daužosi. Kai jau ji buvo beprarandanti sąmonę, staiga atbėga supermarketo menedžeris, ir ištraukia arkliuko maitinimą iš rozetės.

1 581 582 583 584 585 586 587 740