Tėvas su humoro jausmu…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

19-04

Kodėl Internetas yra moteris:
1. Kuo ilgiau palaikomas ryšys, tuo daugiau tai jums kainuos.
2. Galima bendrauti keletą valandų iš eilės ir nesužinoti nieko naujo.
3. Vyrai naudojasi dažniausiai naktį.
4. Šiaip tai apmokėjimas už valandas, bet kai kurie čia dar sugeba ir užsidirbti…
5. Viešai erotika smerkiama, bet be jos egzistuoti negali…
6. Svajoja apie turtingą sponsorių.
7. Galima netyčia ir virusą pasigauti…

Kai atstumia mergina…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

19-03

Nuvyko rusas į Vokietiją. Pasitiko jį vokiečiai – restoranas, viešbutis… Prisivaišino, užsimanė į tualetą.
Tik įėjo pro duris, pagavo jį ten roboto rankos, pasodino,po visko nuvalė, kelnes užmovė, pro duris palydėjo…
Neužilgo – atsakomasis vizitas… Pakvietė vokietį į pirtį…
Na, galvoja rusas, ką daryt? Nuvarė į tualetą vargšą kareivėlį su šepečiu…
O tas tualetas greta rusiškos pirties – būdelė ir skylelė…
Prisivaišino vokietis, nuėjo į tualetą. Atsitūpė, padarė… Brūkšt kažkas per užpakalį…
Na,galvoja, iš kur pas ruskelį tokia technika? Pasilenkė pažiūrėti, o kareivėlis manė, kad blogai nuvalė…
Tuo pačiu šepečiu – brūkšt dar kartą…
Gal dėl to karas kilo?

Kai mergina po pasako…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

19-02

Sekmadienio pamokslas bažnyčioje:
– Šiandien, vaikai mano, pašlovinsime Šventą Mergelę Mariją. Noriu, kad visi pajaustumėt jos didybę ir švarumą. Nusprendžiau, kad geriausia tai pailiustruoti konkrečiu pavyzdžiu. Štai tarp mūsų, antroje eilėje sėdi mūsų Marytė. Kiek ji padarė gerų darbų! O kaip ji padeda savo tėvams ir mūsų kaimo senukams! Ji nepraleidžia nei vienų pamaldų! Nors Marytė jauna, pajamos nedidelės, bet ji visada suras monetų paaukoti! O jos kuklumas ir išmintis žinoma visiems! Atsistok Maryte, tegul visi tave pamato!
Tai va, vaikai mano, palyginus su Švenčiausiąja Mergele, ji yra paprasčiausia ku**a!

Kai mergina pasiūlo…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

18-09

Dvi jaunos moterys nusprendė paįvairinti savo laisvalaikį ir apsilankyti naktiniame klube vienos, be vyrų. Visą naktį linksminosi, nemažai išgėrė ir paryčiais, grįžtant namo, abi prispaudė gamtinis reikaliukas. Aplinkui nebuvo tualeto, tik vietinės kapinaitės. Kadangi daryti nebuvo ką, merginos tūpė ir darė ką jau privalėjo tokioje situacijoje. Baigę reikaliukus apsižiūrėjo, kad neturi kuom nusišluostyti. Pirmoji nusišluostė su savo kelnaitėmis ir jas išmetė. Antrajai pagailo vyro dovanotų brangių kelnaičių, todėl panaudojo juostą nuo vieno iš vainikų.
Kitą dieną susitiko jų vyrai. Vienas ir sako:
– Ne, taip tęstis toliau tikrai negali. Mano žmona vakar grįžo visiškai girta ir dar be kelnaičių!
Kitas jam atsako:
– Čia tai dar nieko. Maniškė vakar grįžo su kelnaitėmis, bet taip pat visiškai girta, o jos tarpkojy radau juostą, ant kurios buvo užrašas: „Mes tavęs niekad nepamiršim. Tavo draugai – ugniagesiai savanoriai“…

Šito gimtadienio ji tikrai nepamirš…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

18-05

1918-ieji metai. Rusijoje badas. Pas Leniną ateina darbininkų delegacija ir skundžiasi:
– Draugas Leninai, mes jau trečias mėnuo valgome vien avižas. Vien avižas, avižas ir avižas. Mes greitai pradėsim žvengti, kaip kokie arkliai.
Leninas iškarto pareiškia:
– Žinokit, draugai, jūs neteisūs. Mes vat su draugu Džerdžinskiu neseniai suvalgėm bačką medaus, ir, žinokit, nezzzzyziam!

Kai vaikinas pasisiūlo…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

18-04

Susėdę miško žvėrys meška, liūtas, lapė, vilkas ir vėžlys – pradėjo gerti. Gėrė, gėrė, kol degtinė baigėsi. Visi sako kas eis iš mūsų visų. Taip nulėmė, kad vėžlys, na ir išėjo vėžlys.
Praeina valanda, dvi. Kaip nėra, taip nėra vėžlio, visi žvėrys pradėjo keiktis, sakyti: Kur tas vėžlys? Baigėm jau išsipagiriot…
Staiga iš už durų balsas:
– Jei dar ant manęs blogai pakalbėsit – visai neisiu.

Štai kodėl pensininkai sako…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

18-03

Sėdi žmogelis prie upės – žvejoja. Valandą sėdi, dvi – ne kimba. Nuobodu ir šalta. Išsitraukė butelį degtinės, įsipylė 150 gramų ir tik susiruošė gerti – kimba! Čia žmogus pradėjo blaškytis ir taip nerangiai “pakirto”, kad mažas karosiukas, pliumt – tiesiai į stiklinę. Vyras išima karosiuką iš stiklinės ir išmeta atgal į upę. Nelabai skaniai, bet išgeria. Nejau dabar išmesi… Užmauna naują masalą, užmeta ir laukia. Ir čia, kad prasidės: karosai, karpiai, lynai. Vyras nespėja traukti. Ir štai guli krepšyje didžiulis karpis ir kalba:
– Na, karosiukas, kalės vaikas, provokatorius! Sakė: įpila, paskui paleidžia…

1 584 585 586 587 588 589 590 763